Härlig hästgård

Yddetorp till salu

Det här är en vackert belägen mindre gård som är anpassad för hästhållning. Här finns 10 hektar mark och flera välhållna byggnader med ett mysigt boende i ett 1600-talshus. Välkommen till Yddetorp som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Simonstorp ligger som de flesta vet längs riksväg 55 mellan Norrköping och Katrineholm. Det är en ort och bygd med en lång historia. Själva orten har medeltida anor. Redan 1381 fanns med säkerhet bebyggelse här. Befolkningen växte och vid mitten av 1600-talet var den så stor att det behövdes en egen kyrka. Med tillstånd av drottning Kristina invigdes kyrkan 1650.

Idag erbjuder boendet i bygden, där den dramatiska Kolmårdsnaturen ständigt påminner, en rad olika möjligheter att finna rekrea - tion och fritidssysselsättning, allt för stor trivsel och livskvalitet. Det kanske förvånar någon, men Sveriges största brandkårsmuseum ligger i Simonstorp. Hit flyttades det 2002.

Så här års är väl de iordning - ställda badplatserna vid sjön Bolen i anslutning till Simonstorps tätort och den vid Sörsjön av extra intresse. Inom socknen finns ett 50-tal sjöar så den som hellre letar upp en egen badplats hittar säkert sin favorit. Hela trakten är dessutom fylld av naturupplevelser så det finns alltid något även utanför badsäsongen. Inte minst fisket kan vara en sådan sak.

Fortsättning publicerad 20150724


Lantligt nära Askersund

Frösshyttan till salu

Högst beläget på den generösa trädgårdstomten är boningshuset. Totalt 52 hektar varav 31,5 produktiv skogsmark hör till. Här finns chans till ett härligt boende, småskalig djurhållning, rekreation med mera. Välkommen till Frösshyttan som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Landskapet är brutet i den här Vätternära bygden vid den mäktiga sjöns norra ände. Från de vidsträckta öppna vattenytorna övergår Vättern alltmer i flikiga vikar in mot Hammar, Askersund och Åmmeberg. Utsikten från bron vid Hammar över en del av den här närmast skärgårdliknande sjömiljön är betagande.

Bergshanteringen har här liksom i en stor del av norra länet satt sina spår. Inåt land finner man bland annat gruvorten Zinkgruvan där brytningen pågått över 150 år. Fågelvägen är det inte långt mellan orten och veckans gård i Frösshyttan. Hargeviken i Vättern är ännu närmare.

Frösshyttan hittar man enk - last från väg 50 mellan Motala och Askersund. Det är bara att följa avtagsvägen, söder om Hammar, mot Åmmeberg och Zinkgruvan. Två kilometer in på den är det till vänster på en liten grusväg som man följer 200 meter. Härifrån är det 1,5 mil till Askersund och 3 mil till Motala.

Fortsättning publicerad 20150717


Grisar och biogas

Frötorps egendom till salu

Det här är en omfattande produktionsfastighet. Med 351 hektar, där 207 utgörs av åker och 139 av skog 139 ha, sju bostäder, 3 000 slaktsvinplatser, biogasanläggning, tork, kontorslokal och många ekonomibyggnader av betydande storlek. Välkommen till Frötorps egendom som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Landskapet och bygden nordväst om Örebro är välkomnar med ett rikt varierande utbud av natur- och kulturupplevelser. Skogar, sjöar och jordbrukslandskap erbjuder sköna vyer såväl som platser att utforska. Här i trakten finns den kända fågelsjön Tysslingens norra spets där Naturens teater i Rånnesta är belägen. Tysslingen är under våren Europas största rastplats för sångsvanar, men hit kommer också många andra fåglar. Den märkliga rördromen kan höras runt hela sjön och den uppmärksamme besökaren kan få se havsörn. Besökscentret Naturens teater har café, bokhandel, konstgalleri och en mindre konferensanläggning.

Några kilometer från Tyssligen börjar Frötorps egendoms marker. Det är en stor produktionsfastighet som utgörs av flera näringsgrenar, många byggnader och två gårdscentrum, Frötorp och Nygården. Driften av lantbruket ligger i ett driftsbolag vilket kan övertas vid köp. Här finns växtodling, skog och uthyrningsverksamhet av kontorslokaler och bostäder. En stor del av verksamheten svarar grisuppfödningen för. Totalt finns 3 000 svinplatser och man har ett mellangårdsavtal om inköp av smågrisar. Växtodlingen bedrivs på omkring 320 hektar och är i huvudsak inriktad på foderspannmål. Torkanläggningen kan lagra upp till 1 800 ton spannmål.

Fortsättning publicerad 20150710


Järnevid Norrgård

Möjligheter vid Vättern

Att bygden omkring Vadstena och vid Vätterns stränder har en alldeles egen prägel av såväl historia som skönhet är stora beståndsdelar. Här finns det speciella ljuset, i synnerhet under hösten, det ljus som förtrollat och fascinerat och gör det än idag. Vätterns klara vatten och vidsträckta vyer lägger ännu en dimension till bygden.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård, Järnevid Norrgård, är belägen på den västra sidan av den så kallade Nässja udden med sitt öppna odlingslandskap. Den utgör den västra landramen av Vadstenaviken. Man kör väg 50 söderut från Vadstena och svänger mot Nässja efter 2,5 kilometer. Det är bara några kilometer till innan man är framme. Själva socknen Nässja har en historia som sträcker sig bakåt till medeltiden. Redan 1330 nämns den som Næsia. Här finns också, norr om kyrkan, inte oväntat en av länets mest kända fornlämningar, en domarring med 24 resta stenar. Intill denna finns även ett gravfält från järnåldern. Kyrkans tillkomst är från ännu äldre datum. Den är daterad till 1100-tal. Det man ser idag är dock som för flertalet andra medeltidskyrkor en flera gånger renoverad och ombyggd version.

Järnevid Norrgårds mangårdsbyggnad har också en historia av om- och tillbyggnad. Den är ursprungligen från början av 1890- talet, men har förändrats över tiden. Idag används den med två separata lägenheter i varsitt våningsplan och med egna ingångar. Grunden utgörs till största delen av källare som är indelad i två friliggande utrymmen. Det ena är garage och det andra matkällare. Huset värms med ett vattenburet system från jordvärmepump. Boytan uppgår till 210 kvadratmeter och jämte den finns biytor om 40 kvadratmeter.

Fortsättning publicerad 20150703


Lövingsborg är i en klass för sig

Här bodde Adolf Fredrik och sjöng Jenny Lind

Med en unik historia som berört Sveriges kulturliv, ett parkomgivet gårdscentrum, flera bostäder och ekonomibyggnader och egen sjö är den här fastigheten i en klass för sig. Arealen om 100 hektar består till hälften av åker. Välkommen till Lövingsborg som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Vägen mellan Kolbyttemon och Skeda strax söder om Linköping kan uppvisa det mesta. Täkter, fina gårdar, hagar, skog, åkrar, fornlämningar med mera avlöser varandra i rask takt. Det är trots allt bara några få kilometer. Som en extra bonus börjar naturreservatet Tinnerö nästan direkt norr om vägen där Rosenkällasjön är belägen bara några hundra meter in.

Veckans gård, Lövingsborg, finner man åt Skedahållet längs den här vackra och intressanta vägen. Många känner säkert till det som ofta kallas Den blå lagunen, en nedlagd grustäkt som fyllts med grundvatten och blivit en klarvattensjö. Här brukar man se badande och solande människor på sommaren. I vattnet finns såväl insjöfisk som signalkräftor. Sjön tillhör Lövingsborg som ligger på andra sidan vägen.

Infarten genom en allé leder fram till en gårdsrondell framför mangårdsbyggnaden. Huset flankeras av två mindre trähus. Lite längre in i parken finns den härliga vackra Gula villan som från den fantastiska kulturepok som berikade gården under ett halvt sekel. Idag skänker huset som inrymmer tre lägenheter fortfarande en atmosfär av den tiden.

Fortsättning publicerad 20150626


Hästgård som ligger nära vägen

Bresätters gård

Med en trevlig mangårdsbyggnad och flera ekonomibyggnader erbjuder den här hästanpassade gården om 41 hektar många möjligheter. Man bor och verkar nära vägnätet som snabbt leder till större orter. Välkommen till Bresätter som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Längs E22:an mellan Söderköping och Ringarum avlöser Åkrar, gårdar, beten och skogspartier varandra i det växlande landskapet. Fågelvägen följer havsviken Slätbaken vägen några kilometer härifrån för att senare övergå i Sankt Annas skärgård. Bara 13 kilometer söder om Söderköping finns veckans gård, Bresätter, nära E22:an. Närmast gården är det öppen mark som tydligt definierar en distans mellan gård och väg. Inte långt härifrån finner man de omgivande sjöarna Ken och Strolången. Den senare ingår i ett vattensystem där såväl Yxningen som Slätbaken återfinns.

Bresätters byggnader, förutom maskinhallen, ger tillsammans med träd och buskar en långsmal ombonad gårdsbild där mangårdsbyggnaden är belägen längst in. Trädgården och övriga grönytor är välskötta och ger upplevelsen av att vara absolut rätt i gårdsmiljön. Intill gården löper en gammal järnvägsvall. Den är 1400 meter och har använts som rakbana. Det här vita bostadshuset ger ett mycket behagligt intryck.Mangårdsbyggnaden i 1 ½ plan är från 1956. Huset värms med ett vattenburet system med vedpanna. Boytan uppgår till 87 kvadratmeter som fördelas på fem rum och kök. En kanske liten, men ändå värdefull, uppskattad detalj i interiören är att flera rum har trägolv. Bland dessa finns det ljusa vardagsrummet som även har en utgång till trädgården.

Fortsättning publicerad 20150619


En modern produktionsfastighet

Skönero gods till salu

Bostaden från 1985 har en boyta på 500 kvadratmeter. Arealen uppgår till 692 hektar, varav 392 utgörs av skogsmark. Stora rationella ekonomibyggnader, några torp, butik och styckningsanläggning finns. Välkommen till Skönero gods som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård är belägen längs E 22 några kilometer söder om Valdemarsvik, i Tryserums socken. Det är nära till skärgården och det antyds, om än försiktigt, i landskapet som lite längre österut övergår i en tydligare skärgårdsnära karaktär.

Idag, när man ser Sköneros moderna jordbruksanläggning och bostadshus, är det måhända lite avlägset att tänka sig att gården har dokumenterade anor bakåt till 1500-talets mitt och att den sannolikt är ännu äldre. Det är en inspirerande insikt att platsen kan uppvisa en sådan kontinuitet. Som skattegård i Jordboken 1559, under namnet Skinnebo eller Skinnerboda, anas att det kan ha varit skinnare eller garvare som först bott här. Gården blev senare kronogård och namnet ändrades 1825 till Skönero.

Fortsättning publicerad 20150612


Bo ståtligt i vacker Ydrebygd

Hem till Stora Äng

Det är ett vackert läge nära sjön. Corps de logi om 560 kvadratmeter är representativt och väl underhållet. Även de två flyglarna och galleriet, sjöstugan samt de andra byggnaderna är i mycket gott skick. Parken fulländar miljön på fastigheten som totalt är på 62 hektar. Välkommen till Stora Äng som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård, Stora Äng, är belägen fem kilometer nordväst om Österbymo på vägen mot Asby och Tranås. Ydrebygden har sin speciella charm där natur, kulturbygd och inte minst sägner utgör några delar av denna betagande del av länet.

Alla sagor och sägner skulle nästan kunna utökas med historien om corps de logi på Stora Äng. Denna ståtliga byggnad lät grosshandlaren och byggherren Arvid Ahlström uppföra. Varför denne man från Asby som hade bosatt sig i Stockholm kom att köpa gården Stora Äng är inte helt klarlagt. Det finns bara möjliga förklaringar som ett löfte till mamman, att den blivande statsministern Carl Ekman gett råd om en donation och han kanske längtade tillbaka till hembygden. En intressant och underhållande historia kan sammanfattas till att dåvarande huvudbyggnaden revs och ersattes med den som finns idag. Ritningarna var felaktiga och corps de logi blev mycket större än han tänkt. Avsikten att huset skulle bli ett hem för ogifta mödrar förblev en avsikt då det visade sig saknas underlag för detta i bygden och huset användes aldrig i det syftet. Stora Äng erbjuder idag ett representativt boende med ett vackert läge på en mycket välskött fastighet. Något som bland alla byggnader, närheten till kulturlandskapet, sjön och annat måste framhållas är parken som omger corps de logi.

Fortsättning publicerad 20150605


Ljusfall Hagen 208

Härligt lantligt

Det här är en verkligt trevlig, bekvämt och vackert belägen liten gård. Här finns 13 hektar och flera byggnader. Åkermarken har varit giftfri sedan 1970-talet. Bostaden har två uterum, bastu och ett generöst kök som gör tillvaron behagligare. Välkommen till Ljusfall Hagen 208 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Liksom förra veckan är även den här Längs väg 51 från Finspång mot Örebro ligger orten med det skönklingande namnet Ljusfallshammar. Bygden har en lång historia där bruk och bergshantering bidragit till dess utveckling. Namnet Ljusfallshammar kommer av byn Ljusfall och hammaren i hyttan. Industriverksamheten i Ljusfallshammar har varit förhållandevis stor. Här har tillverkats vagnar, verktygsmaskiner, hopfällbara sängar, soffor med mera. Både sågverk och gjuteri har också funnits. Även idag är det en levande bygd. I de gamla industrilokalerna råder åter full aktivitet och flera småföretag har tillkommit i trakten. Skola, idrotts- och andra föreningar, camping med mera bidrar också till att hålla bygden levande.

Kultur- och naturlandskapet erbjuder en vacker miljö med möjligheter till ett rikt friluftsliv. Några hundra meter söder om själva orten Ljusfallshammar är veckans gård belägen, i just det här härliga landskapet. Med en traditionell samlad gårdsmiljö påminner Ljusfall Hagen om den smått romantiserade sinnebild som många bär med sig av en gård på landet. Det är så här den ska se ut. Mangårdsbyggnaden från 1909 är i ett och ett halvt plan med delvis källare. Huset har en taxerad boyta om 134 kvadratmeter och värms med en vedpanna.

Fortsättning publicerad 20150529


Sotäng ligger lagom till

Här möts historia och nutid

Bostadshuset i skön miljö totalrenoverades 2005. Här finns tre skiften om totalt 17 hektar där åkermark utgör nio hektar. Gården erbjuder möjligheter till såväl boende som eget brukande. Välkommen till Sotäng som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Norrut breder slättbygden ut sig och i söder övergår landskapet i allt mer skogsbygd. Inom en liten radie når man Tåkern, Omberg, Hästholmen, Vättern, Väderstad och Ödeshög. För många är det att nästan vara mitt i en av de mest sevärda och vackra bygderna som länet kan uppvisa. Med alla historiska spår som Rökstenen, medeltida kyrkor, Dagsmosse och Alvastra till trots är det ändå en bygd som är med i tiden. Vindkraft, turism, Väderstadverken, golfbanor och annat sammanför ett historiskt rikt landskap med 2000-talet. Nätet med större riksvägar gör det relativt enkelt att nå vidare mot Motala och Örebro, Tranås, Norrköping och Stockholm, Gränna och Jönköping.

Veckans gård, Sotäng, är belägen här i Ödeshögs kommun. Det är bara sju kilometer till Ödeshögs tätort västerut och 18 kilometer till Väderstad. 3,5 kilometer väster om Ödeshög längs gamla E4:an svänger man söderut mot Tjurtorp. Lika långt till så finner man fastigheten. Markerna är just den mellanbygd som utmärker trakten. Den närmast omgivande delen är huvudsakligen öppen mark som inramas av skog.

Fortsättning publicerad 20150522


Trollska Hedingsmåla

Vacker utsikt, skog och jakt

Fastigheten omfattar 260 hektar mark, varav 200 är produktiv skogsmark. Den är välarronderad och har en mycket hög standard på vägnätet. En vacker mangårdsbyggnad i en uppvuxen skön trädgård hör till, liksom den goda jakten. Välkommen till Hedingsmåla som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Varje gång Ydre kommer på tal så tycks, nästan oavsett vad ämnet annars är, samma eller motsvarande ord eller utryck dyka upp. Ett av dessa ord är livskvalitet, ett annat är vackert. Ydre, är visserligen med sina 3 600 invånare en av de minsta kommunerna i Sverige, men liten betyder här ändå ett stort utbud av aktiviteter och möjligheterna för de boende och även för besökare.

Här finner man möjligheter till fiske, jakt, camping och besöksmål i kulturellt spännande miljöer med mera. De två orterna som ligger närmast veckans gård, Asby och Hestra, redan de ett bra utbud. I Asby finns lanthandel, ett skolmuseum, en utställning om emigranten Andrew Peterson, en vacker 1100- talskyrka med mera. Asbybacken erbjuder möjligheter till skidåkning och snowboardsåkning under vintern. I Hestra säljs blommor i två butiker, här finns en badplats, nära orten finns ostkaksbageri och bryggeri. Det här är en levande bygd.

Fortsättning publicerad 20150515


Både snickarbod och paviljong i Svenstorp

Två trevliga välskötta bostadshus samt flera andra byggnader och jakträtt följer den här mysiga fastigheten. 28 hektar talldominerad skog med ett virkesförråd om 4 400 skogskubik hör också till. Välkommen till Svenstorp som är veckans Gård till salu.

Söder om Kisa höjer sig terrängen. Skog, berg, sjöar, gårdar och öppen kulturmark har en annan karaktär än andra regioner i länet. Tankarna för gärna till de natursköna vyerna i norra Sverige. Sydost om Kisa, mellan väg 23/34 och sjön Åsunden, finns veckans gård, Svenstorp, i en skön, vacker omgivning med ett omgivande lätt kuperat landskap.

Text: BO BÄCKMAN

Det är ett bekvämt avstånd till samhällsservicen i Horn och även till kommunens huvudort Kisa. Sjön Åsundens möjligheter till båtliv, fiske och liknande är bara ett stenkast bort. Där finns också vattenvägen som bokstavligen når ut till hela världen genom Kinda och Göta kanal. Här i bygden har fascinerande personer verkat eller passerat. En av dessa sägs vara Nils Dacke som under en tid lär ha bott i en stuga i Hovby. Han avbildades dessutom på en vägg i säteriet vars huvudbyggnad idag återfinns på Hembygdsgården i Kisa.

Svenstorp hittar man enklast genom att följa vägen som löper längs Åsunden mellan Horn och väg 134 från Kisa mot Åtvidaberg. Två kilometer norr om Horn finns avtagsvägen till Olofsboda där man svänger in. Sedan är det ytterligare någon kilometer till Svenstorp som ligger på vänster sida. Gårdsbilden är inbjudande och lantlig, närmast idyllisk, med ett antal välvårdade mindre byggnader samt ladugården på ena sidan vägen. Bostadshusen är uppförda i vinkel så att huvudbyggnaden får något av flyglar som utgörs av den mindre bostaden och snickarboden.

Fortsättning publicerad 20150508


Bogård Mellangård 1

Virkesrikt vid Eksjö

Av den 140 hektar stora arealen utgörs 116 av skog med ett virkesförrådet om 27 280 skogskubik och en medelbonitet på 8. Det stora bostadshuset inrymmer två lägenheter. Här finns även ekonomibyggnader. Välkommen till Bogård mellangård 1 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Liksom förra veckan är även den här veckans gård belägen i Albert Engströms hembygd. Den här ligger vid Hult, en dryg mil öster om Eksjö. I Hult finns bland annat Engströmsgården med sin friluftsscen där Hultamatörerna varje år framför Engströmsspelen. På orten finns även Albert Engströms föräldrahem. Han själv är begravd vid Hults kyrka och strax intill finns den från hans berättelser så kända fattigstugan. Som lite kuriosa i samma ämne kan nämnas att Albert Engströms väg som löper genom Hult passerar bara ett par hundra meter från veckans gård.

Fortsätter man vidare österut från Eksjö kommer man snart till Hjältevad, där Hjältevadshus tillverkas. Den här kulturellt välkända bygden med sina många besöksmål erbjuder även fascinerande naturupplevelser. Vem har inte hört talas om eller rent av besökt Skuruhatt och Skurugata? De finns några kilometer nordväst om Bogård.

Fortsättning publicerad 20150501


Hem till Småland

Bo i Albert Engströms bygd

Fastigheten har en total areal om 113 hektar, varav 98 utgörs av skogsmark. Här finns ett virkesförråd på 16 500 skogskubik och god bonitet. Mangårdsbyggnaden har en generös boyta om 254 kvadratmeter. Välkommen till Katebo 4 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Småland – detta sköna kuperade, skogiga landskap med gårdar som strävsamma människor brukat under magra förhållanden – har en särskild plats i svenska hjärtan. Från de här bygderna har mycket och många kommit som fått stor betydelse för landet. Veckans gård är belägen mellan de två välkända småländska orterna Lönneberga och Mariannelund.

En av de mest kända personerna som haft rötterna i den här bygden är ingen mindre än Albert Engström som hade anknytning till både Lönneberga och Mariannelund. Han föddes 12 maj 1869 i Bäckfalls gård i Lönneberga socken. Hans pappa, Lars Engström, var då lantbrukare. 1873 flyttade familjen till Mariannelund när de dåliga tiderna fått familjen att sälja gården och pappan att ta anställning vid järnvägen. En annan känd person är visserligen fiktiv men har ändå kommit att ha en given plats i den svenska folksjälen. I Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga nämns flera av bygdens platser, vissa scener i filmerna om Emil spelades in i Mariannelund och filmens Lönneberga gård är belägen ett stycke norr om orten. Veckans gård, Katebo 4, finner man strax efter Ölvedal längs vägen söderut från Mariannelund.

Fortsättning publicerad 20150424


Drättäng, Sörmland

Toppskick på udden

Tre bostadshus i toppskick, två gästhus och en ombyggd ladugård väntar på den egna udden. En 1,6 kilometer lång strandlinje, 38 ha mark och 27 ha vatten, egen ö samt jakträtt hör till den här mycket fina fastigheten. Välkommen till Drättäng som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Det är välkänt, det vackra omväxlande sörmländska kulturlandskapet med jordbruk, sjöar, fornlämningar, skog, sevärdheter, gårdar och mindre orter. Allt i generös men ändå avvägd mängd. Landskapet som närmast omger veckans gård är även det varierande med stora gamla ekar som tillhört en tidigare ekplantering, barrskog och höga berg. Drättäng hittar man sex kilometer öster om Bettna, längs väg 52 mellan Nyköping och Katrineholm. Fastigheten är belägen på en udde vid den säreget mycket långsmala och flikiga sjön Långhalsens strand. Till gården hör också en egen liten ö i sjön och en 1,6 kilometer lång strandlinje med två bryggor och en anlagd sandstrand. Drättäng erbjuder ett ostört avskiljt naturnära läge.

Huvudbyggnaden från 1921 har 2001-03 genomgått en totalrenovering. Huset kan idag välkomna med något av en uppvisning av smakfull lantlig stil av högsta relevans för 2000- talet och atmosfärsbevarande detaljer som uppenbart valts med utstuderad omsorg och känsla. Det skulle gå att drömma sig bort bland traditionella handtag på skåp och lådor i köket, den gamla vedspisen, den annars moderna köksutrustningen, färgval, kakelugnar och allt annat i huset. Här är det trivsel och uttalad äkthetskänsla. Sedan är det glasverandan som tjänstgör som matrum. Spröjsade fönster i tre väderstreck ger ett härligt ljus och generös utsikt. Måltiderna har därmed en inramning som inte står att finna ens på de flesta stjärnkrogar. För att göra det hela komplett finns utgångar åt två håll till altaner, en på varje sida om matrummet.

Fortsättning publicerad 20150417


Bodaviken, Stora Boda 25

Vackert beläget invid Bodaviken

Ett hänsynsfullt renoverat bostadshus som tar tillvara platsens natursköna läge vid sjön ger ett boende av sällsynt värde. Flera andra välskötta byggnader, en generös parkliknande trädgård och eget fiskevatten ingår. Välkommen till Bodaviken som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Bodaviken, Stora Boda 25 Landskapet mellan Borensberg och Tjällmo utgörs av mycket skog och vattendrag. Här och var finns öppna ytor med jordbruksmark. Längs väg 211 finns också vägen in till den välkända Markstridsskolan i Kvarn. För att komma till veckans gård ska man svänga västerut några kilometer norr om militärens område. Den är belägen vid den västra stranden av den västra av sjön Stråkens två norra vikar, Bodaviken.

Trädgården som möter är överraskande både till karaktär och storlek. Snarast är det en park där många såväl inhemska som exotiska växter och träd trivs i sluttningen ner mot sjön. På de generösa ytorna finns även både trädgårdsland och växthus. Byggnaderna är lika välskötta och det syns att den här lilla skogsgården är något utöver det vanliga. Bostadshuset välkomnar med sin inbjudande glasveranda som också tjänar som entré. Verandan är om möjligt ännu vackrare inifrån och utlovar en interiör av utsökt stil.

Fortsättning publicerad 20150410


MELBY GÅRD, MOTGATA

Stilfullt nära Mogata

En stilfull mangårdsbyggnad och flera ekonomibyggnader hör till den här fastigheten. Det finns 190 hektar mark varav 126 är produktiv skogsmark och 52 är inägomark. Välkommen till Melby gård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Härifrån är det nära till den större tätortens service i Söderköping endast en mil bort. På ännu närmare håll finns orten Mogata varifrån tecknaren med den välkända signaturen EWK (1918 - 2004) kom. Han hette Ewert Gustav Adolf Karlsson och föddes på gården Rävbrinken i Mogata socken i nuvarande Söderköpings kommun. Från att ha ägnat sig åt jordbruk och tecknat vid sidan av detta etablerade han sig 1951 som professionell tecknare och blev bosatt i Huddinge. Utbudet av natur- och kulturupplevelser är stort för dagar när tiden finns och andan faller på. De finns både nära inpå fastigheten och fortsätter i hela bygden. Här kan nämnas Stegeborg, Slätbaken och Sankt Annas skärgård. Veckans gård finner man sydost om Söderköping. Det är bara att följa väg 210 mot sankt Anna. Efter 9 kilometer svänger man vänster mot Össby sedan, efter 700 meter, finner man gården på vänster sida.

Melby gård har dokumenterade anor tillbaka till medeltiden. Mäklaren uppger att gården är omtalad redan år 1348, enligt riksarkivets fornlämningsregister. Ett stycke längre fram i tiden motsvarade egendomen ett skatte- och frälsehemman, som förekommer på kartor från 1650. Idag finns inte den äldre mangårdsbyggnaden kvar. Den nuvarande är från mitten av 1800-talet och tjänade som mangårdsbyggnad på granngården Össby då båda gårdarna under en period hade samma ägare. Melby har från 1929 varit i nuvarande släkts ägo.

Fortsättning publicerad 20150403


Grönhög Arnegården

Bo på Östergötlands eget Österlen

En generös trädgård med frukt och bär, ett enskilt läge som ändå har nära till både grannar och större orter, en bostad med åtta rum och äldre lantlig charm. Flera ekonomibyggnader och en drängstuga hör till. Välkommen till Grönhög Arnegården som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Vikbolandet har det mesta. Här finns öppna landskap med bördiga åkermarker, stränder vid havet och gammelskog. Man finner flera lantliga besöksmål med egenproducerade produkter allt ifrån glass till struts. Den som söker kulturella mål lär inte behöva leta efter dem för det finns gott om sådana. Kanske ska man, som vissa redan gör, kalla Vikbolandet för Östergötlands Österlen.

Veckans gård är belägen bara en mil från Norrköping längs E22 mot Söderköping. Det är lika långt från Söderköping hit, en mil. Grönhög Arnegården ligger ett par kilometer öster om stora vägen. In till själva gården leder en rak 200-300 meter lång liten väg som avslutas och vänder i en ögla på gårdsplanen. Ekonomibyggnader finns på båda sidor och mangårdsbyggnaden har sin vackra framsida välkomnande vänd mot vägen. Gården med sin samlade byggnation utgör som så ofta i den här sortens odlingslandskap något av en egen ö där allt är praktiskt nära och den omgivande jordbruksmarken därmed använd på bästa sätt. Närmast byggnaderna tillför en skogsdunge såväl vindskydd som trivselkänsla innan den öppna åkermarken tar vid.

Fortsättning publicerad 20150327


Görstorp

Hur man än väljer att se Görstorp, en traditionell lantbruksfastighet där skogen har en betydande roll eller som en gård med stor potential att ta vidare in i besöksnäring eller bara ha som ett sällsynt skönt boende så finns det stora mervärden här där Östersjön ett stenkast utanför övergår i Bråviken med farled ända in till Norrköping.

En traditionell lantgård med egen golfbana och skärgårdsstrand i den natursköna Arkösundsbygden. Här finns 128 hektar, varav 76 utgörs av skog, en mysig drängstuga med potential, ekonomibyggnader, jakträtt med mera. Välkommen till Görstorp som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Några anser att Arkösunds skärgård tillhör Östergötlands såväl vackraste som mest omväxlande kustområden. Hos Arkösunds hotell uttrycks det här på ett träffande sätt: ”...representerar en nationalrikedom i fråga om skönhet. Sällan möter hav och land varandra så vackert som här...”. På sommaren blommar Arkösund upp, liksom på de flesta andra så kallade semesterorters vis, men även under andra årstider finns det goda skäl att besöka orten som faktiskt erbjuder denna skönhet året runt, om än i växlande form.

Veckans gård ligger bara fem kilometer från Arkösund. Om man kör från Norrköping mot Arkösund längs väg 209 så finns den på vänster sida. Här är det så nära till vattnet att fastigheten har 1,5 kilometer egen strand i den här natursköna skärgården. En del av den finns i Prästfjärden, kanske är namnet ett sammanträffande, kanske finns en koppling, då Görstorp varit prästgård i Jonsbergs socken. Fastigheten kom sedan att bli arrendatorsbostad fram till 1991. Bostadsbyggnaden i 1,5 plan är av trivsamt välbekant traditionell lantlig stil. Den är uppförd 1910 och byggdes på med en övervåning 1923. Huset har sedan dess fått ytterligare förbättringar, men skulle må gott av ännu lite sådan omsorg och fixande.

Fortsättning publicerad 20150320

Kustbandets charm

Skärgården är alltid nära

Det är ett trevligt kustnära boende i ett modernt hus om 185 kvadratmeter och ett stort altandäck. Ekonomibyggnaden inrymmer både maskinhall och stall med fem boxar. Fastigheten har en total areal om 80,6 hektar varav 52,9 utgörs av skog. Välkommen till Imbramåla 3 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård är belägen nästan mittemellan Västervik och Oskarshamn, öster om E22 och strax öster om Adriansnäs. Mycket av marken kring gården är beteshagar och det omgivande landskapet är till stor del av kustnära skog. Skärgården är alltid nära om än inte i direkt kontakt med själva gården som ligger några hundra meter in från vattnet.

Fågelviken som är den närmaste delen av skärgårdens vatten är en vik av den sägenomspunna Gåsfjärden på vars norra strand man finner Blankaholm med gästhamn, hotell och annat. Den här bygden är mycket uppskattad av snart sagt alla.

Imbramåla 3 tillhör Misterhults församling och Misterhultsbygden erbjuder mycket för den som söker sig ut för att njuta av den underbara miljön. Här finner alla från paddlare, fiskare och båtfolk till kultur- och naturintresserade något för dem. Den livsnjutande besökaren kan ta del av utbudet som caféer, restauranger, småbutiker och boenden lockar med. Med inte mindre än 40 utsatta punkter – varav flera besöksmål kan finnas under samma – på turistkartan stoltserar bygden med väl tillvaratagna tillgångar.

Fortsättning publicerad 20150313


LANNAFORS 453

Öppen planlösning och egen halvö

Här har ett äldre hus genom smakfulla lösningar förvandlats till ett boende som kan få de flesta att drömma. Det finns ett stall med sju boxar, en tomtgräns på en egen halvö mot Garphytteån där både brygga och flotte väntar. Välkommen till Lannafors 453 som är veckans går till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård är belägen i det landskap som har den kända fågelsjön Tysslingen i öster. Sjön är under våren Europas största samlade rastplats för sångsvanar. Svanarna följs under säsongen av vadare, näktergal, rördrom, havsörn och många andra. I väster vid foten av Kilsbergen finns Garphyttans nationalpark, som är en av Sveriges äldsta, den grundades redan 1909. Här finns ett gammalt odlingslandskap, frodiga blomsterängar, utsiktspunkt på Svensbodaberget med mera. Tar man Grävevägen västerut mot Garphyttan från Örebro kommer en skylt till Lannafors efter ungefär 14 kilometer. Sedan är det bara 1,5 kilometer tills det är dags att svänga höger. Det gör man efter 30-skyltarna. Gården Lannafors 453 syns snart. Det har bara tagit 15 minuter med bilen från Örebro.

Till höger finns den vinkelbyggda stallbyggnaden som inrymmer sju boxar och en lösdriftsdel som delar boxarna i två avdelningar. Den ena har fyra och den andra tre av boxarna. Här finns även uppställningsplats och en uppvärmd verkstad där man även finner sadelkammare och foderutrymme.

Fortsättning publicerad 20150306


Stora Hammar 1:1

I den vackraUknadalen

Gården med utsikt över den vackra Uknadalen har två bostadsbyggnader samt ladugård och andra ekonomibyggnader. Här finns 105 hektar mark varav 45 utgörs av åker och 31 av skog. Välkommen till Stora Hammar som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Ukna ligger längst norrut i Västerviks kommun. Det är idag kanske lika mycket Uknadalen som själva byn man tänker på när Ukna kommer på tal. Landskapet är omvittnat vackert med höga omgivande skogsklädda berg som skänker en "vild" inramning till dalgångens ordnade kulturlandskap med odlingar och beten.

Var och en som åkt genom dalen har nog låtit sig tjusas av vyerna, kanske sett en skymt av fågellivet från bilen eller nyfiket haft ett öga på miljön vid Storån som löper nära vägen. Det sannolikt vanliga antagandet hos resenärerna är helt korrekt: naturvärdena bitvis är mycket stora med ett artrikt djuroch växtliv. Människorna hittade tidigt hit och stannade. Här finns fornlämningar av många sorter, det finns spår av gruvhantering och annat. Själva orten och kyrkan har en lika omfattande historia. En av Sveriges äldsta kyrkklockor finns i Ukna kyrka. Det lär ha varit kyrkoherde Torgils Gudmunsson Gås som 1304 beställde klockan som sägs omgivas av många myter och sägner. Stora Hammar som är veckans gård är högt belägen någon kilometer från kyrkan. I Ukna svänger man in vid kyrkan och håller höger in på Storahammarsvägen. Mangårdsbyggnaden syns snart till höger.

Fortsättning publicerad 20150227


Känn historiens vingslag på anrik gård

Ebba Grips stenskog

Gården har sina rötter i 1600-talet och en betagande utsikt mot Bråvikens farled där Kolmårdens branter reser sig på andra sidan vattnet. Historien, läget, fågellivet och annat ger fin potential för turistverksamhet. Välkommen till Färjestaden 5 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Vid Östra Husby kyrka längs väg 209 mot Arkösund, tar man av mot Mauritzberg och Färjestaden. Några kilometer rakt fram när man ser Bråviken syns även huset på höger sida av vägen. En annorlunda väg rekommenderas för den som kommer från Nyköpingshållet. Det går då att ta av från E4:an mot Jönåker och färja. Efter färjan över Bråviken finns snart en väg till vänster mot Mauritzberg. Den leder till veckans gård.

Någon gång under 1630-talet stod mangårdsbyggnaden färdig. Det var Ebba Grip som lät uppföra den. Hon gav för övrigt det närbelägna Mauritzbergs slott dess namn efter sin far, riksrådet och översten Mauritz Birgersson Grip. Orostider som kommit och gått har drabbat många platser, däribland Färjestaden. Mangårdsbyggnaden brändes ner av ryssarna år 1719 och blev därefter återuppbyggd. Det kom att bedrivas gästgiveri på platsen under 1700- och 1800-talen.

Fortsättning publicerad 20150220


Johannesdals egendom

Hjortuppfödning med hela kedjan

Egendomen omfattar nästan 450 hektar. Här finns jord- och skogsbruk samt hjortuppfödning med egen förädling och försäljning. Dessutom finns ett bekvämt boende i ett exteriört och interiört modernt hus. Välkommen till Johannesdals egendom som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Mellan Norrköping och Söderköping längs E22-an finns en avtagsväg västerut i det bördiga lanskapet. Kommer man från norr är det lämpligt att svänga vid Fransmansbacke, men snart söderut finns ytterligare en väg in. Vid Bygget kommer nästa avtagsväg, den leder ända fram till Johannesdal.

Johannesdals egendom omfattar närmare 450 hektar, 445,35 eller 447,6 beroende på om man går på den taxerade arealen eller den som skogsbruksplanen anger. Egendomen har enligt skogsbruksplanen 267,7 produktiv välskött skogsmark med bra vägnät. Trädslagen i skogen är mest barr, 61 procent tall och 18 gran. Virkesinnehållet i april 2014 beräknades till 42 442 skogskubik och boniteten till 5,5. För närvarande återfinns uppåt 20 procent av skogen i areal som utgörs av hägn. På fastigheten finns 78 hektar hjorthägn där 47 hektar av skogen och allt bete ingår i dessa. I dag finns 120 dovhjortar och 65 kronhjortar där. Åkermarken består i huvudsak av lerjordar och omfattar 58 hektar. Den största delen, 37,85 hektar, är utarrenderad.

Fortsättning publicerad 20150213


Hästgård i Vånga

En höjd med utsikt

Det är bara en kilometer från kyrkan i byn. 26 hektar mark, två bostadshus och flera andra byggnader. Gården har anpassats för hästuppfödning. Välkommen till Boberg 1 i Vånga som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Från början hette socknen Wanga och nämns som sådan 1393. 1450 skrevs det Wangasokn och det har till slut blivit Vånga. Namnet i sig kommer från det fornsvenska ordet vanger som betydde område eller gärde. Numera används inte vång i östgötskan. Det finns dock i skånskan och avser åkerområdet närmast gården. Varje gård har sin vång.

Vångabygdens jordbrukslandskap är förhållandevis småskaligt med skiftande terräng. Åkrar, beten, våtmarker, sjöar, skog, berg och det mesta av naturmiljöer finns här i en harmonisk helhet. I väster breder en mer omfattande skogsbygd ut sig bort till Vättern och mot Örebro. Vångabygdens långa historia är ändå mest förknippad med bergsbruket. Ett mått på omfattningen är det att i Vånga bergslag även ingick hemman i Risinge, Kullerstad och Kimstad socknar. Järnet kom bland annat att användas till byggandet av Linköpings domkyrka. Det var biskop Henrik Tidemanson som år 1480 levererade järn från Vånga dit. Längs väg 2015 mellan Skärblacka och Finspång finns en skylt till Vånga/Vreta Kloster. Väl inne i Vånga är det bara att följa vägen som kröker åt väster, räkna någon kilometer från kyrkan så kommer skylten där det står Seminstation, Stall Boberg. Gården är belägen på en höjd med en samlad byggnation. Den omgivande marken utgörs av öppet odlingslandskap som skänker vackra vyer att njuta av från gården.

Fortsättning publicerad 20150206


Hemtrevligt vid Sätraån

Bo med livskvalité i Hällestadbygden

En liten hemtrevlig gård för ett härligt boende och kanske ett småskaligt jordbruk på den 18 hektar stora marken. Sätraåns närhet bidrar harmoniskt till gårdens helhet. Välkommen till Sörskatevägen 74, Hällestad, som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Hällestadsbygden har en historia som till stor del präglats av bergshantering. Här och var i det lätt kuperade skogiga landskapet finns spår av detta. Mest är det sådant som har varit, men det finns även verksamheter som lever kvar. Här kan nämnas Borggårds Bruk som grundades 1550 och har produktion än idag. Det antas att Hällestads första kyrka uppfördes under 1200-talet. Den har sedan följts av nyare kyrkor. En av dessa plundrades under Erik XIV:s tid av danskarna för att senare, 1726, brinna ner. Dagens kyrka invigdes 1895. Man kan ta del av bygdens fascinerande historia genom hembygdsföreningen och hembygdsgården. En gång per år ges också det så kallade Gruvspelet som ges vid Gruvstugan, det enda kvarvarande av en mängd byggnader, som fanns kring Hällestads Storgruva under sena 1600-talet.

Kör man väg 51 västerut från Finspång så kommer en avtagsväg till vänster ett stycke efter Sonstorp och nästan framme vid Hällestad. Även om landskapet innehåller mycket skog så finns en hel del öppen jordbruksmark. I synnerhet området runt själva orten Hällestad är det påfallande öppen terräng med åkrar och beten. Man svänger mot Borggård. Vägen delar sig sedan mycket snart, men där är det är rakt fram som gäller när man ska till veckans gård. Den är vackert belägen i kulturlandskapet bara ett par kilometer bort, direkt efter Sätraån.

Fortsättning publicerad 20150130


Mutebo Gård

Det här är en fastighet som har ett makalöst bra läge och goda möjligheter för att bedriva, kanske utveckla sin verksamhet på.

Här finns en nyrenoverad och tillbyggd mangårdsbyggnad, 46 hektar mark och ytterligare två bostadshus. Därtill kommer sådant som en ny ungdjursladugård med 136 platser, en koladugård med 71 platser, spannmålsanläggning, maskinhallar och annat. Välkommen till Mutebo gård, strax söder om Linköping, som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Det är alldeles intill väg 23/34 som leder ända ner genom Skåne, bara någon mil till E4 och lika nära Linköping med all samhällsservice. På ännu närmare håll, någon kilometer bort, finns den gemytliga orten Skeda udde som har en lanthandel. Här är landskapet det sköna gränslandet mellan slätten och skogsbygden. En av de närmaste grannarna har en tågstation. Det är förstås den populära Mutebo-Aspnäs Miniatyrjärnväg. Där finns sommartid även café, teater och andra evenemang. Man behöver inte bo mitt i en stad för att ha nära till sådant.

Det är inte svårt att hitta till Mutebo gård. Längs väg 23/34 söderut från Linköping tar man första avfarten in till Skeda udde. Mutebo gård är belägen nästan omedelbart på höger sida. Bostadshus, trädgårdar och ekonomibyggnader möter redan vid infarten. Den imponerande mangårdsbyggnaden ger en aning om att det här är ett bekvämt och behagligt boende.

Fortsättning publicerad 2015-01-23

Anrikt med god jord

Hem till smäländska Assarebo!

Med jordbruksmarken samlad runt gårdscentrum i en naturskön kulturbygd är trivseln given. Här finns en välkänt bördig jord att odla eller arrendera ut. Det är nära till väg 26 och E4 och bara 3,5 mil till Jönköping. Välkommen till Assarebo som är veckans går till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Det finns många intressanta, liksom ibland unika, karaktäristika för den här bygden. Vad man knappast kan bortse från är närheten till Taberg. Några kilometer fågelvägen från veckans gård reser denna geologiska formation 343 meter över havet intill orten med samma namn.

Berget är en isolerad malmkropp som utgörs av den ovanliga bergarten titanmagnetitolivinit, bara dokumenterad på ytterligare en plats i världen. Inte förvånande har gruvbrytning bedrivits här redan på 1400-talet och fram till 1951. Taberg har genom sin bergart en unik miljö som gynnar en särpräglad och mycket artrik växtlighet.

Assarebo ligger inom det som den vid klart väder sju mil sträckta utsikten från Tabergs topp täcker. Bygden här är gammal. Redan på 1500-talet fanns byn, då med namnet Bollby. Under ”dansktiden” på 1600-talet flyttades den strax öster om nuvarande Mellangården. Först vid skiftet 1818 fick gårdarna de platser de har idag. Mäklaren uppger att Assarebo är känd för sin goda jord. Som en antydan om detta var skörden i området vanligen riklig även under 1800-talets missväxtår.

Fortsättning publicerad 20150116


Trärum Norrgård

En skogsfastighet i S:t Anna med enskilt gårdscentrum endast en kilometer från väg 210. Av 145 hektar är 91,5 produktiv skogsmark. Den trevliga mangårdsbyggnaden från 1870 lockar med ett idag modernt boende och ett tornrum. Välkommen till Trärum Norrgård som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Vägen från Söderköping mot Sankt Anna omges av ett vackert avkopplande landskap som växlar mellan skog och åker. Inseglingsleden till Göta kanal från Merumsfjärden förbi Stegeborg och vidare in genom Slätbaken passerar bygdens norra del. Genom landskapet har även Östgötaleden en av sina mest uppskattade sträckor. Att säga att Sankt Annabygden med sin fascinerande historia, sina härliga miljöer och sagolika skärgård är uppskattad och populär är inga överord, istället en ytterst blygsam beskrivning. Sommartid kan var och en inse detta.

Veckans gård är belägen ett stycke in från själva skärgården, men ägorna sträcker sig närmare vattnet mot Gropviken i söder och aningen närmare Trännöfjärden i norr. Gårdscentrum är beläget endast någon kilometer från väg 210. Från gården är det bara åtta kilometer till Handlarn i Bottna som lär vara Sankt Annas enda affär som är öppen året runt. I en tid när landsbygdsboende ofta är hänvisade till de större orterna för inköp av dagligvaror och annan service är det mycket trevligt att finna undantag. Handlarn i Bottna är även ombud för Systembolaget, Kassagirot och Schenker. Dessutom går det där att fylla tanken med bensin eller diesel. Gårdsbilden ger med sin omgivande grönska ett mysigt ombonat, men ändå praktiskt, intryck då byggnaderna är ganska samlade och omkringliggande körvägar löper alldeles intill.

Fortsättning publicerad 20150109


Skarby Norrgården

En välskött gård med samlad välarronderad åkermark nära gårdscentra och ekonomibyggnader med möjligheter. Det stilfulla bostadshuset från tidigt 1800-tal erbjuder sådant som 179 kvm boyta, inredd källare, bredband och modernt kök. Välkommen till Skarby Norrgården som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Lekebergs kommun, i västra Örebro län, har Fjugesta som centralort. Skarby Norrgården är belägen i Hackvad socken ungefär en mil söder om Fjugesta och 19 kilometer från Kumla. Områden med skog bryter av jordbruksbygdens annars öppna marker. I söder finns en ovanlig våtmark där fåglar som svarthakedopping, knipa, sothöns, brushane, enkelbeckasin och storspov kan siktas i området. Liksom många gårdar i sådana här bygder för läget tankarna till en ”ö i åkern". Gårdscentrum är praktiskt och effektivt samlat, omgivet av åkermark. Mangårdsbyggnaden i herrgårdsstil med sin välvårdade trädgård med en äldre magasinsflygel ligger nära men ändå avskiljd från ekonomibyggnaderna. Boende och verksamhet har sina givna platser. Gården är tydligt välvårdad och ger ett mycket trevligt intryck.

Mangårdsbyggnaden antas vara uppförd under tidigt 1800-tal. 1975 byggdes huset om och till. Bostaden har två plan med en total taxerad boyta om 179 kvm och en biyta på hela 90 kvm. Här finns tillgångar som indraget bredband och en inredd källare. Där, i källaren, finns också den vedpanna, gjord för halvmetersved, som via vattenburet system värmer upp byggnaden.

Fortsättning publicerad 20141229


BLACKSTABY GÅRD

Blaxta Wine – unik vingård med starkt koncept

En riktig vingård med restaurang, konferens, hotellverksamhet och lant- och skogsbruk. På egendomen bedrivs även växtodling inriktad främst på vete. 201 hektar mark och 5 hektar vatten följer gården. Välkommen till Blackstaby gård som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

I mitten av det vackra omväxlande sörmländska kulturlandskapet med jordbruk, sjöar, fornlämningar, skog, sevärdheter, gårdar och mindre orter finns en äkta vingård, en svensk vingård. Här används bara svenska fruktoch druvråvaror i vintillverkningen. Man talar om sin stolthet i att producera kvalitetsviner utifrån svenska förhållanden. En ombyggd ladugård är produktionslokal och inrymmer även en festlokal.

Kommer man söderifrån längs väg 52 mellan Katrineholm och Nyköping svänger man strax väster om Bettna in på väg 221 mot Flen. Om man kommer från andra hållet längs väg 55/57 mellan Katrineholm och mot Flen, tar man därifrån av in på väg 221 mot Nyköping. Nästa sväng görs mot Blacksta kyrka varefter skyltning till Blaxsta vingård leder sista biten. Gården är vackert belägen vid stranden av sjön Långhalsen. Druvsorter som Vidal och Chardonnay odlas i den 2,6 hektar stora vingården. Man anger att 5 500 vinstockar finns på friland i ett gynnsamt läge. Även frukt och bär som skogshallon, päron och äpplen används i gårdens kvalitetsviner. En sådan här plats anordnar förstås vinprovning. Den ges i den historiska atmosfären som källaren från 1500-talet erbjuder.

Fortsättning publicerad 20141219


Möjligheter vid Vättern

Att bygden omkring Vadstena och vid Vätterns stränder har en alldeles egen prägel av såväl historia som skönhet är stora beståndsdelar. Här finns det speciella ljuset, i synnerhet under hösten, det ljus som förtrollat och fascinerat och gör det än idag. Vätterns klara vatten och vidsträckta vyer lägger ännu en dimension till bygden.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård, Järnevid Norrgård, är belägen på den västra sidan av den så kallade Nässja udden med sitt öppna odlingslandskap. Den utgör den västra landramen av Vadstenaviken. Man kör väg 50 söderut från Vadstena och svänger mot Nässja efter 2,5 kilometer. Det är bara några kilometer till innan man är framme. Själva socknen Nässja har en historia som sträcker sig bakåt till medeltiden. Redan 1330 nämns den som Næsia. Här finns också, norr om kyrkan, inte oväntat en av länets mest kända fornlämningar, en domarring med 24 resta stenar. Intill denna finns även ett gravfält från järnåldern. Kyrkans tillkomst är från ännu äldre datum. Den är daterad till 1100-tal. Det man ser idag är dock som för flertalet andra medeltidskyrkor en flera gånger renoverad och ombyggd version.

Järnevid Norrgårds mangårdsbyggnad har också en historia av om- och tillbyggnad. Den är ursprungligen från början av 1890- talet, men har förändrats över tiden. Idag används den med två separata lägenheter i varsitt våningsplan och med egna ingångar. Grunden utgörs till största delen av källare som är indelad i två friliggande utrymmen. Det ena är garage och det andra matkällare. Huset värms med ett vattenburet system från jordvärmepump. Boytan uppgår till 210 kvadratmeter och jämte den finns biytor om 40 kvadratmeter.

Fortsättning publicerad 20150703


STENS GÅRD

Kustnära lantbruk – här är sällsynt skönt att leva

En i kustlandskapet vackert belägen välarronderad gård med en total areal om 218 hektar varav 61,5 är åker, 73,8 skog och 36,6 vatten. Här finns moderna ekonomibyggnader och en mangårdsbyggnad av ovanligt snitt med en boyta om 550 kvm. Välkommen till Stens gård som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Vem känner inte till Loftahammar? Det är troligen en av de mest välkända och uppskattade platserna längs kustbandet från Västervik till Arkösund. Gryts skärgård övergår i söder i Tjust skärgård som sträcker sig över länsgränsen till Småland och breder ut sig på båda sidor av denna. Det är en vacker region fylld av skärgårdsnatur med allt vad det innebär och ändå med ett stort mått av kulturbygd som bär kustbandets prägel.

Veckans gård, Stens gård, är belägen nära Loftahammar. Kör man norrut mot Vråka från orten så börjar fastighetens ägor efter en kilometer. Efter cirka 1 km, när ni passerat golfbanan, är ni inne på fastigheten. Efter ytterligare , en kilometer, finns gårdscentrum med mangårdsbyggnaden. Gården med sina ekonomibyggnader är stor. Ensilagesilona höjer sig med två torn över djurstallar och ladugård. Betena med kor som breder ut sig omkring gården för tankarna till en svensk sommaridyll, vilket för övrigt såväl gård som region benämns som. Här är det verkligen en härlig miljö.

Fortsättning publicerad 20141212


Flytta in på Bolltorp

Ståtligt och trivsamt på slottet

Matsalar, salonger och salar väntar i ett anrikt slott med en inredd yta om 1 000 kvm och många andra fina byggnader såväl äldre som nyare följer fastigheten. Här finns en areal om 930 hektar med 573 skog och 237 åker. Välkommen till Bolltorps egendom som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Historiens vingslag är starka på Bolltorps egendom. Platsen är väldokumenterad ändå från 1500-talet. Även om det man ser idag till stor del bär familjen Funcks prägel som att de under 1830-talet började uppföra det slott som stod klart 1840. Familjen Funck bedrev lantbruk och andra verksamheter, bland annat kvarn, pappers-, tegeloch glastillverkning. Under det tidiga 1800-talet forskade man inom alkemi, att framställa guld, på Bolltorp.

Genom åren har egendomens haft flera ägare. Namn som Falk, Bogeman, von Hartmansdorff och Adelswärd finns bland dessa. En av de mer kända senare personerna med anknytning till Bolltorp var Tomas Funck. Det sägs att kan skrev sina härliga berättelser om Kalle Stropp, Grodan Boll och de andra figurerna på slottet. Han lär dock ha tillbakavisat att Grodan Boll fått sitt namn av Bolltorp, men gott om grodor finns det dock på platsen.

Fortsättning publicerad 20141205


FORSANÄSET

Strandnära njutning vid Vättern

En gård för upplevelser och skönt boende i vacker omväxlande natur vid Vättern. Flera byggnader, jakt, fiske och tre båtplatser följer fastigheten som har en areal på 76 hektar varav 61 utgörs av produktiv skogsmark. Välkommen till Forsanäset som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Fastigheten Forsanäset är belägen på en halvö i nordöstra Vättern. Landskapet varierar och har inte minst en strandnära skog för den som uppskattar naturupplevelser i särdeles vacker miljö. Det är inte svårt att hitta hit. Längs riksväg 50, 1,8 mil från Askersund och 2,5 mil från Motala, finns en skylt mot Vätterns väveri. Efter att ha svängt där är det 200 meter till nästa väg åt vänster där man tar av till gården.

Bostadshuset i 1 ½ plan är uppfört 1895. Åren 1993-94 fick det en större renovering då sådant som tak, fasad och avlopp byttes. Sedan dess har en ny veranda med golv av Borghamnssten tillkommit. Boytan är 150 kvm. Det nedre planet inrymmer bland annat kök och tre rum i fil. Här finns även ytterligare ett rum och wc. En trappa upp är huset oisolerat. Våningen används idag till förråd. Häruppe finns pig- och drängkammare med rörspisar. Dessa spisar har dock inte använts på länge. Vid bostadshuset finns två flyglar med indragen el. De används som trädgårdsförråd och snickarbod respektive bilgarage och vedskjul. Bland de olika byggnaderna på fastigheten måste gårdens hönshus framhållas som ett något ovanligt inslag. Snarast påminner det om en trivsam sportstuga som fått det där lilla extra. Det låter visserligen inte så ovanligt med en träbyggnad på en gjuten grund, men hönshuset har en byggnadsyta med måtten 6 x 11 meter vilket får anses som minst sagt generöst. Dessutom är hela byggnadens långsida åt söder näst intill bestående av bara fönster, liknande ett panoramafönster. Hönsen har sedan länge lämnat denna sin förnämliga boning som på senare tid övergått att nyttjas som festlokal.

Fortsättning publicerad 20141128


Välarronderat i ett skifte

Välkommen till Grebo Melskog

Det här är en välarronderad jordbruksfastighet som ligger samlad i ett skifte. Av 101 hektar utgörs 26 av skog med ett virkesförråd om 4 220 m³ sk. En representativ mangårdsbyggnad, flera andra byggnader, fiskerätt, jakträtt med mera hör till fastigheten. Välkommen till Grebo Melskog som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Nästan mitt mellan Linköping och Åtvidaberg ligger Grebo. Det är en vackert belägen ort vid sjön Ärlångens strand. Här finns möjligheter till bad, båtliv och fiske. I bygden finns eklandskap, naturreservat, många fasta fornlämningar, den unika fruktbarhetssymbolen Rödstensgubben vid väg 35 och mycket annat.

Fornborgen på Käringberget vid sjön är inte det enda berget är känt för. Enligt sägnerna hade jätten Dentus bostad i grottan under berget. Han uppskattade inte kyrkklockornas ringande så efter att Dentus kastat den ena klockan i sjön öppnas inte kyrktornets luckor åt alla fyra hållen, den mot sjön är stängd så jätten inte ska surna till igen.

Fortsättning publicerad 20141121


Karlstorps Gård 1

Hästgård med bra läge

Bostaden är en nyrenoverad 1940-talsvilla med pool. Gården har stall med nio boxplatser varav sex är för stor häst. Här finns ridhus, gästhus, paddock och annat. Välkommen till Karlstorps Gård 1 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Närheten till Mjölby, Mantorp och egentligen även till Linköping samt andra orter gör att läget öppnar många möjligheter. E4 och andra större vägar är nära. Bygden söder om Mantorp och Sya är dessutom ett härligt jordbrukslandskap med inslag av mindre skogspartier.

Längs gamla vägen mellan Mantorp och Mjölby ligger Sya. Där svänger man mot Västra Harg. Efter 5-6 kilometer pekar en skylt med Karlstorp till höger. När den vägen efter några hundra meter tar slut är man framme. Till vänster är det stora ridhuset från 2008 beläget. Mellan det och paddocken finns en generös plan som sträcker sig till infartsvägen. Rakt fram syns de övriga byggnaderna som uppförts på båda sidor i vinkel mot bostaden. Man får intrycket av en genomgående välplanerad gård. Gången genom trädgården fram till bostaden vidgar sig vid entrén till att bli något av en liten gårdsplan. Vid husets vänstra sida syns den inbjudande uteplatsen med en pool.

Fortsättning publicerad 20141114


Fräsch gård nära Vättern

Välkommen till Sväm Södergård 1

Invändigt nyrenoverat bostadshus, 43 hektar mark, stall, verkstad och en vackert belägen tomt intill Turistvägen. Det är inflyttningsklart och här finns goda pendlingsmöjligheter. Välkommen till Sväm Södergård 1 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Några områden beskrivs alltid som tillhörande de vackraste och i Östergötland finns det flera sådana. Ett av dem är miljön runt Turistvägen mellan Ödeshög och Gränna. Denna sträcka utgör alltid, om man har tid, ett lockande alternativ till E4:an. Landskapet och kulturmiljön präglas av närheten till Vättern. Man erbjuds njuta av underbara vyer med fält, dungar, hagar i förgrunden.

Sväm Södergård är belägen längs den här vägen strax söder om Ödeshög några hundra meter från Vättern. Här är det också nästan mitt mellan Linköping och Jönköping. Till båda städerna är det drygt sex mil. E4:an passerar Ödeshög så pendlingsmöjligheterna är väldigt goda.

Veckans gård är en av de där små trevliga gårdarna som syns lite överallt på slätten. Allt är samlat och lätt åtkomligt. Även på Sväm Södergård är byggnaderna praktiskt uppförda med en följande god överblick. Här är de byggda i vinkel med en rymlig plan framför. Den 5 000 kvadratmeter stora tomten har ytor som medger ett gott svängrum och kan locka köparen med gröna fingrar till trädgårdsodling.

Fortsättning publicerad 20141107


Stora Greby

Representativt nära Linköping

Den ståtliga mangårdsbyggnaden erbjuder generösa ytor i ett representativt boende på 240 kvadratmeter. Till fastigheten hör 110 hektar mark nära Linköping och rikstäckande vägar. Välkommen till Stora Greby som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Runt omkring Vikingstad finns spår av människor från förhistorien och framåt. Bland de personer som verkat här i en senare del av historien finns nöjesentreprenören Anders Peter Anderssons, A P Andersson även kallad Bonn på Druvan, som kanske är mest känd från Linköpings nöjesliv runt förra sekelskiftet. Även om den här bygden har rötterna i framför allt järnåldern så lär dock namnet Vikingstad komma av förnamnet Viking.

Förmodligen har de flesta som passerat på vägen sett det stora friliggande spannmålsmagasin som står när gränsen till den anrika granngården Haddorps säteri. Trots det vägnära läget har bostaden en väl tilltagen skogsridå som avskiljer både hus och park mot vägen. Tomten öppnar stora möjligheter för att hålla såväl köksträdgård, som fruktträdgård och bärodling.

Fortsättning publicerad 20141031


EDSBERGS-SÖRBY 14

Avgränsat i jordbruksbygd

Som en egen ö mitt i jordbrukslandskapet med Kilbergen som fond har gården ett trevligt läge. Bostadens renoverade 174 kvadratmeter inrymmer fem rum och kök. Fina ridvägar finns för den som har hästintresse. Välkommen till Edsbergs- Sörby 14 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: RICHARD STRÖM

Jordbrukslandskapet närmast öster om Logsjön bryts här och var av mindre skogspartier. Här är veckans gård, Edsbergs- Sörby belägen. På andra sidan sjön är det mer skogigt och här bildar Kilsbergen en vacker fond mot horisonten. Längre söderut på sydvästra sidan av Logsjön anger länsstyrelsen flera värdefulla skogsområden. Här finns sådant som en alsumpskog, en hassellund och ett område med grova lövträd. Det är inte så svårt att hitta hit. Efter någon mil längs E 20 från Laxå mot Örebro ligger Vretstorp. Där kan man köra åt Fjugesta. Lite grovt räknat så är veckans gård belägen till vänster halvvägs mellan Fjugesta och Vretstorp. En orienteringspunkt kan vara att man norrifrån svänger höger efter två äldre vita smedjor på höger sida. Söderifrån ska man alltså inte passera dessa som då syns på vänster sida.

Gården är som en liten ö bland de omkringliggande öppna fälten. Den 5 000 kvadratmeter stora trädgårdstomten med gräsmatta, blommor, syren, äppleträd, klarbär och päron är väl avgränsad. Här finns mangårdsbyggnad, gästhus och med ekonomibyggnaderna samlade i ena hörnet av tomten.

Fortsättning publicerad 20141024


Stuntamålen Björkelund

Trivsam gård för människa och häst

Det här är en mindre gård där ett riktigt trivsamt äldre bostadshus renoverats för att passa dagens krav på bekvämligheter. För den hästintresserade väntar fyra boxar, paddock och gårdsnära beten. Välkommen till Stuntamålen Björkelund som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Nässjö är en förhållandevis ung stad. I år, 2014, firas 100-årsjubileet. Efter tidigare avslag på ansökan om att få bli stad kom bifall och man fick stadsprivilegier. Den 1 januari 1914 övergick det så kallade municipalsamhället till att vara stad.

Bland de personer som förknippas med Nässjö finns Wendela Hebbe som har gått till historien som Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist. Hon gav ut hon flera romaner och sagoböcker. Med sin arbetsgivare och Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta fick hon sonen Edvard. Uno ”Myggan” Eriksson, lokalredaktör, underhållningsarrangör, författare, radiopratare med mera är en annan Nässjökändis liksom journalisten och författaren Majgull Axelsson som växte upp här.

Fortsättning publicerad 20141016


Sundet 108

Med landsvägen ett stenkast bort och ett mycket bekvämt avstånd till Kopparberg, endast fem kilometer, har veckans gård ett läge som heter duga. Vackert, påkostat, välskött och bekvämt. Vad mer finns att önska?

En liten gård med välskötta byggnader, där båthus med bastu ingår, med ett riktigt vackert läge. 12 hektar mark, fiskerätt och delvis arkitektritad trädgård följer den här fastigheten i Bergslagen. Välkommen till Sundet 108 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Mellan Ställdalen som är ett brukssamhälle med anor från 1700-talet och Kopparberg som är ett före detta gruvsamhälle vars sista gruva, Ljusnarsbergs gruva, lades ned 1975 är veckans gård belägen. Kopparbergs namn härstammar från traktens kopparfyndigheter. Människor bosatte sig i anslutning till fyndigheterna som en man vid namn Mårten Finne från Löa hittade 1624. Då kallades området Lindesås finnmark, men redan från 1634 blev det Nya Kopparberget. På orten finns ett hembygdsmuseum och ett gruvmuseum. Här finns också Ljusnarsbergs kyrka, en filial till Örebro universitet, Ljusnarsskolan, en sporthall med mera. Kanske orten idag i första hand förknippas med Kopparbergs bryggeri som också är lokaliserat hit.

Veckans gård, Sundet 108, ligger som namnet anger mellan, eller nästan mellan, två sjöar, Olovsjön och Björken. Om man tar vägen från Kopparberg mot Ställdalen så passerar man en bro över det sund som förbinder sjöarna. Passera gården som ligger alldeles vid vägens högra sida och sväng sedan nästa
höger. Den andra avtagsvägen till höger leder till gården vid Björkens strand. En björkallé kantar den lilla vägen.

Fortsättning publicerad 20141010


Karsnäs

Tidlöst vid sjön Krön

En stilfull mangårdsbyggnad, en mindre villa, många andra byggnader, 131 hektar mark ingår i den välskötta fastigheten som är vackert belägen med utsikt över sjön. Skogsmarken som uppgår till 100 hektar har ett virkesförråd på 15 308 skogskubik per hektar och en medelbonitet på 9,5 skogskubik per hektar och år. Välkommen till Karsnäs som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Där den småländska skogen öppnar sig och det oftast kuperade landskapet övergår i ett stycke renodlad jordbruksbygd med gårdar, åkrar och beten är det vanligen utsökt vackert. Finns en av de många sjöarna i anslutning till inägorna så är det ännu skönare. Med en stilfull mangårdsbyggnad på en välskött gård går det att kalla det för en komplett småländsk landsbygdsmiljö när den är som bäst. Kör man söderut från Kisa längs väg 23 kommer man till Södra Vi några kilometer norr om Vimmerby. Där svänger man av och fortsätter på vägen mot Djursdala till den första vägen söderut efter den bro som leder över sjön Kröns midja. Två kilometer efter södersvängen ligger Karsnäs på vänster sida. Från Vimmerby kör man norrut mot Djursdala så ligger gården på höger sida efter några kilometer.

Mangårdsbyggnaden i 1,5 plan med källare uppfördes år 1900. Den är reveterad. En smakfull uppfriskande kontrast till den vita reveterade fasaden är de rödmålade fönsterkarmarna. Huset har en tidstypisk stil med en stor glasveranda på framsidan. Ovanpå verandan finns en balkong. På ena kortsidan finns den lilla utbyggnaden med köksentrén. Åren 1998-99 genomfördes en större renovering då huset bland annat fick nya treglasfönster.

Fortsättning publicerad 20141003


Resta 515a

Välskött skogsgård i inspirerande bygd

I hjärtat av Bergslagen säljs en skogsgård på 190 hektar. Här finns ett riktigt trevligt bostadshus med en boyta om 152 m2. Av arealen utgörs 174 hektar av välskött skog med ett virkesförråd på 22 600 m3sk. Välkommen till Resta 515a som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Orterna i Bergslagens har inte sällan en rent fantastisk historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Ramsbergs socken är inget undantag. Även om Ramsberg finns omnämnt i källor från 1200- talet så blev det en större utveckling av bygden under första halvan av 1500-talet. Då hade man börjat bryta järnmalm och utvecklingen av trakten hade på allvar inletts. Finnar, tyskar, valloner och holländare flyttade hit.

Flera kända personer har kommit att bo i socknen. Här föddes år 1785 en i svensk kriminalhistoria mycket känd man vid namn Lars Larsson. Han blev mer känd som Lasse-Maja, tjuven som färdades runt om i landet klädd som kvinna. Vid kyrkan i Ramsberg finns en minnessten över honom. På den kan man läsa: ”I Ramsberg hans vagga, I Arboga hans grav, I rättsprotokollet hans minne…”. En av landets mest älskade och kända barnboksförfattare, Elsa Beskow, var under några år bosatt i Ramsberg. Hon lär till och med ha inspirerats till sagor av det trolska Loberget.

Fortsättning publicerad 20140926


Fagerhults Mellangård

Den som söker en traditionell landsbygdsromantisk gård i en idyllisk miljö får skynda. Fagerhults Mellangård är precis det här och är belägen där landskapet räknas till de vackraste av norra Småland.

I en underbar miljö intill sjön Ylen, finns en vacker gård i som restaurerats så att den äldre charmen bevarats. Här finns 24,6 hektar skog med ett virkesförråd om 4 660 skogs - kubik och en medelbonitet på hela 10,1 skogskubik per hektar och år. Välkommen till Fagerhults Mellangård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Ungefär en mil öster om Huskvarna längs väg 132 mot Aneby ligger Lekeryd. Där kör man norrut på Tranåsvägen mot Linderås i ett skiftande landskap med åker och skog som följer längs färden. Nästan framme vid Svarttorp finns skylten mot Björnaryd till höger. Det är ytterligare tre kilometer till skylten mot Fagerhult och därefter 1,5 till innan Fagerhults Mellangårds mangårdsbyggnad syns uppe på kullen.

När det gäller den här gården är det svårt att tona ned ett entusiastiskt ”sagolikt!” och det är nog det mest adekvata uttrycket att använda. Här är det också svårt att inte tänka på Astrid Lindgren och Emil. Det är den sortens gård och miljö. Uttrycket varsam renovering till vår tid har om någonstans sin rätta betydelse här. Gårdagen är behagfullt kvar in i nutid. Sjön Ylen med sitt goda gösoch kräftfiske, stranden, grillplatsen och annat som hör en härlig småländsk sjö till skänker det där extra till platsen.

Fortsättning publicerad 20140929Fillingerum Stora Tolen

Möjligheternas gård strax utanför Ringarum

En gård 5 kilometer från Ringarum för boende, med möjlighet till djurhållning och annan verksamhet. Här finns två bostadshus, ett modernt och ett omodernt, ekonomibyggnader, 31 hektar mark fördelade nästan lika mellan skog och åker. Välkommen till Stora Tolen som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Säkert har det sagts förut, många gånger. Det går dock inte att komma ifrån att Valdemarsviks kommun ofta beskrivs som pärlan bland östgötska kommuner, med den vackraste naturen, de skönaste miljöerna, med kultur, rekreation och nöje.... och att man har det mesta och bästa runt hörnet. Kommunen har bland annat en nästan 700 kilometer lång strandlinje med östgötsk skärgård och 15 naturreservat. Veckans gård ligger här, fast ett stycke från skärgården och strandlinjen.

Kör man E22 söderut från Söderköping mot Valdemarsvik och svänger höger mot Nysjö innan Ringarum så är det bara 1 kilometer till Stora Tolen. Svenskan lär vara tämligen ensamt om ordet lagom. Oavsett hur det ligger till med detta så kan veckans gård med rätta anses vara lagom för den som vill bo härligt lantligt, ha någon form av djurhållning och eller kombinera denna med någon annan verksamhet. Gården är inte bland de större vare sig arealmässigt eller bostadsmässigt, men likväl tillräcklig för att inte begränsa den som i mindre skala vill verka här. Gårdscentrum är sammanhållet och välskött. Bostad och ekonomibyggnader ligger nära varandra och nära vägen. Det är en trevlig trädgårdstomt som omger bostaden. Här finns fruktträd, bärbuskar och en syrenhäck samt en damm. Till bostaden hör ett isolerat uterum från 2011 och en uteplats med marksten. Det är gjort för att ta tillvara den lantliga naturnära miljöns sköna dagar och kvällar.

Fortsättning publicerad 20140912


Flasbjörke södergård

En pärla vid Flaten

Den lilla gården om 10 hektar i ett skifte där allt från bostad till åker och skog finns. Bostadshuset med en boyta om125 kvadratmeter är nyligen totalrenoverat. Utsikten över sjön Flaten är en fin bonus. Välkommen till Flasbjörke Södergård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Det är sällan långt till vatten längs vägen genom bygden norr om Finspång. Vattendragen utgör ett framträdande inslag av den skogrika terrängen. Betydelsen av vattnet för den omfattande bergshantering som genom seklerna bedrivits i bygden är uppenbar. Långsträckta sjöar som de närmast parallella Bleklången och Flaten har förr utnyttjats för underlättande av kommunikationer till centralorten Finspång. Från väg 51 mellan Norrköping och Finspång, något öster om Risinge kyrka finns avtagsvägen norrut mot Igelfors och Lotorp. Svänger man in där så är det bara att fortsätta vägen genom Lotorp och vidare mot Igelfors. Flasbjörke är belägen ungefär mitt emellan dessa orter. Det kommer då en skylt med hastighetsbegränsning till 50 och veckans gård är den första gården på vänster sida. På vägens högra sida sträcker nämnda sjön Flaten ut sig till en vacker inramning.

Flasbjörke Södergård är en liten väl sammanhållen gård i ett skifte. Här finns bete, åker, skog, bostad och ekonomibyggnader, allt en gård ska ha. I trädgården finns förstås fruktträd och annat som hör till. Skogen och naturen tar vid från kanten av de öppna ytorna av inägor.

Fortsättning publicerad 20140905


Gästgiveriet i Kyrkviken

Välkommen till Jägarbo vid Fläten

Två bostadshus och flera andra byggnader på en vacker tomt vid sjön Fläten. Till den mycket anrika fastigheten hör 58 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 10 216 skogskubik. Välkommen till Jägarbo som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Simonstorp ligger längs riksväg 55 mellan Norrköping och Katrineholm. De flesta har väl i alla fall någon gång åkt där och säkerligen har ögonen sökt sig till kyrkan när den passerats. Det är nästgårds den som veckans gård, Jägarbo, är belägen.

Orten Simonstorp har medeltida anor. Redan 1381 fanns med säkerhet bebyggelse här. Befolkningen växte och vid mitten av 1600-talet var den så stor att det behövdes en egen kyrka. Med tillstånd av drottning Kristina invigdes kyrkan 1650. Gästgivargården var vid den tiden redan etablerad. Verksamheten nämns så tidigt som 1544. Resande kunde få mat och logi och deras hästar stallrum och foder. En extra service var att gästgivargården kunde ordna skjuts till nästa gästgivargård. Gästgiveriet drevs fram till 1918 då ägandet av fastigheten övergick till Fiskeby AB. Namnet Jägarbo är av betydligt senare datum. Det nämns första gången 1934 och antas syfta på att gården varit ett jägmästarboställe sedan ägarbytet 1918.

Fortsättning publicerad 20140829


STENGÅRDEN VINGÅKER

Om hästarna ska med

Den vackra inbjudande huvudbyggnaden från 1870 som tidigare var prästgård har en generös boyta om 200 kvadratmeter. Ladugården har anpassats efter hästar och fler boxar kan byggas till. Elva hektar beten hör till. Välkommen till Stengården Vingåker som är veckans gård till salu.

Text : BO BÄCKMAN

Längs väg 566 mellan Högsjö och Vingåker finner man veckans gård nästan mitt emellan orterna. Den är mer exakt belägen 7 kilometer väster om Vingåker. Landskapet varierar mellan jordbruk och skog. Det är heller aldrig långt till vatten då det finns flera sjöar, större och mindre, i bygden. Stengården var tidigare en prästgård och det uppges finnas en gediget dokumenterad historia kring den. Den är sannerligen en inbjudande syn med den vackra huvudbyggnaden i välkänd äldre stil, flygeln och gårdsrondellen inramade av de stora lummiga träden som ger en ombonad känsla.

Redan anblicken av den generösa möb lerbara verandan på huvudbyggnaden nästan frammanar en varm sommardag. På en sådan veranda ska det väl alltid vara sommar, kall saft, en god bok, glada barn som kommit från badet, nöjda vuxna som kopplar av en stund och ser ut över de omgivande markerna, kanske också en belåtet lat katt som sover middag på en hopvikt filt som lagts åt sidan efter utflykten?

Fortsättning publicerad 20140822


BJÖRKENÄS HERRGÅRD 1

Blå dörrar vid Ören

Här finner man det skönaste landskap, en kilometer egen strand och utsikt över sjön Örens klara vatten nedanför hagarna. Med anor från 1600- talet som varsamt vårdats och anpassats efter vår tid finns såväl kommersiella möjligheter som ett härligt boende. Välkommen till Björkenäs herrgård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Beroende på varifrån man utgår finns det förstås olika vägar att välja, men den väg som torde vara enklast att utgå från är väg 133 och sträckan mellan Tranås och Gränna. Någon mil öster om Gränna leder väg 997 söderut vid Åsa på östra sidan av orten Örserum. Där svänger man av och några kilometer senare är man framme vid Björkenäs herrgård intill sjön Ören i det skönaste landskap av nordsmåländsk idyll.

Beteshagarna breder ut sig ned mot sjön med båthuset vid stranden. Den lilla ön, Axelön, ett stycke ut tillhör fastigheten liksom den kilometerlånga stranden. Själva gården är byggd så att ekonomibyggnaderna samlats i en egen grupp och mangårdsbyggnadens boende för sig, ändå är det nära mellan byggnaderna. Trädgården har generösa plana lättskötta ytor. De blå dörrarna på mangårdsbyggnaden med uteplatser och inglasat uterum ger huset en uppfriskande egen kataktäristisk framtoning.

Fortsättning publicerad 20140815


LEV BEKVÄMT I TJUST

Välkommen till Lilla Sandereds gård

Den moderna mangårdsbyggnaden med 282 kvm boyta erbjuder de flesta bekvämligheter. Här i Tjust skärgård finns också 1 500 meter egen strand, egen småbåtshamn med plats för 11 båtar, modernt inredda stugor för uthyrning med mera. Välkommen till Lilla Sandereds gård som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

En sammanfattande beskrivning av Östergötlands skärgård brukar vanligen innehålla ord som underbar, fantastisk och vacker. De övergripande beskrivningarna innehåller samma sorters ord när Gryts skärgård i söder övergår i Tjust skärgård som sträcker sig över länsgränsen till Småland och breder ut sig på båda sidor av denna. Vissa områden och platser har blivit mer kända och välbesökta än andra. Loftahammar med dess omgivningar där man finner platser som Flatvarp på Stora Askö tillhör dessa. Hela den här bygden är uppskattad för sina naturupplevelser, fritidsboende, fiske, båtliv, jakt med mera. Här finns också veckans gård belägen.

Lilla Sandereds gård har förutom skogsbruk etablerats inom besöksnäringen då gården har ett antal modernt inredda stugor för uthyrning. Gården har 1 500 meter egen strand och en egen småbåtshamn med plats för elva båtar belägen vid Horsö Brygga.

Fortsättning publicerad 20140808


HALSBERG HULTA

Trivsamt boende vid Pålsboda

Det är en trevlig och fin gård med en välskött mangårdsbyggnad på fem rum och kök. Arealen uppgår till 38,5 hektar, varav 12 är skog. Med fastigheten följer dessutom jakträtten. Välkommen till Hallsberg Hulta som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Från söder längs väg 51 går färden förbi Hjortkvarn och Svennevadsby där sjön Sottern är alldeles nära. Som lite kuriosa kan nämnas att Sottern är den första sjön i vattensystemet i Roslagen. Systemet mynnar ut i Östersjön i Hallstavik och för länge sedan gick en farled till Uppsala här. Veckans gård är dock belägen några kilometer längre norr om Svennevadsby på västra sidan av vägen strax innan orten Pålsboda.

Många har säkert någon gång passerat Pålsboda på väg till eller från Örebro, men hur många vet att där bland annat finns det som sägs vara världens största Volkswagenmuseum? Det är Holmgrens Volkswagenmuseum med ett 60-tal modeller från 1948 och framåt. Man visar bilar som är i originalskick såväl som ombyggda. Museet erbjuder även sådant som konferens, middag och uthyrning av bilar till speciella tillfällen.

Fortsättning publicerad 20140801


ÖVRE FABÄCKEN

Läget har ett bekvämt avstånd till flera orter. Här finns två bostadshus i bevarad äldre stil, båda är i mycket gott skick och modernt utrustade. Till fastigheten hör totalt 45 hektar mark, varav 13 utgörs av skog. Välkommen till Övre Fabäcken som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Precis norr om gränsen mellan Östergötland och Södermanland är det fortfarande mycket av Kolmården som präglar landskapet. Den mäktiga naturen med insprängda gårdar och öppen mark skänker ofta en tidlös känsla över bygden. Det är inte längre förr, men ändå finns den där upplevelsen av att naturen motsätter sig alltför stora förändringar. I detta finns inga som helst motsättningar i att leva bekvämt och modernt här. Det är Övre Fabäcken bevis på. Följ väg 506 söderut från Jönåker. Det är cirka 4 kilometer.

Det är en vacker gård med en harmonisk gårdsbild där man varsamt renoverat utan att störa den äldre stil och känsla som är så trevlig på en sådan här plats. De två bostadshusen vända med framsidorna mot varandra på ömse sidan om gårdsplanen kompletteras av ladugården och maskinhallen. Den omgivande marken utgörs av såväl åker som skog.

Fortsättning publicerad 20140718


GYSTAD

Med en eller två till ytan stora fastigheter, arrenden, en av Närkes för nämsta spannmålsanläggningar, flera gedigna ekonomibyggnader och två bostäder erbjuds ett gediget lantbruk av större mått. Välkommen till Gysta som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Nedanför Kilsbergen breder Lekebergs blandade skogs- och jordbruksbygd ut sig. Lekebergs kommun, i västra Örebro län, har Fjugesta som centralort. För ett år sedan hade kommunen 7 323 invånare. En värdefull service i en liten kommun är en lokal bank som har kännedom om bygd och människor och som har engagemang för dessa. I Fjugesta finns just en sådan. Lekebergs Sparbank har funnits sedan 1903 och är idag en fullservicebank.

Veckans gård är belägen ett par kilometer öster om Fjugesta. Här bedrivs ett större lantbruk på en total areal om 500 hektar åker. Fastigheten har en omfattande såväl som gedigen byggnation. På den högt belägna gårdskärnan återfinns bostäderna högst upp där skyddande skog i norr gör boendet angenämt.

Fortsättning publicerad 20140711


Österåker Vadskrok 1

En mangårdsbyggnad renoverad i gammal stil för dagens krav, ett gårdshus, en välskött trädgård med fruktträd och bärbuskar erbjuder ett härligt boende. Här finns också en stor fin lada och möjlighet att ha en mindre djurhållning. Miljön är lika lantligt skön som gården. Välkommen till Österåker Vadskrok 1 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Från Vingåker kör man väg 582 åt nordost och från Katrineholm är det nordväst på väg 591 förbi Marmorbyn. Mellan vägarna nära sjön Öljaren där Julita kan skönjas på andra sidan är veckans gård belägen i ett vackert landskap där skog och åker avlöser varandra. Härifrån är det också nära till sjön Hjälmarens södra strand.

Veckans gård ger intrycket av att vara iordningsställd för visning, men den är verkligen så fin hela tiden. Den är renoverad och välskött med varsam hand som förstått att ta tillvara på det gamla medan anpassningen till dagens krav på boende genomförts. I den omgivande närmiljön finns ett levande lantbruk som förstärker den Bullerbykänsla man osökt förnimmer på platsen. På den prydliga tomten med fruktträd, bärbuskar och rabatter finns flera välvårdade byggnader. Mangårdsbyggnad med glasveranda, gårdshus, brygghus, en liten bod och den stora ladan bidrar till den genuina lantliga känslan.

Fortsättning publicerad 20140704


Bredal gods

Bredal gods är en lantbruksenhet som erbjuder ett bekvämt modern boende och möjligheter till
att anpassa verksamheten efter egna önskemål. Läget i det natursköna landskapet är ett stort mervärde.

En påkostad mangårdsbyggnad med swimmingpool, tre tjänstebostäder och flera ekonomibyggnader. 212 hektar mark fördelade ungefär lika mellan skog och annan mark. Därtill kommer 80 hektar fiskevatten och mark med god jakt samt eget viltslakteri. Välkommen till Bredal gods som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård är belägen längs vägen mellan Falerum och E22. Enklast att hitta hit från Valdemarsvik eller E22 är att köra mot Västertryserum och Falerum. Från Åtvidaberg kör man till Falerum och svänger mot Valdemarsvik och väljer att fortsätta rakt fram vid skylt mot Valdemarsvik till vänster. Det finns nämligen två vägar till Valdemarsvik.

Landskapet är skönt omväxlande i alla avseenden. Jordbruksmark, gårdar, skog, vatten, backar och dalar blandas till en vacker tavla att avnjuta under färden. Några kilometer öster om Hannäs finns Bredal gods. Gården har flera bostäder och ekonomibyggnader. De ligger tämligen samlade utan att för den skull vara inpå varandra.

Fortsättning publicerad 20140627


Mariedamm Söderlund 812

Här finns verkligen möjligheter att forma såväl boende som eventuell verksamhet på en vacker plats.

Det är en lantgård med trevligt och ostört läge. Här finns fem rum och kök och tio hektar mark, varav åtta hektar utgörs av skog. Köparen kan till stor del forma boende och kanske verksamhet till att bli något av en idyll. Välkommen till Mariedamm Söderlund 812 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Färdas man norrut genom länet till gränsen mellan Östergötland och Närke så ändrar landskapet karaktär. Ju längre upp genom skogsbygderna mot Godegård och Zinkgruvan man kommer desto tydligare blir det. Skogen med sankmarker, småtjärnar och sjöar förmedlar mer en känsla av att vara en egen värld. Några kanske benämner den trolsk och nästan förväntar skogsrå, vättar och troll, andra noterar helt enkelt den skillnad som uppträder. Gårdar och byar ligger här och var som öar i den mäktiga naturen.

Genom tiderna har det bedrivits bergsbruk i regionen. I norra Östergötland och i Närke har det funnits gruvor, hyttor och bruk på många platser. Precis utanför Mariedamm finns också en av Närkes riktigt spännande och unika minnen av detta bevarat. Det är förstås Trehörnings masugn som är en mulltimmerhytta. Det är en av landets få och den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län.

Fortsättning publicerad 2014-0619

Vinstorp Moberget

Två gårdscentra med utsikt

Sydost om Kisa i en underbar natur har två gårdscentra placerats högt med vacker utsikt. Här finns både traditionellt och mycket modernt. 110 hektar mark, varav 87 utgörs av skog hör till fastigheten. Välkommen till Vinstorp Moberget som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Det har sagts många gånger förut och det tål att upprepas. Östergötland beskrivs ofta vara som ett Sverige i miniatyr för här finns alla naturtyper förutom fjäll. Kindabygden är kuperad på ett sätt som får många att tänka på de natursköna vyerna i norra Sverige. Söder om Kisa höjer sig terrängen. Skog, berg, sjöar, gårdar och öppen kulturmark har en annan karaktär än andra regioner i länet. Sydost om Kisa, mellan väg 23/34 och sjön Åsunden, finns veckans gård i en skön vacker omgivning. Härifrån är det ett bekvämt avstånd till samhällsservicen i Kinda kommuns huvudort Kisa. Man når lika bekvämt Åsundens möjligheter till båtliv, fiske och liknande. Vattenvägen når genom Kinda och Göta kanal bokstavligen ut till hela världen. Fascinerande personer har verkat och besökt bygden genom historien. Inte långt härifrån, nära Hovby, finns den så kallade Dackegrottan. Uppgifter gör gällande att Nils Dacke som under en tid lär ha bott i en stuga i Hovby dessutom avbildades på en vägg.

Flera jord- och skogsfastigheter har fler än ett gårdscentra. Genom tillköp och andra sammanslagningar är det inte så ovanligt. Det som skiljer ut Vinstorp Moberget med sina två gårdscentra är de fullständigt olika karaktärerna på dessa. Medan det ena, Vinstorp, är traditionellt är det andra, Villan, relativt nybyggt i en oväntad arkitektur, brunmålat timmer. Båda är högt belägna och har många mervärden. Mangårdsbyggnaden på Vinstorp är i 1,5 plan med källardel. Boarean är 165 kvm, till denna hör en biarea om 16 kvm. Uppvärmning av huset sker med jordvärme i vattenburet system. Huset har ett kök från 2005 där även en vedspis kompletterar, ett vardagsrum med gamla furugolv, sovrum på övre våningen med mera. I källaren finns matförråd och tvättstuga. Med husets högt belägna plats följer en storslagen utsikt. För närvarande är huset uthyrt

Fortsättning publicerad 20140613


Kaptensbostället Store Greby

Huvudbyggnaden från sena 1700-talet är belägen på en höjd med god utsikt över ett vackert landskap som präglats av odling sedan urminnes tider. Flera välskötta ekonomibyggnader, en parstuga, en paddock och stall med tre boxar följer fastigheten. Välkommen till Kaptensbostället Stora Greby som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Längs väg 35 från Linköping mot Åtvidaberg ligger Vårdsberg och en korsning där man kan svänga av mot Askeby. Följ väg 761 till trevliga Askeby och ytterligare någon kilometer så kommer avtagsvägen till Stora Greby på höger sida. Från Stora Greby är det bara 17 kilometer till Linköping och 35 till Norrköping. Den omgivande bygden med sina gamla anor vars prägel fortfarande kan avläsas på många platser i landskapet har till stora delar klassats som riksintresse. Ändå är bygden inget ”museum” utan en högst levande jordbruksbygd där Askeby växer. Något förenklat uttryckt har det så länge det funnits människor här varit odlingsbygd. Under andra halvan av 1100-talet uppfördes ett nunnekloster i Askeby av cistercienserorden. Klostrets tillgångar ökade med åren. Som en fingervisning om detta kan nämnas att det ägde 78 gårdar och stora egendomar bara i Östergötland. Själva Askeby förblev länge närmast synonymt med klostret. Inte förrän 1382 nämndes Askaby socken.

Kaptensbostaden Stora Greby är belägen på en kulle som erbjuder en mycket god utsikt över den närliggande jordbruksbygden. Tomten består av trädgård och en del betesmark. En av de mer iögonfallande delarna är den stora paddocken som har måtten 22 gånger 44 meter. Bebyggelsen och miljön har en genuint historisk atmosfär där 1700-talet dominerar. Idag är dock boendet moderniserat.


Fortsättning publicerad 20140606


STRÖMSNÄS EGENDOM

Fint lantbruk vid Svartån

Den är välskött och belägen vid Svartåns strand med en areal om 230 hektar. Här odlas spannmål och eget foder till hönsen i gårdens stora ekologiska äggproduktion. Fina ekonomibyggnader och flera bostäder finns på ägorna. Välkommen till Strömsnäs egendom som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Längs väg 636 mellan Mjölby och Mantorp finner man den lilla orten Sya. Strax öster om den finns avtagsvägen till Svås. Framme i Svås svänger man vänster två gånger och åker över Svartån. Därefter syns allén som kantar vägen åt höger fram till Strömsnäs.

Här finns ett vackert representativt corps de logi med flyglar. Det är uppfört 1918 i nationalromantisk stil och erbjuder 350 kvm med såväl bra planlösning som luftiga rum. På senare år har bland annat ett nytt kök installerats. De två flyglarna är i huvudsak bostäder, den norra är idag gästbostad medan den södra kan hyras ut som permanent bostad. Ytterligare tre bostadshus för permanentboende finns. De är såväl insom utvändigt i gott skick. På senare år har de renoverats och har idag även jordvärme. Dessa tre hus är idag uthyrda. Även om corps de logi är daterat 1918 så har Strömsnäs gård funnits länge. Den finns redan 1657 utmärkt på en karta. På den tiden och fram till mitten av 1800-talet hette den Wimne Röfvaregård. Man antar att namnet kommer av en finsk väpnare, Nils Röfvare, vars namn står med i ett gåvobrev till Åbo domkyrka. Brevet är daterat till år 1487. När så Laurentius Stenmark, hovrättskommissarie och kronolänsman, kom att äga gården på 1840-talet ansågs av förståeliga skäl ”Röfvare” i gårdsnamnet som olämpligt varför gårdsnamnet ändrades. Bruksdisponenten Carl-Gustaf Edstrand som drev bruket i Spångsholms bruk köpte gården 1917.

Fortsättning publicerad 20140530


Hargs Gård

BO I SJÖNÄRA LANDSKAP

Från mangårdsbyggnaden ses inägomarken i det vackra sjönära landskapet där den gamla kulturbygden harmonierar med naturens rika djur- och fågelliv. 84 hektar mark, varav 62 utgörs av åkermark, ekonomibyggnader, fiskerätt i Roxen med mera hör till. Välkommen till Hargs gård som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Själva byn Östra Harg är belägen på en av de tre uddarna på Roxens södra strand, jämte Ekängen och Östra Skrukeby. Beroende på var man befinner sig i Östra Harg öppnar sig de hänförande vyernas skiftande scenerier. Kulturbygden med sitt bördiga odlingslandskap i den av närheten till sjön präglade miljön liknas av en del vid skärgårdsmiljön. Det stora antalet sjöfåglar bidrar till den känslan. Bland båtarna på Roxen kan Göta kanals passagerarbåtar siktas. Mot norr syns tydligt den förkastningslinje som löper genom Östergötland. Den synbart brantare höga terrängen på sjöns norra strand vittnar om att en annan sorts landskap tar vid.

Från Linköpingshållet tar man sig ganska enkelt till Östra Harg. Från centrum kör man mot Ekängen och följer skyltningen som finns direkt efter Tekniska verkens återvinningsstation. Kommer man mer österifrån och kör genom Linghem kanske avtagsvägen från den trevliga gamla E4 precis söder om infarten till Linghem är ett bättre val. Den vägen är även den enklaste för den som kommer från norrifrån.

Fortsättning publicerad 20140523


Nannersbo Oskarsgården

Idyllisk miljö i kulturbygd

Skön naturnära miljö i en härlig äldre kulturbygd omger ett välskött gårdscentrum med en vacker mangårdsbyggnad som anger den högsta trivsel. Här finns en mysig gäststuga, en ladugård med generösa ytor samt flera byggnader. 20 hektar och bra jakt följer med. Välkommen till Nannersbo Oskarsgården som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Oskarsgården köptes 1888 av Oskar Petersson. Han lät uppföra de byggnader som står där idag, men sparade bland annat smedjan från den äldre byggnationen. Bebyggelsen är i det mesta oförändrad sedan den tiden. Oskar Petersson var alltså inte den först boende på fastigheten. I Nannersbobyn har man funnit spår som berättar om att människor redan på stenåldern hittat hit. Som på andra platser med goda förhållanden kan man se åtminstone en viss kontinuitet sedan dess, då lämningar från både brons- och järnåldern än idag är kvar.

Själva namnet Nannersbo finns omnämnt i skrift så tidigt som i mitten av 1500-talet. Enligt mäklarens uppgifter fanns det på 1600-talet ”...två gårdar i Nannersbo, en kronogård och en frälsegård, varav den sistnämnda i stort sett är identisk med Oskarsgården...” Den som vill veta mer om gårdens och byns historia kan läsa Lisbeth Peterssons böcker Oskar och Ottilia i Nannersbo och Nannersbo en gammal boplats från 1999 respektive 2011. Om man från Åtvidaberg tar väg 35 söderut mot Överum finns en korsning vid Broddebo. Där tar man vänster och fortsätter ett par kilometer så ligger Nannersbo där. Oskarsgården är för att använda ett slitet uttryck idylliskt belägen och uppenbart välskött. Mangårdsbyggnaden är traditionellt lantlig i ordens bästa bemärkelse. Verandan med sin snickarglädje räcker i sig för ett trevligt intryck. Lägg därtill ett annars mycket välvårdat hus på en vårdad tomt med mindre byggnader som omger mangårdsbyggnaden och den fina ladugården på andra sidan landsvägen, inramningen av öppen mark och skog i en behaglig skön blandning så är det hur veckans gård möter besökaren.

Fortsättning publicerad 20140516


Anrikt i eklandskap

Skog och jakt nära Sturefors

66 hektar mitt i en anrik bygd med vatten och eklandskap. 46 hektar utgörs av skog med ett virkesförråd på 7 530 skogskubik och en medelbonitet på 8,7 skogskubik per ha. Goda jaktmöjligheter följer. Välkommen till Skog Lövingsborg som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Det är egentligen bara att följa Brokindsleden eller väg 687 söderut från Ekholmen i Linköping. Eklandskapets underbara hagmarker tar snart vid med en försmak av ett landskap som infriar även höga förväntningar av ett besök i den anrika bygden. När man från Linköpingshållet passerat den med några meter förskjutna korsningen med andra eller södra infarten till Sturefors och vägen till Slaka över Kolbyttemon övergår vägen i en femtiosträcka. Här ligger några hus vid vägen. Skog Lövingsborgs mark tar vid på höger sida och sträcker sig ett stycke bort även över vägen ner till Kinda Kanal.

Fastighetens mark uppgår till totalt 66 hektar i ett välarronderat skifte. 45,8 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 7 530 m3sk med ett medelförråd om 164 skogskubik per ha. Medelboniteten beräknas till 8,7 skogskubik per ha. Trädslagen är till största delen gran och tall som utgör 52 procent respektive 35 procent. Lövskogen utgör alltså 13 procent. Den praktiskt samlade jordbruksmarken, belägen mellan skog och å, är utarrenderad till våren 2019.

Fortsättning publicerad 20140509


Börstorp Frälsegård

Bortom allén till landsvägen

Två bostadshus, rymliga ekonomibyggnader och ett naturnära läge. Arealen är 98 hektar, varav 62 utgörs av skog med ett virkesförråd om 12 199 skogskubikmeter och medelbonitet på 8,5 skogskubikmeter per hektar. Välkommen till Börstorp Frälsegård som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Norr om Finspång är landskapet lätt kuperat. Gårdar, fält och sjöar varierar landskapet som annars domineras av skog. Man är inne i en skogsbygd där bergshantering i olika former förr var en utbredd verksamhet. Orter som Hävla behöver knappast någon presentation. Rejmyres glasbruk och fina hantverksmiljö är i högsta grad levande, om än i nya former. Naturen i trakten är "behärskat vild" och lockande för den som söker sådana upplevelser.

Veckans gård är omgiven av närbelägna sjöar i det här skogsoch jordbrukslandskapet. Man svänger av mot Igelfors från väg 51mellan Norrköping och Finspång. Efter att Igelfors passerats kommer några kilometer senare Regna kyrka. Där finns avtagsvägen till Bo som man ska följa ytterligare ett par kilometer innan man ser Börstorp Frälsegård på höger sida av vägen. Här är det 7,5 kilometer till Igelfors med förhållandevis stort utbud av service. Där finns sådant som en livsmedelsbutik med ombud för apotek, svenska spel, post och systembolag med mera. Orten har även en mack samt förskola och skola.

Fortsättning publicerad 20140502


Halvbacken

Det är ett naturskönt lantligt boende på bekvämt avstånd till Örebro och Frövi. Här finns två skiften, två gårdscentrum, 231 hektar varav 148 utgörs av åkeroch betesmark. Idag bedrivs här storskalig ekologisk och kravcertifierad djurproduktion. Välkommen till Halvbacken som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Landskapet nordost om Örebro är ganska öppet men skogspartier varierar behagligt vyerna. Ju närmare Frövi man kommer från Örebrohållet desto mer av närhet till den spännande och fina sjön Väringen. Den som är sugen på upplevelser och kulturhistoria kan ta båten runt sjön för att ta del av de anrika bygdernas minnesanteckningar till vår tid. Färden kan med fördel kompletteras med fiske då Väringen erbjuder tämligen goda upplevelser även med det.

Veckans gård är belägen nära Väringen ett stycke innan Frövi. Man tar väg 50 från Örebro i riktning mot Falun. Efter en och en halv mil kommer en rondell där man tar av mot Frövi. Någon mil därefter är det ännu en högersväng mot Furunäs och man är framme en kilometer senare. Det har bara tagit 20 minuter från Örebro. På ännu närmare håll finns orten Frövi med mycket goda kommunikationer och ett stort utbud av det mesta för sina invånare. Bostadshuset på Halvbacken är i två plan och uppfört 1917. Boytan anges till 191 kvm. Husets uppvärmning sker med kombinationen direktverkande el och ved. Av husets tre kakelugnar och två järnkaminer är idag en kakelugn och en järnkamin godkända för eldning.

Fortsättning publicerad 20140425


STORHUMPA GÅRD

Genuint vid Yxningen

Fastigheten har varsamt renoverats för att sammansmälta ursprung och modernt. Den är belägen på en halvö vid sjön Yxningen. Av 94 hektar mark är 59 produktiv skogsmark. Kombinera med djurhållning, fiska kräftor från egen strand och njut av ett genuint lantligt boende. Välkommen till Storhumpa som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Längs den gamla riksvägen mellan Gusum och Ringarum finner man Yxningebadets camping. Där svänger man mot Kömnevik. Efter cirka fyra kilometer kommer skylten till Storhumpa. En välkomnande vy med en traditionell gårdsmiljö visar sig efter halvannan kilometer. På vänster sida är det öppen mark ner till Åketorpeviken i sjön Yxningen. Intill vägen ligger ladugården på höger sida, följt av magasinet. Rakt fram ligger den vackra mangårdsbyggnaden som genomgick en omfattande renovering under 2005-06. Tanken var att varsamt så långt som möjligt återskapa ursprunget och ändå hålla en modern standard för kök och VVS. Idag kan man se ett mycket lyckat resultat. Grindstolpar anger själva trädgårds - tomten. En väldefinierad grusad gång leder fram till huset. Halvvägs delar sig grusgången för en rondell med plantering och solur för att åter övergå i en rak gång. Till höger om gräsmatten finns en bredare grusad infart där man kan köra in med bil intill magasinet som är uppfört i vinkel mot bostadshuset.

Mangårdsbyggnaden från 1859 är i ett och ett halvt plan. Under renoveringen tog man tillvara på sådant som vackra golv, dörrar och fönster. Enligt uppgift har man även vinnlagt sig om att hitta tidstypiska tapeter, detaljer, samt inredning som kaminer och eldstäder. Renoveringen har som sagt balanserat ursprung och modernt så byggnaden inte tappat sin själ men ändå erbjuder ett bekvämt boende anpassat efter dagens standard. Här finns nu bergvärmepump som genom ett vattenburet system förser både mangårdsbyggnaden och magasinets gästlägenhet med värme. De många eldstäderna i huset fungerar som ett trivsamt komplement till uppvärmningen. Dricksvattnet kommer från sjön Yxningen, som är en källsjö med så fint vatten att det faktiskt har dricksvattenkvalitet.

Fortsättning publicerad 20140418


Grimstad Säteri

Den 154 hektar stora marken gränsar mot Roxens strand där ägorna fortsätter med 35 hektar vatten. En vacker nyligen renoverad mangårdsbyggnad och flera andra byggnader finns här i en naturskön bygd med gamla anor. Välkommen till Grimstad säteri som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Landskapet längs vägen är trevligt, bitvis rent idylliskt. Man kan känna närheten till Roxen vare sig man skymtar själva sjön eller inte. På sätt och vis börjar den strandnära eller snarare sjöpräglade terrängen långt inåt land. Det är en vänlig blandning av öppen mark och mindre partier med skog. Naturens värld har mycket att erbjuda med årstidernas växlingar, då inte minst det sjönära fågellivet. Här och var kan man enligt flera uppgifter periodvis se havsörn.

Grimstad säteri består av ett skifte mellan Östra Skrukeby och Lillkyrka. 154 hektar mark ingår, varav 46 utgörs av produktiv skogsmark. Idag bedrivs spannmålsodling på gården och här finns dikor i naturbetesmarkerna. Fastighetens norra spets sträcker sig ut till Roxen medan den södra delen övergår i öppet odlingslandskap. Betesmarker och åkrar ramar vackert in själva gårdscentrum.

Fortsättning publicerad 20140411


ÖVRE ALVESTAD

Fint vid Skärkind

Här finns ekonomibyggnader, fyra bostadshus och 36 hektar mark. Mangårdsbyggnaden har en boarea om 205 kvadratmeter där åtta rum erbjuder ett genröst boende. Belägen med rimliga avstånd till flera orter har fastigheten ett gott pendlingsläge. Välkommen till Östra Alvestad som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Någon gång har väl de flesta svängt in på väg 210 mot Söderköping från sträckan mellan Norsholm och Gistad. Landskapet har en fräsch öppenhet med åkerlandskap som bryts av med mindre partier av skog. Det är ungefär samma höjdförhållanden hela vägen. Små höjder och små vida sänkor med bra jordbruksmark växlar tätt längs vägen. Den här bygden är gammal med gott om fynd från äldre tider. För inte så länge sedan, ett tjugotal år, hittades en runsten i en kohage.

Följer man väg 210 en dryg halvmil mot Söderköping så kommer avtagsvägen till Skärkind. Det är inte ens en kilometer på den vägen tills man svänger till Övre Alvestad. Gården ligger i mestadels öppen terräng, men ändå i kontakt med mindre skogspartier, precis det som präg - lar det här landskapet. Det är en sammanhållen bebyggelse likt en liten by. De fyra bostadshusen med framsidorna vända mot varandra bildar en egen ram där ekonomibyggnaderna praktiskt placerats längs infartsvägen.

Fortsättning publicerad 20140404


Finnshyttan Marielund 323

BO I en av Sveriges superbyar

Det är ett bostadshus med en asymmetrisk och inbjudande arkitektur från förra sekelskiftet, som grundligt renoverats 2007. Här finns en boyta om 220 kvm fördelad på sex rum. Fastigheten erbjuder möjligheter att ha häst. Det är gångavstånd till badplatsen i en bygd som fått utmärkelser. Välkommen till Finnshyttan Marielund 323 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Ett par mil nordväst om Nora ligger Järnboås. Det är bara fem mil till Örebro. Järnboåsbygden är ett samlingsnamn för ett antal byar, däribland Finnshyttan. Här i Bergslagens härliga natur finns ett vad som uttrycks ”sprudlande” förenings-, kultur- och företagsliv. Åren 2010-2012 genomfördes det Leaderstödda Projekt Järnkraft med syftet att utveckla och marknadsföra Järnboåsbygden. Resultaten blev så bra att projektet 2012 utsågs till Sveriges bästa Leader-projekt. Man fick därmed priset Ullbaggen på Landsbygdsgalan i Stockholm. Som ett extra erkännande utsåg tidningen Land följande år Järnboås till en av Sveriges tre superbyar.

Från Nora kör man nordväst mot Järnboås. Från väg 767 finns en avtagsväg mot Järnboås kyrka. Sväng vänster vid kyrkan och veckans gård ligger mycket snart på vänster sida vägen. Det är inte bara nära till kyrkan. Även bygdegården är nära och till badplatsen i Finnsjön är det gångavstånd. Järnboås har också lanthandel, skola och tankautomat.

Fortsättning publicerad 20140328


Flemminge Herrgård

Flemminge Herrgård är en alltigenom vacker fastighet belägen i en skön miljö alldeles intill ortens service och kommunikationer.

Varsamt renoverad till dess vackra ursprungliga stil och atmosfär, flyglar med lägenheter som ger hyresintäkter, åkrar och vatten intill men ändå gångavstånd till Boxholms centrum. Med pendeltåget är det endast 30 minuter till Linköping. Välkommen till Flemminge Herrgård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

I Boxholm finns det mesta av det viktiga såsom butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltågsstation på bekvämt åtkomligt avstånd. Man tar sig på 30 minuter till Linköping med pendeltåget och med bilen längs en stor fin väg nås E4:an efter 15 kilometer. För den som föredrar naturen och friluftslivet erbjuder omgivningarna, inte minst den närbelägna sjön Sommen, många möjligheter. I västra kanten av samhället ligger Flemminge Golfbana intill Svartån.

Såväl golfbana som å utgör tillsammans med åkermark närmiljön och den sköna inramningen till veckans gård. Den mäktiga allén in till Flemminge Herrgård leder fram till ett parkliknande gårdscentrum med rondell framför den representativa gula huvudbyggnaden, med sina vackra kvadratiska flyglar. Man kan ana Svartån härliga levande miljö bakom gårdscentrum. På marken mellan hus och å finns en stenlagd terrass samt ett båthus. Nuvarande ägare har nyttjanderätt på denna mark samt fiskerätt där bland annat kräftfiske ingår.

Fortsättning publicerad 20140321

Egen ö i havet

Arkö 47 inbäddad i underbar skärgårdsnatur.

Ett skärgårdshemman om 41,4 hektar med inriktning på skog och fiske. Här finns bostadshus samt ladugård, vedbod, sjöbodar, bryggor med mera. Ögruppen Stångskären hör till hemmanet. Välkommen till Arkö 47 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Varken Arkösund eller skärgården behöver egentligen någon närmare presentation. Orten som har full service för både land- och vattenväga turister har sin högsäsong under sommaren. Förutom den mer regelrätta servicen med boende, mat, skeppsvarv, bad med mera finns sådant som friluftsteater och regattor. Det är vackert, det är underbart och en plats man återvänder till. En kommentar att lägga på minnet är att "Arkösund och dess omgivning representerar en nationalrikedom i fråga om skönhet".

Veckans gård är belägen på själva Arkö, ett steg längre ut i denna härliga skärgårdsvärld. Här ute finns vandringsleder och annat för den som på närmast tänkbara sätt vill uppleva den. På fastighetens mark finns även en mycket speciell konstruktion i form av ett 20 meter högt sjömärke, Arkö båk. Det har anor från 1813 då en så kallad spirbåk byggdes på platsen. Med åren har den byggts om och förändrats ett flertal gånger. 1891 fick båken sin nuvarande höjd och täcktes 1927 med eternitplattor. 2005-2006 restaurerades Arkö båk till 1927 års skick. Idag svarar Arkö båks vänner genom ett avtal för skötsel och underhåll "för all framtid". Östkinds hembygdsförening är ytterligare en garant för detta.

Fortsättning publicerad 20140314


KÖLTORP I SANKT ANNA

En äkta skärgårdsidyll

12‚7 hektar med flera hundra meter egen strandlinje i den unika Sankt Annas skärgård i Söderköpings kommun. Tre bostadshus, alla bekvämligheter, bastu vid vattnet‚ lekstuga, jordkällare, tennisbana, stor brygga, hästhage med öppen stallbyggnad med mera. Det perfekta sommarboendet eller underbart permanentboende? Välj det som passar. Välkommen till Költorp som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: BUKOWSKIS REAL ESTATE

Sankt Annas skärgård beskrivs ofta i ord som underbar, paradis och sagolik. Sjöfararnas helgon, Sankt Anna, har gett namn åt bygden. Den erbjuder förutom sin vackra miljö naturupplevelser, båtliv, bad, kultur med mera. Här finns idag både permanentboende och sommarboende. Skärgårdsbygden har genom sek - lerna befunnit sig direkt i många av skeendena från utvecklingen av farleder under förhistorisk tid till härjningar av olika sjöfarare. Platser bär än idag namn som refererar till historiens båtar. Följer man väg 210 mot sydost från Söderköping så håller man spåret rakt fram istället för att svänga vänster när vägen mot Tyrislöt skyltas. Veckans gård ligger istället på södra sidan av Lindersfjärden. Man ska förbi Ramsdal, runda Sandfjärden och fortsätta åt nordost. Njut av resan!

Det är som att komma in i en författares beskrivning av en skärgårdsidyll. Glöm Hemsöbornas elände och ta den mer romantiserade synen på skärgårdsboendet så är det en mer rättvisande bild av Költorp. Nej, det är inga överdrifter för här har man överfört det gamla till dagens krav på moderniteter och bekvämt boende utan att tumma på den traditionella miljön. Lägg därtill en oerhört vacker belägenhet med vyer som hämtade från ett vykort.

Fortsättning publicerad 20140307


Bodaström, Vittbråten

Bodaström, Vittbråten är beläget i en trevlig miljö med närhet till både odlingslandskap och skog. Sjöarna förgyller både som vy och rekreation. Inom tämligen korta avstånd finns många på olika sätt spännande platser, däribland skärgården.

Läget är precis vid länsgränsen mellan Östergötland och Kalmar. Två gårdscentrum med totalt 83 hektar varav 54 skog virkesförråd om 11 100 skogskubik. God jakt samt fiskerätt i fyra sjöar. Välkommen till Bodaström, Vittbråten som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Ett par mil söder om Valdemarsvik är det mycket vatten och skog i landskapet. Här finns också öppna områden med jordbruk. Det är omväxlande och vackert. Följer man E 22 är det inte långt till skärgården i öster vilket snart även präglar kulturlandskapet. Cirka 15 km söder om Valdemarsvik tar man av mot Öndal. Efter ett par kilometer kommer man till en T-korsning. Där ska man svänga höger. Efter ytterligare ett par kilometer följer man sedan skyltarna till Vittbråten som är veckans gård.

Fastigheten vars södra gräns även är länsgräns mellan Östergötland och Kalmar har två gårdscentrum: Vittbråten och Stora Vittbråten. Den är trevligt belägen mellan sjöarna Vindommen och Rammsjön. Inte oväntat hör fiskerätter till gården som gäller dessa sjöar samt till ytterligare två, Stockgölen och Gulingen. Många grannar finns söder om fastigheten i Öndal och Skedshult.

Fortsättning publicerad 20140228

ARNEBO STORSMÅLA 2

Mysig gård med välskött skog

Här finns ett pendlingsvänligt boende med vackra omgivningar. Flera byggnader och 72 hektar, varav nära 60 hektar utgörs av välskött skog, hör till. Jägaren finner även viltrika marker. Välkommen till Arnebo Storsmåla 2 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: LRF KONSULT

Från väg 23/34 söderut från Linköping leder en väg till vänster eller österut mot Västerby. Området mellan väg 23/34 och Stora- och Lilla Västerby utgörs av en levande landsbygd där man bedriver såväl jord- som skogsbruk och jakt. Här finns sådant som en såg, hästverksamhet, en golfanläggning och en glassfabrik med gårdsförsäljning. Blandningen av sommar- och per - manentbostäder i området bidrar till en trevlig helhet. Det riksintressanta eklandskapet är dominerande i den här bygden där Linköping och Kinda möts. Kännetecknande är också sjösystemets prägel. Det är aldrig långt till en betagande vy med vatten. Båtliv, bad och fiske är vanliga fritidsaktiviteter. Flera närliggande naturreservat visar vilka stora naturvärden som finns här.

Man tar sig till veckans gård genom att svänga österut från väg 23/34 antingen vid skylten till Västerby eller mot Arnebo några respektive någon kilometer norr om Brokind. Arnebo Storsmåla är belägen endast några hund - ra meter fågelvägen från 23/34:an. För pendlaren är det alltså bekvämt avstånd till stora vägen och Linköping eller Kisa. Det här är en trevlig liten gård i mysigt traditionell stil. Här finns förutom mangårdsbyggnaden även två ladugårdar och en undantagsstuga. Mangårdsbyggnaden är uppförd i 1,5 plan med källare under halva huset. Den värms upp genom en kombination av direktverkande el och ved. Boarean är 65 kvadratmeter. På bottenvåningen finns kök med vedspis och äldre inredning, sovrum och vardagsrum där det förstås finns en braskamin. En trappa upp finns en matsalsdel och ett kontorsrum med kakelugn.

Fortsättning publicerad 20140221


Sjögetorps Gård

Det nyrenoverade bostadshuset med ett 30 kvadratmeter stort uterum och ett terrassdäck om 75 kvadratmeter är en del av ett härligt boende som gränsar till Visjön nära Ödeshög. Här finns möjligheter till djurhållning vid sidan av ett mindre jordbruk med en total areal om 32 hektar. Välkommen till Sjögetorps gård som är veckans Gård till salu.,

Text: BO BÄCKMAN

Trakten runt Ödeshög varierar från slätt, till skog, till Vätternära. Det är inte utan orsak många människor söker sig hit för att uppleva och njuta. Kulturlandskapet och naturen växlar på ett intagande sätt. I Ödeshög befinner man sig nästan mitt emellan Linköping och Jönköping. Till båda städerna är det drygt sex mil. Turistvägen mellan Ödeshög och Gränna, som räknas till den vackraste vårt land har att erbjuda, går nästan parallellt med E4:an och är ett angenämt alternativ för den som inte har ”motorvägsbråttom”. Norröver är man snart vid Ombergs fot, Tåkern, Alvastra klosterruin och andra fantastiska begivenheter.

Sjögetorps gård är belägen strax sydväst om Ödeshögs tätort. Följer man vägen mot Tranås så är det två kilometer till vägen åt vänster mot Sjögetorp. Ett par, tre kilometer därefter är man framme vid gården som gränsar till den trevliga Visjön. De flesta byggnaderna samt paddocken är belägna mellan vägen och sjön medan ladugården finns på den motsatta sidan av vägen. Läget är mycket vackert.

Fortsättning publicerad 20140214


Skeppsås Löneboställe

Bostadsbyggnaden är uppförd 1912, men renoverades grundligt både in- och utvändigt i mitten av 1990-talet.

Det här är en mycket välskött slättgård på 35 hektar mark. Bostadshuset är grundligt renoverat och trivsamt. Gården har praktiskt och bekvämt samlade ekonomibyggnader nära bostadshuset och den mesta marken i anslutning till byggnaderna. Välkommen till Skeppsås Löneboställe som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

För den som tar sig tid, unnar sig att stanna upp en stund och verkligen vara öppen för det som finns runt omkring, erbjuder den östgötska slättbygden så mycket mer än härliga åkrar fyllda med växter som trivs i den bördiga jorden. Här är det vackert och öppet på det sätt som gör det lätt att andas. Historien, från de första människorna som skapade sina boplatser här, fram till nutida skeenden har lämnat sina spår.

Socknar och kyrkor har inte sällan medeltida anor. En av dessa är Skeppsås som finns omnämnd redan 1428. Då skrevs det Skipsaas. Belägen en mil nordost om Skänninge tillhör den rent naturgeografiskt Vadstenaslätten och är en av slättens mindre socknar. Vid östra sockengränsen rinner Svartån. Där har flera kvarnar funnits. Bland dem nämns ofta Wågforssens mjölkvarn. Skeppsås kyrka antas ha uppförts redan under 1100- talet, men som är fallet på de flesta platser har den byggts om och till genom århundradena. Det finns dock flera medeltida klenoder kvar i kyrkan. Söder om kyrkan på andra sidan landsvägen ligger Lönebostället. Skeppsås Löneboställe är en praktiskt sammanhållen gård med samlade ekonomibyggnader nära bostadshuset och den mesta marken i anslutning till byggnaderna. Det är en tydligt välvårdad slättgård. Själva tomtarean är 2 000 kvadratmeter med en grusplan framför den vita bostaden med sin rena exteriör.

Fortsättning publicerad 20140207


Ramstorp Sörgården

Ett avkopplande boende i lantlig miljö med möjligheter att ha ett mindre jordbruk. Här finns välskötta byggnader med en stor moderniserad mangårdsbyggnad där smakfulla trivsamma bekvämligheter förgyller. Åker, jakt och fiske är tillgängligt för en köpare omgående. Välkommen till Ramstorp Sörgården 1 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Bygden utgörs av mycket skog där mindre sjöar och ytor med öppen mark tillsammans ger ett omväxlande landskap. Enstaka gårdar och mindre byar kompletterar bilden av skogs- och jordbruksbygd. Av beskrivningen så låter det kanhända som avlägsna områden långt bortom tätorter och vägnät, men det är faktiskt strax nordväst Finspång. Från veckans gård är det bara fem kilometer till orten.

Då den långsträckte sjön Bönnern följer längs väg 51 västerut är ett östligt vägval från Finspång att föredra. Åker man vägen förbi Siemens mot Ramstorp så finns efter några kilometer en väg till Brestorp åt vänster. En halv kilometer in på vägen ligger en fin gård vackert belägen intill Yttersjön. Ladugården är på sjösidan om vägen och bostadshuset samt andra byggnader på andra sidan. Scenen är som tagen ur en klassisk landsbygdsskildring där man velat framhålla de härligaste sidorna. Med sina sentida tillskott är den dock modernare och ännu bekvämare än man först kan tro. Ja, det här är Ramstorp Sörgården 1.

Fortsättning publicerad 20140131


Gästvillan Gyttorp

En utsökt vacker sjönära direktörsvilla från 1910 med en boyta på 616 m2 och 14 rum samt en parkliknande tomt. Salonger med takstuckatur och en åtta meter lång matsal är något av det som huset erbjuder. Välkommen till Gästvillan, Hälleforsvägen 12A, som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Nora fick stadsprivilegier 1643. Då beräknades runt 400 personer bo i staden. Kommunen har idag en folkmängd som uppgår till 10 500 personer. Med Nora bergslags järnväg som anlades under senare delen av 1800-talet tog befolkningsökningen fart. Den sortens transportmöjlighet som järnvägen innebar gav bergsbruket och järnhanteringen hjälp att växa. Med de industriernas framväxt under det tidiga 1900-talet gick utvecklingen fort. Pershyttans Bergsmansby finns bevarad och är idag Örebro läns enda kulturreservat. ”Hyttan, som utgör hjärtat i Pershyttan, är en av Europas bäst bevarade träkolsmasugnar. Den som står där i dag byggdes år 1856 och stängdes – ”blåstes ner” – år 1953, vilket var slutet på en epok av tackjärnsproduktion i Pershyttan som troligen varat i 800 år.”

Väg 50 norrut från Örebro kommer till en avtagsväg till Nora och väg 244. Svänger man där är det några kilometer till Nora. Vid Pershyttan följer man väg 244 vidare mot Gyttorp. Nära
vattnet i sjön Vikern ligger Hälleforsvägen där veckans gård är belägen. Likt ett mindre palats
möter denna utsökt vackra direktörsvilla från 1910 omgiven av en stor parktomt och med utsikt över den delvis skyddade viken som kallas Lillsjön. Gästvillan står på krypgrund och källare. I källardelen finns förråd och matkällare. På övervåningen finns en uppgång till hel vind med förråd. Då vinden har hög takhöjd kan den om så önskas inredas. Boytan i Gästvillan uppgår till hela 616 m2 och fördelas på 14 rum. Huset värms med ett vattenburet system.

Fortsättning publicerad 20140124


Ekesjö gård

I Östergötlands norra spets

Två välskötta bostadshus öppnar för att kombinera sitt boende med generationsboende eller uthyrning. Fastighetens övriga byggnader och några hektar mark kompletterar detta härliga boende nära sjöarna i Östergötlands nordligaste del. Välkommen till Ekesjö gård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: RIKARD LINDÈN

Från väg 51 mellan Norrköping och Finspång finns avtagsvägen till Rejmyre där man ska svänga av. Man följer den vägen förbi Rejmyre och vidare mot Hävla bruk genom skogsbygd där bergshantering präglat historien. Gårdar, fält och sjöar varierar landskapet som annars domineras av skogen. Vid Hävla bruk tar man av till vänster eller västerut. Man passerar bland annat den fina Skedevi kyrka som är belägen vid Kyrkviken i sjön Tisnaren. Några kilometer längre fram svänger vägen så Tisnaren är till höger och Marsjön till vänster. Veckans gård med utsikt åt Tisnaren ligger därefter direkt till vänster om vägen.

Här är det fortfarande Finspångs kommun och Östergötland, men nästan läns- och kommungräns. Postadressen är Vingåker som ligger några kilometer bort. För den östgöte som är obekant med Vingåker kan nämnas att från denna trevliga ort kommer ett av våra mest spridda kulturarv: Säftsaholmsäpplet. Under år 1851 hände det sig att ett litet äppelträd räddades kvar, enligt vad som sägs i sista stund, istället för att huggas ner. Just det trädet blev moderträd till Säfstaholmsäpplet. Trädet finns kvar än idag. Sedan 1921 är det kulturminnesmärkt och en turistattraktion.

Fortsättning publicerad 20140117
ANEBY ÖNNESTORP

I Anebys skogar ligger en välskött skogsfastighet på 76 hektar. 65 hektar av marken utgörs av
skog. Det är mest granskog och boniteten anges till 7,5 m³sk/ha/år. Välkommen till Aneby Önnestorp som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

På det sydsvenska höglandet är den vackra lilla kommunen Aneby belägen. Man brukar ofta kunna skönja den gradvisa övergången mellan Östergötlands sydvästra skogsbygd och det småländska landskapet. Här, omkring Jönköpings läns minsta kommun, är det tydligt att man är i Småland.

Bland de bitvis rent John Bauerska skogsmiljöerna finns kommunens hela 95 sjöar. En av dessa, Ralången, har kommunens lägsta punkt på 161 meter över havet. Det är verkligen högland. I Aneby kommun finns också en unik sevärdhet: en sju meter hög gravpyramid som den excentriske ingenjören Malte Liewen Stierngranat (1871-1960) lät uppföra åt sig och sin familj på slottet Stjärneborgs ägor. För att ta sig till veckans gård är det enklast att utgå från Aneby. Därifrån kör man åt norr på Grännavägen mot Hullaryd. Efter några kilometer finns Lommaryd kyrka. Där svänger man vänster vid vägskylten Sköldseryd/ Nystorp. Vid vägskylten till Hult är det ännu en vänstersväng och fastighetsgränsen är nära.

Fortsättning Publicerad 20140110


Eriksbergs gård

Med utsikt över sjön Skiren

Här möter en herrgårdsliknande huvudbyggnad med två flyglar och sjöutsikt. Till det finns en stor trevlig trädgård och 200 meter strand med ett nybyggt bastuhus med soldäck. För den hästintresserade finns ridbana, ridhus, paddock och många stallplatser. Välkommen till Erikberg 1 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bilder: ZENTUVO

Landskapet omkring Åby utanför Norrköping uppvisar en säregen och uppskattad vy. Om man ställer sig någonstans med utsikt över området finns Kvillingeslätten, tätorten Åby, Bråvikens inre hörn och Kolmården som höjer sig i norra kanten. Fornborgar som Tors klint och andra lämningar från de människor som tidigt levde här visar på att man redan då funnit något riktigt bra. Den här sortens gränsområden var gynnsamma av flera skäl.

Dagens människor nyttjar fortfarande ofta med stor glädje Bråviksstranden för fritidsboende och aktiviteter. Det är nära Norrköping och ändå något helt annat. Kålmårdsskogen erbjuder härliga upplevelser för den som vill vistas i naturen.

Veckans gård belägen i randen av Kolmården och har en trivsam utsikt över sjön Skiren. Den har ett vackert skimmer av det sena 1800-talets herrgårdscharm utan att vara omodern. Med elegans tar den sin självklara plats även idag. Till fastigheten hör 200 meter strand vid sjön och där finner man en skön iordningställd plats för avkoppling, ett nybyggt bastuhus med soldäck. Trädgården är en lika angenäm plats med generösa ytor med såväl prydnadsväxter som fruktträd och bärbuskar.

Fortsättning Publicerad 20131227


ASKA 123 HAGEBYHÖGA

Med strålande ljus över slätten

Omgiven av ett öppet jordbrukslandskap som når Vätterns strand ett par kilometer bort och nära till Vadstena ligger en mysig hästgård med plats för sex hästar. Bostadshuset är ljust och luftigt med en boyta på 170 kvm. Här finns plats för den stora familjen. Välkommen till Aska 123 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Den bördiga slättbygden vid Vadstena betyder ganska olika saker beroende på vem man frågar. För några är det en fantastisk jordbruksmark att bruka medan andra nöjer sig med att njuta de vackra vyerna som denna mark erbjuder, vyer som är som bäst ihop med det speciella ljus den här delen av slätten kan uppvisa. Den Vätternnära zonen är lika speciell som ljuset vare sig man är vid Vadstena, Gränna eller Askersund.

Historien är kanske mer närvarande i den här anrika kulturbygden än i andra liknande områden. Från att det människorna sökte sig hit, utforskade området och skapade sina boplatser har det varit en uppskattad bygd. Vad personer som Gustav Vasa och Heliga Birgitta betytt är överflödigt att nämna då de torde vara väl bekanta för alla. Hagebyhöga nordost om Vadstena är en medeltida socken. Här finns en bevarad romansk kyrka som uppfördes på kungligt initiativ. Kyrkan är daterad till 1120. En liten kuriositet är att kyrktornet varit högre. Det sänktes år 1775 och fick en lanternin i två avsatser. Veckans gård hittar man någon kilometer söder om kyrkan i en miljö med gårdar i ursprungligt läge.

Fortsättning Publicerad 20131220


VINDÖ MEJERIET

Här bor du ståtligt, nyrenoverat och skärgårdsnära

Här finns en stilfull nyrenoverad corps de logi med 11 rum i ett skärgårdsnära kulturlandskap.
Fastigheten har flera bostäder och en areal på 610 hektar, varav 402 utgörs av skogsmark. Jakt- och fiskerätt följer med. Välkommen till Vindö Mejeriet som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Om man tar vägen söderut från Valdemarsvik förbi Långrådna finns en skylt mot Skeppsgården. Man kommer hit även från väg E 22 genom att redan där svänga av mot Skeppsgården/ Östra Ed. Det är mycket skog som bryts av öppen mark med beten, åkrar och gårdar. Skogen är rik på vilt och härlig natur. Innan man kommer till Skeppsgården syns Vindö med sitt ståtliga Corps de logi på höger sida. Det är inget man missar.

Fortsätter man till Skeppsgården finns bron över Edsviken som leder ut till Lilla Kalvö och Åsvikelandets underbara artrika naturreservat. Har man tur kan man få se sådant som
havsörn, orkidéer eller någon ovanlig insekt. Väljer man istället att svänga direkt höger efter Vindö ligger det mycket populära Kaggebo ett par kilometer bort. Hela den här bygden är uppskattad för fritidsboende, fiske, båtliv, naturupplevelser, jakt med mera. Veckans gård har möjligheter till uthyrning av bostäder och med det här läget finns en utvecklingspotential i en av de mest uppskattade miljöerna länet kan visa.

Fortsättning Publicerad 20131212


Öknatorp

Till fastigheten hör 12 hektar åker och bete samt 39 hektar produktiv skogsmark med en medelboniteten på 8,1 m3sk/ hektar.

Vackert belägen i ett pastoralt landskap där hembygdskänslan råder finns en totalrenoverad Sörmlandsgård om 54 hektar. Här finner man flera fina praktiska byggnader med tillsammans drygt 1 100 kvadratmeter boyta, många utrymmen, swimmingpool, bra jakt och plats för hästar. Välkommen till Öknatorp som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: P-O BENGTSSON

Näshulta socken, i hjärtat av Sörmland, är en del av Eskilstuna kommun. Bygden mellan Näshultasjön och Östra Hjälmaren präglas av en levande landsbygd där en stark hembygdskänsla råder. Det är en gammal anrik bygd. Fornlämningar, delar av bruksmiljön i Näshulta bruk och flera herrgårdar är några tecken på detta arv. Näshulta kyrka uppfördes redan på 1100- talet, men har byggts om några gånger sedan dess. Den gamla vägen genom Näshulta, Majstigen, omnämns redan på 1500-talet. Bygdens hemsida berättar att: "Axet i sockenvapnet symboliserar Öster- Rekarne härad, tuppen är tagen ur ätten Rosenhanes vapen och hjärtat återfinns i släkten Kurcks vapen. Att dessa valdes som symboler beror troligen på den stora betydelse godsen Haneberg och Hedensö haft i Näshultas historia.". Näshulta fick 1946 ett eget, av kung Gustaf V godkänt, vapen.


Senast Publicerad 20131206


Ydre Siggemåla 1:3

Det är bara 1,3 kilometer till Sommen från Siggemåla. Sjön beskrivs som en unik klarvattensjö. Urkons sparkande har skänkt bygden en underbar sjö som också lämpar sig för sköna bad och båtliv.

Ett vackert läge nära Sommen, två bra bostadsbyggnader och en ladugård med möjligheter till djurhållning. Arealen uppgår till 75 hektar, varav 55 hektar är skogsmark med en medelbonitet på 8 skogskubikmeter per hektar. Välkommen till Ydre Siggemåla 1:3 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Ydre kommun har på sin hemsida ett litet urval av de många sagor och sägner som hör till bygden. Bland dessa finns berättelsen om Urkon som i ett vansinnesutbrott lär ha sparkat upp den hålighet som idag är vattenfylld och utgör sjön Sommen. Trollkarlen Some från Tullerum stängde efter utbrottet in kon i Urkons grotta. För vanligt folk är kon inte farlig, men ”När en krönt konung besöker Ydre slipper Urkon ut ur sin grotta och dödar honom”.

Inte långt från Urkons grotta vid Tullerum och Norra Vifjärden i Sommen är veckans gård belägen i ett vackert öppet kulturlandskap. Hit tar man sig genom att svänga av från väg 134 vid skylten 3 Norra Vi, som står 23 kilometer väster om Kisa, och sedan ta av mot Sund 8. Från Tranås är det väg 131 mot Österbymo. Då följer man i Asby skylten mot Norra Vi 11, sedan Norra Vi 2 och Sund 8. Från båda hållen är det 1,3 kilometer till gården efter sista skylten.

Fortsättning publicerad 20131129


Kalvsved Södergård

Kalvsved Södergård erbjuder ett härligt lantligt boende i en vacker kulturbygd omgiven av en på samma gång hisnande som rogivande natur.

En betagande utsikt över Ydrebygdens vackra natur finns här. Ett mycket välvårdat bostadshus från 1936 i traditionell stil med sadeltak och 185 kvadratmeter, ladugård, gäststuga med mera finns på fastigheten. Välkommen till Kalvsved Södergård som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Ydrebygden beskrivs och omtalas oftast med varma hänförda ord. Här finns lugnet i det bitvis rent trolskt vackra landskapet. Samtidigt finns engagerade föreningsmänniskor
och den småskaliga entreprenörsandan. I den närmaste omgivningen till veckans gård finns såväl Brostorp vars goda ostkakor och ostar blivit närmast ett begrepp. Här finns även Ydrekött vars djuromsorg och kvalitet kommit att bli mycket uppskattat.

Kommunen Ydre, är med sina 3 600 invånare en till invånarantalet bland de minsta i Sverige. Närheten till Smålandsgränsens närhet är tydlig i Ydre. Mycket rör sig omkring sjöarna, där Sommen dominerar. Här finner man möjligheter till fiske, camping och utflykter till kulturella miljöer. Det är kuperat och skogigt. Uttrycket John Bauerskog ligger vanligen nära till hands att använda.

Fortsättning publicerad 20131122Utsund 5, Avesta

Utsund 5 erbjuder ett vackert stilfullt boende i den där speciella miljön där kultur, historia och vacker natur möts.

En vit vacker mangårdsbyggnad i Jugendstil med 300 kvadratmeter boyta och en smått fantastisk interiör. Ytterligare ett bostadshus och flera ekonomibyggnader hör till. Av gårdens 126 hektar mark utgörs 89 hektar av produktiv skogsmark med en medelbonitet på 7,5 kubikmeter skogskubik per hektar. Välkommen till Utsund 5 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: FREDRIK BOUKARI

När man nämner Avesta så är det oftast Bergslagen med gruvor och bruk människor tänker på. Det äger sin riktighet med sådant som det anrika Avesta Jernverks AB, idag Outokumpu stainless AB, som kommit att specialisera sig på rostfritt stål. Avesta sammanslogs 1967 med Krylbo köping, Grytnäs, Folkärna och By. Storkommunen fick sitt namn efter centralorten Avesta som fram till dess varit stad. Härifrån kommer även skalden Erik Axel Karlfeldt som blev Nobelpristagare i litteratur. Han föddes 1864 som Axel Eriksson på Tolvmansgården i Karlbo utanför Avesta. År 1888 tog han namnet Karlfeldt.

Tolvmansgården såldes redan 1885 på exekutiv auktion. Den köptes tillbaka först 1967 av sonen Sune. Från 1984 är gården i Avesta kommuns ägo och visas för allmänheten. Några kilometer från Tolvmannagården ligger veckans gård, även den med närhet till Dalälvens södra strand fast närmare inloppet till sjön Bäsingen. Utsund 5 är belägen på historisk mark. Området ska enligt uppgift finnas omnämnt i samband med Gustav Vasas befrielsekrig mot danskarna. Den stora ek som finns på ägorna skulle säkert kunna berätta om vad som hände.

Fortsättning publicerad 20131115Norra Dylta 315

Belägen i en kulturbygd på ett bekvämt avstånd till Örebros utbud av samhällsservice och samtidigt med nära till jakt- och naturupplevelser i Bergslagens skogar har veckans gård de fördelar många drömmer om.

Här väntar ett vackert äldre boningshus med 198 kvadratmeter boyta. På tomten finns flera andra byggnader varav den ena inrymmer en festloge. Det är nära till såväl stadens service som naturens upplevelser. Välkommen till Norra Dylta 315 som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Norr om Örebro finns det härlig natur, ett varierat landskap och många kulturminnen. Här bedrevs under århundraden bergsbruk i många former. Fortfarande vittnar många spår om den omfattande hanteringen. Bland de verkligt unika plasterna finns Dylta bruk som är beläget nära Ölmetorp. Det är klassat som riksintresse. Redan under senare delen av 1500-talet upptäckte man malmkroppar av svavelkis där. Det svavel som utvanns gick till landets kruttillverkning. Under lång tid var det Sveriges enda svavelbruk. Andra produkter som vitriol, alun och rödfärg framställdes också på platsen. Här fanns med andra ord en av de första kemiska industrierna i landet.

Tillverkningen hör numera till historien. Dagens Dylta bruk har sin inriktning på skogsbruk, fiskodling, jakt och fastighetsförvaltning. Några få kilometer från Dylta bruk, ungefär två mil och cirka femton minuters restid från centrala Örebro, är veckans gård belägen. Inbäddad av de skyddande omgivande träden, som på en liten ö mellan åkrarna, ligger Norra Dylta 315. På tomten finns flera byggnader som har många anpassade utrymmen som uthuset med ateljé, festlogen med mera.

Fortsättning publicerad 20131108Lagnö 15

Det kommer osökt en lätt association till Saltkråkan. Den gula sekelskiftesbyggnaden är nog den stora orsaken. Trots behov av renovering så finns den där speciella atmosfären där ändå, den som gör de här bostadshusen till något man skulle önska det fanns fler av. Lagnö är dessutom beläget i en miljö som räknas till Sveriges vackraste.

Det här är ett genuint hemman som består av två skärgårdsfastigheter med gräns mot vattnet. Flera byggnader, varav två bostadshus, 17 hektar mark och vacker miljö ökar möjligheterna att utveckla hemmanet. Huvudbyggnaden har den typiska charm man finner hos hus från förra sekelskiftet. Här finns sådant som generösa rum och kakelugnar. Välkommen till Lagnö 15 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Sankt Annas underbara skärgård erbjuder naturupplevelser, båtliv, bad, kultur med mera. Här finns både permanentboende och sommarboende. Skärgårdsbygden har genom seklerna befunnit sig direkt i många av skeendena i historien. Platser bär än idag namn som refererar till historiens båtar. Skärgårdens kärva villkor blev under 1800-talet snabbt bättre för då började städerna växa med nya marknader för de mångsidiga skärgårdsborna. I Tyrislöt på Norra Finnö, där väg 210 slutar, finns ett mycket uppmärksammat skärgårdsmuseum som invigdes år 2000. På museet står naturligtvis fisket i fokus, men
man kan också ta del av hur livet i skärgården gestaltade sig förr i tiden.

Följer man väg 210 mot sydost från Söderköping så är det egentligen bara att fortsätta vidare förbi S:t Anna gamla kyrka mot Tyrislöt. Efter bron över Lagnöströmmen svänger man norrut. Snart ligger de två fastigheter som ingår i veckans gård på varsin sida av vägen, vid varsin vik. Den ena vid Kalvvik som är belägen åt väster och den andra vid Lergraven i öster.

Fortsättning publicerad 20131101


Stora Eggeby

Det ståtliga Stora Eggeby är utan överdrift en av landsbygdens mest centralt belägna fastigheter. Härifrån når man halva länet på en liten stund. Vill man längre är det bara att fortsätta. Gården och boendet lockar dock mer att stanna på än att åka iväg från.

Här finns ett boende med ståtligt corps de logi om 300 kvadratmeter, med välbevarad atmosfär och nio kakelugnar. Arealen om 137 hektar har produktiv skogsmark såväl som åker och bete. Läget på fastigheten är bland landsbygdens mest centrala. Välkommen till Stora Eggeby som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård är belägen mellan Linköping och Norrköping, med nästan lika långt till vardera staden. Det är nära ut till E4 och de andra större vägarna. Till Linköping kan man också åka på gamla E4-an som fortfarande går ett stenkast bort. Här finns även avfarten för väg 210 till Söderköping. Fortsätter man gamla E4-an åt Norsholm är det bara att köra vidare på väg 215 till Finspång. I Linghem en mil bort finns en pendelstation. Läget kan enkelt kommas ihåg som där vägarna möts. De vita byggnaderna, corps de logi och två flyglar, ger ett värdigt intryck.

Äldre träd finns på och runt gårdsplanen som en trivsam inramning till bebyggelsen. Taket på den pelarprydda entrén på corps de logi övergår i en balkong ovanför. Det är en klassisk snygg och representativ exteriör som möter. En fruktträdgård om ett halvt hektar är anlagd öster om corps de logiet. Idag finns där ett 30-tal träd av äpple, päron och brunbär. Corps de logi uppfördes 1842. Byggnaden är i 1 ½ plan på stengrund med källardel. En större renovering genomfördes under 1980-talet då man installerade sådant som nytt kök, värmesystem, bergvärmepump, vatten och avlopp.

Fortsättning publicerad 20131025


Guldsmedshyttans herrgård

Guldsmedshyttans herrgård är en praktfull byggnad som erbjuder ett representativt boende i en vacker, trivsam miljö. Den är som ett litet palats i det anrika Bergslagen.

Det här är troligen bland de mest representativa utsökt stilfulla boenden som kan köpas. Omgiven av en parkliknande trädgård intill Hammarskogsån, hela 780 kvadratmeter boyta, flera övriga byggnader, däribland ett stall med tre boxar. Välkommen till Guldsmedshyttans herrgård som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Väg 50 norrut från Örebro leder in i en intressant del av Bergslagen. Veckans gård finns fem mil norr om Örebro i samhället Guldsmedshyttan. Kommer man söderifrån så tar man vänster i rondellen till Herrgårdsvägen. Den ståtliga herrgården ligger nästan direkt på vänster sida. Platser som Stråssa och Kopparberg vars betydelse ingen kan ha missat ligger i den här regionen. Guldsmedshyttan är ännu en i det sällskapet.

Redan omkring 1460 omnämns platsen i dokument. Här bröts silvermalm under 1400 talet. Det fanns även en hytta för framställning av silvret. Saxat ur historiebeskrivningen: ”År 1551 anlade Gustav Vasa ett kronobruk i Guldsmedshyttan. Anläggningen kom att omfatta masugnar, styckebruk, kulgjuteri och bösspipesmedja.” Själva herrgården har sedan 1928 varit i Skandinaviska Bankens ägo med avsikten att använda den som semesterhem. Grängesbergsbolaget köpte fastigheten 1959 som kurs- och konferensgård.

Fortsättning publicerad 20131018

Västergården

Västergården erbjuder ett smått idylliskt boende och möjlighet till gårdsverksamhet i en gammal kulturoch odlingsbygd. Här i Kindabygdens kuperade landskap är det också alltid nära till naturupplevelser man mår gott av

Här går det att kombinera det lugna lantliga boendet med ett småskaligt jord- och skogsbruk. En varsam renovering av bostaden har bevarat det äkta på gården med utsikt över Hargsjön. Använd fritiden till jakt, fiske eller att uppleva den omgivande naturen. Välkommen till Västergården som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Fem kilometer från Kisa, längs vägen mot Ulrika, svänger man av åt höger in på en liten väg. Tankarna går osökt till Astrid Lindgren när man ser Västergården. Där landskapet öppnar sig efter skogen ligger mindre åkrar och beten runt gården med sina rödmålade byggnader i äldre stil. Gårdens träd och växtlighet ger ett trivsamt intryck när man tittar in från den grönmålade grinden. Flaggstången står där framför huset med den inglasade verandan.

Mangårdsbyggnaden i 1½-plan, med en boyta på 61 kvadratmeter, flyttades till gården 1843. Det är ett brädfodrat timmerhus på torpargrund som värms med ved och el. Genom en varsam renovering kan huset idag erbjuda en gammaldags lantlig atmosfär och ändå ge ett, med dagens mått, bekvämt boende. En extra – såväl trivsam som praktisk detalj är de gamla fönstren med handblåst glas. Till dessa hör innanfönster, en idag sällsynt lösning som saknas av många som någon gång haft sådana. Man tar bort dem på våren för att släppa in värmen och sätter tillbaka på hösten för att hålla kylan ute

Fortsättning publicerad 20131011


Fastebo Klåddersveden

Fastebo Klåddersveden erbjuder ett boende i en närmast genuin lantlig kulturmiljö. Närheten till såväl insjö som skärgård, kommunikationer och större orters service kompletterar så att ”inget” saknas

En kulturrenoverad mangårdsbyggnad, lite skog, viltvattensdamm, jakt och en sommarstuga erbjuder den här lilla gården. Det här ett boende i en utpräglad lantlig kulturmiljö med gamla anor. Välkommen till Fastebo Klåddersveden som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Veckans gård är vackert belägen nära Gusum bredvid E 22:an åt Valdemarsvikshållet. Man tar sig enkelt vidare till Norrköping eller till Kalmar. Även om den fantastiska sjön Yxningen ligger nära så är det inte mycket längre till havsviken i Valdemarsvik. Skärgården med kommunens nästan 700 km långa strandlinje och underbara natur finns inom räckhåll. Hela gården är anlagd så att man genom trädgård och gårdscentrum har överblick och närhet mellan de olika byggnaderna. I trädgården som trevligt harmoniserar med gårdens stil finns frukträd och blomrabatter. Några större sentida ingrepp i gårdsbilden tycks inte ha skett.

Till fastigheten hör 20 hektar skog med ett virkesförråd på 4 000 kbm. Bostadshuset är en kulturrenoverad byggnad. Trots att den uppfördes 1840 har den sannolikt anor och många detaljer som går tillbaka till 1700-talet. En del beslag och dörrar antyder den dateringen. Idag finns här också bekväma moderna inslag som vattenburen värme med vedpanna samt elpatron.

Fortsättning publicerad 20131004


Redinge Frälsegård

Redinge Frälsegård är ett bra exempel på fastigheter där man kan få det lantliga boendet och ha hästverksamhet, men enkelt kombinera detta med arbete i tätorten. Bostaden i sig har samma bekvämligheter som en villa i sta’n. Det är annars svårt att både ha kakan och äta den.

Nu är Redinge Frälsegård till salu. Det är en välskött hästanpassad egendom utanför Grebo. Läget på gränsen mellan Linköping och Åtvidaberg erbjuder bekvämt pendlingsavstånd till flera tätorter.

Text: BO BÄCKMAN

Den trevliga byn Redinge strax utanför Grebo utgörs av både gårdar och villor. Bland gårdarna finns Redinge Frälsegård. Åkrar, fält, sjöar och skog varierar den omgivande bygden. Såhär på gränsen mellan kommunerna Linköping och Åtvidaberg är det ett utmärkt pendlingsläge. Väg 35 passerar utanför byn så det är heller inga körtider fram till stora vägen. Stannar man i det närmaste så finns Grebo ett par kilometer bort. Det är en vackert belägen ort vid sjön Ärlångens strand. Här finns möjligheter till bad, båtliv och fiske. Naturen på landbacken erbjuder ett rikt friluftsliv. Ortens invånarantal har legat tämligen stabilt på knappt 1 000 under de senaste 20 åren.

Redinge Frälsegård som nu är till salu är en välskött vacker gård i traditionell lantlig stil. Tomten är på två tusen kvadratmeter och har en prydlig trädgård som förhöjer helhetsintrycket av gården. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1937. Den har putsad fasad och många snickeridetaljer.

Fortsättning publicerad 20130927Bokavägen, Bygget 181

Med försäljningen följer jaktmark med jakt på många sorters vilt. Det följer även fiskerätt i Älgsjön och en del av St Häradsjön. Båtplats finns vid Älgsjön. Vid Älgsjön finns också en kommunal badplats med en härlig sandstrand. Gården är en pärla i lagom format belägen i vacker skogsbygd där den som uppskattar det naturnära livet kan få det mesta som finns att önska.

Gården i naturskönt läge med sina välskötta byggnader har det mesta för den som letar efter chansen att ha ett mindre lantbruk med skog och åkermark. Här finns även möjligheter till jakt, fiske och bad. Det 50 kvadratmeter stora inglasade uterummet och gäststugor är bonusar som följer med. Välkommen till Bokavägen Bygget 181, Grytgöl.

Text: BO BÄCKMAN

Trakten har en historia där många bruk bidragit till utvecklingen. De många gruvorna har också varit en betydande faktor för skogbygden. Gruvmilen som utgår från Grytgöl är en 12 km lång intressant vandring genom den delen av den lokala historien. Vandringen leder på skogsvägar och stigar in i det gruvrika område där även flera mossar finns.

Redan gruvornas namn utgör en fantasieggande del under vandringen. Några exempel är Jungfrugruvan, Hatjärnsgruvan och Fläskgruvan. Det är dock inte bara historia här. Grytgöls skola uppfördes 1903 på mark upplåten av Grytgöls Bruk som verkade för att en folkskola skulle uppföras i Grytgöl. Idag finns klasserna F-6 där. Grytgöls framtidsförening arbetar aktivt med det mesta på orten.

Fortsättning publicerad 20130920Kåsätter

Kåsätter är idag inriktat på skogsbruk och fastighetsförvaltning medan ägaren erbjuds både ett representativt och skönt boende i en härlig miljö.

Till den här vackra herrgården i karolinerstil med flyglar hör 526 ha mark ungefär jämt fördelad mellan skog och åker. Ytterligare fem bostadsbyggnader och flera ekonomibyggnader ingår i fastigheten. Välkommen till Kåsätter som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Mellan Örebro tre mil åt väster och Arboga en mil åt öster ligger Götlunda, en liten ort med 280 invånare. Götlunda skola har klasserna F-5. Den ligger i ett mycket naturskönt område där en härlig skolgård och närhet till naturen bidrar till en inspirerande skoltid. Skolan har cirka 100 elever och ett fritidshem med femtiotalet elever. Här utanför Götlunda strax norr om Hjälmaren i ett vackert jordbrukslandskap finns även veckans gård, Kåsätter. Det är en herrgård med en byggnation vars historia sträcker sig bakåt till senare delen av 1600-talet.

Liksom många andra hus under äldre tider råkade även Kåsätters herrgård ut för en brand som förstörde huvudbyggnaden. Den brandhärjade byggnaden ersattes under 1700-talet med den vackra huvudbyggnaden i karolinerstil som idag pryder gården. Kåsätter har ägts av släkter som Ribbing, Danckwardt-Lillienström och Tottie. Sedan början av 1900-talet ägs gården av släkten Corell. Huvudbyggnaden i 1 1/2 plan har en byggnadsarea på mark som uppgår till 260 m2.

Fortsättning publicerad 20130913


Öjeby gård

För den som söker en välskött större modern gård för ekologisk mjölkproduktion, belägen i vacker miljö, med närhet till större ort och kommunikationer så måste nog Öjeby gård anses uppfylla alla krav med råge.

Här finns en stor modern och rationell mjölkgård med nybyggt ”kohotell” med plats för 300 båssängar. Gården har flera välskötta eller nya ekonomibyggnader och bostadshus. Arealen om 332 hektar fördelas på 209 hektar åker, 43 hektar bete och 69 hektar produktiv skogsmark. Hela produktionen är Krav-certifierad. Välkommen till Öjeby gård i Askeby som är veckans gård salu.

Text: BO BÄCKMAN

Kulturlandskapet omkring Askeby, Bankekind, Linghem, Gistad och Örtomta beundras av många. Det är över lag välskött, öppet och vackert. Ekdungar på impediment, skogspartier, trevliga byar, kyrkor, slott med mera bidrar till en komplett landskapsbild. Linköping ligger på bekvämt avstånd, man kan mycket snart ana stadens närhet om man beger sig i den riktningen. Bygden har inte oväntat många indikationer på att den tidigt uppskattats och koloniserats. Runstenar och andra fornlämningar vittnar om detta.

Det riksbekanta Ekenäs slott representerar en annan epok och där hålls varje år flera evenemang som lockar stora skaror besökare. Riddarspelen i maj är kanske det mest kända, men julmarknaden är också en riktig besöksmagnet. Öjeby gård är lika vackert belägen som landskapet i sig.

Fortsättning publicerad 20130906


Strålsnäs säteri

”Diktaren P D A Atterbom gästade ofta gården och lär här ha färdigställt ett av den svenska nyromantikens mest centrala verk Lycksalighetens ö.”

Vad sägs om en boyta på drygt 500 kvadratmeter och 17 rum? Ytterligare bostäder finns i två flyglar samt i två friliggande hus. Här finns sex hektar parkliknande tomt- och hagmark. Därutöver följer ett vattenområde med fiske i Lillån. Välkommen till Strålsnäs säteri som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Strålsnäs finner man en dryg mil söder om Mjölby. Människor har tidigt funnit bygden attraktiv och lämplig att bosätta sig i. Strålsnäs i sig har anor sedan tidig medeltid. Redan 1626 fick gården säteriprivilegier. Namnet Strålsnäs ha sitt ursprung från Magnus Stråle som var ägare under sent 1600- och tidigt 1700-tal. Släkterna Rääf, von Rosen, Ribbing, Sparre och Sjögren har ägt gården sedan dess. Diktaren P D A Atterbom gästade ofta gården och lär här ha färdigställt ett av den svenska nyromantikens mest centrala verk Lycksalighetens ö. Strålsnäs övergick på 1890-talet till Boxholms bruk. 1962-1978 drevs gården som guldsmedsskola, då ägd av Sveriges juvelerare- och guldsmedsförbund.

Den första byggnad som möter en när man kör in mot Strålsnäs säteri är ett ståtligt äldre sädesmagasin. Det är i tre våningar och byggt i timmer. Undervåningen har en del med isolering i golv, väggar och tak samt tre glasfönster. Här fanns en tid en butik för inredningstyger och liknande. Efter magasinet väntar den imponerande gårdsbilden med Gula villan, corps de logi med flyglar och en parkliknande trädgård i en vacker tydligt anrik miljö där läget nära två åar förgyller.

Fortsättning publicerad 20130830


Kvarnfallet

Kvarnfallet erbjuder både möjlighet till produktion och rekreation av den kvalitet man finner i norra Östergötland.

Här i norra Östergötlands sköna skogsbygd finns 271 hektar produktiv skog med ett virkesförråd på 38 671 m3sk, välskötta byggnader, jakt och fiske. Det här är platsen för den som vill bedriva skogsproduktion samt kunna jaga och fiska. Välkommen till Kvarnfallet som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Sjöar och ytor med öppen jordbruksmark gör norra Östergötlands skogsbygd till ett vackert omväxlande landskap. Här finns en lång tradition av järnhantering. Hävla bruk har sitt ursprung i en hammarsmedja som grundades 1682. Smedjan finns kvar och är ett väl bevarat kulturarv. Nya bruket, beläget på orten, tillverkar många olika produkter, men ståltrapporna är den stora. Glädjande nog går verksamheten så bra att man nyligen expanderat. Det närbelägna Rejmyre glasbruk är ett annat exempel på anrik bruksmiljö.

I det här landskapet, belägen nära gamla Häfla bruk, återfinns veckans gård. Från Finspång tar man vägen mot Rejmyre och vidare mot Hävla bruk. Det blir många Hävla längs vägen för strax innan Hävla bruk svänger man vänster vid Hävla gård och fortsätter förbi gamla Häfla bruk. Man har då även passerat vägen till den fantastiska Hävla kvarn där verksamheten än idag sker traditionellt som för hundra år sedan.

Fortsättning publicerad 20130823Studstorp

Ydre visar sig vackert, ibland rent trolskt. Här bor man i en underbar sägenomspunnen miljö med Tranås, Eksjö, Österbymo och Rydsnäs inom räckhåll. Studstorp är Ydre i ett nötskal.

Här mellan sjöarna Östra och Västra Lägern där vägarna från Österbymo, Eksjö och Tranås möts fanns från 1665 ett gästgiveri och skjutsstation fram till 1904. På gården finns flera byggnader, den har välarronderad åkermark samt skog med en medelbonitet på 9,3 m3sk per ha. Välkommen till Studstorp som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Ydre är med sina 3 600 invånare en till invånarantalet bland de minsta kommunerna Sverige. Det är nog samtidigt en av de vackraste. Östergötland är begåvat med flera kommuner som kan platsa i den gruppen, alla med sin egen karaktär. Smålandsgränsens närhet är tydlig i Ydre. Det är kuperat och skogigt. Mycket rör sig omkring sjöarna, där Sommen dominerar. Här finner man möjligheter till fiske, camping och utflykter till kulturella miljöer. Bland de riktigt spännande utflyktsmålen finns platser som beskrivs i Ydrebygdens många sagor och sägner. Han brukar kallas den svenska folklivsforskningens fader, Leonhard Fredrik Rääf (1786-1872). I hans omfattande livsgärning, som bland annat innefattade att vara riksdagsman, ledamot av Vitterhetsakademien och medstiftare av Götiska förbundet samlade han även in material från Ydre: 2000 gåtor, folkvisor, sägner och ordspråk blev de fem banden ”Samlingar och anteckningar till en beskrivning öfver Ydre härad i Östergöthland”.

Studstorp hittar man mellan sjöarna Östra och Västra Lägern strax norr om väg 134 mellan Eksjö och Österbymo, cirka 3 kilometer väster om Rydsnäs. I prospektet kan man läsa att Studstorp är belägen: ”... där vägarna från Österbymo, Eksjö och Tranås möts.

Fortsättning publicerad 20130816Kullaholm

Kullaholm erbjuder ett bekvämt boende på en skön plats och fina möjligheter till en hästverksamhet i rätt miljö. Vägen till Klockrike är väl värd att slå in på.

Här finns ett modernt välskött boende på 170 kvadrat där det även finns pool på den generösa altanen. Det är bekvämt avstånd till större orter. Gården har det mesta man kan önska för att bedriva hästverksamhet från beten till ridhus med läktare. Välkommen till Kullaholm som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Harry Martinssons bok Vägen till Klockrike gjorde orten känd över hela landet. Namnet Klockrike sägs komma av den plats där den första kyrkan byggdes år 1300, Klockarens ekeskog. Kyrkan for illa av danskarnas härjningar 1567, senare åsknedslag med mera och ersattes 1830 med den nya kyrkan. Redan 1345 skrevs ortsnamnet ”Klokkoryke” för att 1368 ha blivit ”Klokkarike”. Den förste prosten i Klockrike hette Björn och blev ett lokalt helgon. Han körde ihjäl sig 1309 och sägnen kring skeendena vid tillfället lever kvar än idag. Uppkallad efter honom finns Helge Björns holk, en källa vid den gamla kyrkan. Där sägs att man offrat pengar. Det finns inga belägg för att den skulle ha en äldre tradition än Björns tid, 1300-talet, vilket i sig är en spännande omständighet i en bygd med betydligt äldre anor. Klockrike är med sina omgivande slätter, skogspartier och läge en vacker, trevlig trakt.

Längs den så kallade Fornåsavägen mellan Motala och väg 34 vid Stora Sjögestad vid Ljungsbro ligger Klockrike. Veckans gård finner man öster om själva byn och norr om vägen. Hit är det omkring en kvarts bilväg från Linköping, nära till Borensberg, Ljungsbro och Motala.

Fortsättning publicerad 20130809


Kvarsebovägen 134

Kvarsebovägen 134 är verkligen en anrik gård där verksamheterna skiftat genom åren.

Det här är en anrik gård som var gästgiveri fram till 1933. Den är belägen en kilometer från Bråvikens strand. Med generösa boytor och flera ekonomibyggnader finns alla möjligheter till ett härligt boende och/eller en verksamhet. Först behövs dock upprustning. Välkommen till Kvarsebovägen 134 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Längs Bråvikens norra strand avlöser båthus, bryggor, fritidshus och permanentboenden varandra. Vyn över Bråviken, där Norrköping skymtar långt borta på andra sidan vattnet, gör det överflödigt att förklara varför människor sökt och söker sig hit. Båtliv, bad och fiske är några av de aktiviteter som man här gärna ägnar sig åt. När man åker ut mot havet österut från Norrköpingshållet och kommer till Krokek är en annan besöksmagnet nära. Kolmårdens djurpark är en välkänd attraktion.

För att ta sig till veckans gård måste man dock bege sig förbi djurparken och några kilometer längre österut. Man finner den en kilometer från den härliga Kvarsebo hamn. Lite grovt räknat så är det härifrån lika långt till Norrköping som till Nyköping/Oxelösund. Trakten är levande och aktiv. Här finns sådant som företag, föreningar och aktiviteter. Kvarseboskolan har förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

Fortsättning publicerad 20130802


Riskebo 2

Riskebo 2 erbjuder ett boende i den miljö som gör vår skärgård så uppskattad. Gården är belägen på ett bekvämt avstånd till Västervik. Den vackra bygden är i högsta grad levande och aktiv.

En skogsgård om 145 hektar med en lång strandlinje vid den härliga Tjust södra skärgård. Det är ett boende i en levande och uppskattad bygd. Till fastigheten hör fyra avstyckade fritidstomter. Välkommen till Riskebo 2 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Varifrån namnet Blankaholm kommer är inte helt klarlagt, men enligt vissa uppgifter har det kopplingar till 1300-talet och drottning Blanka av Namur som var gift med kung Magnus Eriksson. Hon lär ha blivit så betagen i området när hon seglade genom Gåsfjärden in till Blankafjärden att hon döpte en holme till Blankaholme. Orten Blankaholm kom på allvar att växa i och med sågen som startade omkring 1890. Den kom att bli en av Sydsveriges större och ingick länge i Norrköpings Exporthyvleri AB. Sågen lades ner 1979. Idag finns en del grunder kvar intill marinan. Blankaholm är i hög grad en levande plats med lanthandel, gästgiveri, amatörteater och en välkomnande gästhamn med stort utbud.

Veckans gård är belägen några kilometer från själva Blankaholm vid Slingsö- och Riskeboviken. Fastigheten har en lång strandlinje mot den underbara skärgården. Kör söderut från Västervik längs väg E22. Sväng vänster vid avtagsvägen mot Slingsö.


Fortsättning publicerad 20130719


Dansby gård

Dansby gård erbjuder boende såväl som skogs- och lantbruksmöjligheter i en socken där det Vätternära landskapets skönhet letar sig långt inåt land från strandområdet.

Den är idylliskt belägen i en vacker trakt med möjligheter som uppskattats i alla tider. Fastigheten har flera ekonomibyggnader, 90 hektar varav 63 utgörs av skog, mangårdsbyggnad med flyglar och ett extra bostadshus finner du här. Välkommen till Dansby gård som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Västra Ny socken gränsar mot Närke i norr och mot Vättern i väster. Det är en medeltida socken där kyrkan, även om den har byggts om och till, har anor från 1200-talet. I socknen finns två sätesgårdar: Medevi och Blommedahl. Sveriges äldsta brunnsanläggning, Medevi brunn, som anlades 1678 på säteriets mark är vida berömd. Författaren Verner von Heidenstams sista hem, Övralid, ligger i socknen. Han ritade huset själv och bodde där från 1925 till sin död 1940. På Övralid är också hans grav är belägen vid en vacker utsikt över Vättern.

Veckans gård är belägen i den här vackra och intressanta socknen. Huvudbyggnaden med flyglar har ett högt läge varifrån man kan se ut över de öppna markerna som tillhör gården. Landskapet är omväxlande och kuperat på Tylöskogens sluttningar. Mäklarens prospekt berättar att Dansby gård köptes av "Hans Rotkirch i början av 1600-talet och innefattade då flera av gårdarna i Dansby. Släkten hade stor påverkan i Västra Ny. Gården gick sedan över i släkten Ramstedts ägor. Johannes Ramstedt var ekonom på Medevi brunn."

Fortsättning publicerad 20130712Svenserum 1:6

Svenserum är en gård med resurser för ett på alla sätt trevligt boende i ett av våra skönaste områden: Uknadalen.

Det här är ett boende med utsikt över ett vackert kulturlandskap. Den renoverade och tillbyggda mangårdsbyggnaden med vinterträdgård lär ha uppförts redan på 1700-talet. I ekonomibyggnaden finns gästlägenhet och dubbelgarage och den parkliknande tomten har flera äppelträd. Välkommen till Svenserum som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Orten Falerum är belägen halvannan mil sydost om Åtvidaberg i den vackra Uknadalens norra del. Här finns en fascinerande historia från en lång tradition av företagande. Vattenkraften från Storån har möjliggjort en mångfasetterad småskalig industri så här har funnits pappersbruk, spinneri, garveri, lokträfabrik, tjärkokeri, kvarn, såg, färgeri, tegelbruk, lerkärlsfabrik, kraftstation med mera. Förr fanns även sådant som bank, hotell och bryggeri. Idag lever Falerums anda vidare genom en mångfald av entreprenörer, klädvaruhuset och annat. Kommunikationerna på orten är goda genom järnvägsanhalten och bussförbindelser.

Veckans gård, Svenserum, hittar man genom att från Åtvidabergshållet köra genom Falerum i riktning mot Ukna och Edsbruk. Mycket snart efter järnvägsviadukten i Falerum ligger Svenserum på höger hand. En väg kantad av träd leder över järnvägen och in till gårdens grusplan där den vackra huvudbyggnadens entré med vita pelare möter besökarna.

Fortsättning publicerad 20130705


Fifalla Långdalen 5

Tack vare gårdens läge på en höjd erbjuder den en vacker utsikt över ängarna. En rekommenderad tid att sätta sig för att avnjuta utsikten är vid solnedgången och att då blicka ut mot horisonten.

Den är belägen på en höjd i Valdemarsviks kommun. Här bor man i genuint lantlig miljö, endast ett kort stycke utanför tätorten. Tomten om 6 hektar med bete, åker och skog är friköpt. Här finns stall med fem boxar, två boningshus och en härlig utsikt. Välkommen till Fifalla Långdalen 5 som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: ZENTUVO

Valdemarsviks kommun beskrivs oftast i hänförda ordalag: Det är pärlan bland östgötska kommuner, här finns den vackraste naturen, de skönaste miljöerna, här finns kultur, rekreation och nöje.... ”det mesta och bästa runt hörnet”. Vare sig man håller med eller har en annan uppfattning så finns vissa oemotsägliga fakta om den här kommunen. En nästan 700 km lång strandlinje med östgötsk skärgård och 15 naturreservat är ett par sådana fakta att hålla i minnet. Det sägs att byn Wammar som låg norr om dagens Valdemarsvik var ursprunget. Ett ortsnamn som lydde Wammar (Wagmare) finns omnämnt redan 1383. Havsviken där Valdemarsvik är beläget kallades Vammarsviken och därav kom ortens nuvarande namn.

Veckans gård är belägen ett par tre kilometer nordväst om Valdemarsvik. Från Långdalen har man ungefär samma avstånd till orten Gusum dit vägen leder om man fortsätter åt nordväst.

Fortsättning publicerad 20130628


Tallsebo Södergården 2

Tallsebo Södergård erbjuder förutom den välskötta skogen med hög bonitet mervärden som sjöstugan, kräftfisket och den härliga miljön. Den beskrivs i prospektet som ”En idyll mellan sjöar, skog och inägor”.

Byggnaderna har underhållits och skogen har skötts. I ett naturskönt landskap finns här två bostadshus, ekonomibyggnader samt en sommarstuga med strandtomt. Fiskevatten med god tillgång på signalkräftor följer med fastigheten. Välkommen till Tallsebo Södergården 2 som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Landskapet söder om Åsunden i gränslandet mellan Småland och Östergötland erbjuder höga berg, fält, djupa skogar, sjöar och gårdar. Här finns möjligheter till sköna bad och spännande fiske. För fiskaren sägs det finnas gott om riktigt stora gäddor förutom tillgången på flera andra fiskarter. Följ väg 135 från Hycklinge mot Gamleby. Sväng av söderut efter en halvmil och åk ett par kilometer. Vägen följer nära sjön Hallångens västra sida till Lönnebergaskogen. Därefter är ni snart framme i Tallsebo.

Mangårdsbyggnaden om 96 kvadratmeter i ett och ett halvt plan är uppförd under mitten av 1800-talet. Den renovering som över tiden utförts har tagit hänsyn till husets ursprungliga stil som därmed har bibehållits. Vardagsrummet har originalgolv och framtaget trätak. Idag sker uppvärmningen med direktverkande el samt med luftvärmepump och ved. Entréplanet inrymmer hall, vardagsrum samt kök med murad kåpa och vedspis. På övre våningen finns två sovrum och badrum.

Fortsättning publicerad 20130621


Borggårds herrgård

Samlad bebyggelse med herrgårdsmiljö. Grusad gårdsplan med rundel med gästmatta och en Italiensk fontän. Parkliknande tomt med naturskönt, fiskrikt vattenlandskap

Det här är ett ståndsmässigt boende i en vacker anrik bruksmiljö. Här finns sjötomt, tennisbana, park och hus med enorma ytor. Kronan på verket är kanske den 70 kvadratmeter stora sal med ”magiskt vackert dekorerade väggfält” av Johan Mauritz Spathon. Här har bland andra Kajsa Warg bott. Välkommen till Borggårds herrgård som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Borggård är fågelvägen beläget endast en två kilometer sydväst om Hällestad vid väg 51 ett par mil väster om Finspång. Trakten bär en historia av omfattande järnhantering. Borggård
omnämns redan 1476, då i ett gåvobrev. 1550 blev Borggård en samlad egendom under ätten Rosenstråle, denna gång genom ett gåvobrev från kung Gustav Vasa. Från samma årtal, 1550, börjar Borggårds bruk räkna sin historia. Någon gång på 1630-talet blev Borggård ett järnbruk. En masugn och en hammare anlades då intill Borggårdsån. Verksamheten expanderade för att på 1860-talet nå sin topp.

Den följande nedgången som drabbade alla småskaliga järnbruk i landet drabbade även Borggård. Järnbruksepoken ändades 1887. Idag tillverkar Borggårds Bruk trådprodukter, en verksamhet som startade år 1882 då en ny tid med verkstadsindustri inleddes. Det sägs att Borggårds Bruk blev först i landet med denna nya tillverkning. Verksamheten har nu pågått oavbrutet i över 130 år.

Fortsättning publicerad 20130614


Östervarv Frälsegård

Gården beskrivs som att ha Österlenkänsla och den som besökt Skåne kan bara hålla med. Det här är Skåne när det är som bäst och förträffligt nog beläget i Östergötland.

Det finns en gård för den som längtar till livet på landet när det är som bäst och när boendet har gamla anor men är utrustat med dagens bekvämligheter. Här finns allt från ett stort lantkök och kakelugnar till bredband. De två mindre stallen är inspekterade och godkända för yrkesmässig hästhållning. Välkommen till Östervarv Frälsegård 610 som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

När slättbygdens lapptäcke av åkrar, beten, gårdar, mindre vattendrag och skogspartier skiftar på sitt bästa, vackraste sätt tycks den ha allt man kan önska av landsbygden. De här vyerna möts man av omkring väg 32 mellan Skänninge och Motala. Ungefär mitt emellan de båda orterna öster om 32:an ligger Varv. En två kilometer norrut därifrån är veckans gård Östervarv Frälsegård 610 belägen. Härifrån når man Motala på tio minuter med bil. Vill man åka till Linköping tar det blygsamma 40 minuter.

Mangårdsbyggnaden i två plan är från 1840 och har åtta rum. Uppvärmningen kommer från flera källor. Här finns i första hand jordvärme som installerades 2012, men också fem kakelugnar, en vedspis med bakugn, en kamin och en vedpanna för meterved. Byggnaden har kommunalt vatten. På ena gaveln finns ett tillbyggt inglasat uterum av generösa mått, 24 m2.

Fortsättning publicerad 20130607


Stora Erstorp

Stora Erstorp är en gård med flera etablerade verksamheter och stilfullt boende i en vacker bygd.

Skogsbruk på 90 hektar välskött skog, ekokött, Kravgodkända arealer och dessutom en klädbutik är några delar av det som ingår i fastigheten. En stor familj, kontor och annat får utan vidare plats i den stora mangårdsbyggnaden på 300 kvadrat. Välkommen till Stora Erstorp som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Turistvägen mellan Ödeshög och Gränna räknas till de vackraste. Har man inte bråttom så är den ett alltid lockande alternativ till E4:an som löper i det närmaste parallellt. Landskapet skiftar, men präglas av närheten till Vättern som under färden erbjuder sina underbara vyer med fält, dungar och hagar i förgrunden. Stora Erstorp är belägen i det här landskapet en kilometer sydväst om Ödeshög. Här är det gränsland mellan slätt och skogsbygd. Man bor också nästan mittemellan Linköping och Jönköping. Till båda städerna är det drygt sex mil. Från gården finns en viss utsikt över Vättern.

Bostadshuset uppfördes 1912. Under 1989/90 genomgick huset en större renovering. Det har en stengrund med en källardel. I huset finns kommunalt vatten. Med två plan och hel vind erbjuder bostaden gott om utrymme.

Fortsättning publicerad 20130531


Sunkerstad Mellangård

På Sunkerstad Mellangård finns möjligheter att bedriva skogs- och jordbruk, ha hästar eller andra djur, fiska och jaga. Man lever och verkar på en anrik gård i en anrik bygd.

Här finns 147 hektar varav hälften utgörs av skog. Genom tillköp är fastigheten idag som en liten by med tre bostadshus och flera andra byggnader. Här har tretton generationer av samma släkt suttit på stamgården sedan 1500-talet. Välkommen till Sunkerstad Mellangård som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Vångabygden har en historia som sträcker sig långt tillbaka. 1200-talskyrkan var helgad åt Sankt Olof. Den revs under det sena 1800-talet, men ger ändå en antydan om bygdens plats i historien. Från början hette socknen Wanga och nämns som sådan 1393. 1450 skrevs det Wangasokn och det har till slut blivit Vånga. Namnet i sig kommer från det fornsvenska ordet vanger som betydde område eller gärde. Numera används inte vång i östgötskan. Det finns dock i skånskan och avser åkerområdet närmast gården. Varje gård har sin vång. Trakten har haft ett omfattande bergsbruk fram till 1830 då bergslagsprivilegierna drogs in. Idag syns fortfarande spåren av bergsbruket, däribland resterna efter både en koppargruva och en silvergruva.

Veckans gård Sunkerstad omnämns redan 1381 och som Sonkarstadhum 1450. Man tror att platsen dock varit bebodd ännu längre.

Fortsättning publicerad 20130524

Östad

Östad är en slättgård med möjligheter att bedriva jord- och skogsbruk i en bygd där traditionellt möter modernt bland kultur och natur. Här finns ett boende av klass med en härligt lantlig känsla

Här finns möjligheter att bedriva jord- och skogsbruk på 108 hektar, jaga och samtidigt bo representativt. Mangårdsbyggnaden erbjuder sådant som åtta kakelugnar, massiva trägolv och upp till drygt tre meter i takhöjd. Välkommen till Östad som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Landskapet kring Väderstad är hänförande på många sätt. Ljuset är omvittnat vackert i den här delen av slättbygden, nära Vättern och Omberg. Jordbruket präglar vyerna, men här finns även skogspartier och Omberg i västra fonden. Tåkern med dess fantastiska Naturum är en närbelägen begivenhet inte bara för fågelintresserade utan också för den som vill ta del av en storslagen naturupplevelse. Kulturminnena förekommer tätt med kyrkor, Alvastra klosterruin, Rökstenen, intressanta byggnader med mera.

Den moderna världen representeras bland annat av Väderstadverken. Här möts det mesta och det är lätt att förstå varför många besöker bygden för rekreation, turism och upplevelse. Veckans gård, Östad, är belägen i det här landskapet längs med gamla E4 strax väster om Väderstad. Gårdens byggnader uppfördes i slutet av 1800-talet. Samma släkt ägde gården ända fram till 1985 då den nuvarande ägaren köpte den.

Fortsättning publicerad 20130517


Ullstorp Björkhagen

Den här hästgården är utan överdrift en av de mest bekväma, fräscha och moderna som står att finna. Byggåret och god skötsel gör dessutom att det mesta fortfarande känns nytt. Att den är belägen i den trevliga Nykilsbygden är en fin bonus

Den riktigt kräsna barnfamiljen med hästintresse eller familjen med behov av stora ytor finner en hästgård uppförd 2009. I det här Eksjöhuset är det 177,5 m² och hög modern standard. Till gården hör en modern ekonomibyggnad från samma år med fyra hästboxar och garage. Välkommen till Ullstorp Björkhagen som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Landskapet präglas av lantbruk. Det finns åkrar, fält, hagar och skog som gör att vyerna hela tiden växlar längs vägen till Nykil varifrån man än kommer. Strax utanför Nykil ligger den fina hembygdsgården Dalby som för många är ett givet mål på midsommarafton. I Nykil finns affär, skola, äldreboende med mera. Det här är en trevlig bygd nära andra mindre orter som Gammalkil. Någon mil bort på andra sidan väg 23 ligger Slaka och Skeda.

Överlag erbjuder den här trakten överraskande mycket för den som ser sig omkring. Aktiva hembygdsföreningar, idrottsföreningar, småföretag av många sorter, gemenskap, vackra områden, natur och så vidare. Från centrala Linköping är det knappt två mil till Nykil. Följer man därifrån vägen mot Vittsätter någon kilometer så ligger snart veckans gård på vänster hand.

Fortsättning publicerad 20130510


Ryssnäs gård

Ryssnäs gård har ett ovanligt härligt läge på sin udde vid Glan. Här finns det mesta man kan önska och lite till. Man kan inte heller tro att det bara är halvannan mil in till storstaden.

Tänk dig en vackert renoverad herrgårdsliknande fastighet från förra sekelskiftet på en udde vid sjön Glan, utrustad med de flesta bekvämligheter, kök i fransk lantstil från Mobalpa, bergvärme, en parkanlagd tomt, stor sjöstuga med bastu, fiske, jakt, en kilometer egen strandlinje med mera. Det här finns på riktigt. Välkommen till Ryssnäs gård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Strax söder om väg 51 väster om Svärtinge, nästan mittemellan Norrköping och Finspång, ligger Ryssnäs gård på en udde vid sjön Glan. Området är attraktivt då man har bekvämt pendlingsavstånd till både Norrköping och Finspång, nära till naturen med friluftsliv med mera. Sjön Glan är Norrköpings huvudvattentäkt. Här finns ett omtalat bra gösfiske. 34 procent av bebyggelsen är uppförd 1981-1990. Den relativt stora andelen modern bebyggelse betyder också att Svärtinges befolkning ökat under senare år. Såväl förskola som grundskola finns inom några kilometer. Det praktfulla bostadshuset är uppfört omkring år 1900. 1992 byggdes det till och totalrenoverades. Boytan om 200 m2 fördelas på 7 rum. På senare år har ytterligare arbeten utförts såsom golvslipning, målning med mera. Under huset finns en källardel med förråd och vinkällare.

Fortsättning publicerad 20130503


Hällbergstorp 223

För de speciella stunderna av lantlig livskvalitet finns ett fristående åttakantigt lusthus med trägolv och infravärme. Hur trivsamt och skönt det kan vara där en kväll kan vara ett tema för dagdrömmar som faktiskt är verkliga när man bor på Hällbergstorp, nära sångsvanarnas sjö.

Det här kan kallas den lilla gården med de många möjligheterna. Här finns flera byggnader som tillåter djurhållning, ett litet jordbruk eller en annan verksamhet. Pool, soldäck, lusthus med mera ger boendet en guldkant. Från bostaden skymtar Tysslingen, sångsvanarnas sjö. Välkommen till Hällbergstorp 223, Vintrosa, som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Mellan Örebro och Garphyttan ligger sjön Tysslingen. Veckans gård är belägen på den västra sidan av den här fantastiska sjön som med rätta anses vara sångsvanarnas sjö framför andra. Hit kommer sångsvanar från sina övervintringsplatser i England, Holland, Tyskland och Danmark. Tysslingen är en rastplats, Europas största, för så kallade sträckande sångsvanar. År 2001 räknades inte mindre än 4457 stycken svanar under en dag, vilket är den rådande toppnoteringen. Svanarna flyger efter stoppet vid Tysslingen sedan vidare mot norr till sina häckningsplatser i Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. Rastplatsens betydelse är dokumenterad sedan 1940-talet, men känd sedan tidigare. Sedan 1986 genomförs en stegvis restaurering genom Stiftelsen Tysslingens naturvårdsinsatser. ”Stora strandängar har återskapats och slyskogar har avverkats. / Den ökande betesdriften bidrar starkt till att hålla markerna öppna.”

Fortsättning publicerad 20130426

Restad Mellangård

Restad Mellangård erbjuder generösa boytor i ett vackert fascinerande landskap. Jägaren och fiskaren lär inte ha långtråkigt

Detta är en välskött lantbruksfastighet med 60 hektar mark, varav hälften är skog. Här finns ett flertal byggnader och ett skönt boende nära sjön Glan. Jakt och flera fiskerätter ingår. Välkommen till Restad Mellangård i Östergötland som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Förmodligen har den som åkt från Skärblacka mot Finspång noterat hur landskapet skiftar mellan markanta höjder och mer låglänt slättland. Norr om väg 215 omkring avtagsvägen mot Vånga reser sig terrängen från den mer låglänta marken som breder ut sig med fält och åkrar. Naturgeografiskt är landskapet här format av den förkastningslinje som löper mellan norra Roxen och Bråviken. Här finns många höjdtoppar vilka har sin sluttning ner mot sjön Glan. Som en illustration till landskapets nivåskillnader kan den högplatå där veckans gård har skogsmark nämnas. Där är sjön Veten belägen hela 67 meter ovanför Glan som ligger endast 500 meter därifrån. I det här fascinerande landskapet, fyra kilometer från Skärblacka mot Finsång längs väg 215, är Restad Mellangård belägen.

Fortsättning publicerad 20140419Bottorp Västergård

Marken som tillhör omfattar 10 hektar. Den fördelar sig på 8 hektar åkermark och 2 övrig mark. Ingen mark är utarrenderad så köparen kan förfoga över arealen i och med att köpet är genomfört.

Det stora bostadshuset är praktiskt och snyggt tillbyggt med flera rum. Vardagsrummets takhöjd når som mest över fem meter. Gården har betesmarker och hästboxar. Bygden erbjuder närmast obegränsade rid- och körvägar. Välkommen till Bottorp Västergård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

På vägen mellan Norrköping och Finspång strax öster om Risinge kyrka svänger man av norrut mot Igelfors och Lotorp. Efter dessa två orter finns avtagsvägen mot Näfstorp. Tre kilometer längs den vägen så tar man vänster och fortsätter någon kilometer. Här är det vacker skogsbygd där öppningar som fält och sjöar ger en trevlig variation. Bottorp Västergård är en hästgård. Här finns egen åker- och betesmark samt vad som uttrycks vara ”oändliga rid/körvägar”. Två sjöar ligger inom gångavstånd. Den ena har badmöjligheter. Här är det både avskilt och nära till det mesta. En skola med F-6 finns i Lotorp fem kilometer bort. Det är inte mer än en mil till Finspång och tre till Norrköping. Bostadshuset från 1850-talet är uppfört i 1 ½ plan. Det har en boarea 190 m² fördelad på 7 rum. Biarean
uppgår till cirka 58 m². 2009 byggdes huset till med ett nytt vardagsrum, tv-loft, sovrum, badrum, pannrum, tvättstuga, hobbyrum och groventré.

Fortsättning publicerad 20130412


Skränge Mellangård

I markerna finns älg, rådjur, vildsvin och övrigt småvilt. Köparen äger tillgång till jakten. Läget, marken, byggnaderna och annat finns här. Det kan utvecklas

Nästan hela åkermarken är höstplöjd och köparen kan ta sig an vårbruket. Här finns 47 hektar produktiv skogsmark med övervägande barrskog och en medelbonitet på 8,3 m3sk/ha och år. På tomten finns flera byggnader, både bostäder och ekonomibyggnader. Välkommen till Skränge Mellangård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Trakten utgörs av vad man skulle beteckna som blandbygd. Här övergår slättbygden snart i skogsbygd eller tvärtom beroende på vilket håll man kommer från. Skog och öppna fält avlöser varandra. Variationen i landskapet anses av många som hur landsbygden ska vara, men det är förstås en smaksak. Närheten till det företagsamma Mantorp sätter sin prägel på bygden då man förutom hästgårdar, jordbruk och andra renodlat agrara verksamheter på nära håll finner sådant som en gårdsbutik och en konferensanläggning. Det är omkring 2 mil till Linköping och 6 kilometer till Mantorp. För den som kommer från Linköping är det enkelt att hitta hit. Ta vänster mot Ulrika i rondellen i Vikingstad. Sväng höger 2,5 kilometer efter Gällstad-Lundby i riktning mot Skränge. Fortsätt i Skränge mot Staveryd cirka 700 meter och där är Skränge Mellangård.

Fortsättning publicerad 20130405


Torkelsbo

Gården är nätt, men har både areal och lokaler som möjliggör en hästverksamhet av god omfattning. Här är det lagom och mycket på rätt sätt

Konferenslokal, beten, stallplatser, övernattningsstugor, ridbana och annat som behövs för att bedriva en hästverksamhet finns här. Belägen i den östgötska mellanbygden söder om Mantorp och Mjölby med närhet till bad och skola finns alla möjligheter. Välkommen till Torkelsbo som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Det är östgötsk så kallad mellanbygd, där skogsbygd och slätt tonar i varandra. Skogen står bitvis tät och däremellan öppnar sig landskapet med hagar och åkrar allt mer för att helt övergå i slättbygd. Här ligger andra hästgårdar, jordbruk, andra verksamheter och boenden bland småsjöar och åar. Torkelsbos betesmark är en del av Östergötlands eklandskap och den övervägande delen av betena ingår i ett naturreservat som bildades 2009. Den närmaste skolan, i Västra Harg fyra kilometer bort, har årskurserna 1-5 och det är bara en kilometer till Önnebo där lanthandeln finns. Varma dagar kan man besöka badplatsen fyra kilometer bort. Det finns mycket i bygden utan att man behöver bege sig in till de större orterna Mjölby och Mantorp 1,5 mil norrut.

Fortsättning publicerad 20130327


Könsvik

Det här är en gård, för familj som hästar, att trivas på. Vill man göra mer av den så går det bra, uppskattar man en stund att njuta av friden och naturen så borde det här vara rätt plats.

Ett trevligt, skönt boende i renoverat bostadshus med stort altandäck och pool. Tomten är friköpt. Här finns tre boxplatser för häst och en paddock. Välkommen till Könsvik, Söderköping som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Kommer man från Söderköping så kör man vägen mot Östra Ryd. Efter någon mil så kommer en avtagsväg mot Fyllingarum. Därefter kommer snart efter några hundra meter vägen mot Könsvik. Veckans gård som med mäklarens uttryck har ett ”helt ogenerat läge” ligger nästan mitt i triangeln Söderköping, Ringarum och Östra Ryd i ett vackert landskap. Det är inte långt till samhällsservice och utflyktsmål. Här kan allt vad som Söderköping erbjuder vara ett illustrativt exempel. Man når snart inom en något större radie även Linköping och kanske framför allt Norrköping. Österut ligger skärgården där områden som S:t Anna är nog så välbekanta och uppskattade. Bostaden är en villa i två plan från 1870 med stomme av trä och grundmur av betong. Under 2008 har förbättrande arbeten utförts som tilläggsisolering och insättning av isolerglasfönster. Samma år installerades bergvärme. Boytan om 120 m2 fördelar sig på fyra rum, varav två är sovrum.

Fortsättning publicerad 20130322Tranås Linderås

Det här är ett lantligt boende i ett härligt anrikt kulturlandskap vid en väg människor gärna väljer när de vill åka i fagra omgivningar

Här har du utsikt som når långt över trakten. Det rymliga bostadshuset i trevlig lantlig stil är renoverat på senare år. Till fastigheten hör en areal om 81 hektar, varav 35 utgörs av skog. Jakträtt och fiskerätt ingår. Välkommen till Tranås Linderås som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Vägen mellan Tranås och Gränna är utan tvekan en upplevelse. Här växlar det kuperade kulturlandskapet på ett i många stycken nästan tidslöst sätt. Det är verkligen småländsk landsbygd som börjar här. Byar, skog, beteshagar, åkrar, vattendrag, gårdar med mera blandas vackert längs vägen. I den här miljön, 15 km sydväst om Tranås finner man Linderås. För den som gärna beger sig till de större sjöarna är det härifrån inte så långt vare sig till Vättern eller Sommen, det är bara en fråga om att bestämma sig för att åka österut eller västerut. Tranås Linderås är i sig belägen på en höjd varifrån man har en utsikt som når långt över bygden.

Fortsättning publicerad 20130315


Bjärkeryd Södergård

Bjärkeryd Södergårds moderna boende i verklig landsbygd och ändå direkt intill tätortens service gör det möjligt för den hästintresserade att förena det bästa av två världar.

Här är den verkliga landsbygden på gångavstånd från tät orten. Boendet i det äldre huset har bekvämligheter som bubbelbad och ett mycket modernt kök. För hästarna finns beten, godkända boxar och en fullstor paddock. Välkommen till Bjärkeryd Södergård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Kindabygden är kuperad på ett sätt som får många att tänka på de natursköna vyerna i norra Sverige. Östergötland sägs ofta vara som ett Sverige i miniatyr för här finns alla naturtyper bortsett från fjäll. Söder om Kisa höjer sig bergen omkring gårdar och fält. Det är därför inte så förvånande att finna en slalombacke i Kisa, den uppskattade Tolvmannabacken. Redan på 1930-talet lyftes frågan om en backe, men det skulle dröja innan den blev verklighet och till 1958 innan den första slalomtävlingen hölls på platsen. I det här vackra och lite spännande landskapet nära Tolvmannabacken precis utanför Kisa är Bjärkeryd Södergård belägen. Man har faktiskt Kisa på gång- eller cykelavstånd härifrån, längre är det inte till all den service man behöver. Väg 34/23 passerar inte långt från gården, så man tar sig snart vidare till Vimmerby eller Linköping. Västerut leder väg 134 mot Österbymo och Tranås.

Fortsättning publicerad 20130308


Bottna Talmanstorp

Vår skärgård är känd och beundras av de flesta, även turister från andra länder. Att kunna bo så nära den vackraste delen av den är för många en dröm.

Det här är ett boende med endast 2,5 kilometer till närmaste havsvik i skärgården i en region som anses vara bland de vackraste i Sverige. Här finns den lilla gården på landet inom pendlingsavstånd till större orter. En lada och några hektar mark hör till. Välkommen till Bottna Talmanstorp i Sankt Anna som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Sankt Annabygden med sin sagolika skärgård har verkligen upplevt Sveriges historia. Under förhistorisk tid gick farleden till Sveariket, Finland och Baltikum här. Danskarna gjorde här under tidigt 1200-tal den första farledbeskrivningen inför kung Valdemar Seirs erövringskrig i Estland. Nästa århundrade härjade pirater, Vitaliebröderna, i Östersjön och troligen fick även Sankt Anna besök av dem. Inte heller Dackefejden undgick trakten. Såhär fortsatte det genom århundradena. Sankt Anna var med i händelserna. Sjöfararnas helgon, Sankt Anna, har gett namn åt bygden. Om man vrider klockan framåt till fredligare tider och 1800-talet då städerna på allvar började växa så kom nya marknader för skärgårdsborna. Fisk, saltströmming , sjöfågel, ved och jordbruksprodukter kunde säljas i stora mängder. Under traktens blomstringstid fanns här kvarnar, pensionat, mejerier och allehanda hantverkare.

Fortsättning publicerad 20130301


Pikedal Storgård

Idéer och drömmar har sin plats här. Kanske är det dags att skaffa häst, starta en verksamhet, renovera veteranbilar eller bara förvara saker

Uttrycket naturnära räcker nog inte. Här bor du omgiven av svamp- och bärskogar, djurliv, sjöar och allt som hör naturen till. En rymlig ladugårds ytor erbjuder bra och fria möjligheter för idéer att förverkligas. Välkommen till Pikedal Storgård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Hit tar man sig enkelt från flera håll. Pikedal ligger också på bekväma avstånd nästan mitt emellan Rimforsa, Boxholm, Tranås och Kisa. Det är inte heller mycket längre till Mjölby, Mantorp och Linköping. En enkel vägbeskrivning kan därför bli att ta väg 34 från Linköping, svänga mot Ulrika i Rimforsa och fortsätta genom Ulrika västerut fyra kilometer mot Boxholm. Svårare är det inte. Närorten Ulrika är aktiv och där finns ett stort lokalt engagemang. Det säger en del om platsen och ortsborna att man med målmedvetenhet och egna insatser lyckats få tillbaka en viktig central service, en mack. Den invigdes för knappt två år sedan och ingår i ett servicemässigt förhållandevis välutrustat centrum. Vem känner förresten inte till Ulrika marken? För den naturintresserade finns också Ycke naturreservat med urskog där ståtliga gamla träd som var tänkta att bli master på skepp, men blev kvar och istället utgör pelarna i den naturliga katedral skogen beskrivits som.

Fortsättning publicerad 20130222


Ljusnarsberg Abrahamsgård

Den parkliknande trädgården skapar en absolut rätt miljö för denna anrika herrgård. Som kronan på verket finns här en örtagård

Det är som ett litet slott med sina 520 m2 och paradvåning med fem rum i fil. Här finns flera tillhörande bostadshus och byggnader samt en parkliknande trädgård, allt i en anrik miljö. Det är välskött och vackert i direkt närhet till ortens service och speciella lokala utbud. Välkommen till Ljusnarsberg Abrahamsgård, Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Kopparberg är ett före detta gruvsamhälle vars sista gruva, Ljusnarsbergs gruva, lades ned 1975. Ortens namn härstammar från traktens kopparfyndigheter. Människor bosatte sig i anslutning till fyndigheterna som en man vid namn Mårten Finne från Löa hittade 1624. Då kallades området Lindesås finnmark, men redan från 1634 blev det Nya Kopparberget. Från herrgården finns för den historiskt intresserade både ett hembygdsmuseum och ett gruvmuseum i närområdet. Åt samma håll, inåt kärnan av Kopparberg ligger Ljusnarsbergs kyrka, en filial till Örebro universitet, Ljusnarsskolan, sporthall med mera. Även dessa är belägna inom närområdet. Åt andra hållet så kommer man snart till Kopparbergs bryggeri. Ljusnarsberg Abrahamsgård är en välskött herrgård från 1700-talet. Den ger redan på infarten en imponerande aning om svunna tiders prakt som lever kvar än idag.


Fortsättning publicerad 20130215


Habblarp Sandvik

För den som söker befintliga växthus för egen liknande verksamhet kan det knappast bli bättre. Växthusen värms med en kombination av flispanna, installerad 2006 och en oljepanna. Till gården hör också 4 hektar åkermark som kan vara ett komplement till växthusodlingen.

Belägen strax utanför Mjölby vid den vackra slättbygden finns två bostadshus, en lagerbyggnad och ett 3700 kvadratmeter stort växthus där det idag är handelsträdgård. Här finns förutsättningar för odlaren med planer. Välkommen till Habblarp Sandvik som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Omgiven av den bördiga jordbruksmarken nordost om Mjölby med en liten remsa skog åt ena hållet bakom vilken landskapet öppnar sig och åkrar i direkt närhet åt det andra ligger Habblarp Sandvik. Fågelvägen slingrar sig Svartån inte långt från gården. Läget är naturskönt och bra för den som önskar fortsätta bedriva handelsträdgård eller liknande då det inom en relativt liten radie finns kontakt med en närliggande marknad och möjligheter att enkelt nå längre bort. Vägnätet leder snart ut till E4, till Mjölby tätort några få kilometer bort, till Skänninge och Mantorp. De två bostadshusen på tomten gör det möjligt att vara mer än en familj på gården vare sig man hyr ut, har generationsboende eller vill kunna erbjuda en bostad åt anställda. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1909 och har en boyta på 180 kvadratmeter. Den är byggd i 1 ½ plan och har en grund med som utgörs av både torpargrund och en mindre källare.

Fortsättning publicerad 20130208Lindesberg Nybyn

Mangårdsbyggnad är uppförd 1840, boarea 365 kvm, flera eldstäder, tomtarea 5000 kvm.

Den stora vackra mangårdsbyggnaden från 1840 ger ett värdigt intryck i den parkliknande trädgården. Byggnadens två plan är möjliga att använda som två egna boenden. På gården finns två stall, varav ett nybyggt 2011, det finns ridbana och ridvägar. Åkermark och skog hör till. Välkommen till Lindesberg Nybyn 1:9 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Frövi är beläget omkring tre mil från Örebro vid sjön Väringens ena vik som sträcker sig ända in mot ortens södra del. Till Frövi tar man sig enklast på riksväg 50 norrut från Örebro. Efter ett par mil finns avtagsvägen och den ska man följa till strax innan man är framme i Frövi. Vid skylten mot Skogsberg åt vänster tar man av, passerar järnvägen några meter därefter och ser åt höger. Första gården där är vår gård. Att det är en hästgård är tydligt då det redan mellan ekonomibyggnaderna skymtar en stor paddock. Längre in syns den stora vita mangårdsbyggnaden som med sitt tidiga byggår är imponerande. De 17 hektar åkermark som hör till gården har en mycket bra arrondering i anslutning till gårdscentrum. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1840 och av kulturhistoriskt intresse. Huset har två plan med 6 rum samt badrum och kök på varje våning. Det är alltså två kompletta bostäder med samma entré om man så vill.

Fortsättning publicerad 20130201


Södra Folkavi 5268

Det här huset utgör ett mångsidigt komplement till boendet vare sig man väljer att ha det som en bekväm lokal för egen verksamhet, uthyrning, gäststuga eller rent av generationsboende. Boytan är fördelad på tre rum och kök med traditionell disposition där sovrummen är på övre våningen.

Endast en kvart från Örebro city i naturskön miljö kan man både bo skönt och arbeta hemifrån, valet är fritt. En varmisolerad vinterträdgård är välgörande mervärde. Gäststugan på tomten är ett eget boende med många möjligheter och ett förrådshus går att anpassa till hästen. Välkommen till Södra Folkavi 5268 som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Från veckans gård i naturskön landsbygd finns en milsvid utsikt mot Kilsbergen. Det är ändå inte långt från tätorternas service. Femton minuter tar det till Örebro och redan inom en radie på en mil nås affärerna i Fjugesta, Kumla och Mariebergs Galleria. Gården har en generös trädgård och flera byggnader, var och en med sina möjligheter. Vare sig man bara söker ett trevligt boende eller väljer utifrån att man även har för avsikt att arbeta hemifrån så finns förutsättningarna här. Huvudbyggnaden i 1½ plan är uppförd 1896 och har en boyta på 165 kvadratmeter med 6 rum. Den är byggd i traditionell lantlig stil, precis som de flesta troligen tycker att ett sådant här hus ”ska” se ut. På entréplanet finns en groventré med tvättstuga. Badrum finns på båda våningarna. På övre våningen finner man tre sköna
sovrum och ett badrum. Här uppe finns flera garderober och inte mindre än tre sidovindar. För den som uppskattar det äkta i ett äldre hus så erbjuder huset något så härligt som slipade originalträgolv i flera rum.

Fortsättning publicerad 20130125Segås

På tomten finns en isolerad friggebod i trä med tak av plåt. Den är förberedd med framdragen slang för elledning, vatten och avlopp.

Här finns mjölkrobot och kor, en modern ladugård för lösdrift, möjligheter att utöka mjölkproduktionen eller lägga om till endast växtodling. Med sina totalt 468 hektar är det en omfattande egendom där många byggnader och ett vindkraftverk ingår. Är det för mycket så kan fastigheten säljas i delar. Välkommen till Segås gård som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Segås gård är belägen i Sköllersta församling Hallsberg kommun, cirka 2 mil sydost om Örebro. Från 1870-talet var stamfastigheten Segås gård en del av godset Norrtorps slott. Godset skapades av kaptenen Gustaf August Coyet som bland annat lät bygga upphöjda stensatta vägar över ägorna. Till godset hörde fädernegården Nynäs i Ekeby och Wrana i Sköllersta samt en stort antal hemman. Segås gård omfattade ursprungligen 62 hektar, varav 45 utgjordes av åker när den bröts ifrån godset. Fastigheten utökades 1982 genom köp av den 134 hektar stora gården Anstorp. Av förvärvets areal utgjordes 94 hektar av skog. Från 1990 har ytterligare förvärv utökat fastigheten avsevärt. Vanligen har avstyckning skett av gårdscentrum av de gårdar som köpts till. Anstorps gårdscentrum finns dock kvar och det bostadshuset hyrs ut.

Fortsättning publicerad 20130118


Ljusfallshammar

På den 4000 kvadratmeter stora tomten finns generöst med plats. Barnen har en fantastisk plats för lekar bland buskar och träd eller i lekstugan och husdjuren kan få vara ute.

Mycket utrymme för både familj och verksamhet. Bostadsyta på 160 kvadratmeter plus 175 i biytor, verkstadslokal och en trädgård på 4 000 kvadratmeter i kuperad terräng. Fastigheten erbjuder långt mer än bara en charmig bostad. Välkommen till Örebrovägen 450, Ljusfallshammar, som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Kör man längs väg 51 från Finspång mot Örebro förbi Hällestad så kommer man snart till Ljusfallshammar. Där, några meter in, löper Örebrovägen parallellt med 51:an. Den viker sedan av och snart därefter syns veckans fastighet trona i backen. Med sin vackra charmiga sekelskiftesarkitektur där trapphuset har fått formen av ett mindre torn väcker det säkert
beundran och nyfikenhet hos dem som ser huset. Låga driftskostnader genom bergvärme installerad 2010 samt framdragen fiber till tomtgränsen är viktiga detaljer som för det här
hundraåriga huset med till modern tid för dagens familj. Bygden har en historia där många bruk har bidragit till utvecklingen. Fågelvägen är det bara några hundra meter till lantbruksmuseet vid Hyttsjön som även den har kopplingar till äldre verksamheter. Sjön var på 1700- och 1800-talen nyttjad som vattenmagasin för en stångjärnshammare och en hytta. På museet finns en stor samling av agrara föremål som speglar såväl den omgivande bygdens- som hela landsbygdens historia och verklighet.

Fortsättning publicerad 20130111


Lilla Höghult

Till gården hör 7,6 hektar skogsmark. Det finns en skogsbruksplan från 2008. Sedan dess har uttag gjorts i form av gallring, slutavverkning och ved. I dagsläget uppskattas det totala virkesförrådet till 550 skogskubikmeter. Det finns en vandringsled i skogen för avkopplande strövtåg eller egna exkursioner i skogens värld av fåglar, djur, växter och formationer.

Här bor du i en naturskön miljö som ger lugn och ro för själen. I skogen som hör till gården finns en vandringsled. På tomten finns flera byggnader med totalt tre bostäder. Permanent- eller fritidsboende, här är det skönt att leva. Välkommen till Lilla Höghult som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: ZENTUVO

Vid Göleryd nära Tjurtorp utanför Ödeshög ligger Lilla Höghult. Fågelvägen är det förvånande nära till E4, men det märks inte när man är omgiven av den tillhörande skogen och naturen på denna rofyllda plats i randen av slättbygden. Veckans gård benämns ”gårdsanläggning”, vilket är en passande beskrivning. Förutom två bostadshus inrymmande tre bostäder finns här gäststugor, garage, uthus samt en damm. Byggnaderna, stora som små, bildar en krans med en öppen ytan i mitten. Gårdsplanen blir torget i en miniby. Det är som en egen liten värld där möjligheterna kan få gro och bli verklighet när det känns rätt. På gården finns den stuga som kallas Torpet och som utgör den ena av de tre bostäderna. Huset har ett plan med vind. Det har byggts till under 1990-talet så det nu finns ett modernt kök, sovrum och duschrum. Den äldre delen av torpet har en lägre takhöjd än de nyare delarna så här finns ändå den där behagliga känslan av äkthet kvar efter tillbyggena.


Fortsättning publicerad 20121228


Ringstorp

Gårdens marker är viltrika. De erbjuder goda möjligheter till jakt på vad man uppger som ”allt” för här finns sådant som älg, dovvilt, vildsvin och olika småvilt. Ringstorp har dessutom ett eget vattenområde om totalt 25 hektar med fiske i Malmingen, Ringstorpegölen och Långgöl.

Den rymliga renoverande huvudbyggnaden i traditionell lantlig stil har utsikt över Ringstorpegölen. Det tillhörande sommarhuset är beläget vid stranden av sjön Malmingen. En välskött skogsgård med drygt 140 hektar produktiv skog belägen vid sjöarna Malmingen och Ringstorpegölen. Här finns också möjlighet till jakt och fiske. Välkommen till Ringstorp som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

En mil söder om Valdemarsvik längs E22:an, svänger man västerut mot Ukna och Skedshult. Efter någon kilometer på den vägen väljer man att köra mot Edsbruk. Vid Långgöl och Nygärden, som man finner tre kilometer senare, leder vägen in till det naturskönt belägna Rings-torp. Här vid sjöarna Malmingen och Ringstorpegölen befinner man sig sju mil söder om Norrköping och fem mil norr om Västervik. Den imponerande tjusiga mangårdsbyggnaden från 1936 är mycket trevlig med sin traditionella lantliga stil. Efter omfattande renoveringar är byggnaden idag modern såväl som energisnål. Med sådant som treglas isolerfönster sparas mycket energi, vilket idag är extra värdefullt med en boyta på 220 kvm plus ytterligare 150 kvm i biytor. Huset värms av bergvärme och braskamin. Redan på trappan in till huset märks att man gått grundligt tillväga med renovering och modernisering. Här finns en välkommen installation som utgörs av elvärme för ett effektivt halkskydd.

Fortsättning publicerad 20121221


Gottlösa Gotland

Gottlösa Gotland är, hästintresse eller inte, en trevlig nätt gård med bekvämt boende på kort avstånd från tätortens service.

För hästarna på gården finns en fräsch stallbyggnad med fem boxar, rasthage och paddock. Det är en färdigställd hästgård som har en större anläggning med två ridhus i närheten. För familjen finns ett rymligt boende med modern utrustning samt en generös inglasad altan. Välkomna till Gottlösa Gotland som är Veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Tar man väg 206 från Mantorp mot Skänninge/Vadstena så dröjer det inte förrän man är i Gottlösa. Det är bara 6 kilometer från Mantorp och 4 från E4, alltså endast några få minuters väg med bil till veckans gård. Gottlösa Gotland är belägen strax efter byn. Den är en färdigställd hästgård som även kan användas för andra ändamål. De goda förbindelserna till flera orter såväl som närheten till service gör det till en plats hela familjen kan leva på. I Mantorp finns köpcentrum, apotek, skola och annat. Linköping nås på 20 minuter. Det är ett mycket öppet landskap med åkermark omkring Gottlösa Gotland som genom sitt läge ger en känsla av rymd och frihet. Gården i sig har samtidigt en ”ombonad” karaktär med en uppväxt och skyddad trädgårdstomt. Grannar och landsvägen finns ändå nära. Det är bland
annat ridavstånd till Sissi Liljas anläggning där det finns två ridhus och goda träningsmöjligheter för den hästintresserade.

Fortsättning publicerad 20121214Unnerstad Mellangård

Unnerstad Mellangård är så nära att uppfylla uttrycket att ”har allt” att det är svårt att undvika de orden. Det här är en gård som passar de flesta, att njuta av och eller bruka.

Salong, egen pool, inglasad veranda, ekonomibyggnader med möjligheter, kräftfiske och det mesta man kan önska finns på den välskötta gården belägen på bekvämt avstånd till Linköping. Gården passar både lantbrukaren och familjen som vill ha en egen gård. Välkomna till Unnerstad Mellangård som är veckans gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Unnerstad Mellangård är belägen på genuin landsbygd i Gammalkils socken två mil sydväst om Linköping. Man tar sig snabbt till och från de närliggande orterna Mantorp, Vikingstad och Nykil. Gården är en trevlig jordbruksfastighet med 23,5 hektar åkermark och 12 hektar skog samt en del övrig mark. Gården är belägen i en synnerligen levande landsbygd där det inom några kilometers radie finns jordbruk, hästgårdar, Löts gårdsmejeri, Himmelsby företagsby och gårdshotell med mera. Gammalkil har rykte om sig att vara en trevlig socken med fin gemenskap. Man har också ett stort och utbrett trädgårdsintresse. Hembygdsföreningen är aktiv och har bevarat en stor kunskap om bygdens historia. Människor har i alla tider valt bygden som en bra plats att leva på. Byn Unnerstad finns exempelvis omnämnt i det donationsbrev från 1375 som Ingeborg Tordsdotter upprättade till förmån för Vadstena kloster inför sitt inträde i klostret. Hon skänkte hela sitt ägande i byn dit. Även den aktuella Unnerstad Mellangård har anor långt tillbaka.

Fortsättning publicerad 20121207


Lunnebjörke

Söker man en gård med möjlighet att hålla hästar och vill kombinera den möjligheten med ett modernt boende på pendlingsavstånd från större städer så har man anledning att ägna Lunnebjörke lite extra uppmärksamhet.

Bygderna kring Norsholm är riktiga hästtrakter. Här finns många hästgårdar och mycket hästfolk. En av hästgårdarna är Lunnebjörke 1, som också är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

– Här i trakten finns många ridanläggningar, inte minst längs väg 210, framhåller ansvarig fastighetsmäklare Magnus Edelberg, Edelbergs fastighetsbyrå AB.
I omgivningarna hittar man också många bra ridvägar i alla väderstreck. Den gamla järnvägsbanken, där järnvägen mot Västervik tidigare gick, går bra att rida på. Då beger man sig lämpligen i sydöstlig riktning mot Skärkind. Vill man i stället rida österut kan man med fördel använda vägarna längs Göta kanal mot sjön Asplången mellan Norsholm och Söderköping. Härutöver finns vanliga småvägar i olika riktningar. Föredrar man att använda apostlahästarna – det vill säga sina egna ben – kan det vara bra att veta att järnvägsbanken gör att Norsholms samhälle befinner sig inom gångavstånd från gården. Promenerar man längs banken har man bara en och en halv kilometer till Norsholm.

Fortsättning publicerad 20121130Sörby Gård

Den som är ute efter en gård vars mangårdsbyggnad är inredd på ett ljust men ändå klassiskt vis och samtidigt vill ha möjlighet att skapa boxplatser för hästar och ta en fisketur när andan faller på har anledning att överväga om inte Sörby gård är en lämplig plats att slå ner bopålarna på.

När man stiger in i hallen får man genast en känsla av ljus och rymd. Väggarna är vita, golvet är ljusgrått och det finns direkt förbindelse till såväl köket som de två vardagsrummen. Vi befinner oss i närheten av Ringarum, närmare bestämt i mangårdsbyggnaden på Sörby 1, veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Den 140 kvadratmeter stora bostaden – som kompletteras av 40 kvadratmeter biyta – är byggd inte minst med tanke på att det ska finnas utrymme för glatt umgänge i goda vänners lag. Det finns som sagt inte ett, utan två, väl tilltagna sällskapsrum och därmed gott om plats för både middagar och kafferep. Ett av rummen är särskilt rymligt och försett med parkettgolv. Man kan föreställa sig att många muntra bjudningar hållits på gården under de mer än 100 år som förflutit sedan boningshuset uppfördes 1905, året då unionen med Norge upplöstes. Stora delar av interiören är renoverade på senare år och man har valt att låta den ljusa färgskala, som introduceras redan i hallen, vara genomgående för hela bostaden. Går man inte från hallen till vardagsrummen utan i stället stiger in i köket, finner man även där ljusa färgtoner. Väggarna är – liksom väggarna i hallen – klädda med vit pärlspont, taket är vitt och köksluckorna går i en ljus nyans som harmonierar väl med det vita men samtidigt ger en viss kontrastverkan.

Fortsättning publicerad 20121123


Torpvägen 3

Kombinationen av kulturhistoriskt spännande mangårdsbyggnad, läget precis vid Ringarums samhälle och bara ett par mil från Valdemarsvik respektive Söderköping samt möjligheterna att på gården skapa ett trivsamt hästställe kan visa sig vara just vad många stadsbor med lantliga drömmar är på jakt efter.

Korsningen Mejerivägen – Torpvägen låter kanske inte som en typisk adress för en lantgård, men tänker man så, då tänker man fel. Just där dessa båda vägar möts i utkanten av Ringarums samhälle ligger nämligen en mangårdsbyggnad från 1854, tillsammans med sina ekonomibyggnader. Den gården, som formellt har adressen Torpvägen 3, är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Ringarum är som bekant en mindre tätort i Valdemarsviks kommun, ungefär två mil från kommunens centralort och lika långt från Söderköping. Gårdscentrum är beläget på gångavstånd från Ringarum men står man på mangårdsbyggnadens förstukvist och ser sig omkring känns det definitivt som om man befinner sig på landsbygden. Huset ligger naturskönt, omgivet av en gräsmatta och träd som är lummiga under de varmare årstiderna. I och med närheten till Ringarum, där det finns skola, affär och goda kommunikationer, är det lätt att få vardagslivet att fungera på ett praktiskt sätt. Man kommer också lätt ut till E22:an och kan därmed på ett enkelt vis arbetspendla såväl norrut mot Söderköping och Norrköping som söderut mot Västervik. Vill man leva mitt i den lantliga friden, samtidigt som man hela tiden har nära till både service och en större arbetsmarknad, är det kanske just en gård helt nära ett samhälle och en Europaväg som man borde leta efter.

Fortsättning publicerad 20121116Bränntorps gård

Gården ligger naturskönt men inte ensligt. Man kör till Krokek på tio minuter. Det är alltså fullt möjligt att leva nära hästarna och naturen och samtidigt arbeta i en stad eller någon annan större tätort.

Inte mindre än 16 boxplatser i tre olika byggnader, elupplyst paddock och ett litet ridhus. Till detta ska läggas nio beteshagar och bra ridvägar i omgivningarna. Det råder ingen tvekan om att Bränntorps gård inte långt från Krokek är en bra hästgård. Dessutom är den veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Sex av boxarna finns i en lada som totalt är ungefär 900 kvadratmeter stor. Förutom boxarna har den hästintresserade också glädje av den stora sadelkammare som ligger på mellanplanet. I byggnaden finns härutöver en verkstad och ett förråd samt på det översta planet en jättestor loge som gjord för gemytliga kräftskivor och andra festligheter. Den andra ladan är omkring 1200 kvadratmeter stor och inrymmer ett ponnystall med sju boxar, varav en långbox som kan byggas om till två boxar. Den här delen av byggnaden användes tidigare till kor och grisar och de gamla foderborden finns kvar. För hästhållningen finns också en isolerad sadelkammare och ett litet ridhus om cirka 320 kvadratmeter. Vid sidan av ridhuset finns ett större klubbrum samt ytterligare en loge.

Fortsättning publicerad 20121109


Hitthem Lindhem

Vill man bosätta sig i de natursköna trakterna någon halvmil från Kisa och cirka fem mil från Linköping och kombinera lantliv med hästskötsel och ett jobb i någon tätort, då bör man titta noga på Hitthem Lindhem.

När man stiger ut via de svarta dubbeldörrarna på grusplanen framför boningshuset har man inte många meter ner till grusvägen som ger gården smidig kontakt med yttervärlden. Lyfter man blicken ser man vid synranden en av de många höjder som kännetecknar det kuperade landskapet i Kindabygden. Vi befinner oss på Hitthem Lindhem, en hästgård som är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Mangårdsbyggnaden uppfördes redan 1808. Det var året då Finska kriget bröt ut, det krig som slutade med att Sverige och Finland, som varit ett land sedan medeltiden, skiljdes
åt. Alltsedan dess har huset varit hem för generationer av lantbrukare som framlevt sina strävsamma liv med att bruka den bitvis karga Kindajorden. Mycket av byggnadens gamla charm har bevarats, men standarden är en helt annan än den var när Sven Duva, fänrik Ståhl och von Döbeln krigade mot ryssarna i Finland. Åren 2005-2006 genomgick nämligen huset en totalrenovering från grunden. Till och med eldragningarna gjordes om. När man stiger över tröskeln och går in i boningshuset kommer man först till en ljus hall med trägolv, vita takbrädor och vita väggar. På ett ställe ser man husets timmerstomme titta fram i en öppning i innerväggen, vilket ger en effektfull känsla av husets rustika kärna och ursprung.

Fortsättning publicerad 20121102


Björnstorp

Vill man bo nära naturen och kanske hålla hästar, men ha pendlingsavstånd till Söderköping, Norrköping och flera andra städer och tätorter i och omkring Östergötland, då är Björnstorps gård väl värd att titta närmare på.

I Sankt Anna församling, bara någon mil från Söderköping, ligger Björnstorps gård, en hästgård med faluröda hus vid en idyllisk gårdsplan. Trots närheten till staden är naturen påtagligt närvarande. Björnstorp är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

När man närmar sig gårdscentrum med dess klassiska, lantliga bostadsbyggnader och dess sommartid grönskande växtlighet infinner sig strax en trevlig Bullerbykänsla. Här är det lätt att föreställa sig hur lekande barn plötsligt kommer springande runt husknuten eller hur en stadig arbetshäst kommer lunkande. De djur man finner på Björnstorp av idag är dock troligen snarare smäckra ridhästar än kraftfulla ardennerhästar. Gården har på flera sätt rustats för att vara bostad åt en familj med ett stort intresse för hästhållning med inriktning på exempelvis dressyrridning. Ett stall med fyra boxar och en separat, nybyggd sadelkammare ger gott om plats för familjens hästar och tillhörande utrustning. En upplyst paddock, 38 x 18 meter stor, innebär goda träningsmöjligheter, oavsett om det är dagtid eller kvällstid. Ägorna som numera hör till gården är inte så vidsträckta, en dryg hektar, men vill man hålla djur på gården finns det förutsättningar att få arrendera mark i grannskapet.

Fortsättning publicerad 20121026


Biby gård

Det är inte alla som kan köpa en gård på över 1 000 hektar, men har du den möjligheten så passa på nu. Gårdar som denna blir inte till salu så ofta. Biby var senast ute på marknaden 1781.

Det är ovanligt att man träffar på en gård som har en areal som överstiger 1 000 hektar. Det är än mer ovanligt att den gård man träffar på är till salu – men nu finns chansen. Biby gård, som ligger vid Hjälmarens norra del i Södermanland, är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Biby nämns första gången i ett arvskifte från 1418 men det är först i slutet av 1500-talet som ägarlängden blir mer känd genom familjen Stiernsköld som innehade egendomen fram till slutet av 1600-talet. Reduktionen hade då grävt djupa hål i familjens ekonomi och till slut tvingades riksbanken att sälja Biby på exekutiv auktion till brukspatronen och direktören Johan Lohe. Släkten Lohe ägde sedan egendomen fram till 1781 då bröderna Gustaf och Ulrik Celsing förvärvade Biby med underliggande gods. Härmed inleddes familjen Celsings långa innehav av Biby. Tack vare att bröderna lät göra Biby till fideikommiss 1788, har kärnegendomen varit i samma familjs ägo fram till dags datum. Bröderna Gustaf och Ulrik Celsing och deras far, Gustaf den äldre, hade ett stort intresse för det ottomanska riket och såg till att Biby fick en turkisk tavelsamling som fortfarande finns kvar.

Fortsättning publicerad 20121019


Sjögetorps gård

Den som vill ha ett ljust och fräscht boende nära naturen med möjlighet till djurhållning och samtidigt kunna arbeta på annan ort har anledning att titta noga på Sjögetorps gård.

Kör man från Ödeshög söderut mot Tranås ser man efter ett par kilometer en avtagsväg mot Sjögetorp till vänster. Svänger man in där, fortsätter dryga två kilometer till och kastar en blick åt höger ser man ett vitt staket och bakom det en välskött mangårdsbyggnad med grå träfasad. Då har man kommit till Sjögetorps gård, veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Närmast huvudbyggnaden finns en gräsmatta och åt vänster är landskapet öppet en liten bit, men tittar man till höger, bortom gårdscentrum, står skogen där på vakt. Vi har lämnat östgötaslätten bakom oss och begivit oss ner mot det höglänta och skogsbeklädda småländska höglandet. Vi är fortfarande kvar i Östergötland, men landskapet är mer småländskt än östgötskt. Just här får dock skogen inte så stor chans att breda ut sig, för efter att ha passerat bara ett kort stycke skogsmark står man i Visjöns strandbryn. Visjöns blanka vattenspegel ger landskapet liv och omväxling och erbjuder dessutom på sina ställen tillfälle till bad och fiske. Sjögetorps gård förfogar över ett vattenområde om 2,2 hektar. Närheten till vattnet innebär också att det på Sjögetorps marker finns platser som erbjuder särskilt natursköna vyer. En mindre åker och en äng är vackert belägna vid Visjöns strand och det finns möjlighet till bad.

Fortsättning publicerad 20121012Götala Västergården

Förutom åker och skog finns 0,1 hektar inägomark och 0,3 hektar övrig mark vid skogsmarken som är belägen i ett eget utskifte av fastigheten.

Den stilfulla, vita mangårdsbyggnaden ligger där i sin träddunge och blickar ut över den omgivande jordbruksbygden på samma sätt som den gjort i mer än 150 år. Vi befinner oss på den västliga delen av den bördiga östgötaslätten och har kommit till Götala Västergården, veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Götala, som ligger i Motala kommun mellan Fågelsta och Skänninge, är en plats som varit bebodd under mycket lång tid. För ett par år sedan genomfördes arkeologiska utgrävningar vid Nedre Götala, med anledning av nydragningen av riksvägen mellan Motala och Mjölby. Då fann man lämningar av en gård från slutet av äldre järnålder (omkring 400-600 e Kr) och möjligen spår av även äldre aktiviteter. Arkeologerna studerade lämningar efter två bostadshus och en mängd andra spår som våra förfäder lämnat efter sig i form av till exempel härdar, stolphål, gropar och vattenhål. Det är inte klart om det rör sig om en gård som legat ensam i det bördiga området eller om byggnaderna var en del av en större bosättning. Götala Västergården kanske inte har sina rötter i järnåldern, men har dock uppnått en aktningsvärd ålder. Gården har varit i den nuvarande ägarfamiljens ägo sedan 1860 då den bebyggdes av Karl Johan Nilsson. Sonen Karl August Nilsson, farfar till nuvarande ägare, övertog fastigheten år 1900.

Fortsättning publicerad 20121005
Kejsarnäs

En bit av Sankt Annas skärgård är till salu och därtill en bit med ett hus som vuxit ut till sin nuvarande storlek tack vare hårt arbete utfört av generationer av skärgårdsbor.

Till den egna båtplatsen vid havet är det 200 meter. På tomten finns ett utsiktsberg varifrån man kan blicka ut över Sankt Annas vackra skärgård. Man kan inte säga annat än att naturen är ständigt närvarande på Kejsarnäs, som är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Till Kejsarnäs hörde förr i tiden större ägor, men nu utgörs gården av en avstyckad mangårdsbyggnad med två förrådsflyglar, belägna på en tomt som är ett knappt hektar stor, eller närmare bestämt 8 304 kvadratmeter. Därutöver finns möjlighet att arrendera betesmark i närheten, till exempel om man vill ha bete för hästar. För att bege sig till Kejsarnäs kör man från Söderköping till Skönberga och svänger sedan av mot Södra Finnö. Gården ligger på vänster sida när man kört nästan exakt fyra mil från centrala Söderköping. Söderköping ligger alltså inom pendlingsavstånd och till Norrköping tar man sig på cirka 45 minuter, så även där är det fullt möjligt att arbeta och samtidigt ha bopålarna nedslagna i myllan på Kejsarnäs alldeles vid Östersjön.

Fortsättning publicerad 20120928Karlemåla och Kyrkön

En underbar sjötomt med sydvästläge och egen badplats med sandbotten fulländar helheten. Att förvärva en sådan här fastighet beskrivs berättigat som en chans som bara ges vart femtionde år.

Två fastigheter med två fritidshus som har ett fantastiskt läge både avskilt och ändå centralt i en levande bygd med utsikt över Kinda Kanals farled genom Stora Rängen. Ett unikt tillfälle för den som söker det där extra. Välkommen till Karlemåla och Kyrkön på Unö som är veckans Gård till salu.

Text: BO BÄCKMAN

Unö tar vid där byn Svartmåla slutar vid Stora Rängens strand. Omgivningarna utgörs av en levande landsbygd där man bedriver såväl jord- som skogsbruk och jakt. Blandningen av sommar- och permanentbostäder i området bidrar till en trevlig helhet. Det riksintressanta eklandskapet är dominerande i den här bygden där Linköping och Kinda möts. Flera naturreservat visar vilka stora naturvärden som finns här. Inom en radie på några kilometer finns Vesterby golfanläggning och den anrika gården Stafsäter där man nu börjat tillverka egen glass. I Vårdnäs där socknens kyrka är belägen finns den sjönära Stiftsgården och hembygdsgården. Båda är vackert sjönära och populära besöksmål. De närliggande orterna Bestorp och Brokind har båda livsmedelsaffärer med god service.

Fortsättning publicerad 20120921


Segorp

Segorp är ett rejält produktionsjordbruk där nötdjur och hästar idag står i fokus, men en ny ägare kan givetvis ändra den inriktningen.

Harry Martinsons välkända ”Vägen till Klockrike” gör att Klockrike är en välbekant ort i den svenska litteraturen. Vid just vägen till Klockrike i form av landsvägen mellan Linköping och Motala, strax utanför Klockrike samhälle, leder en ståtlig allé till mangårdsbyggnaden på Segorps gård. Gårdens verksamhet är inriktad på köttproduktion och hästuppfödning. Segorp är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

För närvarande finns på gården omkring 150 amkor, men antalet kan fördubblas på ett relativt enkelt sätt. För köttdjuren har ett lösdriftsstall med gjuten bottenplatta uppförts, vilket innebär att djurhållningen bedrivs med moderna metoder. Byggnadsytan är ungefär 320 kvadratmeter. Den ursprungliga ladugården har byggts om för att främst tillgodose behoven hos gårdens hästverksamhet och består av 35 boxar, varav sex spiltor. En viss del av ladugården är dock inredd för nötköttsproduktionen och det finns en höskulle för halmförvaring. Yttermåtten är cirka 16 x 40 meter plus en vinkelbyggnad på 7 x 12 meter. För att utöka produktionen har bygglov sökts och beviljats för en utbyggnad av ladugården med ett skärmtak om cirka 300 kvadratmeter. Platta har gjutits.

Fortsättning publicerad 20120914


Taglarps Södergård

Letar du efter en bostad i den småländska naturen och vill ha både närhet till större tätorter och möjlighet att ägna dig åt djurhållning, då har du anledning att titta noga på Taglarps Södergård.

På småländska höglandet växer skogen tät, men här och var öppnar sig landskapet och åkrar och ängar gör anspråk på utrymme. En sådan plats är Taglarp inte långt från Vaggeryd. Gårdscentrum på Taglarps Södergård är omgivet av sex hektar åker- och betesmark. Taglarps Södergård, som erbjuder möjlighet till djurhållning, är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Vi befinner oss i ett vackert, omväxlande landskap ungefär fyra mil söder om Jönköping. En bit bort syns skogen ta vid, men just här på Taglarps Södergård breder de öppna fälten ut sig i flera väderstreck. Tack vare närheten till Jönköping, Vaggeryd och andra samhällen är det fullt möjligt att pendla till arbete i någon tätort och samtidigt bo på södergården och njuta av den lantliga friden när arbetsdagen är slut. Huvudbyggnaden uppfördes 1910 och den hundraåriga bostaden har totalrenoverats under senare år på ett sätt som gjort den till ett charmfullt och modernt hem. Nalkas man huset, vars boyta är 163 kvadratmeter, ser man att dess ljusa träfasad smälter fint in i den omgivande miljön. Entrédörren är belägen till höger om en utbyggnad med höga fönster som vetter mot den grönskande trädgården.

Fortsättning publicerad 20120907


Örtomta prästgård

Vill man flytta in där generationer av Örtomtapräster har levt och verkat, placera hästar i stallet och njuta av den vackra miljön har man anledning att vara vaken just nu.

Prästen i Örtomta i närheten av Linghem bodde ståndsmässigt och vackert i sin prästgård från 1700-talet. Där finns gott om plats för middagar och annat umgänge, men även för familjeliv. Tack vare boxar och andra utrymmen kan även hästar, får och höns bo på gården. Örtomta prästgård är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

När man nalkas prästgården får man närmast intrycket att det är en liten herrgård som ligger där omgiven av lummiga träd på den svagt sluttande höjden. Fasaden, som är täckt av puts i en milt gul nyans, är ren och stram. De brunröda dubbeldörrarna ramas in av två vita partier som ger en känsla av pelare. Sadeltaket är delvis valmat. Här har generationer av präster bott under århundradenas lopp. En av dem var Nicolaus Aschanius, som avled i prästgården år 1749 vid 76 års ålder. Hans far, Abraham Aschanius, uppnådde en för tiden mycket imponerande ålder av 92 år innan han avled i Askeby år 1724. När man passerat entrédörrarna kommer man till en bred och ljus hall med högt till tak. Den slutar i ett par vackra, vita dubbeldörrar med spröjsade glasrutor, dörrar som leder vidare till en sal med ljus bröstpanel och milt grön tapet, väl lämpad för en stunds läsning i en djup fåtölj eller en kopp kaffe efter en god middag.


Fortsättning publicerad 20120831Släthult 1:3

Vill man bosätta sig mitt på småländska höglandet och njuta av den lantliga friden, gå på jakt eller ge sig ut på en fisketur, samtidigt som man har möjlighet att snabbt ta sig till närbelägna tätorter, finns det goda skäl att titta närmare på Släthult 1:3.

Släthult 1:3 är en gård i Vetlanda kommun, mitt på småländska höglandet. En tidigare ägare var inte enbart intresserad av jordbruk, utan inredde en mekanisk verkstad i det gamla hönshuset och ett snickeri i gårdshuset och den utrustningen finns fortfarande kvar. Släthult 1:3, som har tillgång till drygt 15 hektar samfällt fiskevatten i sjön Lill-Nömmen, är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Från gården är det nära till flera välkända, småländska städer och andra tätorter. Till Vetlanda och Sävsjö är det två mil och kör man tre mil kan man komma till Nässjö eller Eksjö. Vill man bo i lantlig miljö men ha sitt arbete i en tätort har man alltså goda pendlingsmöjligheter om man bor på Släthult. Förskola, skola och affär finner man i Sandsjöfors, någon halvmil bort. Från början var Släthult en mjölkgård men i och med det svenska EU-inträdet på 1990-talet avvecklades mjölkproduktionen. Sedan dess har jordbruksmarken varit utarrenderad, medan ladugården med sin inredning för djurhållning har stått oanvänd. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1936 och genomgick en om- och tillbyggnad 1967. Fasaden är klädd med klassisk, faluröd träpanel och den byttes så sent som 2008. Även övriga byggnader vid gårdscentrum är faluröda så känslan av en traditionell gårdsmiljö är påtaglig. Boytan är 160 kvadratmeter, medan biytan uppgår till 95 kvadratmeter.

Fortsättning publicerad 20120824

Nydalen

Den över 2000 kvadratmeter stora trädgården kan ge både rekreation och möjlighet till odling

När man stiger in på gårdsplanen via öppningen i den frodiga syrénhäcken möts man av en klassisk, symmetrisk, lantlig gårdsbild: en mangårdsbyggnad i två våningar med faluröd träfasad, flankerad av likaledes faluröda flyglar, delvis med synlig timmerkonstruktion. Beger man sig till baksidan och blickar ut över det grönskande fältet strax bortanför tomtgränsen kan man få se ett rådjur beta – om inte en stor rovfågel svävar ovanför och låter sina vakande ögon svepa över området. Vi befinner oss några hundra meter in i Närke, på Askersund Nydalen 1:11, veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Mangårdsbyggnaden uppfördes någon gång före 1850 och var på den tiden centralpunkt för ett jordbruk med självhushåll med fastighetsbeteckningen Nydalen 1. Nydalen 1 var belägen öster om det som nu är riksväg 50 mellan Motala och Askersund, och förvärvades 1887 av Gustav Sjöberg. Knappt ett århundrade och två generationer senare, 1969, utökades släktgården genom att huvuddelen av gården på den västra sidan om riksvägen, Stordalen 1, förvärvades och lades samman med Nydalen 1. Den varmt gula mangårdsbyggnaden på dåvarande Stordalen 1 ligger på en ås väster om riksvägen och blev boningshus för lantbrukarfamiljen som nu driver den sammanslagna gården Stordalen 1 och Nydalen 1. Den gården med sina 75 hektar mark är också till salu, vilket vi berättade om den 22 juni. Mangårdsbyggnaden på Nydalen 1 styckades av tillsammans med flyglarna och 2 329 kvadratmeter mark dagen före julafton 1977 och är alltså veckans gård till salu.

Fortsättning publicerad 20120817

Flatvarp

Den som vill äga ett försvarligt stycke skärgård med egen hamn och sitta i lugn och ro och blicka ut över båtarna som glider förbi i farleden har anledning att titta noga på Flatvarp.

En rejäl bit av Tjusts skärgård – inklusive en djuphamn – ska få ny ägare. Skärgårdsegendomen Flatvarp ligger cirka 15 kilometer nordost om Loftahammar, i princip så långt ut i kustbandet man kan komma, och består av 66 hektar mark (ett antal öar!) och 56 hektar vatten. Flatvarp är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Flatvarp är förstås ingen gård i traditionell mening, om man med ”gård” menar ett lantbruk med mangårdsbyggnad, men vi tycker att Flatvarp passar in i artikelserien ändå. Arealen är väl tilltagen, där finns inägomark och det handlar om ett unikt objekt långt från allfarvägarna med stora naturvärden, men också spännande möjligheter för en kreativ landsbygdsentreprenör. Egendomen består av två fastigheter, Flatvarp 1:2 och Göltorpet 1:1, och de säljs var för sig eller tillsammans. En fastighetsreglering har inletts för att överföra ett par hektar av Flatvarp 1:2 till Göltorpet 1:1. Syftet är att ge den sistnämnda fastigheten ett större värde genom att den ska få mer sjökontakt och erbjuda en möjlighet att uppföra en bostadsbyggnad med sjöutsikt. Flatvarp 1:2 kommer efter regleringen att ha en landareal på 52 hektar samt en vattenareal på 55 hektar. Göltorpet 1:1 kommer att ha en markareal på 12 hektar samt en vattenareal på 0,5 hektar.

Fortsättning publicerad 20120810


Oxelgården

En bit av en medeltida by i en urgammal socken på östgötaslätten är till salu.

Furåsa by någon mil söder om Vadstena har gamla anor och dess namn kan, liksom namnet på övriga byar i Hovs socken, spåras tillbaka till medeltiden. Den äldsta noteringen om namnet Furåsa härrör från 1441. I Furåsa finns flera gårdar. En av dem, Oxelgården, är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Fordomdags bestod byn av sju gårdar: Norrgården, Storgården, Oxelgården, Aspegården, Frälsegården, Apelgården och Södergården. Gårdarna låg från norr räknat i just den här ordningen längs med och öster om den gamla landsvägen och avståndet mellan de mangårdsbyggnader som låg längst från varandra var inte mer än omkring 300 meter – en illustration av hur hopträngda byarna var innan skiftesreformerna genomfördes. Under 1700-talet genomfördes inte mindre än tre storskiften i byn, men det var inte förrän laga skifte ägde rum åren 1846 – 1855 som några stora förändringar av byns kärna blev av. Laga skiftet innebar att Aspegården och Frälsegården flyttades ut från byn åt söder, medan Södergården flyttades åt öster. Flyttningskostnaderna beräknades till lite drygt 2 000 riksdaler och detta fick de tre utflyttande gårdarnas ägare ersättning för.

Fortsättning publicerad 20120803


Lilla Ljuna

Runt boningshuset finns en ungefär tusen kvadratmeter stor trädgård. Där kan man skapa sin egen oas, samtidigt som huset är en del av hela egendomens gårdsbild och därigenom ingår i en klassisk miljö med gamla anor.

Lilla Ljuna egendom är belägen i den vackra bygden mellan Mjölby och Väderstad och har anor från 1200-talet. Huvuddelen av marken såldes separat år 2002 och samma år fick även mangårdsbyggnaden nya ägare. Nu är en tidigare tjänstebostad på egendomen, Lilla Ljuna 3:1, till salu och den är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Under 1200-talet ägdes Lilla Ljuna av Sigge Guttormsson, som var gift med Birger jarls dotter Christina och som i äldre skrifter kallas Sigge Guttormsson af Ljuna eller herr Sigge till Ljuna. Han och hans hustru valde Alvastra kloster som sin gravplats och testamenterade gården till klostret. I Kristinas testamente stadgas att all avkastning av Ljuna årligen den 29 augusti ska ”utbetalas till vederkvickelse för hela konventet”, om möjligt i form av gemensam extra förplägnad och att årsdagen av hennes död ska högtidlighållas. Under Gustav Vasas tid, det vill säga på 1500-talet, indrogs gården till kronan, men från 1700 talets slut har den haft privata ägare. En historisk kuriositet, som ytterligare understryker gårdens gamla anor, är att strax norr om gårdscentrum ligger en källa som omtalas i gamla handlingar som ”Ljuna berömda källa”.

Fortsättning publicerad 20120720Skurebo Östergården

Vill du promenera mellan vattendragen och stanna en stund med fiskespö i handen samtidigt som du tittar närmare på djupa, småländska skogar, innan det är dags att åka hem och dricka en kopp kaffe i det stora lantköket? Du som svarar ja på frågan har anledning att titta noga på Skurebo Östergården.

Tre kilometer är det till Nyeby och kör man bil i en kvart står man på torget i Vetlanda. Ingen kan säga att Skurebo Östergården är ensligt belägen, och ändå har man alla möjligheter att få vara i fred – kanske för att fiska i något av de många vattendrag gården har fiskerätt i – om det är vad man önskar. Skurebo Östergården är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Skurebo Östergården ligger i Vetlanda kommun i Jönköpings län och även om omgivningarna är lantliga kan man verkligen inte tala om någon ödemark. Här är gårdarna bebodda – inklusive Skurebo Östergårdens granngårdar – samtidigt som de ligger tillräckligt långt ifrån varandra för att man själv ska kunna välja hur ofta man umgås med grannarna. På Skurebo Östergården skapar boendeförutsättningarna, naturen och läget en harmonisk helhet som gör det möjligt att forma ett gott liv med naturen i fokus. Närheten till Vetlanda och andra tätorter gör det fullt möjligt att arbeta på annat håll och åka hem till gården på kvällarna, antingen för att bara njuta av omgivningarna eller för att vara ”månskensbonde”. Gårdens totala areal är 39 hektar, varav 25 hektar produktiv skogsmark och 12 hektar inägomark. Den sistnämnda består närmare bestämt av sju hektar åkermark och fem hektar beten.

Fortsättning publicerad 20120712


Pukemåla

Den som vill bo i skogarna runt Hultsfred och njuta av livet i vacker natur med jakt och fiske som vardagssysslor ska titta noga på Pukemåla 1:2.

Jakt, fiske, annat friluftsliv och skogsbruk – det är några saker man kan ägna sig åt på Pukemåla 1:2, en av de två gårdar som blev resultatet när Josef i Pukemålas gård 1729 delades mellan hans två döttrar. En grillkåta vid Försjön, en vakkoja i skogen och möjlighet att fiska kräftor och bäcköring i Illån förgyller tillvaron på gården. Pukemåla 1:2 är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Pukemåla ligger i östra delen av Hultsfreds kommun i Kalmar län. Det finns flera tätorter på nära håll, vilket är praktiskt för den som vill pendla till ett arbete på en större ort och till kvällen komma hem till lugnet och avskildheten på gården. Till Hultsfred är det 25 km, medan det är 35 km till Oskarshamn och 40 km till Vimmerby. Bonden Josef Nilsson, Josef i Pukemåla, gifte sig med Anna Åkesdotter den 17 november 1675. 1677 föddes dottern Maria och elva år senare, 1688, kom hennes syster Anna till världen. När fadern dog 1729 fick enligt uppgift Maria och Anna fick var sin del av gården och båda dessa gårdar finns än idag kvar i Pukemåla. Omgivningarna är natursköna. Vi befinner oss bara någon halvmil norr om naturreservatet i Krokshult och tre av fyra av gårdens skiften gränsar till Försjön.

Fortsättning publicerad 20120706Misterhults säteri

Den som vill bo på en riktig karolinerherrgård och samtidigt ha möjlighet att ägna sig åt skogsbruk och jakt har anledning att titta noga på Misterhults säteri

Åker man längs ostkusten i Kalmar län och passerar Västervik kommer man, innan man når Oskarshamn, till ett anrikt säteri vid namn Misterhult. Det har anor sedan 1500-talet, en herrgårdsbyggnad från 1740-talet och ägdes en bit in på 1800-talet av medlemmar av släkten Hammarskjöld. Misterhults säteri är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Misterhults säteri har en lång och intressant historia som är väl dokumenterad i bland annat Leif Rosenblads bok ”Herresäten i Tjust och Misterhult” varifrån underlaget till historiebeskrivningen nedan har hämtats. Misterhults säteri omnämns redan i 1500-talets jordaböcker men då som två kronohemman, stora och lilla Misterhult. Stora Misterhult gavs år 1607 av Karl IX i förläning till Peder Michelsson som 1610 adlades med namnet Hammarskjöld. Han förvärvade sedan 1627 även Lilla Misterhult vars jord då lades under Stora Misterhult och hela egendomen gjordes om till sätesgård, det vill säga ett skattebefriat adelsgods. År 1736, tre generationer senare, övertog Åke Hammarskjöld egendomen och han var den som byggde den anläggning som i stora drag finns kvar än idag.

Fortsättning publicerad 20120629


Nydalens gård

En gård med naturskönt läge, sågverk och fiskerättigheter i Vättern är till salu

Några hundra meter in i Närke, på vänster sida av riksväg 50 om man kommer från Motalahållet, ligger en stor mangårdsbyggnad med varmt gul träfasad, omgiven av en lummig trädgård. Inte långt från gårdscentrum finns ett sågverk med modern utrustning, där lokalproducerade trävaror framställs. Vi befinner oss på Nydalens gård, veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

– Jag tror att det finns en marknad för småskalig produktion av sågverksvaror. I en såg som den här kan man ägna sig åt både legosågning och produktion för enskilda kunder på den lokala marknaden, framhåller ansvarig fastighetsmäklare Göran Hellqvist, Areal Vadstena.
– Det finns en trend att fler bygger lösvirkeshus utifrån sina egna tankar och ritningar i stället för prefabricerade hus och då är det bra att ha ett lokalt sågverk att vända sig till, fortsätter han.
Sågverket, som kallas Nydalens såg, är inrymt i en byggnad som uppfördes 1989 på ofri grund. Sågverket består bland annat av sågbänk för enmanssågning, hyvlar, torrklyv och virkeslager under snedtak. Sågverket ägs av ett handelsbolag där fastighetsägaren är en av två delägare. Hela sågverksrörelsen kan lösas och ingå i försäljningen av Nydalens gård.

Fortsättning publicerad 20120622


Västergården

Vill man ha rejält med snabbväxande skog och samtidigt möjlighet att hålla djur och fiska i Sommen, då finns det all anledning att titta noga på Tullerums Västergård.

Boniteten (skogsmarkens virkesproducerande förmåga) är 9,6 skogskubikmeter per hektar och år. Det är dubbelt så mycket som i bygderna ut mot Östersjökusten. Vi talar om Tullerums Västergård i Ydre kommun, inte långt från sjön Sommen. Västergården är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

– Skogsmarkens produktionsförmåga är en underskattad faktor i samband med värdering. Långsiktigt är boniteten väldigt viktig och därför bör man beakta den och inte enbart hur mycket skog det står på en viss fastighet just när man funderar på att köpa den, framhåller ansvarig fastighetsmäklare Carl-Otto Béve.
Asby udde, där Tullerums by är belägen, har rykte om sig att ha bra skogsmark och boniteten på Tullerums Västergård tyder på att det stämmer. Hög bonitet innebär att skogen växer fort och blir lång, vilket påverkar markens långsiktiga avkastning. Många av gårdarna i Tullerum har omvandlats till fritidsbostäder, men Västergården är fortfarande en riktig jord- och skogsbruksfastighet, belägen mitt i byn. Mangårdsbyggnaden och flygelbyggnaden med sina ljusa träfasader skapar, tillsammans med de lummiga träden, en klassisk, ombonad gårdsbild, som kompletteras av grusplanen med den traditionsenliga rundeln mitt i.

Fortsättning publicerad 20120615


Eriksbergs gård

Den som vill leva nära naturen med hästskötsel och bad vid egen strandkant som naturliga inslag i vardagen och dessutom vill bo inom 15 minuters bilfärd från Norrköping har anledning att titta noga på Eriksberg.

Om man tar sig ett dopp vid den egna bryggan i sjön Skiren och sedan går rakt upp ur vattnet, sätter sig i bilen och kör iväg, så är man i Norrköping på 12 minuter. Går man till ett av stallen och hämtar en häst i stället tar det lite längre tid att ta sig till staden, men man får förstås en större naturupplevelse på kuppen. Vi befinner oss på gården Eriksberg i Åby, veckans Gård till salu.

Text: ANDREAS NORLÉN

När man kommer in på den avlånga, grusade gårdsplanen möts man av den herrgårdsliknande huvudbyggnaden med dess gula träfasad, flankerad av två väl tilltagna och likaledes gulmålade flygelbyggnader, den östra och den västra. Tillsammans skapar de tre husen – kompletterade av en sidobyggnad till huvudbyggnaden – en klassisk, sammanhållen gårdsbild med en trevlig, lantlig atmosfär. I mangårdsbyggnaden finns en bostad och i flyglarna och sidobyggnaden finns varsin lägenhet, vilket innebär att det totalt ligger fyra bostäder vid gårdsplanen. Det är dessutom fullt möjligt att avdela corps de logiet så att det blir indelat i två lägenheter, en som omfattar bottenvåningen och en som omfattar de två övriga planen. Det finns nämligen kök både på entréplanet och en trappa upp.

Fortsättning publicerad 20120608


Åsby gård

Nog kan man säga att Åsby gård är en plats för livsnjutare. Vem ska få njuta av trädgården, vinkällaren och båtturerna på sjön?

Egen vinodling, orangeri, vinkällare och samlingssal med pubkänsla – det är några saker man inte kan undgå att lägga märke till när man besöker Åsby gård i Närke, cirka 25 kilometer från Örebro. Den egna dammen på ett hektar får man inte heller missa och självklart måste man titta noga på den representativa mangårdsbyggnaden som byggdes 1872, eller kanske tidigare. Åsby gård är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Ett besök på Åsby gård inleds nog i huvudbyggnaden, som har en bostadsyta på 228 kvadratmeter. Via huvudentréns magnifika dubbeldörrar når man en stor hall som har förbindelse med gårdskontoret åt ena hållet och ett allrum åt det andra. En vinklad trapp leder till andra våningen. Gårdskontoret ligger till höger om hallen och har ett lackat, slipat trägolv. Väggarna är tapetserade och taket har målad panel. Ena hörnet pryds av en bergslagskamin som inte är i bruk. Intill ligger salongen med samma typ av golv och tak. Rummet är tapetserat och försett med en nyrenoverad rörspis. I fil ligger matsalen och vägg i vägg finns köket som är ett riktigt lantkök. Här är det plats för 10-12 personer runt köksbordet, vilket innebär att även en stor familj kan samlas och gå igenom dagens händelser vid kvällsmåltiden.

Fortsättning publicerad 20120525


Norrtorp

En gård med flera möjligheter att bedriva verksamhet, från fiskecamp till skogsbruk, är till salu.

Fiskevatten i tre sjöar, avskilt boende på en halvö och en 18-håls golfbana inom promenadavstånd – sådan är tillvaron på Norrtorps gård strax söder om Flen i Södermanland. Dessutom hör över 240 hektar skog till egendomen. Norrtorp är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Det mest uppenbara med Norrtorps gårdscentrum är det natursköna läget. Storö, där huvudbyggnaden ligger, är en halvö i Torpsjön och från huset till strandkanten är det inte många meter. Den faluröda huvudbyggnaden uppfördes 1960 men byggdes om 1984 och utgör idag en bostad med totalt omkring 230 kvadratmeters boyta. När man kommer in via huvudentrén når man först en hall med gästtoalett. Till höger om hallen finns ett rum med öppen spis, lämpligt som kontor eller arbetsrum. Innanför detta rum ligger ett sovrum med badrum. Rakt fram från hallen kommer man till det rymliga vardagsrummet, också det med öppen spis, och till vänster om det ligger matsalen med biblioteket till vänster om sig, så att dessa tre rum ligger i fil mot sjösidan. Från vardagsrummet når man också den inglasade verandan om cirka 20 kvadratmeter med öppen spis och vacker utsikt över sjön och trädgården. Från matsalen kommer man även till det rymliga köket med frukostmatplats. Från köket, hallen eller den separata ingången når man grovköket med tvättstuga, bastu och separat dusch.

Fortsättning publicerad 20120518


Skyllinge

Den som vill ägna sig åt mjölkproduktion på en egen ägandes gård i mellanbygderna mellan Söderköping och Linköping har anledning att titta noga på Skyllinge.

Mjölkkvoten är 850 000 kilo på gården, där uppemot 130 kor, ungdjur och kalvar kan ha sitt hem i ladugården som renoverats och byggts ut i etapper sedan 2003. Vi befinner oss i Gårdeby, mellan Linköping och Söderköping, närmare bestämt på mjölkgården Skyllinge. Skyllinge är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Skyllinge är ett typiskt produktionslantbruk med mjölken i fokus. Det finns flera ekonomibyggnader som understryker den inriktningen. Ladugården rymmer idag plats för 79 mjölkande kor i kortbås, har en kalvavdelning för sju kalvar i enkelbox med utrymme för tillfällig storbox, fyra spaltboxar för 20 ungdjur upp till 400 kilo och fem spaltboxar för 23 ungdjur över 400 kilo. Där finns också en lösdriftsavdelning med djupströbädd på omkring 75 kvadratmeter. I byggnaden har installerats en mjölkanläggning från Delaval med åtta mjölkaggregat och en mjölktank på sex kubikmeter. I anslutning till mjölkrummet finns ett maskinrum med vakuumpump VP77. Rälshängd datafodervagn Utfodringen genomförs med hjälp av en rälshängd datafodervagn för kraftfoder, medan grovfoder fördelas från rundbalar med rälsgående spjut.

Fortsättning publicerad 20120511


Fröåsa Nystuga

Är man ute efter en genuin skogsgård med ett stort skogsbestånd och fina jaktmöjligheter, då har man anledning att titta en extra gång på Fröåsa Nystugan 2. Den som köper den blir ägare till en fin bit av Kindabygden.

Allt från ljusa lövskogslundar till vresig tallskog finns på Fröåsa Nystugan 2, en skogsgård som ligger i ett odlingslandskap typiskt för Kindabygden. Vidsträckta skogsmarker bryts här och där av hagmark och åkrar kantade av rejäla stenmurar. Fröåsa Nystugan 2 är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

När man nalkas Kinda kommun norrifrån lämnar man östgötaslättens stora, öppna vidder och kommer först till en mellanbygd, där skog och åker tävlar om herraväldet, men ganska snart når man den riktiga skogsbygd som dominerar kommunen. Här har människor sedan urminnes tider levt av vad skogen haft att ge, men även brukat de åkrar och ängar som finns insprängda i skogsmarken. De höga stenmurar som kantar åkrarna vittnar om hur våra förfäder i sitt anletes svett bröt upp de stora, tunga urtidsstenarna ur marken för att skapa skiften som gick att bruka. Fröåsa Nystugan 2 – fastigheterna Fröåsa 1:7 och Fröåsa 1:34 – hörde från början till Fröåsa by, men när laga skiftet genomfördes i byn 1887 flyttades gårdscentrum iväg från bygemenskapen till sin nuvarande plats.

Forsättning publicerad 20120504


Byngsbo frälsegård

Den som gillar snickarglädje, hästar och kakelugnar har anledning att vara på hugget nu. Snart vet vi vem som flyttar in på Byngsbo frälsegård.

En exteriör där snickarglädjen intar en framträdande plats, en interiör med en nyligen inmonterad kakelugn från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och ett ombyggt stall med åtta boxplatser – det är en bra sammanfattning av Byngsbo frälsegård tre kilometer från Gusum. Byngsbo frälsegård är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Mangårdsbyggnaden vänder baksidan mot vägen så när man nalkas huset ser det ut som ett ganska vanligt boningshus på landsbygden: falurött med vita knutar. När man rundat kortsidan och kommit fram på andra sidan, där entrédörren finns, blir intrycket ett annat. En bred veranda löper längs större delen av långsidan och ovanpå den finns en lika lång balkong. Båda bärs upp av vita stolpar och längs balkongens sida löper ett staket som är översållat med snickarglädje.
–Det var verandan och balkongen som jag fastnade för, berättar ägaren Hans Nilsson, som köpte gården 2004.
På verandan finns en mjukt rundad trappa som går upp till balkongen – en originell konstruktion.
– Det fanns nog ingen trapp inomhus från början, tror Hans Nilsson.

Fortsättning publicerad 20120427


Reva Östergård

Den som vill bo i närheten av Linköping och ägna sig åt hästhållning bör titta noga på Reva Östergård. Hagar, stall och ridhus står och väntar.

I beteshagarna kan hästarna, när årstiden så tillåter, trivas och njuta av färskt gräs och sommarens alla dofter. Vill de inte vara ute står stallet med sina sju boxplatser redo. Vi befinner oss på Reva Östergård, en hästgård inte långt från Linköping.

Text: ANDREAS NORLÉN

Om man åker gamla E4:an från Linköping mot Norrköping, passerar Linghem och sedan, efter cirka 2,5 kilometer, svänger höger för att korsa gamla E4:an så är man en god bit på väg mot gården. Åker man därefter över bron, svänger vänster, kör 500 meter, svänger mot Rydsätter och kör cirka 1,5 kilometer till så ser man gårdscentrum, där det ligger på en kulle. Från Linköping räknat tar inte färden mer än omkring tio minuter. Till Linghem och dess pendeltågstation är det cykelavstånd. Närheten till både Linköping och Linghem gör att det finns goda förutsättningar att bo lantligt och pendla till arbete i någon tätort i Östergötland med omnejd. Från Linköping tar man sig till Stockholm med tåg på lite drygt en och en halv timma så det är även fullt möjligt att vakna till fågelsång och utsikt över åker och äng på Reva Östergård, ta tåget till ett arbete i Stockholms brusande storstadsmiljö och sedan hoppa på tåget hemåt igen för att njuta av en ridtur i skymningen hemma på gården.

Fortsättning publicerad 20120420


Görstorp

Vill man äga en bit av Östersjön, en och en halv kilometer strandlinje och dessutom mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader, över 90 hektar produktiv skog och en hel del annan mark, då har man anledning att titta närmare på Görstorp

Längst ute på Vikbolandet, där östgötaskärgården tar vid, ligger Arkösund. Någon halvmil innan man kommer fram dit passerar man Viddviken, som är både en liten trakt på land och en vik av Östersjön. Inte långt från Viddviken ligger Görstorp, en fastighet med mycket skog och 1,5 kilometer egen östersjöstrand. Görstorp är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Förutom strandlinjen hör även 19 hektar vattenområde till Görstorp, vilket innebär att gårdens ägare har rätt att fiska med såväl nät som andra redskap. Handredskapsfisket är som bekant fritt i Östersjön, men för att få sätta nät måste man ha fiskerätt. Av Östersjöns fiskarter är ungefär två tredjedelar sötvattensfiskar, till exempel abborre, medan en tredjedel är marina fiskar, exempelvis torsk och strömming. Vad som är den vanligaste fångsten i Görstorps nät förtäljer dock inte historien. Har man 1,5 kilometer strand har man självklart även en båtbrygga i havet. Görstorps brygga ligger vid den lilla hamnen vid Prästfjärden och har plats för minst fyra båtar. Båtliv kan alltså vara ett naturligt inslag i vardagen på gården. Prästfjärden är en av många vackra flikar av Östersjön med rik växtlighet längs stränderna och sjöfåglar som simmar i vassarna. Förekomsten av sjöfågel ger goda möjligheter till jakt, om man är road av att speja bland vassruggarna och sedan låta hunden simma ut i vattnet och apportera.

Fortsättning publicerad 20120413Ånestadlund

En gård med rofyllda omgivningar och möjlighet att hålla hästar, men ändå inte långt från centrala Linköping – det är en bra beskrivning av Ånestadlund

Om man sätter sig i bilen i centrala Linköping och kör i tio minuter i riktning mot Malmslätt så kan man sedan svänga in på gårdsplanen till Ånestadlund gård med dess faluröda huvudbyggnad och två likaledes faluröda flyglar. Ånestadlund är veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Den klassiska gårdsbilden, som kompletteras av den grusade rundeln med flaggstången i centrum, skapar en trivsam atmosfär. Mangårdsbyggnaden började byggas 1721 – samma år som freden i Nystad gjorde slut på Stora nordiska kriget – och den stod färdig 1726. På byggnadsstilen kan man känna igen den som en typisk karolinergård. På bergknallen bakom huvudbyggnaden planterade man för länge sedan ett vårdträd i form av en ek och den står fortfarande kvar som en mäktig beskyddare av gården och alla som bor där. I ekens skugga finns en syrénberså, som gjord för att man ska sätta sig i skuggan där varma sommardagar och njuta av iskall rabarbersaft. Även om mangårdsbyggnaden har uppnått en aktningsvärd ålder – snart 300 år – har platsen varit bebodd mycket längre än så. Om det vittnar de järnåldersgravar som finns på ägorna och som våra förfäder en gång i tiden skapade.

Fortsättning publicerad 20120405


Värmvik säteri

Till Värmvik säteri hör totalt 126,9 hektar mark, varav 60,5 hektar produktiv skog, 30,4 hektar skogsimpediment, 24,8 hektar inägomark, 2,5 hektar väg och kraftledning samt 8,7 hektar övrig mark.

Den som besökte Värmvik säteri i början av 2006 och nu gör ett återbesök kommer inte att tro att det är samma plats han återvänder till. Där den gamla mangårdsbyggnaden stod finns nu ett 1 200 kvadratmeter stort, slottsliknande residens, samtidigt som alla gamla ekonomibyggnader har rivits och totalt 27 nya byggnader har uppförts – från förvaltarbostad och tre djurstall till hundkoja och grindstuga. Värmvik säteri är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie

Värmvik, som ligger på Norrlandet precis vid Östersjön, förvärvades 2004 av affärsmannen Anders Larson som under åren 2006-2011 investerade över 120 miljoner kronor i att omvandla den anrika egendomen till något helt nytt. Värmvik var under flera år en av de största byggarbetsplatserna i Västerviks kommun och ingen möda har sparats för att skapa denna anläggning utan motstycke. Förutom en mycket påkostad herrgårdsbyggnad finns där en unik uppfödning av nötkreatur av den japanska rasen wagyu, varifrån man får världens dyraste nötkött. Att Anders Larson nu vill sälja sin skapelse förklarade han så här för Västerviks-Tidningen i en intervju för en tid sedan:
– Jag gillar att bygga upp mer än att driva en verksamhet, att skapa. Det finns de som är betydligt mer lämpade att utveckla köttbusinessen.

Fortsättning publicerad 20120330


Dröstorp Västergård 1

En gård på Vikbolandet med skärgårdsatmosfär och väl tilltagen skogsareal är till salu. Vem ska bli den nya ägaren?`

Långt ute på Vikbolandet, nästan framme i Arkösund, ligger Dröstorp. Omgivningarna är natursköna och närheten till Östersjön, allra närmast Dröstorpsfjärden, är påtaglig. I Dröstorp finns Dröstorp Västergård 1, veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Skärgården längs den östgötska ostkusten är välkänd för sin skönhet och sina många möjligheter till naturupplevelser. Arkösund är centralorten för en del av skärgårdslivet och är sommartid en myllrande plats med liv och rörelse. Skärgården behåller dock sin karaktär året runt. Dröstorp ligger bara fyra kilometer från Arkösund och till gården hör en äldre sjöbod och en brygga i Östersjöns bräckta vatten vid Dröstorpsfjärden, så skärgårdskänslan i bygden är tydlig. I Arkösund finns livsmedelsbutik och restaurang, medan skola för årskurserna ett till sex och förskola finns i Kättinge, elva kilometer från gården. Beger man sig de 25 kilometerna till Östra Husby, centralorten på Vikbolandet, finner man en komplett grundskola (årskurserna ett till nio), livsmedelsbutik, apotek, vårdcentral, restaurang med mera. Till Norrköping är det 45 kilometer, så det är fullt möjligt att arbeta där och bo lantligt på Dröstorps Västergård.

Fortsättning publicerad 20120323


Höby Löneboställe

En gård med en spännande huvudbyggnad, flera eldstäder och orangeri, en egen liten ö med ett lusthus mitt i en damm välfylld med kräftor och ädelfisk

Det märks att en skicklig, modern arkitekt har varit engagerad i utformningen av mangårdsbyggnaden på Högby Löneboställe. När man betraktar huset bakifrån ser man till vänster ett inglasat uterum och på andra sidan ett vackert, likaledes inglasat, orangeri och man kan konstatera att de båda enheterna tillsammans skapar ett mycket smakfullt helhetsintryck. Högby Löneboställe är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Arkitekten i fråga är en släkting till ägarfamiljen och har verksamt bidragit till att mangårdsbyggnaden är ett hus med en egen själ och identitet. Det finns även andra saker som gör gården speciell. Ett vindkraftverk om cirka tio kilowatt uppfördes 2008 för att delvis tillgodose gårdens behov av elektricitet och några hundra meter från bostaden har anlagts en två tusen kvadratmeter stor bevattningsdamm, som på sina ställen är fyrafem meter djup. Mitt i dammen har en liten ö med ett lusthus skapats – en härlig plats att ro ut till en varm sommardag om man vill avnjuta ett glas saft i solen. I dammen finns gott om kräftor och ädelfisk, så tar man med sig metspöet har man god chans att få napp. All gårdens åkermark, 23,5 hektar, kan bevattnas via dammen. Det finns två stycken hydranter, med stamledning från dammen. Åkermarken, som brukats ekologiskt sedan 1995, är väl samlad kring brukningscentrum och består av sandjord till lättare lera. Framförallt har man odlat potatis och morötter.

Fortsättning publicerad 20120316


Ekhult

Vem ska bli ägare till dryga tre hektar mark, en modern villa som ger Astrid Lindgren-associationer och ett stall med flera boxplatser? Det får vi snart veta.

Vill du bo i Stora Katthult, ha ett stenkast till simhall och affärscentrum och äga åker, skog och stall? Då bör du läsa den här artikeln. Den handlar nämligen om gården Ekhult, som ligger vid Kartorpsvägen, på cykelavstånd från Motala stad. Ekhult är veckans ”Gård till salu” i vår serie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Men var kommer Stora Katthult in i bilden? Har inte det med Astrid Lindgren att göra? Huvudbyggnaden från 2001 är tillverkad av Smålandsvillan och modellen heter just ”Stora Katthult”. Om namnet för tankarna till en faluröd liten stuga i någon småländsk skogsbygd bör man tänka om. Stora Katthult är en rymlig, modern villa och det här exemplaret har vit träfasad, så man är nästan så långt från den röda stugan i skogen som man kan komma. Den ljusa och luftiga känslan infinner sig så fort man kommer in i hallen, som är stor och inbjudande. Därifrån kan man gå vidare till bottenvåningens andra rum. Köket har en tydligt lantlig karaktär och atmosfär och är dessutom så rymligt att det lätt uppfyller det klassiska lantkökets båda huvuduppgifter: att vara en plats för tillagning av genuin husmanskost och att vara husets hjärta där både familj och vänner kan mötas, umgås och trivas. Där kan man lätt se framför sig hur juleljusen sprider sitt varma sken över barnens förväntansfulla ansikten– och över julbordets läckerheter – samtidigt som mor och far står vid spisen och köksbänkarna och tillverkar julgodis och gör ris à la Malta.


Fortsättning publicerad 20120309Stora Berga

En riktig slättgård med åtskilliga hektar fin jordbruksmark är till salu.

– Det här är ett riktigt produktionslantbruk. Det är inte jättevanligt att så stora slättgårdar kommer ut på marknaden.
Det säger fastighetsmäklare Gustaf Eriksson, Länsförsäkringar fastighetsförmedling i Linköping, när han beskriver gården Stora Berga i Klockrike mellan Motala och Linköping. Stora Berga är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Stora Berga ligger på den bördiga östgötaslätten och dess areal är 141 hektar (ha), varav 108 hektar åker, 28 hektar skog och fem hektar övrig mark.
– Här arbetar man med en klassisk, östgötsk växtföljd med mycket vete och höstraps, konstaterar Gustaf Eriksson.
Idag brukas åkermarken i 13 skiften, men det är möjligt att bruka den i så få som fem skiften, vilket innebär att man kan skapa en mycket rationell drift.
– Det största skiftet är ett rejält flak på 77 hektar som ligger i närheten av gårdscentrum, framhåller Gustaf Eriksson.
Markens beskaffenhet går från lättare lerjordar till mellanlera och den är täckdikad, förutom den självdränerande marken runt gårdscentrum. Den produktiva skogsarealen beräknas ha ett totalt skogsinnehåll om 3 798 skogskubikmeter.

Fortsättning publicerad 20120302


Hultmans torp

Det här är fastigheten för den som vill skapa och bo på en fantastisk plats under den tid av året då man kan klara sig utan rinnande vatten.

1988 fick torpets trädgård pris som den vackraste i Värmland, så om du har ett stort intresse för växter, odling och trädgård är det här fastigheten för dig. Dessutom finns en vacker damm på fastigheten som lämpar sig för utsättning av ädelfisk och kanske kräftor. Välkommen till Hultmans-torp som är veckans värmländska gård till salu.

Text: MARI NÄLSÉN

Östmark finner du omkring två och en halv mil nordväst om Torsby. En levande bygd som har såväl skola, affär, äldreboende och ett Elviscafé. Namnet tros komma från Owerstemark vilket skulle betyda den översta utmarken. 1540 blev Owerstemark Östmark, det vill säga en by med läge öster om älven. Östmark blev även rikskänt när det kom med i den nya versionen av Monopol. Hultmanstorp är en liten skogsgård med en areal på nästan 30 hektar med ett virkesförråd på nära 3 000 skogskubik. Skogsmarken har god bonitet och den årliga tillväxten uppskattas till ca 150 m3sk. Ålderklassfördelningen har tyngdpunkten mellan 20 och 60 år, allt enligt nyupprättad skogsbruksplan av LRF konsult. Själva gårdscentrum består av ett litet torp på 68 kvadratmeter samt flera kringbyggnader som exempelvis ladugård och bastu.

Fortsättning publicerad 20120224


Ekesjö

Vill man bo i nordligaste Östergötland med pendlingsavstånd till flera städer – inklusive Stockholm – och varje morgon kunna blicka ut över Marsjöns vattenyta, samtidigt som man tänder i vardagsrummets öppna spis, då har man anledning att hålla sig framme nu

Befinner man sig i den allra nordligaste delen av Östergötland – den där spetsen som man ser om man tittar på en karta – har man närmare till sörmländska Katrineholm och Vingåker än till närmaste östgötska kommuncentrum, Finspång. Därför har Ekesjö gård postadress Vingåker, även om gården är belägen i Finspångs kommun. Ekesjö är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Centrala Vingåker är bara 7,5 kilometer bort och det är under tre mil till Katrineholm. Från båda ställena går det tåg mot Stockholm med jämna mellanrum, så det är fullt möjligt att bo på gården och ha sitt arbete i huvudstaden. Även Finspång, 46 kilometer bort, och Norrköping, på 77 kilometers avstånd, ligger inom möjligt pendlingsavstånd. Förutsättningarna för att njuta av ett lugnt och rofyllt liv på landet, samtidigt som man arbetar i någon av de näraliggande tätorterna – eller i Stockholm – är således goda. Det som närmare bestämt är till salu är Ekesjös gårdscentrum samt några hektar mark däromkring. Den formella avstyckningen är ännu inte slutförd. Mangårdsbyggnaden, som har omkring 220 kvadratmeters boyta, och de två flyglarna har alla faluröd träfasad och ligger något högre än de närmaste fälten. Marken sluttar svagt ner mot den närbelägna Marsjön, vilket innebär att man från boningshuset har en fantastisk utsikt mot sjöns blanka vattenspegel.

Fortsättning publicerad 20120217

Särtshöga lillgård

Vill man bosätta sig på landsbygden men samtidigt ha de pendlingsmöjligheter med bil och tåg som närhet till E4:an innebär, har man all anledning att titta närmare på Särtshöga lillgård.

Östgötaslättens sydvästra del breder ut sig mellan Ödeshög, Vadstena och Mjölby. Där är åkrarna bördiga och utsikten stundtals milsvid. En av de många gårdar som finns i det här området är Särtshöga lillgård, veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Särtshöga lillgård är närmare bestämt belägen mellan Ödeshög och Mjölby, inte långt från Väderstad. E4:an finns i närheten och det är därmed lätt att ta sig till järnvägsstationen i Mjölby. Det är således möjligt att bo på gården och pendla till arbeten i exempelvis Jönköping, Linköping eller Norrköping. Det mytomspunna Omberg, dimmornas berg, ligger inom synhåll från gården, men också fågelsjön Tåkerns södra strand finns i närområdet och tittar man på kartan ser man namnet Glänås ett stenkast från Särtshöga. Vid Glänås finns som bekant ett välkänt fågeltorn, flitigt använt av alla som vill studera det unika fågellivet på och vid Tåkern på nära håll. Den del av östgötaslätten som hör till Särtshöga lillgård är inte så stor – ett par hektar åker och något hektar övrig mark – men åkermarken är av god klass och väl lämpad att användas till hästbete eller odling.

Fortsättning publicerad 20120210


Långdalen

Vill du ägna dig åt hästhållning och ha såväl stall som paddock och beteshagar – titta noga på Långdalen!

Det första ord man kommer att tänka på när man ser verandan är ”snickarglädje”. Vackert utsirade dekorationer pryder träkonstruktionen som välkomnar besökaren. Även inne i huvudbyggnaden möts man av gammaldags charm på den här gården som också har en konstnärsateljé, ett stall med flera hästboxar och inhägnade beteshagar. Vi befinner oss på Långdalen, veckans ”Gård till salu” i vår serie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Byggnationen på Långdalen är belägen på en höjd som löper utmed en smal dalgång strax norr om Valdemarsvik. Trakten är naturskön och att byggnaderna ligger högt gör att man har god utsikt över det omkringliggande landskapet. På gården finns två boningshus, varav det ena, ”Stora huset”, har renoverats på senare år på ett varsamt sätt med inriktningen att bibehålla husets gamla charm och atmosfär. Stor hänsyn har tagits till äldre detaljer. De gamla golven och taken har tagits fram, fina spegeldörrar med kammarlås har lämnats kvar, ”moderna” fönster har ersatts med nytillverkade fönster av äldre modell och de gamla eldstäderna har bevarats. I en tillbyggnad finns grovingången som leder till hall med klinkergolv med golvvärme. Där finns även badrum med badkar, toalett och tvättstuga. Entréplanet rymmer i övrigt kök, två rum samt hall.

Fortsättning publicerad 20120203
Kolmårdsgården

Den som vill förvärva en rejäl byggnad på närmare 450 kvadratmeter och därtill ett halvt hektar vacker Kolmårdsnatur har anledning att hålla sig framme nu.

Som en stor, faluröd herrgårdsbyggnad ligger den där på sin höjd, huvudbyggnaden på Kolmårdsgården. Men Kolmårdsgården är ingen vanlig gård och huset är ingen vanlig mangårdsbyggnad. Under alla förhållanden är dock Kolmårdsgården veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Kolmårdsgården är belägen i natursköna marker ungefär en kilometer från Kvarsebo kyrka och något längre än så från Bråvikens vattenspegel. Kolmårdsskogarna med vandringsleden Sörmlandsleden finns inpå knutarna. Gården ligger ostört – till närmaste granne är det 700-800 meter. Många av dagens vuxna i Norrköping med omnejd har fina barndomsminnen från Kolmårdsgården. Ägorna styckades av från en bondgård och ägdes från början av stiftelsen Säterhyddan som drev Kolmårdsgården som en barnkoloni, där barnen kunde tillbringa några härliga sommarveckor, samtidigt som utslitna mammor kunde få komma till Säterhyddan och vila upp sig. Kolmårdsgården är alltså inte en lantgård, utan kan närmast beskrivas som en lägergård som under årtionden använts för olika former av lägerverksamhet.

Fortsättning publicerad 20120127


Frötuna gård

Vill man ägna sig åt hästuppfödning eller någon annan djurhållning och samtidigt bo modernt och ståndsmässigt i ett hus, vars exteriör går i gammaldags herrgårdsstil, då har man anledning att titta närmare på Frötuna gård

Den stora, vita mangårdsbyggnaden med sitt svarta mansardtak blickar ut över ägorna, där den ligger med fri utsikt i alla väderstreck. Omkring 60 hektar hör till gården som i en mening är en hästgård, men samtidigt mycket mer än så. Vi befinner oss på Frötuna gård i Bergslagen, noga räknat i Lindesbergs kommun mellan Örebro och Arboga i Örebro län.

Text: ANDREAS NORLÉN

Jordbrukarens utgivningsområde är som bekant stort och omfattar Östergötlands län, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och, varannan gång, Värmlands län. Därför är det trevligt att ha med gårdar till salu från olika delar av spridningsområdet och den här gången har turen alltså kommit till en gård i Örebro län. Påståendet att gården är en hästgård, men samtidigt mycket mer än så, grundas på att man med benämningen ”hästgård” vanligen menar en gård, där man kan hysa en handfull hästar till husbehov och där det finns någon hage och kanske en mindre paddock. Frötuna är definitivt en plats där man kan hysa hästar – men många hästar. På gården finns inte mindre än tre stall med närmare 60 boxplatser, ett lösdriftsstall med sex boxplatser, två ridhus samt en internationellt godkänd ovalbana. Som mest har nuvarande ägare haft 130-140 islandshästar på gården, men nu är antalet nere i 70-80.

Fortsättning publicerad 20120120


Nartorp Karlstorp

Hästställe en halvmil från kusten

Om man kör E22:an söderut från Söderköping, tar av mot S:t Anna/Stegeborg/Södra Finnö, följer vägen mot Södra Finnö, fortsätter förbi Hösterumskorset, tar vänster mot Nartorp och kör förbi gården Sänkkärr, då befinner man sig i idyllisk miljö cirka 18 kilometer från Söderköping och har anlänt till Nartorp Karlstorp – veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Avståndet från gården till närmaste havsvik är inte mer än en halvmil, så östgötaskärgården – varav Sankt Anna skärgård är en del – finns inom nära räckhåll. Sankt Anna skärgård förgrenar sig på flera ställen, bland annat vid fjärden Orren i söder. De största öarna är Yxnö samt Södra Finnö, varav de båda förstnämnda numera vuxit samman genom landhöjningen med hjälp av de mellanliggande mindre öarna Lagnö och Gränsö. En stor del av skärgården utgörs idag av ett naturreservat samt av specifika sälskyddsområden. Norra delen av Sankt Anna skärgård har begränsad service medan den södra delen kan ta del av servicen i Valdemarsviks kommun. Sommarhalvåret drivs en matbutik i Sanden på Gränsö och en på Lagnö, Norra Finnö. Närmaste skola i förhållande till Nartorp Karlstorp är just Sankt Anna skola, där man har förskoleklass–årskurs sex. Årskurs sju-nio samt gymnasium finns i Söderköping.

Fortsättning publicerad 20120113


Åsby herrstrandsgård

Den som vill börja dagen med att blicka ner mot det omväxlande fågellivet i och kring Tåkern och samtidigt bo i genuint lantlig miljö, omgiven av vackert slättlandskap, har anledning att hålla sig framme, nu när Åsby herrstrandsgård är till salu

Fågelsjön Tåkern är känd vida omkring för sitt fantastiska fågelliv och ger rika möjligheter till naturupplevelser. Från huvudbyggnaden på Åsby herrstrandsgård har man fin utsikt ner mot Tåkern och greppar man kikaren kan man få fåglarnas skådespel rakt in i bostaden. Åsby herrstrandsgård är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gården ligger i Vadstena kommun, öster om riksväg 50, 13 km söder om Vadstena och 17 km norr om Ödeshög. Utsikten över Tåkern och dess omgivningar är imponerande. Tåkern är en av norra Europas främsta fågelsjöar och, tillsammans med Hornborgasjön, Sveriges mesta mötesplats för fåglar av alla de slag. Den 25 maj 2012 kommer Naturum Tåkern att invigas. Det blir en given utgångspunkt för alla som vill uppleva fågellivet på nära håll. På 1800-talet fanns långt gångna planer på att torrlägga sjön för att frigöra stora arealer åkermark, men idéerna blev aldrig verklighet – som tur var, får man väl säga med nutida perspektiv på naturvård och miljöhänsyn. Åsby herrstrandsgård skapades år 1860 genom hemmansklyvning och då flyttades gårdscentrum ut från Åsby by till sin nuvarande plats. Nu befintligt boningshus med ekonomibyggnader lär ha uppförts i ursprunglig form omkring 1870.

Fortsättning publicerad 20111230Ekhaga

Ekhaga är en anläggning som anpassats till en bred verksamhet med hästar och konferenser i fokus. Den som vill bo i ett historiskt kulturlandskap vid foten av mytomspunna Omberg, och samtidigt bedriva en egen rörelse, har anledning att hålla sig framme.

Vid foten av Omberg, cirka 1,5 mil söder om Vadstena och lika långt norr om Ödeshög, ligger Ekhaga gårdshotell, en hotelloch konferensanläggning där man även ägnar sig åt turridning med islandshästar, stuteri, hästförmedling, uthyrning av stallplatser och driver en butik med hästartiklar. Anläggningens areal är 3,5 hektar tomtmark och rasthagar. Därutöver arrenderas ytterligare betesmark. Ekhaga gårdshotell är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN


Mangårdsbyggnaden, Gula huset och ekonomibyggnaderna uppfördes 1902 i tidstypisk stil. Fil dr Gideon och Anna Charlotta Danell förvärvade fastigheten 1914 och de utförde den första renoveringen 1939. Åker- och skogsmarken styckades av 1985 och fastigheten ägdes därefter av Inger Karlströmer och hennes barn. Nuvarande ägare förvärvade fastigheten 1996 och verksamheten har därefter utvecklats med till exempel turridning, förmedlingsverksamhet av islandshästar samt hotell- och konferensanläggningen som skapades 2003. Totalt finns nu 12 övernattningsrum och plats för omkring 17 hästar. Hjärtat i hotell- och konferensverksamheten är en byggnad med lantligt röd träfasad som inrymmer hotellentré, bar/reception, kök, biljardrum, matsal, korridorlänga, konferensrum samt spaavdelning med bastu och dusch som tillbyggts med en oisolerad del på cirka 50 kvadratmeter (kvm) för dubbla bubbelpooler. Den totala byggytan på marken är omkring 250 kvm.

Fortsättning publicerad 20111223

Kastanjegården

Övriga byggnader på gården är en friggebod, ett garage– där det även finns förråd, vedbod och snickarbod – samt en stor lada.

Kastanjegården – smaka på det namnet. Man riktigt känner idyllen, naturen och friden när man uttalar ordet. Kastanjegården ligger i sydvästra Östergötland, någon mil från Ödeshögs samhälle, men platsen är egentligen mer förknippad med ett annat namn: Galleri Halvarby. Kastanjegården, inklusive galleribyggnaden, är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Galleri Halvarby är välbekant i kulturkretsar sedan ett antal år tillbaka. I en arkitektritad byggnad i anslutning till Kastanjegårdens gårdscentrum har utställningar av olika slag ägt rum. Inriktningen har varit fyra utställningar per år, fyra dagar per vecka, fyra timmar per dag. Galleribyggnaden har, precis som boningshuset, faluröd träfasad och smälter därmed fint in i omgivningarna. Samtidigt kan man lätt se att byggnaden inte är ett klassiskt, svenskt landsbygdshus. Det är avlångt och vinkelbyggt och försett med höga, smala fönster med svarta karmar som går från golvet nästan ända upp till taket. Till galleriet kommer man via en gång som är belagd med trätrall och omgiven av spaljéer som under de varma årstiderna kan bära upp blommande grönska. Inne i galleriet är väggarna vita för att de utställda konstverken ska komma till sin rätt. I byggnadsdelen, som är byggd vinkelrätt mot resten av huset, är det högt i tak och där finns dessutom en öppen spis.

Fortsättning publicerad 20111216


Olstorps gård

Gården med säng, box och frukost

B & B betyder för de flesta ”Bed & Breakfast”, ”säng med frukost”, men på Olstorps gård i Ödeshögs kommun kan det också uttydas ”Bed & Box”, ”säng med hästbox”, eller kanske rentav ”Bed & Betesmark” för även det sistnämnda kan man erbjuda alla som vill ta med sig hästen på semestern. Välkommen till Olstorp, veckans Gård till salu i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

På Olstorps gård har man skapat en ombonad miljö för både eget boende och hotellverksamhet för människor och hästar. Totalt finns på gården 420 kvadratmeter bo - yta för människor, varav mangårdsbyggnaden innehåller 180 kvadratmeter och övriga 240 kvadratmeter fördelar sig på de tre uthyrningsstugorna, som kallas Vävstugan, Poolstugan och Timmerstugan. Vävstugan innehåller tre dubbelrum, ett sällskapsrum samt toalett och dusch. Poolstugan är en tidigare drängstuga där den gamla charmen bevarats i form av bland annat kakelugn och järnspis. Där finns kök, sovrum och toalett. Timmerstugan är ett före detta sädesmagasin med sovrum, kök, dusch, toalett samt på övervåningen ett kombinerat sov- och sällskapsrum. Vill man inte bedriva hotellverksamhet kan man förstås använda de generösa utrymmena till generationsboende eller till annat företagande, till exempel behandlingshem, vilket tidigare bedrivits på gården, eller varför inte en gårdsbutik?

Fortsättning publicerad 20111209


Storkelsby storgård

Vill man bo i de vackra bygderna i Salsterns närhet, på nära pendlingsavstånd till Motala och andra städer, finns det anledning att vara aktiv nu. Storkelsby storgård söker nya ägare

Sjön Salstern är belägen strax norr om Motala och i dess vackra omgivningar har människor levt och verkat under lång tid. Inte långt från Salstern ligger Storkelsby storgård, på vars ägor man finner såväl en rymlig mangårdsbyggnad som en drängstuga – och ett före detta brännvinsbränneri! Storkelsby storgård är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie”.

Text: ANDREAS NORLÉN

Salstern, som till övervägande delen är en skogssjö, rymmer flera vikar och öar. Genom ett smalt sund vid torpet Älgsundet avskiljs Stora Salstern i väster från Lilla Salstern i öster, där samhället Karlsby är beläget. Mittemot Karlsby finns domänreservatet Killingön, där det växer gamla tallar. Enligt 1734 års karta finns en häll på Killingön kallad Jungfruhällen. Sjön är delad mellan tre tidigare socknar: Kristberg i öster, Motala i söder och Västra Ny i väster. Den omges av flera områden med fritidshus: Burnäset, Djupvik, Salstersvik och Sjölunda. Storkelsby storgård ligger vid vägen mot Djupvik, som man i sin tur når genom att följa vägen mot Karlsby. Salstern tillhör Finspångsåns vattensystem. Från gården till centrala Motala kör man på tio-tolv minuter, vilket innebär att man kan leva lantliv och samtidigt på ett enkelt sätt nå arbete, vänner och fritidssysselsättningar i Motala. Även exempelvis Linköping, Mjölby och Askersund ligger på pendlingsavstånd.

Fortsättning publicerad 20111202


Källtorp

Här bor du i en öppen planlösning med mycket vitt

Någon halvmil från Malmslätt och bara en dryg mil från Linköpings centrum ligger lantligt natursköna Ledberg med slättbygd och lite skog. Där, med adress Krängegatan, Källtorp, finner man en nyligen tillbyggd mangårdsbyggnad med tillhörande stall, ett halvt hektar mark och möjlighet att köpa till ytterligare mark. Källtorp är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Med tanke på läget så nära Linköping erbjuder gården goda möjligheter att kombinera boende i lantlig miljö – och att därmed uppleva lugnet på landet i sin vardag – med arbete i Linköping eller någon av de andra orter som ligger på pendlingsavstånd och kan nås via Linköpings resecentrum, till exempel Norrköping, Mjölby och Motala. Vi befinner oss på den bördiga östgötaslätten och kan se långt i flera väderstreck, vilket ger en känsla av rymd och frihet. Närmast gårdscentrum finns dock rejäla träd som skyddar mot väder och vind och vid synranden ser man en mindre skog om man står på baksidan av mangårdsbyggnaden. Man har inga grannar precis vid gårdsplanen, men läget är långt ifrån ensligt. Från boningshuset ser man över hagarna till de närmaste grannarna, så man kan vara för sig själv när man vill och söka andras sällskap när man föredrar det.

Fortsättning publicerad 20111125


Mårdstorp

Vita huset

Fårskötsel i ganska stor skala har i ett par generationer varit huvudnäringen på Mårdstorps gård i Ydre kommun. Som mest fanns där flera hundra djur och även om antalet nu är mindre är gården väl lämpad för djurhållning – i motsats till många andra gårdar i Ydrebygden som framför allt är skogsgårdar. Mårdstorp är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Mårdstorp är belägen i den nordvästra delen av Ydre kommun, strax söder om samhället Hestra. Till Tranås – som ligger i nordvästlig riktning – är det 15 kilometer, medan avståndet till Österbymo är 25 kilometer. Dessa gränsbygder mellan Östergötland och Småland är kända för sin skogiga natur, men här och var öppnar sig landskapet till natursköna mellanbygder. Mårdstorp ligger just i en sådan mellanbygd. Visst ingår skog i ägorna – 13,6 hektar produktiv skogsmark om man ska vara exakt – men huvuddelen av markerna, 35,3 hektar, utgörs av inägomark, det vill säga åkrar och hagar. Detta gör Mårdstorp till en gård som passar bra för den som vill ha får, eller kanske några hästar eller ett antal köttdjur. Nuvarande ägare har använt åkrarna till att odla vall för eget behov – och ibland viss försäljning – och när en skörd bärgats har även åkrarna nyttjats som betesmark. Marken är väl samlad i ett skifte, vilket gör det möjligt att ha en effektiv drift.

Fortsättning publicerad 20111118Jägarbo gård

Huset där drottning Kristina kanske övernattade

När drottning Kristina på 1600-talet besökte Simonstorps kyrka påstås det att hon övernattade på gästgiveriet i byn. I vart fall är det belagt att gästgiveriet fanns när drottningen kom till kyrkan. Nu är den gamla gästgiveribyggnaden flygel till boningshuset på Jägarbo gård – och Jägarbo gård är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Vi befinner oss i trakten av Åby, drygt två mil norr om Norrköping. Närmare bestämt ligger Jägarbo, helt nära just Simonstorps kyrka. Här är det skogen som råder, snarare än det öppna slättlandskapet. Jägarbos marker utgörs till övervägande delen – 57,2 hektar – av skog. Därutöver finns bland annat impediment berg, 7 hektar, och impediment myr, 2,2 hektar. Totalt omfattar ägorna 71,7 hektar i ett skifte. De största naturvärdena på Jägarbo skapas dock av närheten till sjön Fläten. Från mangårdsbyggnaden har man en bedövande vacker utsikt ner mot sjöns blanka vattenspegel och tar man ett steg ut på gårdsplanen känner man den speciella sjöluften i lungorna. Nere vid sjön finns ett magasin med två rum, varav ett är öppet upp till taknocken – som gjort för kräft kalas i augustimånens sken. Är det en ljum augustikväll kan man i stället duka upp långbordet på de stora altandäcken som byggdes så sent som 2009.

Fortsättning publicerad 20111111Kristberg

En Nyströmgård med typiska detaljer

När Bengt Nyström, yngste son till arkitekten och storbyggmästaren Abraham Nyström, i början av 1860-talet skulle få en ståndsmässig bostad på gården Krigsbergs rusthåll, var det självklart bröderna August och Johan Robert som svarade för byggnationen. Resultatet blev en rejäl mangårdsbyggnad i timmer med fasadpanelen uppsatt delvis horisontellt, delvis vertikalt. Krigsbergs rusthåll – eller, med nutida benämning, Kristberg 2:3 – är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Krigsbergs rusthåll ligger precis nedanför Kristbergs kyrka, någon halvmil väster om Borenberg vid riksväg 34 mellan Motala och Linköping. Från trädgården leder en egen trappa genom kyrkogårdsmuren raka vägen upp till kyrkan. Den som kör förbi platsen på våren vet att hagarna runt kyrkan brukar vara alldeles översållade med vitsippor, men området är vackert vilken tid på året som helst. Om man står med ryggen mot mangårdsbyggnaden kan man låta blicken följa en korridor av stora ekar och sedan landa i sjön Borens blanka vattenspegel. Många brudpar tar sina bröllopsfoton i dessa vackra och romantiska omgivningar, som ingår i ett Natura 2000-område och därmed ska bevaras för framtiden. Hagarna ner mot sjön ingår i rusthållets ägor, som totalt omfattar sex hektar (ha) hagmark, tre hektar åker och två hektar tomt. Dessutom hör till gården 23 hektar fiskevatten i Boren, där det bland annat finns god tillgång på kräftor. Väg 34 korsar ägorna, men Trafikverket planerar en ny sträckning av vägen norr om gårdscentrum och då skulle den nuvarande riksvägen bli en lokalväg.

Fortsättning publicerad 20111104


Solgården

Mansgårdbyggnad med flyglar uppförda 1868

Den gulmålade mangårdsbyggnaden med sina två likaledes varmgula flyglar lyser som själva solen, där de ligger omgivna av lummiga träd, vilkas lövverk så här års skiftar i samma kulör och hundra andra höstnyanser. Kanske är det därför egendomen har fått namnet Solgården? Eller också är den helt enkelt belägen på en ovanligt solig och vänlig plats. I alla händelser är Solgården i Falerum veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Falerumsbygden med Uknadalen är naturskön åt vilket håll man än blickar, med sitt kuperade landskap och sina växlingar mellan åkrar, skog och hagmarker. Mangårdsbyggnaden ligger högt så man har milsvid utsikt över öppna fält och skogspartier. Falerum och därmed Solgården ligger i Åtvidabergs kommun, men avståndet till Linköping är bara 45 minuters färd och det är heller inte så långt till Västervik, så det finns gott om arbetsplatser inom rimligt pendlingsavstånd. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1868 och har på senare år genomgått en omfattande renovering, varvid man ansträngt sig för att bevara husets ursprungliga atmosfär och klassiska inredningsdetaljer. Huset ligger vid en grusad rundel med en flygel på vardera sidan.

Fortsättning publicerad 20111028


Stäringe Säteri

Omgärdat av en vacker ädellövspark med utsikt över sjöarna och det böljande jordbrukslandskapet, ligger Stäringes huvudbyggnad med tillhörande flyglar.

Stäringe Säteri ligger i det vackra sörmländska landskapet, på en höjd med utsikt över sjöarna Uren och Månsjön. Egendomen omfattar totalt 1 300 hektar, varav 1 000 ha skogsmark och 200 ha inägomark. Byggnationen utgörs av klassisk herrgårdsbebyggelse från 1700- och 1800-talen med tillhörande bostäder och ekonomibyggnader.

Text och bild: Andreas Norlén

Redan 1619 omtalas Stäringe som färdigt säteri med många underlydande hemman. Fru Brita Gustavsdotter Bååt erhöll byn som säterijord från drottning Kristina och fru Bååts efterkommande ägde säteriet fram till 1692. Under 1700-talet innehades Stäringe av släkterna Ribbing och Falkenberg och en lantmäterikarta från den tiden visar en huvudbyggnad som är en miniatyrkopia
av grannslottet Vibyholm. Byggnationen måste dock ha förnyats under 1700-talet och teckningar visar på en envåningsbyggnad med högt mansardtak och frontespis.

Fortsättning publicerad 20100319


Regna Aspudden

En pastoral idyll på udden i Regnaren

I Regna socken i den nordligaste delen av Östergötland ville man i början av det förra århundradet ge sin kyrkoherde en ny, ståndsmässig bostad i vackra omgivningar. Resultatet blev prästgården Aspudden på en udde i sjön Regnaren. Aspudden är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text och bild: Andreas Norlén

Vi befinner oss i gränstrakterna mellan Östergötland och Södermanland, för Aspudden ligger bara ett par mil söder om Vingåker. Prästgårdens läge är verkligen ostört och naturskönt och man kan i flera bemärkelser beskriva platsen som en pastoral idyll. Mangårdsbyggnaden med
sitt valmade tak och sin milt gula träpanel ligger omgiven av en parktomt som under den varmare delen av året är lummig och grönskande med höga träd uppställda på vakt. I parken
finns också fruktträd, bärbuskar och trädgårdsland. Gårdsbilden kompletteras av att corps de logiet flankeras av två förrådsflyglar, också de klädda med gräddgul panel. Byggnaderna är grupperade kring en grustäckt rundel, som man kommer till via en likaledes grusad tillfartsväg.

Fortsättning publicerad 20100312


Göranstorp i Nora

En bergsmansgård med plats för hästar

Rastälven gränsar till markerna, vilket gör att hästarna i beteshagarna alltid har tillgång till
friskt vatten. Mangårdsbyggnaden från 1700- talet ligger högt och har en underbar utsikt. Det
vitputsade stallet är för närvarande hem åt 19 hästar. Den gamla bergsmansgården Göranstorp
i Nora kommun i Örebro län är en speciell plats – och dessutom veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text och bild: Andreas Norlén

På Göranstorp har under 18 år bedrivits verksamhet med islandshästar: turritter, ridskola och kurser. I omgivningen finns natursköna ridvägar som har bidragit till att locka besökare och kursdeltagare från när och fjärran. Nu är anläggningen till salu och kan omdisponeras
efter köparens idéer om vilken verksamhet som ska bedrivas där. Köparen har även möjlighet att påverka hur mycket mark som ska tillföras gården, eftersom en avstyckning ska ske i samband med försäljningen.

Fortsättning publicerad 20100305Biskopsberga Sjöhagen

Exklusiv bostad för både människor och hästar

Exklusivt för både människor och hästar – det är en bra sammanfattning avgården Biskopsberga Sjöhagen i närheten av Skänninge. Gårdens tvåbenta invånare bor i en nyrenoverad herrgårdsbyggnad och de fyrbenta vännerna får hålla till i ett påkostat stall och ett ridhus. Biskopsberga Sjöhagen är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text och bild: Andreas Norlén

Redan när man nalkas den varmgula mangårdsbyggnaden, märker man att man kommit till
en hästgård. Flera nyfikna hästar beger sig mot staketen för att ta en titt på besökare längs vägen. När det skymmer kastar två vackert smidda utomhuslyktor sitt sken över väg och hagar.
Valv bärs upp av pelare När man passerar entrén med sina dubbla glasdörrar kommer man
till en smakfullt inredd hall med tre vackert dekorerade valv. Det vita trägolvet passar fint till de ljusa väggarna. Man har vid renoveringen bevarat gamla inredningsdetaljer, men ändå givit bostaden en modern känsla.

Fortsättning publicerad 20100226


Hästgård till salu

Ladubyggnaden är trevligt U-formad.

I natursköna omgivningar ett par, tre kilometer från Kvarsebo samhälle norr om Bråviken ligger gården Stugubråten. Det är cirka 35 km till Nyköping, vilket innebär att det är närmare till denna sörmländska metropol – och därmed till pendeltåg mot Stockholm – än det är till Norrköping. Stugubråten är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text och bild: Andreas Norlén

Kvarsebotrakten omges av de djupa Kolmårdsskogarna, vilket ger goda möjligheter till olika naturupplevelser. Vill man bekanta sig med mer exotiska djur, som man kanske inte träffar på bland Kolmårdens tallar och granar, kan man bege sig till Kolmårdens Djurpark som också ligger i grannskapet. Nuvarande ägare på Stugubråten har får, ett par grisar och några höns,
dvs ägnar sig åt sådan småskalig djurhållning som man förknippar med äldre tiders husbehovsjordbruk. I våra dagar handlar det dock om intresse för djur och inte om överlevnad.
Fåren bor i ladugården, medan grisarna har sitt svinhus och hönsen trivs i det nybyggda hönshuset.

Fortsättning publicerad 20100219


Vita huset till salu

Här skulle Obama känna sig som hemma

Den stora utbyggnaden med sina strama pelare gör att man får associationer till Vita huset i
Washington när man närmar sig den ståtliga villan på Adelswärdsgatan 22 i centrala Åtvidaberg.

Text: ANDREAS NORLÉN

Vi kommer även framöver att vara öppna för att låta unika hus som inte är lantliga bostäder ingå i artikelserien. Får vi nys om en ovanlig byggnad kan det mycket väl vara så att vi tycker
att den är väl värd att berätta för läsekretsen om. Byggdes som kyrka Villan på Adelswärdsgatan uppfördes 1919 för att göra tjänst som ortens baptistkyrka. Dess funktion som kyrkobyggnad varade till 1964 och därefter omvandlades den så småningom till en rymlig bostad, med inte mindre än 339 kvadratmeters boarea. Under en period användes huset som kombinerad bostad och cykelverkstad, men den tiden är sedan länge förbi.

Fortsättning publicerad 20100212


Nära Valdemarsvik

Badsjö inom synhåll och bara en halvmil till Valdemarsvik

2010-talets ”gröna vågare” har lite andra preferenser än föregångarna på 1970-talet. Nu ska
boendet visserligen vara lantligt, men det ska finnas moderna bekvämligheter och det ska vara
nära till kommunikationer och någon tätort. Livet måste fungera, även om man väljer att bosätta
sig lite bortom allfarvägen. Älgerum är en gård som uppfyller de här kraven och som dessutom
är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Txet och bild: ANDREAS NORLÉN

Älgerums gård är naturskönt belägen nära en mindre väg, på vilken man enkelt kan ta sig de fem kilometrarna till Valdemarsvik. Den har alltså både ett läge där man kan leva nära naturen och ett läge som gör det möjligt att snabbt pendla till jobbet eller åka och köpa den där råvaran man glömde till kvällens matlagning. Förutom att gården ligger nära Valdemarsvik så är avståndet inte heller långt till närmaste badsjö. Den ligger faktiskt inom synhåll från gårdsplanen. Det finns också gott om bra ridmöjligheter i de vackra omgivningarna, för den som vill göra Älgerum till en hästgård. Arealen är ungefär två hektar. Resten av marken avstyckades nyligen och man lämnade kvar tillräckligt mycket beten för att man ska kunna hålla några hästar eller får på gården.

Fortsättning publicerad 20100205


Nära Norrköping

Mangårdsbyggnaden på Stensäter, som uppfördes 1920, har en klassisk, faluröd fasad med tillhörande vita knutar.

Kör man en kilometer är man ute på Arkösundsvägen. Sedan är det ytterligare fyra kilometer till färjeläget, fem minuters båtfärd över Bråviken och därefter 15 kilometers bilfärd till Nyköping, där det finns pendeltåg till huvudstaden. Stensäter på Vikbolandet, som är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie, har ett bra läge, oavsett om man vill pendla till Norrköping, Nyköping eller Stockholm.

Text & bild: ANDREAS NORLÉN

– Det är fler och fler som pendlar kanske fyra dagar i veckan i Stockholm och arbetar den femte dagen på sin gård på landet, säger ansvarig fastighetsmäklare Magnus Edelberg, Edelbergs fastighetsbyrå i Norsholm. Stensäter har inte enbart nära till flera större städer, utan också till lantliga faciliteter som Mauritzbergs golfbana, Östersjön och Östra Husby, där det finns service i form av livsmedelsaffär, apotek, vårdcentral m m. Golfspel är dock frågan om man hinner med så mycket av, om man blir ägare till Stensäter. Gårdens areal är 25 hektar och den ger möjlighet till såväl djurhållning som jakt.

Fortsättning publicerad 20100129


Össby Fjärdingsgård

Skogsbruk och djurhållning.

Redan under medeltiden var Össby i nuvarande Finspångs kommun en av de större byarna i Risingebygden. Byn utgörs av flera gårdar, som drar fördel av den för trakten goda odlingsmarken. Össby Fjärdingsgård är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Under sin tidiga historia gynnades Össby också av den järnframställning som ägde rum i omgivningarna. Norra Östergötland var ”Östergötlands bergslag”, där gruvnäringen och järnproduktionen var av stor betydelse. Össby ligger mellan Sankta Maria kyrka och Doverstorp, på pendlingsavstånd från Finspång, Norrköping och Linköping. Till Finspång tar man sig på någon kvart med bil och närheten till riksväg 51 gör att det också är lätt att åka till Skärblacka och Norrköping. Össby Fjärdingsgårds areal uppgår till cirka 118 hektar, varav 77,5 ha skogsmark, 8,3 ha skogligt impediment (myr och berg) och 25 ha inägomark som utgörs av åker. Men det är tydligt att skogen redan här dominerar markerna. Det vanligaste träslaget är tall och virkesförrådet uppgår till i medeltal 133 skogskubikmeter per hektar. Det totala virkesförrådet uppskattas till 10 304 skogskubikmeter.

Fortsättning publicerad 20100122


Uckleby Västergård

En egen ö mitt på östgötaslätten.

Som en egen ö mitt på östgötaslätten ligger Uckleby Västergård. Utsikten mot Omberg, Vättern och Alvastra klosterruin är betagande och man vet att man befinner sig i en gammal kulturbygd, där marken brutits i tusentals år. Uckleby Västergård är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Förr i tiden hörde mark att bruka till Uckleby Västergård, men den är avstyckad och kvar finns ungefär 0,7 hektar (7 212 kvadratmeter) i form av främst ladugårdsplan och en rejält tilltagen trädgårdstomt med äldre fruktträd och andra höga träd, som bildar en grönskande mur till skydd från både insyn och vindarna på slätten. Omgivningarnas skönhet påverkas inte av så världsliga saker som avstyckningar, så vyn som omger gårdscentrum är lika hänförande som på Hedenhös tid. Mot horisonten avtecknar sig Dimmornas berg, Omberg, med sin dramatiska silhuett som alltsedan den senaste inlandsisen drog sig tillbaka höjer sig över det omgivande slättlandskapet. Runt omkring gården brukas den bördiga slättjorden, vilket får åkrarna att skifta färg i takt med årstiderna. Också fågelsjön Tåkern finns i närheten, liksom Hästholmen med sin gästhamn och Ombergs golfbana vid Stora Lund. Mangårdsbyggnaden på Uckleby Västergård uppfördes på 1840-talet och är ett väl tilltaget boningshus med 260 kvadratmeters boarea och 70 kvadratmeters biarea.

Fortsättning publicerad 20100115


Tjällmo gästgivaregård

Anrik gästgivargård behöver ny efterträdare.

De vidsträckta skogarna i trakten av Tjällmo i den nordligaste delen av Motala kommun är trolska och natursköna. Det är lätt att föreställa sig hur forna tiders vägfarande behövde en plats att vila på, innan de begav sig vidare ut på de slingriga vägarna på sin färd mot Finspång eller kanske Örebro. Den viloplatsen var Tjällmo Gästgifvaregård, veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN
Bild: PER-OLOF OLSSON
WILLY SVAHN

Tjällmo Gästgifvaregård har alltsedan 1600-talet erbjudit mat, dryck och husrum till resenärer från när och fjärran och gör så än idag. I våra dagar handlar dock verksamheten mest om konferensarrangemang, bröllop och andra festligheter samt lunchservering och pubaftnar för Tjällmoborna. På 1600-talet var det skillnad mellan en krog och ett gästgiveri. På en krog kunde man köpa öl, sprit, tobak och övernattning, medan ett gästgiveri vanligen innebar att någon av traktens bönder serverade mat åt vägfarande vid långbordet i det egna köket. Ursprunget till Tjällmo Gästgifvaregård är den krog som fanns vid Hättorp och vars förste innehavare hette Hans Andersson. Den fanns med redan i 1649 års gästgiveri- och krogförteckning. År 1666 beslutade man att bygga en ny krog på Klovstena Västergårds utmark. Den stod färdig år 1670. Byggnaden står fortfarande kvar och innehåller idag åtta dubbelrum, samtliga med toalett och dusch.

Fortsättning publicerad 20100108


Långrådna

Här har många vägfarande passerat.

Vägfarande som i äldre tider reste på landsvägen mellan Valdemarsvik och Gamleby hade anledning att glädjas när de närmade sig Långrådna. Där fanns nämligen ett gästgiveri med möjlighet att få varm mat och en säng att vila ut i. Långrådna Gästgivaregård är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gästgivaregården låg strategiskt placerad 18 km söder om Valdemarsvik och 29 km norr om Gamleby. Förr var det ett betydligt större företag än idag att resa. Man fick ofta ta sig fram till fots eller till häst på dåliga vägar. Kanske var de som passerade Långrådna på väg i riktning mot Västervik, 50 km bort, eller Norrköping, 65 km norrut. Oavsett vilket hade de glädje av att kunna rasta på den vackra platsen. Gästgiveriet uppfördes på 1860-talet i form av en rejäl, timrad byggnad med faluröd träfasad och vita knutar. Den fungerade som gästgivaregård fram till 1907 och därefter har innehavarna ägnat sig åt jord- och skogsbruk. Totalt omfattar gården 84 hektar, varav 50,8 ha skogsmark, 19,6 ha inägomark, 10,3 ha skogligt impediment, företrädesvis berg, och 3,6 ha övrig mark. Virkesförrådet uppskattas till 7 776 skogskubikmeter, varav 67 procent tall, 17 procent gran, 12 procent triviallöv samt fyra procent ädellöv. Man kan dock använda skogen även till annat än skogsbruk. Det finns god tillgång på klövvilt, inte minst vildsvin, för den som vill ge sig ut på jakt.

Fortsättning publicerad 20091218


Mellangården i Ekhult

På höjden öster om Horn.

Är det Villa Villekulla som ligger där högt över skogsbygden, öster om Horn? Den gula träbyggnaden med sin snickarglädje och sin inbyggda balkong för tankarna till Pippi Långstrumps hus. Men nej, det är mangårdsbyggnaden på Mellangården i Ekhult, veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Huvudbyggnaden lär vara uppförd för precis 100 år sedan, år 1909, och platsen är väl vald med tanke på den vidsträckta utsikten. Vi befinner oss snarare i skogsbygd än i mellanbygd, vilket inte minst framgår om man beaktar att av gårdens totala areal om 120,8 hektar (ha) är endast en tiondel,13,6 ha, inägomark. Av inägomarken är därtill huvuddelen betesmark. Den produktiva skogsmarken uppgår till 80,5 ha, medan 9,9 ha är impediment och 16,8 ha utgörs av övrig mark, varav 13,4 ha är en del av Ekhults naturreservat. Ägorna består av tre skiften som ligger nära varandra. Skiftet runt byggnationen utgörs av fina öppna hagmarker, det sydöstra skiftet består av växtlig grandominerad skog i gallringsålder och det tredje större skiftet i öster har karga kullar blandat med mycket bördig mark. På fastigheten finns höga naturvärden i naturreservatet - äldre barrskog i kuperad miljö - samt i en rasbrant. Villa Villekulla – nej, ursäkta, mangårdsbyggnaden – har en boyta om 155 kvm och 20 kvadratmeters biyta. Att det är ett originellt och spännande hus ser man redan när man på avstånd nalkas den lysande gula byggnaden.

Fortsättning publicerad 20091211


Födekulla gård

En hästgård på slätten mellan Motala, Vadstena och Mjölby.

I slättbygden mellan Motala, Vadstena och Mjölby ligger Födekulla gård, en hästgård med två stall och fyra hektar mark. En bäck porlar över ägorna och det finns möjlighet att gå med i ett jaktlag och ge sig ut i markerna med gevär i hand. Födekulla är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Intresset för hästsport i alla former verkar öka hela tiden. Trav, dressyrridning, fälttävlan, westernridning och mycket annat lockar många deltagare. I takt med det ökande intresset för hästverksamhet har det även blivit mer och mer populärt att köpa en gård med några hektar mark och ett stall eller i vart fall en byggnad som kan byggas om och förses med hästboxar. Sådana ”hästgårdar” säljs det varje år ett antal av i Östergötland. Födekulla är en typisk hästgård, även om marken och byggnaderna självklart kan användas även i annan verksamhet. Den som vill hålla andra djur än hästar, exempelvis får, har också glädje av stall och betesmark. Det ena stallet på Födekulla innehåller fem stora, ljusa boxar med full takhöjd och nya lysrörsarmaturer. Dessutom finns fikarum, en mindre sadelkammare, foderficka med inblåsning och en höskulle med hötork. Det andra stallet är byggt för lösdrift. Det inrymmer fyra boxar, som också lyses upp med hjälp av nya lysrörsarmaturer. Gödselplatta finns anlagd, men vill man ha 12 hästar eller fler måste man även bygga en urinavskiljare.

Fortsättning publicerad 20091204


Ramsdals gård

Gården där Charlotta von Feilitzen fick en uppenbarelse är till salu.

Havsluften är frisk, utsikten över Sandfjärden är intagande och det omväxlande odlingslandskapet med ömsom åkrar och hagar, ömsom skogsområden är färgstarkt och levande. Det är lätt att förstå varför mangårdsbyggnaden på Ramsdals gård uppfördes där den gjorde år 1900. Ramsdal i Sankt Annas skärgård är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Mangårdsbyggnaden på Ramsdal, med sin ljusa, putsade fasad, har en boarea på 262 kvm och en biarea på 59 kvm. Som besökare möts man av en stor veranda i två plan med mycket snickarglädje innan man når de breda dubbeldörrarna som leder in i hallen, där väggarna till hälften är klädda med bröstpanel. Dubbeldörrar i trä för vidare in i den luftiga salen med stavparkettgolv i ek och en bred, rektangulär, vit kakelugn. Också salens förmak har parkettgolv och en än praktfullare kakelugn, försedd med en vacker dekoration. På bottenvåningen finns även vardagsrum, ett sovrum, duschrum, toalettrum, arbetsrum samt det ena av husets två kök. Nu används byggnaden som ett mycket rymligt enfamiljshus, men tidigare har den inrymt två bostäder. Det modernaste köket återfinns en trappa upp, där man även hittar ytterligare tre sovrum, dusch- och toalettrum, en hall, allrum med utgång till balkong och en andra sal med trägolv och kakelugn, också den med utgång till balkong.

Fortsättning publicerad 20091127


Dalby gård

Anrik nämndemansgård i södra Närke.

Dalby gård i Hammars socken i den sydligaste delen av Närke har varit i samma familjs ägo sedan början av 1700-talet. Två generationer nämndemän finns i ägarlängden, så gården kallas även nämndemansgård. Dalby är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORÉN

Åtta generationer av samma familj i rakt nedstigande led har innehaft Dalby. Av de senaste 300 årens ägare kan bland andra nämnas Jan Jönsson, född 1765 och avliden 1830. Hans son Carl Jansson, född 1800 och avliden 1858, var sedan ägare. Efter laga skifte 1842 flyttades gården ut från byn till sin nuvarande plats. Nästa ägare var Carls son nämndeman Karl Adolf Karlsson, född 1842 och avliden 1903, gift med Klara Lovisa Andersdotter. Gården överfördes sedermera till deras son, nämndeman Gustaf Arvid Teofil Karlsson, gift med Elin Maria f Jansson. Deras son, civilingenjör Rune Karlsson, var sedan ägare, följd av dennes son, lantmästare Sten Karlsson, gift med Laila Karlsson. Efter Sten Karlssons bortgång har fastigheten övertagits av döttrarna Åsa och Karin Karlsson som är de nuvarande ägarna. Den ljusgrå mangårdsbyggnaden uppfördes 1845 och har ett högt läge med utsikt över öppen mark. Frontespiser åt vardera långsidan ger exteriören dess karaktär. När man passerat en förstukvist och entrédörren, kommer man in i den rymliga hallen som har tegelfärgade golvklinkers och en mörk träpanel på ena väggen, vilket ger en rustik atmosfär. Till vänster ligger det stora lantköket med vedspis och en bred spiskåpa. Vedspisens front är vit, vilket gör att den passar väl ihop med de modernare maskinerna i köket.

Fortsättning publicerad 20091120


Byn Folkarp

En egen, oskiftad bondby i Hålaveden.

Är du intresserad av att bli ägare till en alldeles egen, småländsk bondby? Då har du chansen nu. Byn Folkarp är veckans objekt i artikelserien ”Gård till salu”.

Text: ANDREAS NORLÉN

På gränsen mellan Småland och Östergötland, mellan sjöarna Vättern och Sommen, ligger en skogsrik trakt som bär namnet Hålaveden. I dessa bygder, närmare bestämt i Tranås kommun, ligger byn Folkarp. Folkarp utgjordes från början av två gårdar och här har tidigare seklers skiftesreformer kommit och gått utan att lämna några avtryck. Byn är oskiftad, vilket innebär att det i ett samlat gårdscentrum finns dubbla uppsättningar av det mesta.
– På slätten är nästan alla byar skiftade, men i skogsbygden finns en del oskiftade byar kvar, förklarar ansvarig fastighetsmäklare Martin Sundström, Areal i Vadstena.
I skogstrakterna var åkermarken en begränsad resurs. Om alla i byn skulle få ha sin gård i anslutning till sin del av åkrarna efter en skiftesreform, skulle man på en del håll bara ha kunnat flytta ut boningshusen några hundra meter från den ursprungliga byn. Då hände det att det inte blev något skifte alls, utan byggnationen låg kvar där den alltid legat. Folkarp är ett sådant exempel. Ytterligare en sak som gör Folkarp unik är att byns båda gårdar för länge sedan kom i samma familjs ägo, vilket gör att det idag är hela byn som bjuds ut till försäljning.

Fortsättning publicerad 20091113


Nämndemansgården

Mangårdsbyggnad med glasveranda och kakelugn.

Äldre tiders nämndeman i Trärum i Sankt Anna bodde ståndsmässigt. Nämndemansgården, med fastighetsbeteckningen Trärum 2:1, har en rymlig mangårdsbyggnad med stor glasveranda samt flera ekonomibyggnader. Nämndemansgården är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Den natursköna bygden vid östgötakusten är attraktiv som boplats. Nämndemannen hade nära till Sankt Annas rika möjligheter till natur- och friluftsliv, men samtidigt inte långt till städerna i trakten. Till Söderköping är det 25 kilometer, medan Norrköping ligger 40 kilometer bort. Det som nu säljs är Nämndemansgårdens gårdscentrum samt ett mindre markområde om 0,6 hektar. Övrig mark som hör till Trärum 2:1 kommer att styckas av. Det innebär att gården lämpar sig för den som söker ett lantligt boende, kanske med möjlighet att utöva ett eller flera fritidsintressen eller andra verksamheter där man har behov av de lokaler som ekonomibyggnaderna erbjuder. I det före detta stallet har visserligen iordningställts ett garage med plats för tre bilar, men det finns en ladugård som skulle kunna inredas till stall, om man vill göra Nämndemansgården till en hästgård. Ladugården inrymmer ett före detta hönshus, en djurdel som idag nyttjas som förråd, en höskulle samt ett mjölkrum.

Fortsättning publicerad 20091106


Ydre Sunds-Äng

En gård till salu vid den riksintressanta kyrkbyn.

I den sydligaste delen av Östergötland ligger Sunds kyrkby, där kulturmiljön bedömts vara så unik att den av länsstyrelsen klassats som ett riksintresse. Vill man bosätta sig i dessa unika omgivningar kan man köpa gården Ydre Sunds-Äng 1:3, även kallad Lilläng, belägen i anslutning till kyrkbyn. Det är veckans ”Gård till salu” i vår artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gårdens byggnader ligger norr om Sunds kyrka och i öster går marken ner till Stora Sundssjön. Den totala arealen uppgår till 19 hektar samt därutöver ett vattenområde i sjön. Mangårdsbyggnaden på Lilläng uppfördes troligen under senare delen av 1800-talet och är – namnet till trots – ett lite större boningshus än man traditionellt har uppfört i de här bygderna. Boytan är ungefär 240 kvadratmeter, fördelade på två våningsplan. Den har ett öppet läge med fin utsikt åt olika håll – i motsats till vad många kanske tror är möjligt i dessa skogrika bygder i gränslandet mellan Östergötland och Småland. När man närmar sig mangårdsbyggnaden med dess ljusgula träfasad, lägger man snabbt märke till den trevliga verandan, som är försedd med en hel del snickarglädje. Passerar man verandan och entrédörren, kommer man in i den stora trapphallen, som leder vidare in i resten av huset.

Fortsättning publicerad 20091030


Börstorp slott

Storstilat vid Vänern.

Ett riktigt 1600-talspalats med 810 hektar mark är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie: Börstorp slott. Det ligger alldeles intill Vänern, någon mil norr om Mariestad.

Text: ANDREAS NORLÉN

Från grindarna och vidare genom den 200-åriga lindallén kommer man fram till gårdscentrum med dess stilfulla byggnation. Väl inkommen i slottet genom porten stiger man genom en halvtrappa in i den nedre våningen som idag fungerar som ett modernt boende med nyrenoverat kök, grovkök, samt ett tiotal rum och salonger med historisk 1600-talskänsla. I lilla hallen, köket och grovköket finns vattenburen golvvärme. En vacker stentrappa leder upp till paradvåningen där stora salonger och gemak tar vid och där 1700- och 1800-talet satt sina spår i golv, väggar och takutsmyckningar. På den tredje våningen finns ett flertal nyrenoverade gästrum och en större samlingssal. Genom en vindlande spiraltrappa kommer man till sist upp till tornets takterrass där man får en hisnande utsikt över Börstorps ägor.

Fortsättning publicerad 20091023


Marstad 8:1

Ett ställe att älska.

Bygderna kring Skänninge har som bekant varit bebodda mycket länge. Gården Marstad 8:1 ligger några kilometer från Skänninge och har gamla anor. Redan år 1414 omnämndes Nisse i Marstad som bisittare i tingsrätten. Marstad 8:1 är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gårdens areal är omkring 47 hektar och då ingår Marstadängarna, ett kalkkärr som utsetts till Natura 2000-område för sina höga naturvärdens skull. Kalkkärr är en mycket ovanlig naturtyp med många ovanliga arter. För att de typiska arterna ska bevaras, krävs att marken hålls öppen. Ibland anordnar länsstyrelsen guidningar vid kalkkärret. I somras, när orkidéerna blommade, var det den kände naturguiden Lars Frölich som stod för sakkunskapen och lät deltagarna stifta bekantskap med sällsynta blommor. Mangårdsbyggnaden är uppförd i en lite ovanlig L-form med en utskjutande del till vänster om huvudingången. Man stiger in i huset via
vitmålade, dubbla dörrar till en ljus rymlig hall med vita snickerier och välbevarade spegeldörrar. Över entrédörrarna sitter en taggad kantlist, som Bibi Dawe fick inspiration till vid ett besök i Gamla Linköping. Rakt fram genom hallen ligger matsalen med fönster mot husets baksida. Till vänster om matsalen och hallen utmed husets västra gavel ligger två sällskapsrum med valv och skjutdörrar emellan. Båda rummen har runda, vita kakelugnar, en med dekormålning, en utan. Ingen av kakelugnarna i huset har dock använts på länge.

Fortsättning publicerad 20091016


Helgerums slott

Ett praktfullt sagoslott.

I södra Tjusts vackra skärgård, längst in i Helgerumsflaken, ligger Helgerums slott. Den praktfulla byggnaden ligger på vackra stenterasser och utgör såväl från land som från sjösidan en magnifik syn. Tack vare Helgerums slott har Länstidningens artikelserie ”Gård till salu” den här veckan gått utanför Östergötland till norra Kalmar län.

Text: ANDREAS NORLÉN

Redan på 1300-talet finns egendomen Roma, som Helgerum var en del av, dokumenterad. Roma ändrade senare namn till Rumma. År 1446 övergick Rumma, med Helgerum som en del, till familjen Gyllenstierna då Erik Eriksson Gyllenstierna gifte sig med Kristina Karlsdotter, dotter till kung Karl Knutsson Bonde (som satt på Sveriges tron i tre omgångar). På 1500-talet gick sedan gården över i familjen Trolles ägo. Anna Trolle ägde och drev gården under lång tid och hon fick vara med om allt från Dackefejden på 1540-talet, Nordiska sjuårskriget på 1560- talet, hennes mans och systersöners avrättningar, hennes sons för tidiga död och flykten till skogs under Kalmarkriget på 1610-talet. Anna Trolles händelserika liv skildrades i somras i skådespelet ”Anna och fransmannen”, som spelades i Bergqvara. Under alla dessa händelserika år hade egendomen inte någon ståtlig huvudbyggnad utan bestod av 15 olika mindre hus. Genom arv gick godset på 1600-talet vidare till familjen Sparre. I mitten av 1700 talet ärvde Peter Christoffer Cederbaum Ankarsrums bruk, och Helgerum var centrum i den stora egendomen. Han lät påbörja en ny huvudbyggnad på Helgerum som stod klar 1756, om än inte färdiginredd. Detta är den byggnad som idag benämns Helgerums slott.

Fortsättning publicerad 20091009


Gryts prästgård

Prästgård med unikt läge vid Östersjön.

Redan på 1600-talet ville församlingsborna i Gryt att prästen skulle ha en rejäl bostad. År 1698 uppfördes de första delarna av det som idag är Gryts prästgård, några tiotal meter från Prästgårdsviken, en vik av Östersjön. Gryts prästgård är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Någon bondgård är prästgården inte. Tomten är visserligen på dryga 6 000 kvadratmeter – 0,6 hektar – vilket är imponerande ytor för en trädgård, men knappast nog för något mer omfattande jordbruk. Länstidningen har dock tagit fasta på att prästgården är en unik boplats och därför med bred marginal kvalar in bland gårdar som är värda att uppmärksamma i vår artikelserie. Boningshuset var en enplansbyggnad i lite drygt 100 år. År 1825 försågs huset med en övervåning och fick därigenom i stora drag dagens utseende. En ytterligare utökning av ytan skedde något sekel senare, år 1930, när en utbyggnad gjordes på husets södra sida. Där inryms idag tvättstuga, skafferi och matkällare. Den totala boarean är nu 240 kvadratmeter (kvm), medan biarean uppgår till 10 kvm. När man närmar sig prästgården på den grusade tillfartsvägen, ser man den först bara skymta bakom de två stora lindar, som höjer sig majestätiskt mot skyn vid gårdsplanens början. När man väl passerat dessa två ”grindvakter” och får en god bild av bostadshuset, ser man att det ljusröda, tegeltäckta sadeltaket passar fint till den milt gula, putsade fasaden.

Fortsättning publicerad 20091002


Lilla Bäckemåla

Hästgården med den originella mangårdsbyggnaden.

Lilla Bäckermåla är en gård som är precis så idyllisk som namnet antyder. Den ligger utmed vägen mot Södra Finnö, mellan Gryt och Fredriksnäs i Valdemarsviks kommun. Den har dock koppling till den stora världen, i och med att den ägs av EU-parlamentarikern Lena Ek och hennes man. Lilla Bäckermåla är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Lena och Anders Ek köpte gården för markens skull, men har inte behov av bostadshuset. Därför styckas nu mangårdsbyggnaden och en del andra byggnader av tillsammans med en del åkermark, som är lämplig att använda till beteshagar och – vips – har man en charmig hästgård. Den totala arealen efter avstyckningen beräknas bli ungefär 5,4 hektar. Av det är åkermarken omkring 2,8 hektar, vilket är ganska lagom för att förse några hästar – eller andra djur, exempelvis får – med nyttigt foder. Dessutom finns på ägorna lite skog, där man kan ta ut lite ved till husbehov. När hästarna inte kan gå ute, behöver de tak över huvudet. På Lilla Bäckermåla finns en ladugård-loge som är byggd i trä och är försedd med nytt plåttak. Den har yttermåtten 10,3 x 29,5 meter och är idag lämplig som förråd eller maskinhall, men det finns möjlighet att inreda hästboxar i logdelen.

Fortsättning publicerad 20090925


Klasborg

Klasborg är beläget på landet och har karaktären av en typisk mangårdsbyggnad.

När förra seklet var ungt byggde snickaren Klas Fagerberg ett hus och en snickarverkstad åt sig och sin familj i utkanten av byn Hosum, inte långt från Gryt. Huset stod färdigt 1911 och fick namnet Klasborg efter sin upphovsman. Klasborg är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Klasborg är inte en klassisk bondgård, men huset är beläget på landet och har med sin röda träfasad och vita knutar karaktären av en typisk mangårdsbyggnad, så det platsar fint i artikelserien. Dessutom är den tillhörande tomten ganska stor, nära 1,8 hektar. En stor del därav utgörs av gräsytor, men det finns också en del skog. Fagerbergs hade både höns och gris och en stor köksträdgård. För hundra år sedan var självhushåll och byteshandel viktiga inslag i försörjningen.
– Jag kan än idag känna lukten i morfars snickarverkstad. Det var en svag doft av terpentin, minns pensionerade fastighetsmäklaren Jan Johansson, barnbarn till Klas Fagerberg.
Han tillbringade mycket tid på Klasborg och alla jular firades hos morföräldrarna.
– Det var riktiga, lantliga jular med levande ljus i granen, berättar han.

Fortsättning publicerad 20090918


Mjölkviks gård

Mjölkviks gård har många tillgångar.

Vid sjön Åsundens strand någon mil söder om Rimforsa ligger Mjölkvik, en gård där rationellt skogsbruk kan kombineras med fin jakt. Platsen har varit bebodd länge, men den nuvarande mangårdsbyggnaden härstammar från 1700-talets mitt. Mjölkvik är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Mjölkvik är framför allt en skogsgård. Av gårdens cirka 361 hektar är 210 ha skog, 102 ha vatten, 29 ha åker, 10 ha bete och 10 ha övrig mark. Gården ligger i ett område som kännetecknas av sitt sprick- och eklandskap, vilket innebär att trakten präglas av liten nederbörd och låg humiditet. (Humiditeten är ett mått på mängden vatten som finns tillgänglig för livet i ett område. Humiditeten är nederbörd minus avdunstning under en viss tidsperiod.) På egendomen finns bevuxna hällmarker, liksom lövblandskog i områden med hagmarkskaraktär. Skogen domineras dock av barrträd. 57 procent är tall och 33 procent gran, medan lövskogen uppgår till en tiondel. Under 2008 upprättades en ny skogsbruksplan, enligt vilken det totala virkesförrådet beräknas uppgå till 30 132 skogskubikmeter. Medelboniteten beräknas till 7,5 skogskubikmeter. Skogens åldersfördelning är tämligen jämn, men tyngdpunkten finns i den gallringsbara delen av beståndet. Planens avverkningsförslag innnebär ett uttag av omkring 10 000 skogskubikmeter, varav hälften gallring och hälften föryngringsavverkning.

Fortsättning publicerad 20090911


Kvickstorp

Mangårdsbyggnaden känns öppen och välkomnande.

Stall med 15 boxar, en stor ridbana och stugor om man vill ordna ridläger. Kvickstorps gård någon halvmil utanför Åtvidaberg är väl förberedd för hästverksamhet och har därtill 24 planlagda villatomter på ett område som sluttar ner mot Fallasjön. Dessutom är Kvickstorp veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Kvickstorps gård är naturskönt belägen och de 80 hektaren fördelar sig mellan cirka 38 hektar skog och cirka 42 hektar hagmark, åkrar lämpliga för vallodling, de 24 tomterna (totalt omkring fyra hektar) och övrig mark. De tämligen stora hag- och åkermarkerna gör att gården är självförsörjande på hästfoder. Dessutom är markerna så stora att det finns goda möjligheter att rida på den egna marken, påpekar ansvarig fastighetsmäklare Magnus Edelberg, Edelbergs Fastighetsbyrå AB, Norsholm. Vill man inte sitta till häst när man förflyttar sig över markerna, utan föredrar att smyga fram med gevär i handen, ska man veta att det finns gott om villebråd i skogarna, inte minst vildsvin och rådjur. Gården har också egna fiskevatten, där man kan fånga både insjöfiskar som abborre, gädda, id och braxen och de röda små djur som vi gärna äter så här års: kräftor.

Fortsättning publicerad 20090904


Gudhammar

I bottenvåningens stora festsal finns praktfulla takmålningar, daterade 1748.

På en udde vid den södra stranden av sjön Skagern med vatten på tre sidor ligger den vackra mangårdsbyggnaden, som uppfördes i karolinerstil vid 1600- talets slut eller 1700-talets början. Den varmt gula träfasaden och det tegeltäckta mansardtaket smälter fint in i de natursköna omgivningarna. Veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie är Gudhammar egendom i norra Västergötland, 85 km söder om Örebro.

Text: ANDREAS NORLÉN

Länstidningens gårdsspanare har därmed gått över den östgötska länsgränsen, men det har sin förklaring. Den här artikeln publiceras i bilaganJordbrukaren och den delas den här veckan inte enbart ut till alla lantbrukare i Östergötland, utan även till alla lantbrukare i södra Södermanland, norra Småland och hela Örebro län. Därför anser vi att även ”Gård till salu” kan leta sig bortanför östgötagränsen. Gudhammar har gamla anor. Den äldste till namnet kända ägaren är kammarherren Peder Hård af Segerstad, även kallad ”rike Tivedsgubben”. Han stod som ägare 1625 och avled 1649. Efter hans död ägdes gården av andra medlemmar i släkten Hård af Segerstad till slutet av 1700-talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes alltså efter ”rike Tivedsgubbens” bortgång. Bygden kring sjön Skagern är känd för sina jordgubbsodlingar. Finnerödja – en ort som är starkt förknippad med jordgubbar – ligger i trakten.

Fortsättning publicerad 20090828


Karshults Gård

Elegant vid Borens vattenspegel.

Vid den norra stranden av Boren, strax utanför Motalas stadsgräns, ligger Karshults gård, en tidigare adelsgård med anor från 1600-talet. Gårdscentrum med den ståtliga mangårdsbyggnaden och de fyra flyglarna ligger på en höjd vid slutet av en lång allé. Karshult är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

En tidigare innehavare av gården var adelsmannen Kugelhielm, som bodde där med sin hustru Catharina Grijs. Deras vapen är bevarat i Motala kyrka, där de också lät bygga upp koret. År 1868 arrenderades Karshult av riksdagsmannen C J Jacobsson, som sedan köpte gården år 1872. Gårdscentrum ramas in av gräsmattor och välansade häckar med det långsträckta corps de logiet vid bortre änden, från allén sett. Framför den tunga entrédörren finns en bred stentrappa och över den ett tak, som bärs upp av fyra vita pelare. Den totala boytan är 416 kvadratmeter, som delats upp i två stora lägenheter. Den norra lägenheten innehåller på bottenvåningen två rum, två halllar, en stor sal med braskamin, ett stort lantkök, kaklat duschrum med wc samt separat gästtoalett. När man stiger upp på övervåningen, finner man två sovrum, wc och stora vindsutrymmen. Bostaden har utgång till ett inglasat uterum i två plan, som vetter mot baksidan och därmed erbjuder en vacker utsikt över Borens vattenspegel. Den norra bostadsflygeln innehåller på nedre planet två rum, en stor sal, ett stort kök, helkaklat duschrum och wc, gästtoalett, tvättstuga och två hallar.

Fortsättning publicerad 20090821


Veda Ryttaregård

Praktfull herrgård uppfördes 2005.

Det hör inte till vanligheterna att det uppförs nya herrgårdsbyggnader i Sverige, men år 2005 byggdes ett helt nytt corps de logi på Veda Ryttaregård, i närheten av Vreta Klosters golfbana utanför Ljungsbro. Det blev över 450 kvm med fyra badrum och sju sovrum. Veda Ryttaregård är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

– Det är ett storslaget och pampigt hus, konstaterar ansvarig fastighetsmäklare John Flood, Svensk Fastighetsförmedling i Linköping.
När man närmar sig gården, ser man på avstånd det tegeltäckta mansardtaket höja sig över de omgivande gräsmattorna och hagarna. Väl framme stiger man uppför den breda stentrappan och når de tunga, bruna dubbeldörrarna som leder vidare in i hallen, vilken är försedd med marmorgolv. Precis ovanför ytterdörren finns ett takfönster, som ger både extra ljus i hallen och en känsla av rymd. Marmorgolvet övergår i ett blänkande skeppsgolv med mörk nåtning (”mellanrum mellan brädorna”) och ekpluggar vid kortändarna. Skeppsgolvet fortsätter mot dubbeldörrarna till vardagsrummet. Till höger innanför dörrarna står en stram, stilren, vitmålad öppen spis, där elden syns bakom den stora glasluckan. Vardagsrummet fortsätter i en utbyggnad mot husets baksida, vilket gör att rummet har fönster i tre väderstreck och fin utsikt över det omgivande landskapet.

Fortsättning publicerad 20090814


Nedre Lagnö

Hästgård ett stenkast från havet.

Stiger man ut på yttertrappen, har man 200 meter till Östersjön, där gården har egna fiskevatten. En liten bit från mangårdsbyggnaden ligger stallet med sina fyra boxplatser. Låter man blicken glida över omgivningarna, ser man lummig grönska, fält och hagar. Vi befinner oss på gårdsplanen till Nedre Lagnö 6 – veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN


Gården är belägen på Lagnö, en ö i Sankt Annas skärgård i Söderköpings kommun, förbunden med fastlandet (halvön Toröna) via en bro som byggdes 1975. Nedre Lagnö ligger enskilt och naturskönt, men från Söderköping tar man sig dit på 20 minuter, så den är inte avsides belägen. Förr i tiden var Nedre Lagnö 6 en större gård, men efter avstyckningar uppgår arealen numera till cirka 2,3 hektar. Gårdscentrum utgörs av en mangårdsbyggnad, som ursprungligen uppfördes 1927 men topprenoverades 2005, en äldre mangårdsbyggnad i behov av upprustning, en flygelbyggnad, en stor snickeriverkstad, två sommarstugor, garage, vagnslider och ett stall.
– Det som slog mig när jag kom hit första gången var de stora möjligheter som finns här, framhåller ansvarig fastighetsmäklare Henri Riccono, Era Andersson & Karn Fastighetsbyrå i Linköping.
– Här kan man driva företag, skapa generationsboende och ha en fin hästgård, menar han.

Fortsättning publicerad 20090807


Aspöja

Aspöja är en fritidsidyll.

På 1920-talet bodde ett fiskarpar med elva barn på Aspöja, en liten ö i S:t Annas ytterskärgård. De levde av det havet gav i form av fisk och i någon mån sjöfågel. Nu är Aspöja en fritidsidyll – och dessutom veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.
Text: ANDREAS NORLÉN

Aspöja är belägen cirka tre sjömil sydost om Arkösund. Beger man sig dit per båt i 20 knops hastighet är man framme efter omkring tio minuter. Läget är idylliskt. Blickar man österut, ser man ut mot öppet hav. Låter man blicken glida åt väster, hamnar Arkösund i synfältet. Ön gränsar till ett naturreservat och österut finns även ett fågelskyddsområde. Det gamla fiskartorpet, som för inte så länge sedan var hem för 13 personer, finns fortfarande kvar på sin bergknalle, men är nu i behov av renovering. Det innehåller en kammare och ett kök, så det var inga stora ytor som familjen hade att röra sig på. Nutidens invånare på Aspöja behöver dock inte hålla till godo med fiskartorpet. År 1995 uppfördes på ön ett modernt fritidshus med treglasfönster och alla bekvämligheter. Det finns kök med kyl och frys samt spis, våtutrymme där man kan hålla sig ren – i den mån man inte badar direkt i havet – och en miljötoalett i en separat byggnad. Till köket hör också en matplats i ett burspråk. Byggnaden, som är 54 kvadratmeter stor, inrymmer härutöver en storstuga, en hall och två sovrum. Samtliga innertak är klädda med träpanel och golven är tillverkade av massiv björk, vilket förmedlar en rustik känsla.

Fortsättning publicerad 20090724


Hästhagen

Boningshuset omges av lummig grönska.

Ett eget vindkraftverk som ger 30 000 kWh per år – det ingår om man köper Hästhagen i Gårdeby i Söderköpings kommun. Hästhagen är, som namnet antyder, en riktig hästgård och dessutom veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Det egna vindkraftverket uppfördes för ett par år sedan och det är en lönsam investering. Dessutom produceras elen på ett miljövänligt sätt, vilket inte gör saken sämre. Det faktum att ”grön el” frambringas på gården gör kanske att man tycker att man lever ännu närmare naturen på Hästhagen än på andra gårdar, men oavsett hur det förhåller sig med den saken är Hästhagen naturskönt belägen på marker där allt som behövs för hästverksamhet finns. Från boningshusets tomt har man vacker utsikt över stall och hagar. Gårdens totala areal uppgår till drygt 27 hektar, främst hagmark. Samtliga hagar är inhägnade med elstängsel och i en av hagarna har byggts ett över 50 kvadratmeter stort vindskydd med eluppvärmd vattenkopp. Det finns alltså möjlighet att låta hästarna komma ut även under den kalla årstiden. På ägorna har även iordningställts en ridbana, 22 x 40 meter, och en rund paddock. Anläggningen är alltså väl förberedd för träning av olika slag.
- Det finns också utrymme att anlägga en travslinga, påpekar ansvarig fastighetsmäklare Magnus Edelberg, Edelbergs Fastighetsbyrå AB i Norsholm.
Det är nära till Mantorptravet och inte heller långt till travbanan i Örebro, så en travtränare skulle kunna bedriva sin verksamhet här. Stallet är modernt och inrett med 12 boxplatser, varav fyra fölboxar.

Fortsättning publicerad 200090717


Gårdeby Stuteri

Inte mindre än 36 boxar samt utestall. Tillstånd att bedriva verksamhet med 58 vuxna hästar och avel med 15 föl per år. Paddock, rundkorall och 22 hektar hagmark. Gårdeby Stuteri är rustat för omfattande hästverksamhet – och är dessutom veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gårdeby Stuteri återfinns i Söderköpings kommun, men har ett centralt läge mellan Linköping och Norrköping. Mangårdsbyggnaden ligger dock avskilt och erbjuder möjligheter till ett ostört boende i vackra omgivningar. Ekonomibyggnaderna omfattar totalt 970 kvadratmeter, varav den största delen utgörs av det stora stallet med sin vita nederdel, rödmålade överdel och sina 30 boxplatser. Därutöver finns ett mindre, vitt hingststall med sex boxar fördelade på ömse sidor av en kort korridor. Maskinhallen och garaget säkerställer att det finns gott om plats för den utrustning och de maskiner som behövs för att sköta gården. Anläggningen är utbyggd för att kunna användas till olika slags träningsverksamhet med hästar. Där finns en större ridbana, en belyst paddock och en rundkorall. En paddock är som bekant en ridbana, ofta inhägnad, med sand-, grus- eller flisunderlag. De internationella standardmåtten är 20 x 40 meter, men en paddock kan ha olika former och storlekar. En rundkorall är en rund inhägnad, ca 15-20 meter i diameter, som används för olika typer av dressyr och träning. Det finns gott om betesmark, drygt 22 hektar. Det har dragits fram sommarvattten till samtliga hagar och vintervatten till fem av dem. Mangårdsbyggnaden är en högt belägen en och en halvplansbyggnad med klarröd träfasad och vita knutar. Därifrån ser man ner till stallen och man har utsikt över de lantliga omgivningarna.

Fortsättning publicerad 20090710


Ingemarstorp

Ingemarstorp en bit utanför Boxholm är en vacker gård med gamla anor. På 1500-talet lär den ha ägts av Alvastra kloster och på 1600-talet var den i flera höga officerares händer, men 1696 drogs den in till kronan och förvaltades av staten i något sekel. Dessutom är Ingemarstorp veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN
Foto: PATRIK JOHANSSON

Det 200-300 år gamla corps de logiet på Ingemarstorp är en långsmal, gul byggnad med flera magnifika rum i fil – precis ett sådant hus som nuvarande ägaren Ulla Heller, som haft Ingemarstorp i tre år, drömt om.
– Det är en förmån att få bo i den här vackra miljön, framhåller hon, men konstaterar samtidigt att den 339 kvadratmeter stora bostaden är för mycket för henne.
Passerar man de vackra, dubbla entrédörrarna, kommer man in i en synnerligen rymlig entréhall med målat brädgolv i svarta och vita rutor, grå bröstpanel, en slät, vit, öppen spis samt ett kapprum. Från hallen leder vita dubbeldörrar vidare in i bostaden. Bottenvåningen domineras av fyra rum i fil. Vår vandring genom salarna inleds i den charmiga frukostmatsalen med blåvit tapet, kalkat brädgolv och kolonnkakelugn och fortsätter till den smakfullt inredda matsalen i gustaviansk stil, med blåvit 1700- talskakelugn, pärlgråa väggar, handmålade blå detaljer, oljat brädgolv samt utgång till terrass, där man möts av en praktfull vy över parken. Därefter följer en elegant salong med gulmålade väggar, grått trägolv samt en rak, vit kakelugn. Slutligen når vi det ljusa sovrummet, också det med gråmålat brädgolv och kakelugn.

Fortsättning publicerad 20090703


Fridhem

Fasaderna, som består av stående panel, är täckta med bygdegårdsröd Falu rödfärg. Fönstren och spröjsarna är målade i guldockra och har grå foder. I klockstapeln på taket till det större huset finns högtalare, så man kan låta en fanfar ljuda över gårdsplanen när jakten ska börja. Vi befinner oss på skogsgården Fridhem på Vikbolandet – veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Vid Fridhems gårdsplan, blott tre kilometer från Bråvikens vattenspegel, ligger inte ett utan två rejält tilltagna boningshus. Det ena har mansardtak och är cirka 310 kvadratmeter (kvm) stort, det andra har sadeltak och är 210 kvm. En genomgripande renovering på senare år har försatt de båda husen i yppersta skick. Redan i hallen till det störrre huset får man en känsla av att befinna sig i havsnära bygder. Väggarna är klädda med ljusmålad pärlspånt, men precis under taket finns väggmålningar, som föreställer flygande sjöfåglar. Hallen, som har ett rustikt, gråmålat trägolv, är rymlig och har både en kamin och plats för en sittgrupp. Från hallen når man den magnifika salongen med dess vackra, vita kakelugn med blå dekorationer. Både salongen och den angränsande matsalen har laserat trägolv och ljusa väggar, som låter konst och möbler komma till sin rätt. Rummen har många trevliga detaljer. I matsalen finns bland annat ett väggfast bufffébord med antika änglar. De ljust grå tak- och golvlisterna i salongen skapar en mjuk övergång mellan golv, väggar och tak. Trappan till övervåningen är gråmålad, liksom de pärlspontklädda väggarna. På övervåningen finns bl a ett rymligt bibliotek med platsbyggda skåp och bokhyllor, som gör att hela rummet kan präglas av böckernas närvaro. Ett hyllplan löper precis under taket, runt hela rummmet, även över fönstren, och ramar därmed in biblioteket på sätt som skapar harmoni.

Fortsättning publicerad 20090626


Brokind Stora Eke

En komplett hästanläggning med ridhus, beteshagar, åkermark och en modern bostad om 180 kvadratmeter – det får man om man köper veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie, Brokind Stora Eke 3 strax utanför Linköping. Utgångspriset är 15 miljoner kronor.

Text: ANDREAS NORLÉN

- Det är sällan fastigheter av det här slaget kommer ut på marknaden, säger ansvarig fastighetsmäklare Gustaf Eriksson, Länshem Fastighetsförmedling i Linköping.
- En så här stor ridanläggning med allt man kan tänka sig när det gäller utrustning och inredning finns det inte så många, konstaterar han.
Verksamhetens ena hjärta är stallet med sina 13 boxar, som är placerade längs en ljus och luftig korridor med vita väggar. Grinden till respektive box är av mörkgrönt järnsmide. I stallet finns en rymlig spolspilta och en nyrenoverad sadelkammare och varje box har sin egen vattenkopp. I anslutning till stallbyggnaden finns också en vidbyggd gårdsverkstad. Det stora ridhuset måste sägas vara gårdens andra hjärta. Yttermåtten är cirka 78 x 26 meter, vilket innebär att byggnaden täcker en area på över 2 000 kvadratmeter. Taket, som bärs upp av limträbalkar, välver sig över både en stor öppen yta och åskådarplatser. Det finns stora portar vid ena änden på långsidan och vid ena gavelsidan är det förberett för ytterligare boxar. Det här är ett ridhus som är avsett för såväl tränings- och kursverksamhet som allehanda tävlingar. På gården finns också en påkostad skrittmaskin med stomme av betonghålsten. Det är en rejält tilltagen anordning som dessutom är täckt med tak över den del där hästarna skrittar fram. Förutom ”huvudstallet” finns även ett så kallat utestall, som inrymmer tio boxar med vattenkopp till varje box. Redan nu kan alltså gården inhysa 23 hästar och det finns som sagt möjlighet att utöka antalet boxar, genom att bygga ett antal vid ridhusets gavel.

Fortsättning publicerad 20090619


Vårdsberg

Har du varit inne i ett möblerbart garage med burspråk och blänkande klinkergolv? Fastigheten Vårdsbergs kyrkby 1 har ett 100 kvadratmeter stort garage, som är lika lyxigt som boningshuset. Vårdsbergs kyrkby 1 är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Mellan boningshuset, som är en tidigare mangårdsbyggnad, och kyrkan går vägen till Linköping, vars centrala delar bara är sju kilometer bort. Trots detta ligger byn i hög grad i lantliga omgivningar. Den 280 kvadratmeter stora mangårdsbyggnaden har genomgått en grundlig renovering och resultatet har blivit en toppmodern bostad med klassisk karaktär. Genom dubbeldörrarna kommer man in i en hall med italienskt marmorgolv och ektrappa till övervåningen. Från hallen går man vidare till ett rofyllt läsrum med plats för stora fåtöljer vid en vackert ornamenterad, vit kakelugn från 1800-talet. Spröjsade dubbeldörrar med glas leder ut till ett klinkerbelagt uterum med poolområdet som ett gnistrande blickfång. Uterummet är cirka 30 kvadratmeter och värms vid behov med infravärmeaggregat. Poolen är 9*4 meter stor och 1,2 -1,8 meter djup. Kvänumköket i sekelskiftesstil, maskinerna från Gaggenau och bänkskivorna med franskt kakel harmonierar fint med Näfveqvarnspisen och eldstaden under den murade spiskåpan. Resultatet har blivit ett genuint lantkök med gemytlig atmosfär. Matplatsen återfinns i direkt anslutning till köket och har plats för många. Vardagsrummet/salongen sträcker sig längs hela gaveln och har många ljusinsläpp. De mörkröda tapeterna bidrar till att skapa en känsla av stil och elegans.

Fortsättning publicerad 20090612


Norrbyholm

På en klippa som sträcker sig ut mot sjön Erlången söder om Linköping ligger Norrbyholm. Det timrade bostadshuset ritades av Sveriges siste slottsarkitekt, professsor Isak Gustaf Clason, och uppfördes 1913 i nationalromantisk stil. Norrbyholm och den tillhörande Vallbergsgården är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Norrbyholms huvudbyggnad skapades av fröken Anna Bielke som levde 1864-1955. Hon växte upp på det närbelägna godset Sturefors och var genom hela sitt liv intresserad av naturen och den svenska historien. Under sitt aktiva liv reste hon runt mycket och framförallt är hon känd för det arbete hon gjorde med att dokumentera den samiska kulturen i Sverige. Hon levde i en tid då nationalromantiken genomsyrade såväl konsten med Zorn, Liljefors och Carl Larsson, som litteraturen med exempelvis Karlfeldts diktning. Genom detta kan man förstå fröken Annas tankar när hon gav arkitekturprofessor Clason uppdraget 1911 att rita och uppföra åt henne en kombinerad jaktstuga och sommarställe på de marker som hon tidigare införskaffat. Isak Gustaf Clason har ritat flera kända byggnader i Östergötland, bland annat rådhuset i Norrköping och Adelsnäs säteri utanför Åtvidaberg. Han lär ha sänts till Ornässtugan i Dalarna av fröken Anna för att finna inspiration till timmerhuset på klippan. Att nationalromantiken och förebilden fått råda förstår man när vägen kommer över höjden och Erlångens vatten breder ut sig. Nedanför ligger då Norrbyholm på sin bastanta klippa. Åt sydöst skymtar Grebo kyrktorn och efter en liten tur upp i skogen kan man från berget blicka över mot Sturefors slott på andra sidan sjön.

Fortsättning publicerad 20090605


Skattegården

De grova bjälkarna i taket – mörkare än de vitlaserade takbrädorna – bidrar till att ge köket en gammaldags, rustik karaktär. Samma känsla förmedlar den vita murstocken, till vilken den korpsvarta vedspisen och den praktiska kökspannan är anslutna. Vi befinner oss i lantköket på Skattegården i Österstad mellan Motala och Linköping veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

När de nuvarande ägarna förvärvade gården fanns det renoveringsbehov, men de grep sig verket an och bytte bland annat mangårdsbyggnadens eternitfasad mot en vacker träfasad som de självklart målade faluröd. Inriktningen på renoveringen har varit att på ett pietetsfullt och smakfullt sätt återskapa den klassiskt lantliga känslan i bostaden. När man stiger från förstukvisten in i hallen, möts man av ett välslipat trägolv, Carl Larsson-gröna bröstpaneler och en ljus tapet med ett gammaldags mönster, som också det går i en mild, grönvit ton. Till och med nyckelskåpet tar upp samma färgskala. Rakt fram, från entrédörrarna sett, leder en
trätrapp med rejält, vitt räcke till övervåningen. Till vänster finns köket och till höger går man in i vardagsrummet. Också köket är försett med en tapet som går i Carl Larsson- milda färger och som strax under väggens mitt övergår i vit pärlspont. Köket ger ett ljust och vänligt intryck, vilket den vita murstocken och det vitlaserade taket bidrar till. Även skåpsluckorna går i vitt. Kökspannan är ansluten till det vattenburna uppvärmningssystemet, vilket innebär att man alltid har en reservpanna, om det skulle bli strömavbrott. I det stora vardagsrummet syns strävan att skapa en ljus och öppen bostad än mer. Tapeten är ljus, det spända taket är vitt och på hedersplatsen tronar en öppen spis med vit murstock, murad, vitfärgad tegelram och braskassett. I anslutning till köket ligger matsalen, inredd med gammaldags tapeter och elegant parkettgolv.

Fortsättning publicerad 20090529Hycklinge 1:1

Den vattenhållande syrsanden gör den lätta jorden bördig och lämplig för odling av allt från vete till sallad, men även andra spännande grödor. Exempelvis var man här pionjärer när det gäller gräsmatteodling och det odlas fortfarande gräsmattor på en del av åkrarna. Vi befinner oss strax utanför Fornåsa samhälle i Motala kommun på Hycklinge 1:1 (och 4:9) – veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gården utgörs av två fastigheter: Hycklinge 1:1 och Hycklinge 4:9. Postadressen är däremot Hycklinge 20. För enkelhets skull används i texten benämningen Hycklinge 1:1. Syrsand innebär att det finns ett vattenförande lereller moränlager under den ytliga matjorden. Detta lager leder vatten underifrån mot ytan med hjälp av kapillärkraften, vilket bidrar till att jorden blir bördig. År 1980 var Hycklinge 1:1 den första gård i Östergötland, där man började odla gräsmattegräs, och den verksamheten lever kvar fortfarande. Genom åren har även mycket potatis och sallad odlats på de 43,5 livskraftiga hektaren. Nu är det dock huvudsakligen gräs och spannmål som gäller, förutom en salixodling på cirka 2,7 hektar. Åkermarken är utarrenderad till och med den 31 december 2011. En annan framåtsyftande satsning, där Hycklinge 1:1 deltog, var skapandet av Handelsbolaget Lönsås Vattten år 1976. Ett 20-tal lantbrukare gick samman och investerade i en stor pumpstation vid sjön Boren, mellanstationer på lämpliga platser och vattenledningar till varje delägares gård. Sedan fick delägarna själva dra ledningar till sina åkrar. Det här innebär att det finns möjlighet att bevattna all gårdens åkermark med friskt sjövatten från Boren. I vattendomen finns regler för hur mycket vatten som får tas upp och på Hycklinge 1:1 har man rätt att pumpa ut 18 kubikmeter per timma på ägorna. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes omkring år 1850 – årtalet 1848 står på skorstensstocken – men gården har äldre anor än så. Den äldsta byggnaden på gården är ett timmerhus, som fordomdags inrymde traktens
brännvinsbränneri. I varje socken fanns någon som hade rätt att tillverka brännvin och den lotten föll på Hycklinge 1:1.

Fortsättning publicerad 20090522


Gälstad-Lundby

Mitt i de östgötska jordbruksbygderna, 15 minuters bilfärd sydväst om Linköping, inte så långt från Mantorp, ligger Gälstad-Lundby 1, veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie. Mangårdsbyggnaden är topprenoverad de senaste åren och inbjuder till bekvämt lantligt boende. Stallet inrymmer 15 boxar, om man vill krydda sin tillvaro med hästhållning.

Text: ANDREAS NORLÉN

– Det finns stora möjligheter att utveckla en bra verksamhet här, menar ansvarig fastighetsmäklare Gustaf Eriksson, Länshem Fastighetsförmedling i Linköping.
Förutom boxplatserna innehåller stallet sadelkammare, dusch och spilta. Det finns också en stor logdel för hö- och halmförvaring eller lösdrift för hästar. I anslutning till gårdscentrum har en belyst paddock, 35 x 55 meter, med Paddexbeläggning anlagts och fram till den har vatten dragits. Arealen är totalt fem hektar. Förutom av trädgårdstomten närmast mangårdsbyggnaden utgörs den av flera beteshagar, där hästar (eller andra djur) kan gå ute under den varmare delen av året. I och med att ett f d magasin har inretts med en gästvåning och har pentry och duschmöjligheter finns det också möjligheter att anordna t ex ridkurser eller ridläger med övernattning. Gustaf Eriksson framhåller dock att gården lämpar sig lika väl för den som enbart söker ett boende i vacker miljö.
– Den blir vad man väljer att göra den till, konstaterar han.

Fortsättning publicerad 20090515


Askeby Storgård

Bygderna vid Askeby omkring 15 km öster om Linköping har varit bebodda mycket länge. På 1100-talet låg här en av kungens gårdar och från 1100-talets mitt och fram till reformationens 1520-tal verkade Askeby kloster. Askeby Storgård, som i trakten även kallas Norrgården, är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gårdscentrum på Askeby Storgård ligger på en höjd alldeles bredvid Askeby kyrka. Trädgårdstomten avgränsas från kyrkogården med ett staket. Gårdens byggnader ligger väl samlade i mitten av ägorna, med åkrar och betesmarker runtomkring. (Byggnaderna samt cirka åtta hektar åker och beten säljs för sig och resterande cirka 76 hektar mark för sig, även om samma köpare givetvis kan förvärva båda delarna.) Askeby ligger i gränstrakterna mellan östgötaslätten och de omkringliggande mellanbygderna.
– Under tidig medeltid, innan plogen blev ett spritt jordbruksredskap, odlades de lätta jordarna på höjderna. Senare fick man möjlighet att även plöja de tyngre lerjordarna, förklarar ansvarig fastighetsmäklare Martin Sundström, Areal Linköping.
Askeby var under medeltiden ett litet centrum, där vägar från olika håll möttes. Någon kilometer öster om Askeby Storgårds gårdscentrum finns ett vadställe, där man fordomdags korsade den bäck som utgör den norra gränsen för gårdens ägor. Där byggdes så småningom en stenbro. Vadet var orsaken till att vägen från Söderköping mot centrala Östergötland kom att passera Askeby. Vid gårdscentrum ligger vinkelrätt mot varandra två fullgoda bostadshus, ett något större (boyta cirka 170 kvm) och ett något mindre (boyta cirka 140 kvm), båda klassiskt faluröda med vita knutar. De omges av en stor, uppvuxen trädgård med fruktträd, bärbuskar och
trädgårdsblommor. Trädgården omgärdas av lövträd och syrénhäckar. Tack vare att husen ligger på en höjd, har man därifrån fin utsikt över det omgivande landskapet.

Fortsättning publicerad 20090508


Granby nära Roxen

Granby 15 km öster om Linköping är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie, men för den som kan sin lokalhistoria är det egentligen inte en gård utan tre: Granby, Handskestad och Bjärkestad. Den totala arealen uppgår till cirka 78 hektar, vilket illustrerar att gårdarna var mindre förr än de är idag.

Text: ANDREAS NORLÉN

Av detta är åkermarken 55,7 hektar. Därtill kommer 3,4 hektar beten och 14,66 hektar skog. Åkern på Bjärkestad ligger i ett väl samlat skifte utan brukningshinder. Huvuddelen av åkern på Granby finns i stora skiften i anslutning till gårdscentrum samt i ett skifte som "utjord". Handskestad finns inom en ägofigur och huvuddelen av åkern ligger i stora skiften. Alla åkerskiften kan nås med moderna lantbruksmaskiner. Jordarten består till övervägande delen av stenfri, vattenhållande, bördig lerjord, så kallad dunglera, i god hävd samt en mindre areal med lättare jordar. Det här är erkänt bra vetejordar med hög avkastningsförmåga och fungerande täckdikningar. Dunglera eller dungjord är en benämning på Östgötaslättens mycket styva, mullrika lera, som främst utnyttjas för stråsädesodling. Det är ett gammalt ord, som förekommer flitigt i P D Widegrens ”Försök till en ny beskrifning öfver Östergötland”, som gavs ut 1830. När han ska beskriva vilka boställen som finns i Vikingstad, skriver han bl a så här:
”1. Berga, 1 h. Kyrkoherde- Bostad som ligger 1280 alnar i Wester från Kyrkan och eger så i Man- som Ladugården förswarlig Åbyggnad. Socknebyggningen uppsattes år 1785, är täckt med spån och reveterad. På Åkern, hwars jordmån är dels wanlig lera, dels Dungjord och dels så kallad Skörlera, sås 16 a 18 T:r årligen; af Ängen bergas 50 a 60 lass Hö. 2. Gustad, 1 h. Pilgården, Kronofogde? Bostad med 12 T:rs årl. Uts. i Dunglera, 18 lass Hö, swagt Mulbete och föga Skog.”

Fortsättning publicerad 20090430


Harstad Norrgård

Den blågula flaggan vajar för vinden, den välskötta, faluröda mangårdsbyggnaden gonar sig i solskenet, utsikten över det brutna landskapet med sina åkrar och skogsdungar är intagande. Vi befinner oss på gårdsplanen till Harstad Norrgård mitt emellan Linköping och Norrköping – veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gårdscentrum på Harstad Norrgård ligger på en ås, det vill säga lite högre än det omgivande landskapet, vilket bidrar till den trevliga utsikten. Åkrar och ängar liksom ”rinner” från åsen och ut över nejden. Ägornas västra gräns utgörs av Kumlaån, där det finns möjlighet att fiska kräftor till husbehov. Vill man använda rejälare beväpning än kräftburar utgör, kan man ta geväret på axeln och ge sig ut att jaga rådjur, hare och vildsvin, som finns i markerna. Älg jagar man tillsammans med grannen på andra sidan ån.
- När jag och ägarna satt vid köksbordet och drack kaffe, såg vi plötsligt hur inte mindre än fyra älgar gick över åkern. Så många älgar på samma gång ser man inte så ofta i de här trakterna, säger ansvarig fastighetsmäklare Snorre Svahnström, LRF Konsult i Linköping.
Älgtilldelningen är dock för närvarande en kalv, så det hade inte varit tillåtet att rusa ut på gårdsplanen med geväret i högsta hugg och försöka skjuta hela älgkvartetten, ens om det hade varit jaktsäsong.
Det finns flera gårdar i Harstad by och de ligger ganska nära varandra, så man får nästan lite bykänsla på platsen och kan väl anta hur gemenskapen grannar emellan utvecklas.
- När man är på tomten på Harstad Norrgård, känner man dock inte att man har grannar nära inpå. Både frodiga häckar och flygelbyggnaden skyddar från insyn, framhåller Snorre Svahnström.

Fortsättning publicerad 20090424


Måsebo

En slingrande grusväg genom ett böljande landskap leder fram till Måsebo. Där öppnar sig landskapet med åkrar och beteshagar. En svalkande bris påminner om att gården ligger vid kusten, noga räknat Östersjökusten, en bit söder om gränsen mellan Östergötland och Småland. Måsebo är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.
Text: ANDREAS NORLÉN

Måsebo är den sista gården längs vägen, vilket borgar för ett enskilt och ostört läge. Fastigheten omfattar totalt 228 hektar (ha) i ett sammanhängande skifte, varav 157 ha skogsmark, 37 ha åker samt 68 ha betesmark. Till detta kommer även ett ca 40 ha stort vattenområde i havsviken Gudingen, vilket ger goda fiskemöjligheter. Nere vid strandkanten ligger en sjöbod i två plan om vardera 15 kvm som byggdes 1991. På nedre plan finns en vedspis för uppvärmning. Övervåningen passar väl för övernattning. Den gamla sjöboden ligger även den vid stranden fast en liten bit längre in i viken. Den nyttjas som redskapsförråd. Gudingen eller Gudingefjärden är en del av Tjusts skärgård och avgränsas i norr av Loftahammarshalvön och i söder av halvön Norrlandet. Några öar i Gudingen är Hasselö, Södra och Norra Malmö, Torrön, Björkö, Högö, Vidö, Stora och Lilla Rätö samt Solidö. Tjusts skärgård finns huvudsakligen i Västerviks kommun, men den del av Valdemarsviks kommun som ligger i Småland (om än i Östergötlands län) anses också tillhöra Tjustbygden.
Om vattenområdet i Gudingen ger fiske, så ger skogen bra förutsättningar för jakt.
- Den brutna terrängen med åker- och betesmark insprängd i skogsmarken innebär att det är mycket trevliga jaktmarker, menar ansvarig fastighetsmäklare Per Wahl, Areal Linköping.
Trakten är rik på vilt i form av såväl älg och dovvilt som rådjur, vildsvin och småvilt. Inte minst vildsvin finns det gott om i markerna.

Fortsättning publicerad 20090417


Solhem

Får, getter, ankor och höns bor och trivs på gården Solhem i Fängetrakten mellan Börrrum och Gusum. Det kan även människor göra och inom kort avgörs vilka människor som framöver ska få Solhem som sin plats i tillvaron. Solhem är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Gården gör skäl för sitt muntra namn på fler än ett sätt. Bygderna i sydöstra Östergötland, där gården är belägen, är rika på täta, trolska skogar, men från mangårdsbyggnaden har man vidsträckt utsikt över nejden. Gårdscentrum har nämligen placerats strategiskt i skogsbrynet, med mäktiga granar som vördnadsbjudande bakgrund och ljusa, öppna åkrar och ängar framför. Solen har alltså goda förutsättningar att lysa över boningshuset och dess närmaste omgivningar. Dessutom har mangårdsbyggnaden söderläge och blir därmed än mer smekt av solens livgivande strålar. Förutom solens påtagliga men ljudlösa besök på gården, får man själv stå för inbjudningarna om man vill ha påhälsning av någon. Solhem ligger enskilt och rofyllt, längst in på en avtagsväg från den allmänna vägen mellan Börrum och Gusum. Någon förbifartstrafik blir det alltså inte tal om.
– Det är så enskilt det kan bli, konstaterar ansvarig fastighetsmäklare Per Wahl, Areal Linköping.
Bostadshuset uppfördes i början av 1800-talet och är klassiskt rött med vita knutar. Det renoverades 1990-1991 och boytan är ungefär 65 kvadratmeter. På bottenvåningen finns hall och farstu med golvvärme och ett traditionellt lantligt kök med en gammal vedspis och en rustik murad spiskåpa. Det finns även en andra eldstad på entréplanet, nämligen i form av en kakelugn i salen invid köket. Därutöver har ett av bostadens tre sovrum placerats på bottenvåningen. På övervåningen finner man de övriga två sovrummmen – båda med rejäla gamla trägolv – liksom en hall och badrummet. På flera ställen i huset har man tagit fram de gamla timmerväggarna, för att ge huset en verkligt genuin och lantlig karaktär. Till detta bidrar också de breda golvtiljorna i flera av rummen.

Fortsättning publicerad 20090409


Gäddvik

Ydre är med sina 3 600 invånare en till invånarantalet bland de minsta kommunerna Sverige. Det är nog samtidigt en av de vackraste. Östergötland är begåvat med flera kommuner som kan platsa i den gruppen, alla med sin egen karaktär. Smålandsgränsens närhet är tydlig i Ydre. Det är kuperat och skogigt. Mycket rör sig omkring sjöarna, där Sommen dominerar. Här finner man möjligheter till fiske, camping och utflykter till kulturella miljöer. Bland de riktigt spännande utflyktsmålen finns platser som beskrivs i Ydrebygdens många sagor och sägner. Han brukar kallas den svenska folklivsforskningens fader, Leonhard Fredrik Rääf (1786-1872). I hans omfattande livsgärning, som bland annat innefattade att vara riksdagsman, ledamot av Vitterhetsakademien och medstiftare av Götiska förbundet samlade han även in material från Ydre: 2000 gåtor, folkvisor, sägner och ordspråk blev de fem banden ”Samlingar och anteckningar till en beskrivning öfver Ydre härad i Östergöthland”.

Studstorp hittar man mellan sjöarna Östra och Västra Lägern strax norr om väg 134 mellan Eksjö och Österbymo, cirka 3 kilometer väster om Rydsnäs. I prospektet kan man läsa att Studstorp är belägen: ”... där vägarna från Österbymo, Eksjö och Tranås möts.

Fortsättning publicerad 20130816


En havsörn seglar majestätiskt över nejden. Några sälar ses simma ute i vattnet. Ett rådjur går lugnt förbi i skogsbrynet. Vi befinner oss på ett genuint skärgårdshemman i hjärtat av den östgötska skärgården, närmare bestämt på Norra Finnö i St Annas skärgård i Söderköpings kommun. Fastigheten heter Gäddvik 1:10 och är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

En stor del av markerna på Gäddvik 1:10 täcks av barrskog, men på flera platser öppnar sig skogen och övergår i åkrar och hagar. När man når strandkanten, ser man hur den vidunderligt vackra skärgården med sin djupblå vattenspegel och sina större och mindre öar – en del frodigt gröna under den varma årstiden, andra vresigt karga – breder ut sig så långt ögat når. Totalt omfattar Gäddviks ägor 103 hektar (ha), varav 44 ha skog, 12 ha åker, 2 ha bete, 42 ha impediment och 3 ha övrig mark. Gäddvik har även stora egna fiskevatten, där man kan fånga allt från gädda och abborre till sik, flundra och strömming. Vissa dagar kanske man känner för att bege sig ner till stranden med kastspö i handen och se om det nappar, medan man vid andra tillfällen vill bege sig ut med båten och sätta nät för att se om strömmingen går till. Oavsett fiskelycka är det en upplevelse bara att stäva ut från bryggan en ljum, tidig morgon, just som solen har kämpat sig över horisonten, för att dra upp nät efter nät under fiskmåsarnas överinseende.
Dagens Gäddvik var från början två hemman och det finns följaktligen två mangårdsbyggnader och två ladugårdar på ägorna. Det är tänkbart att åter dela upp egendomen i två delar, till exempel om två familjer som umgås vill ha varsitt skärgårdsparadis, men ändå kunna tillbringa mycket tid tillsammans. Arealen är så stor att den räcker gott och väl till för två hushåll. Det faktum att det finns två boningshus gör att Gäddvik också lämpar sig väl för generationsboende. Det ena bostadshuset uppfördes omkring 1850 i 1,5 plan och byggdes till med bl a ett ytterligare sovrum år 1981. Boarean är cirka 144 kvadratmeter. Från hallen på övervåningen kommer man ut på en balkong i sydvästläge med vacker utsikt.

Fortsättning publicerad 20090403


Lilla Hester

Solen stiger sakta över horisonten och speglar sig i Hestrasjöns blanka vattenyta. Fågelsång hörs i fjärran. Några rådjur visar sig i skogsbrynet, men de försvinner snabbt in bland träden igen – för där kommer du, ridande på en smäcker häst på en av de ridvänliga skogsvägarna.
Känns det som en lockande framtidsbild? I så fall gör du klokt i att läsa den här artikeln om Lilla Hester, veckans ”Gård till salu”.

Text: ANDREAS NORLÉN

Lilla Hester är belägen i Ydre kommun, någon mil norr om Bruzaholms samhälle. Att vi befinner oss i de sydligaste delarna av Östergötland, där landskapsbilden snarare påminner om Småland än om östgötaslätten, visas av att gården ligger blott 27 kilometer öster om Eksjö.
- Det här är en komplett hästgård med både skog och beten, konstaterar ansvarig fastighetsmäklare Hans Ydremark, Fastighetsbyrån i Eksjö.
Inte sällan har mindre gårdar av det här slaget antingen betesmarker eller skogsområden, men här finns alltså bådadera. Gården omfattar nio hektar skog, 3,5 hektar åker och 3,5 hektar beten. All betes- och åkermark är inhägnad med elstängsel, för att man tryggt ska kunna låta hästarna gå ute hela sommaren. Totalt uppgår arealen till 22 hektar, men därutöver tillkommer 6,5 hektar ”ej arealredovisat vattenområde” i Hestrasjön.
- Skogen passar utmärkt till hobbyverksamhet som man kan ägna sig åt vid sidan av sitt vanliga jobb, framhåller Hans Ydremark.
Totalt beräknas virkesförrrådet uppgå till 1 000 skogskubikmeter, varav hälften är avverkningsbart genast. Det innebär att man i praktiken har obegränsad tillgång till ved för eget bruk. Skog innebär också möjligheter för den som tycker om att bege sig ut i markerna med ett gevär på axeln. På de egna markerna har Lilla Hesters ägare rätt att jaga småvilt. Dessutom ingår fastigheten i ett älgvårdsområde på totalt omkring 2 700 hektar, så det finns goda möjligheter att ge sig ut på spaning i kikarsikte efter skogens konung.

Fortsättning publicerad 20090327


Nocketorp Rössel 1

En lantgård med gamla anor. En bostadsflygel från 1800-talet. En mangårdsbyggnad i form av ett stort, tvåplans, rött hus med vita knutar. Det måste väl också vara uppfört på 1800-talet? Inte alls. Det blev färdigt i fjol och det ligger på Nocketorp Rössel 1, veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.
Text: ANDREAS NORLÉN

Gården ligger i den norra delen av Västerviks kommun, cirka en halv mil från kusten, och den är lätt att nå från E22:an. Mangårdsbyggnaden är en toppmodern byggnad på 155 kvadratmeter med hög standard både när det gäller val av byggnadsmaterial och maskinell utrustning. Den uppfördes från golv till tak år 2008, efter att den gamla huvudbyggnaden, som låg på samma plats, förstördes i en brand år 2006. På avstånd ser huset ut precis som en traditionell, lantlig mangårdsbyggnad, men kommer man närmare, ser man att det är ett nytt, fräscht hus med klassiska former som man har framför sig. Stiger man över tröskeln, kommer man till en rymlig entréhall med gråsvart klinkergolv och med en trappa upp till övervåningen. Bottenplanet kännetecknas av ljus och rymd och av en mycket öppen planlösning. Från hallen kommer man rakt in i det vinkelbyggda vardagsrummet, som har både parkettgolv och braskamin och gott om plats för umgänge, såväl i familjekretsen som i form av större bjudningar. Vardagsrummet är förbundet med kökets matplats, vilket illustrerar hur öppen planlösningen är. Matplatsen ligger i omedelbar närhet till tillagningsköket, men vill man inte sätta sig vid bordet och äta sin måltid, går det även att slå sig ned vid bardisken, som markerar gränsen mellan köket och matplatsen. Kökets utformning är i hög grad modern och trendig. Det mörkgrå klinkergolvet och det svarta kaklet ger en spännande kontrast mot de vaniljvita luckorna.

Fortsättning publicerad 20090320


Grytgöl 2:68

Isen ligger fortfarande på den närbelägna sjön, men snart smälter den och då dröjer det inte länge innan man kan se fiskarnas slag med stjärtfenorna bryta den blanka vatttenspegeln. Vill du äga en bit strand i å och sjö, med förbindelser till ett vidare sjösystem, och kanske sitta uppe en ljum augustikväll och vittja kräftburar? Då har du chansen nu, med tanke på att delar av stranden tillhör gården Grytgöl 2:68 och den är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Grytgöl 2:68 är belägen i utkanten av Grytgöls samhälle i Finspångs kommun. Från gårdscentrum är det promenadavstånd till närmaste skola och rimligt pendlingsavstånd till såväl Finspång som Norrköping och Örebro. I de skogsrika bygderna i norra Östergötland står både gran och fur i täta led och det är föga förvånande att en dryg tredjedel av gårdens areal utgörs av skogsmark, omkring 15 hektar av de totalt 42,5 hektar som egendomen omfattar. Därutöver finns ekologiskt brukad åker- och betesmark, så satsar man på att hålla hästar på Grytgöl 2:68 kommer de att ha gott om mat.
- Med tanke på arealen, måste man säga att det här blir en större hästgård, om man väljer den inriktningen, framhåller ansvarig fastighetsmäklare Magnus Edelberg, Edelsbergs Fastighetsbyrå AB i Norsholm.

Fortsättning publicerad 20090313

Sörby Säteri

Sörby Säteri är en av de större lantegendomarna mellan Linköping och Norrköping, vackert beläget i klassisk östgötanatur. Egendomen består totalt av 575 hektar varav 203 hektar inägomark och 338 hektar skogsmark. Byggnationen kännetecknas av den karakteristiska huvudbyggnaden från mitten av 1800-talet med tillhörande flyglar, bostäder och ekonomibyggnader. Sörby Säteri är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Sörbys historia är fängslande och har återgetts i flera sammanhang. Den gamla kulturbygden kring den vackra kyrkan i Örtomta är rik på lämningar från svunna tider. Här finns gravfält från äldre stenåldern, en fornborg och ett 130 m långt stensträngsystem där sannolikt den första boplatsen på Sörby var belägen. Ägarlängden är väldokumenterad till 17 släkter och den första som omnämns är släkten Stjärnbåt så långt tillbaka som på 1200-talet. Under den långa perioden fram till år 1700 så skiftade ägandet mellan tio släkter i femton generationer, där namn som Bonde, Slatte, Kyle, Lillie och Spens kan nämnas. Med Germund Cederhielm inleddes år 1708 en 130-årig ägarepok på Sörby. Germund var en skicklig ekonom och administratör och var bl.a. landshövding i Södermanland och hovrättsråd vid Göta Hovrätt. Vid Germunds död år 1740 testamenterades Sörby till Evert von Salza. Denne beskrivs som en märklig man vars största insatser skedde inom jordbruket där han var en nytänkare och stor experimentator. 1844 överläts egendomen egendomen på sonen Philip von Salza och det var under hans tid som det nuvarande corps-de-logiet uppfördes samtidigt som ekonomibyggnaderna byggdes till och moderniserades.
Kostnaderna för den stora byggnationen blev dock övermäktiga och Philip var tvungen att sälja Sörby. Efter en kortare tids innehav för ätterna von Platen och de Geer så övertog familjen de la Gardie Sörby. De kom att inneha Sörby ända fram till 1960 då nuvarande ägarfamilj under ledning av Carldavid Jönsson förvärvade egendomen. Sörby var då i mycket dåligt skick och familjen Jönsson har under hela sin ägartid lagt ner stor möda och gjort omfattande investeringar i såväl byggnader som mark och säteriet är därför nu i mycket gott skick.

Fortsättning publicerad 20090306


Skogs Norrgård

Den ligger vackert på en skogsklädd kulle som sluttar ner mot Stångån, Skogs Norrgård, en kvarts bilresa från Linköping. Hästgårdar i slättmiljö finns det ganska gott om i Östergötland, medan det kanske är lite ovanligare med en hästgård i dessa lite mer kuperade omgivningar som ändå befinner sig i omedelbar närhet till östgötaslättten. Skogs Norrgård är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Mangårdsbyggnaden med sin ljusa, reveterade fasad är omgiven av resliga träd, men utsikten ner mot Stångån är ändå vacker. Så här års är vattenspegeln frusen, men under de varmare årstiderna rör sig åns lopp makligt genom jordbruksbygden och skapar ett angenämt avbrott i landskapet. Skogs Norrgård har inte några vattenrättigheter i Stångån, men får ändå ta del av den miljö, den atmosfär och den utsikt som ett vattendrag ger upphov till.
- Skogs Norrgård har bildats genom en avstyckning från Hovetorps egendom, som i sin tur tidigare ingick i Bjärka Säby-egendomen, berättar Ulrik Abelson vid Skogssällskapet, som är ansvarigt mäklarföretag vid försäljningen av Skogs Norrrgård. Ansvarig mäklare är Jerker Laufors vid Skogssällskapets kontor i Västerås.
Huvudbyggnaden på Skogs Norrgård uppfördes år 1872 och de fina, gamla trägolven med sina rejäla träplankor finns bevarade. Även en del av innertaken utgörs av träplankor, medan andra är pappspända. Också på flera av väggarna finns träpanel om än inte av lika gammalt datum som golven. Det gäller dels i hallen, dels i köket i form av pärlspånt. I det ljusa och luftiga vardagsrummet finns en öppen spis, som kan sprida värme och gemyt under kulna höst- och vinterkvällar. Den murade spisen är vit, medan själva eldstaden är klädd med gulbrunt tegel. Också ladugården byggdes år 1872, dels av liggande timmer, dels av stolpar, melllan vilka bräder anbringades.En del av sockeln är av natursten, en del är av betong. Byggnadsytan är över 400 kvadratmeter.

Fortsättning publicerad 20090227


Boaryd hästgård

När man står på trappen och blickar ut över omgivningarna, ser man åkrar och ängar. En bit bort finns skogskanten och bortom den utbreder sig de vidsträckta skogsområdena i gränsbygderna mellan Östergötland och Småland. Häradssjöns vattenspegel blänker 300 meter från huvudbyggnaden. Är det här en plats, där du vill bygga en framtid för dig, din familj och kanske några hästar? Veckans ”Gård till salu” heter Boaryd och ligger i Ydre kommun.

Text & bild: ANDREAS NORLÉN

Mangårdsbyggnaden på Boaryd ser ut som en klassisk, lantlig huvudbyggnad från 1800-talets andra hälft eller 1900-talets första årtionden, med sin röda träpanel och sina vita knutar. Den är emellertid nyare än man tror. År 1950 revs det gamla boningshuset och ersattes av den nuvarande manbyggnaden. Dessutom är huset om- och tillbyggt sedan dess så i ”själ och utstrålning” är det ännu yngre än de 59 år som stommen legat där i sin glänta. Gården är belägen i princip så långt söderut man kan komma Östergötland. Från Österbymo åker man mot sydväst och passerar Rydsnäs innan man kommer till Boaryd, ligger nästan mitt på Smålandsgränsen. Tranås finns ett stycke norr om gården och från Eksjö är det inte mer än sju-åtta kilometers färd mot nordost. Trots att detta är bygder som är kända som skogstrakter, är mangårdsbyggnaden fritt belägen.
Närmast huset finns, som nämnts, öppna marker, främst beteshagar, vilket gör att byggnaden känns placerad i en ljus och luftig omgivning. Det hindrar inte att två av de drygt nio hektar mark, som hör till gården, utgörs av skog, men den finns inte precis inpå knutarna.
Mangårdsbyggnaden är renoverad på ett påkostat sätt och den har omvandlats till en modern, närmast trendig, bostad i en mycket lantlig och idyllisk miljö. Inredningen går i en sparsmakad stil som bygger på den effektfulla kontrasten mellan svart och vitt. Köksinredningen är svartlackerad och skåp och lådor är försedda med aluminiumfärgade handtag. De rustika brädgolven i såväl köket som vardagsrummet är laserade i svart, samtidigt som väggar och tak är enhetligt vita.

Fortsättning publicerad 20090220


Bottna gård

Vill du äga en alldeles egen del av Östersjön? En flik om 1,2 hektar är nu till salu – tillsammans med 42 hektar skog, 35 hektar åker, 5 hektar impediment, nära 16 hektar övrig mark, två boningshus samt ekonomibyggnader. Hela paketet heter Bottna gård och är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text & bild: ANDREAS NORLÉN

Gården, som utgörs av fastigheterna Bottna 2:4 och Bottna 3:5, är belägen i Söderköpings kommun och gränsar således till det stora innanhav som förbinder Sverige med Baltikum och Finland. Fiskerätten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen och därmed möjligheten att ta del av det fiskebestånd som Östersjön har att erbjuda. Till gården hör två sjöbodar, belägna vid en plats som kallas Veduddden, samt båtplats. Fordomdags var fisket en viktig inkomstkälla i dessa kusttrakter. Så är det som bekant inte längre, även om det fortfarande finns några yrkesfiskare kvar längs den östgötska kusten. Däremot är fisket en uppskattad bisyssla eller fritidssysselsättning för många lantbrukare med fiskevatten.
Det finns två bostadshus på Bottna gård. Det ena är en röd trävilla med vita knutar, uppförd 1938. Den inrymmmer fyra rum och kök och värms upp med hjälp av en vedspis. Det andra huset är också det en träkonstruktion med fasad av stående panel, men en knapp mansålder äldre. Det byggdes på 1880-talet, men har på senare år renoverats och tilläggsisolerats. Där finns fem rum och kök och uppvärmningen sköts med hjälp av kakelugnar och direktverkande elelement. I båda fallen finns eget vatten från borrad brunn och enskilt avlopp till trekammmarbrunn.Gården har ett antal olika ekonomibyggnader. Ladugården är givetvis rödmålad med vita knutar och har, enligt taxeringen, en yta som uppgår till 763 kvadratmeter, inklusive en tillbyggd verkstad. Den sistnämnda delen har tak av plåt, medan den äldre delen av byggnaden täcks av ett eternittak. Ladugården har tidigare använts till bland annat djurstall och maskinhall, men gör idag främst tjänst som förvaringsutrymme.

Fortsättning publicerad 20090213


Kumla Mossby

När du en dröm om att bli grisuppfödare? Eller är du redan uppfödare och vill expandera din verksamhet? Veckans ”Gård till salu” i Länstidningens och Jordbrukarens artikelserie är Mossby, ett välskött produktionsjordbruk med inriktning på svin, beläget strax väster om Hallsberg i Närke.

Text & bild: ANDREAS NORLÉN

– Man ska kunna gå med lågskor över hela gården oavsett väderlek, det är min målsättning och den lever jag upp till, säger gårdens ägare, Jörgen Rattenborg.
Han är känd i trakten för att ha en välskött och prydlig gård och hans välkrattade gårdsplan är ett bevis på att han håller vad han lovar.
– En del frågar hur jag har tid, men jag lägger en dag på våren och en dag på hösten på att harva och kratta gårdsplanen och det har jag glädje av hela året. Det är mycket trevligare om det är torrt och rent. Jag jobbade på två gårdar innan jag började driva eget och på det ena stället var det snyggt och prydligt, medan den andre struntade i sådant och då blev den gården också som ett ”vandrarhem”, ingen ville stanna kvar och jobba där, framhåller Jörgen Rattenborg.
Han har själv i dagsläget en anställd på 75 procent av en heltidstjänst och han tror att det är lättare att rekrytera om gården är välskött.
Driften av Mossby tog Jörgen Rattenborg över från sina föräldrar 1992, men han hade börjat som grisbonde redan 1988 på en närbelägen gård, som han sedermera lade ihop med Mossby. Fadern var ladugårdsförman i Västeråstrakten och köpte Mossby 1961. Gården tillkom troligtvis i samband med skiftesreformerna på 1800-talet.
Varje år levererar Jörgen Rattenborg ungefär 3 200 djur, varav en tredjedel är smågrisar, en tredjedel ärslaktsvin och en tredjedel är ”suggämnen”. Han har således ekonomibyggnader som täcker hela produktionskedjan: betäckningsstall, grisningsstall, smågrisstall, sinsuggstall
med tillbyggd gyltavdelning, slaktsvinstall och karantänstall.

Fortsättning publicerad 20090206
Yxnö gård

På en halvö en bra bit ut på Vikbolandet ligger Yxnö gård. Helt nära finns en plats med det fantasieggande namnet Skräckens udde, men när man låter blicken glida över omgivningarna är intrycket man får idyll och inte fasa. Yxnö är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text och bild: ANDREAS NORLÉN

Man nalkas mangårdsbyggnaden på Yxnö genom ett omväxlande landskap av fält, hagar och skogspartier. Sista biten fram till boningshuset far man på en grusväg, som efter en mjuk sväng mynnar ut i en gårdsplan, vid vilken även en magasinsbyggnad från 1940-talet är belägen. Runt gårdsplanen och byggnaderna finns stora, öppna gräsytor, kompletterade av en del höga träd. Bortanför trädgården breder ett böljande odlingslandskap ut sig. Här och där hejdas sikten av träd, skogsdungar och större skogsområden. Totalt omfattar Yxnö gård 19,3 hektar, bland annat fin betesmark. Gården får lite drygt 43 000 kronor per år i EU-stöd i form av gårdsstöd, betesstöd och vallstöd.
Magasinet vid gårdsplanen är avsevärt mer än ett magasin. Det har närmast karaktären av en flygelbyggnad och ligger som en flygel vinkelrätt mot mangårdsbyggnaden. I magasinet har inretts en lägenhet om 45 kvadratmeter med pentry och blivande toalett och dusch. På ovanvåningen finns ett förvaringsloft och på gaveln ligger ett dubbelgarage.

Fortsättning publicerad 20090130


Götala Korpralsgården

Vilken eller vilka korpraler som bott på gården förtäljer inte historien, men veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie är Götala Korpralsgården 165, i närheten av Varv i Motala kommun.

Text och bild: ANDREAS NORLÉN

Större delen av åkermarken – 71 hektar – är avstyckad, men nästan ett hektar finns kvar och ger både en rejäl trädgård och en ordentlig gårdsplan. Dessutom ingår flera ekonomibyggnader, som ger möjlighet att bedriva ett antal olika verksamheter. En sökning på Internet ger vid handen att korpralsgårdar finns på många håll i riket. Förutom i Östergötland får man träffar i t ex Småland och Västergötland. Benämningen bör vara ett arv från indelningsverkets dagar. Indelningsverket är den idag vanliga benämningen på den försvarsorganisation, som i sin moderna form infördes av kung Karl XI på 1600-talet och som avskaffades slutgiltigt först år 1901, när den allmänna värnplikten var fullt ut införd. För infanteriets del byggde systemet på att två eller flera gårdar tillsammans utgjorde en rote, som skulle ge bostad och mark samt lön och kläder åt en fotsoldat. Flottans båtsmän (meniga flottister) försörjdes på liknande sätt i kustlandskapen. Kavalleriet organiserades på ett något annorlunda vis. Det är rimligt att tänka sig att korpralsgården kan ha varit bostad åt en indelt korpral eller bidrog till att försörja en korpral.
Den varmt solgula mangårdsbyggnaden med sina vita knutar uppfördes 1909 eller eventuellt ännu tidigare. Den har en välkomnande, inglasad veranda, som leder in till en hall, där trappen till övervåningen finns. Genom ett par höga spegeldörrar, där mittpartiet är glasat, kommer man till sällskapsavdelningen, som består av två stora, luftiga rum i fil, där det är gott om plats för både umgänge i glada vänners lag och en fåtölj för mysiga hemmakvällar med en god bok. Sällskapsrummen, som har parkettgolv, innehåller varsin kakelugn, en rektangulär och en rund, båda klädda med traditionellt, vitt kakel. Taken är försedda med dekorativa målningar.

Fortsättning publicerad 20090123


Toscanavilla i Ingelsby

Ett svenskt funkishus omvandlat av en atenare och en Warszawabo till en bländande vit Toscanavilla på en höjd med vacker utsikt över sjön Åmmelången en liten bit från Askersund – det är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text och bild: ANDREAS NORLÉN

Om man ska vara noga är villan, som har adress Ingelsby, ingen gård i snäv mening. Däremot är den ett unikt hus, som har renoverats på ett avancerat och kärleksfullt sätt och därför förtjänar uppmärksamhet. Dessutom är den omgivande trädgården över ett halvt hektar stor, 6 665 kvadratmeter för att vara exakt, och ägarna har tidigare haft några får som ”gräsklippare”, så nog är det ett hus med ordentligt lantliga förtecken. Villan uppfördes 1939-40 av en förmögen familj från trakten. Sonen i huset tog över hemmet och bodde kvar där som ungkarl till sin död i slutet av 2002. Strax före midsommar 2003 köptes det av makarna Roman Konopka och Mitsi Ravel-Konopka, som flyttade in till jul samma år, trots att den omfattande renoveringen inte var riktigt färdig.
- Jag bodde i Örebro och min man bodde på Ingarö utanför Stockholm. Vi letade efter ett hus, där vi kunde bo tillsammans och vi ville att det skulle vara i närheten av mitt arbete på vårdcentralen i Askersund, berättar Mitsi Ravel-Konopka, som är född i Greklands huvudstad Aten.
En av hennes arbetskamrater tipsade om den ovanliga villan i Ingelsby och när makarna åkte dit, såg de genast husets potential. Roman har studerat arkitektur och har arbetat som designer och fick omedelbart en bild av vad han ville göra med huset: det skulle bli en Toscanavilla.

Fortsättning publicerad 20090116En idyll i Arkösund

När förra seklet var ungt blev Arkösund ett sommarparadis för förmögna Norrköpingsbor. En rest från den svunna tiden är en nära 300 kvadratmeter stor grosshandlarvilla med fin utsikt ut över vattnet. Dessutom har den en egen marina med 60 båtplatser. Grosshandlarvillan är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Arkösund ligger längst ute på Vikbolandet, omkring fem mil öster om Norrköping. När samhället kom till, var tanken att där skulle skapas en stor uthamn till Norrköping, eftersom det är lättare att hålla hamnen i Arkösund isfri än hamnen i Norrköping. Det fanns också tankar på större kvarnverksamhet och en järnväg till Arkösund, men planerna kom av sig och istället utvecklades samhället till en semesteridyll. I dessa besöksnäringens tidevarv satsas det mycket på Arkösund. Norrköpings kommun har köpt en centralt belägen kaj och det finns olika förslag på hur Arkösund ska utvecklas. Potentialen bedöms vara stor.
Grosshandlarvillan är belägen i andra änden av Arkösund jämfört med den kommunala kajen, men ändå centralt, blott några hundra meter från samhällets centralpunkt.
- Den ligger skyddat och trevligt och omges av en stor trädgård, framhåller ansvarig fastighetsmäklare Magnus Edelberg, Edelbergs Fastighetsbyrå AB. Potentiella köpare har två alternativ: antingen köper man enbart villan med trädgårdstomten och servitut på två båtplatser eller också köper man villan, trädgården och marinan med 60 båtplatser. Inklusive marinan är fastighetsytan nästan 1,4 hektar.

Fortsättning publicerad 20090109

Hälla Bergskullen

Ett helt nytt gårdscentrum har de senaste åren vuxit upp på landsbygden 14 km utanför Söderköping. Skog har avverkats och en mangårdsbyggnad samt två större ekonomibyggnader med tydlig hästinriktning har uppförts. Gården heter Hälla Bergskullen och är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Totalt omfattar ägorna 6,3 hektar tomt, betesmark, skog och impediment och från gårdscentrum har man utsikt över de egna markerna. Gården har tillskapats dels genom avstyckning från en större fastighet, dels genom efterföljande tillköp av ytterligare mark. Huvudbyggnaden stod färdig år 2004 och är en påkostad villa med 233 kvadratmeters boyta, putsad fasad och murad stomme.
- Idéerna har flödat när huset har kommit till, konstaterar ansvarig fastighetsmäklare Andreas Bielkhammar, Bielkhammar AB.
Det märks bland annat på utformningen av de väl tilltagna umgängesytorna på bottenvåningen, där köket är en integrerad del. Sällskapsrummet och köket förenas av en mäktig, vitputsad murstock, som är försedd med en öppen spis i sällskapsrummet och en vedspis med tillhörande spiskåpa på kökssidan. I det rymliga köket, vars golv är belagt med sjösten, finns gott om plats för en rejäl matgrupp och köket kan därmed mycket väl vara husets centralpunkt. I köket finns också ett stort skafferi med klinkergolv.

Fortsättning publicerad 20081219

Rystads-Höga

Åtta kilometer öster om Linköpings innerstad, inom synhåll från Roxen, ligger Höga, en liten jordbruksfastighet som har en lite ovanlig historia. Den har nämligen aldrig varit föremål för laga skifte, utan i alla tider varit ett enstaka hemman. Höga är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Laga skiftet, som i huvudsak ägde rum 1827 – 1928, var den tredje och sista av de stora skiftesreformer, som började genomföras i Sverige vid mitten av 1700-talet. Den första reformen var storskiftet och därpå följde enskiftet (1803 – 1827). Syftet var detsamma hela tiden, att lägga samman gårdarnas många utspridda, små åkerlappar till större enheter, som kunde brukas med rationellare metoder och utan att bönderna i byn var så beroende av varandra som tidigare. Före skiftesreformernas tid var det inte ovanligt att en gård hade tiotals olika småtegar utspridda över grannskapet. Tanken före skiftet var att varje gård skulle ha var sin andel i var och en av byns åkrar, vilket ledde till en mycket svåröverskådlig och tungarbetad ägobild.
Det var som bekant också skiftesreformerna som ledde till att byarna splittrades och att nya mangårdsbyggnader uppfördes i anslutning till respektive gårds nya marker. Det räckte att en bonde i byn begärde att laga skifte skulle äga rum, för att alla i byn skulle vara skyldiga att medverka.

Fortsättning publicerad 20081212

Orlundagården

Byggnaden heter Orlundagården och ser ut som en stilfull, lantlig mangårdsbyggnad, men någon lantbrukare har aldrig bott i det stora huset, som uppfördes 1928 och som är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie. Orlundagården är ett skolhus, som senare har hyst församlings- och förskoleverksamhet.

Text: ANDREAS NORLÈN

Byggnaden uppfördes som en folkskola av Orlunda kommun och användes för detta ändamål till slutet av 1960-talet. På 1940-talet gick omkring 40 barn i 6-årig folkskola i huset. Byggnaden skänktes sedermera till Orlunda församling som i sin tur donerade den vidare till en stiftelse som kallas Orlundagården. Därefter bedrev kyrkliga och ideella organisationer verksamhet i lokalerna. På senare tid huserade den föräldrakooperativa förskolan Dagis Annorlunda i byggnaden. Stiftelsen äger huset, medan tomtmarken, som uppgår till omkring 1 500 kvadratmeter inhägnad trädgårdstomt, ägs av Aska församling (i vilken det som tidigare var Orlunda församling ingår). Enligt stiftelsens stadgar ska den bedriva församlingsverksamhet, men stiftelsen har begärt ändring av ändamålsparagrafen så att Orlundagården får säljas, eftersom stiftelsen inte ser någon möjlighet att uppfylla verksamhetskriteriet. Samtidigt har församlingen begärt att få utse styrelse i stiftelsen. Stiftelsen kommer därefter att avvecklas.

Fortsättning publicerad 20081205

Horns-Falla

Överskjulen och Nerskjulen – se där de fantasieggande namnen på två sjöar i den skogrika Kindabygden. De båda sjöarna har i vart fall en sak gemensamt – de är belägna i anslutning till Horns- Falla 1:7, veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÈN

Tack vare sjöarna finns goda fiskemöjligheter för gårdens ägare. Horns-Falla 1:7 har nämligen del av det samfällda fisket i bland annat Överskjulen och Nerskjulen. En skogspromenad, som avslutas med en stunds avkopplande fiske vid en vacker insjöstrand – det finns onekligen sämre sätt att tillbringa en solig söndagseftermiddag på. Också mangårdsbyggnadens namn går i ”skjulens tecken”. Den heter Skjulefall och är ett trevligt trähus med naturskönt läge. I motsats till många panelklädda boningshus både på östgötaslätten och de östgötska skogsbygderna är den här byggnaden inte rödmålad med vita knutar. Istället lyser huset i en varm och vänlig solgul kulör. Bottenvåningen inrymmer två rum och kök, medan övervåningen – sovavdelningen – har två sovrum, badrum och rymliga, långsgående garderober.
På gårdens ägor finns också tre fritidshus, varav två ligger vackert helt nära Överskjulen och en är belägen ett stenkast från Nerskjulen. Samtliga tre hus omges av lummig och grönskande natur – även om lummigheten förstås varierar med årstiden – och står man på förstukvisten och tar ett djupt andetag, känner man den friska sjöluften i lungorna.

Fortsättning publicerad 20081128

Flemminge Herrgård

Den siste brukspatronen på Boxholms bruk var Carl Pontus af Burén. Han bildade Boxholms Aktiebolag, men trivdes inte i det nya bolagets styrelse, utan steg åt sidan och startade ett eget järnbruk. I närheten byggde han sig också en ståndsmässig bostad – Flemminge Herrgård, som är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Flemminge Järnbruk låg på Svartåns västra strand och inledde sin verksamhet år 1876, men det dröjde till 1893 innan den vackra herrgårdsbyggnaden stod färdig. De båda identiska flyglarna var å andra sidan på plats redan 1872. Flemminge Järnbruk blev, i motsats till Boxholms AB, ingen strålande framgångssaga. Bruket gick i konkurs 1911 och Boxholms AB tog över både verksamheten och Flemminge Herrgård. Järnbrukets chef, som då hade hunnit bli Carl Pontus bror Carl af Burén, tvingades flytta från herrgården. Flemminge Järnbruk lades slutligen ner år 1919, medan herrgården levde vidare som tjänstebostad åt olika chefer inom Boxholms AB. Flyglarna har hyrts ut och även annan verksamhet har förekommit i byggnaderna. Bland annat har huvudbyggnadens suterrängvåning använts som äppelmusteri.
Även herrgården med sin boyta om 395 kvadratmeter och 100 kvadratmeters biyta blev så småningom, 1986, ett hyreshus, som inrymde fyra lägenheter. De nuvarande ägarna har dock återställt huset till en rymlig och charmerande bostad för en familj, där den klassiska inredningen kommit till heders igen. Dessutom inredde de suterrängplanet till café och interiörbutik – ännu ett nytt användningsområde för den anrika byggnaden.

Fortsättning publicerad 20081121

Melstad Västergård

Anders Peter Andersson, ”Bonn på Druvan”, var en av 1800-talets mest kända och färgstarka personligheter i Linköping. Under en kort tid ägde han Melstad Västergård i Vallerstad socken strax norr om Skänninge. År 1881 sålde han gården till Wiktor Andersson. Nu vill Wiktors sonsons son, Mats Wikström, sälja gården, som därför är veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Wiktor Andersson var en driftig man, som byggde ladugård 1892, en ny mangårdsbyggnad 1901 samt stall och loge 1917. Det har under årens lopp också skett en del tillköp och avstyckningar. Sonen Simon Wikström tog över 1924, varpå hans son Ingvar Wikström trädde till och han lämnade sedermera över till sin son Mats, som haft gården utarrenderad i ungefär 20 år.
Mangårdsbyggnaden – en vacker byggnad med vitputsad fasad och frontespis åt vardera långsidan – renoverades på ett genomgripande sätt för första gången 1941 och nu senast 2007. Den sistnämnda renoveringen kan kallas en kulturgärning, eftersom syftet i mångt och mycket var att återskapa byggnadens ursprungliga karaktär.
– Vi tog bland annat fram den pärlspont, som tidigare utgjorde innertak men som man hade satt för, berättar Mats Wikström.
– Man förstörde inredningen i många hus på 1950- och 60-talen, konstaterar han.
På Melstad Västergård innebar dock ombyggnationen för några årtionden sedan som tur var inte att man rev ut det gamla, vackra innertaket, utan att man byggde för det och det gick därför att återställa. På samma sätt kunde de gamla, klassiska spegeldörrarna återfå sin forna elegans, genom att de masonitskivor, som fästs på dörrarna, avlägsnades.
Den vita, murade spiskåpan och vedspisen – för ovanlighetens skull försedd med vit framsida – hade glädjande nog bevarats i köket och de fick en ansiktslyftning, i samband med att hela köket moderniserades.

Fortsättning publicerad 20081114

Västra Ny prästgård

I Västra Ny prästgård bodde det präster från 1813 och tills för några år sedan. De senaste åren har byggnaden och den drygt en hektar stora trädgården, som gränsar mot den lilla Prästegölen, varit uthyrd, men nu vill den kyrkliga samfälligheten sälja. Västra Ny prästgård är veckans Gård till salu i Länstidningens och Jordbrukarens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÈN

På sidan 16 i detta nummer av Jordbrukaren berättar vi om flytten av ett unikt dass. Det är dasset som hörde till Västra Ny prästgård. Tack vare den flytten tyckte vi att det ligger väl i tiden att låta prästgården vara veckans Gård till salu.
Västra Ny församling med tätorten Nykyrka ligger i Motala kommun i Östergötlands nordvästra hörn och gränsar mot både Närke och Vättern. Prästgården är belägen i byn Ryggsten på motsatt sida om riksväg 50 från Nykyrka sett och var från början ett löneboställe åt kyrkan. Prästgård blev det 1813, när den nuvarande bostadsbyggnaden uppfördes.
Under slutet av 1900-talet frånsåldes jordbruksmarken och kvar blev en lummig trädgård med rik växtlighet. Där växer rhododendron, hortensior, gullregn, kastanjer, lindar, björkar och det lite ovanliga trädslaget pelarasp. Pelaraspen växer rakt upp som en pelare och kan bli 15-20 meter hög. Där finns också stora, öppna ytor, men även många fruktträd och bärbuskar. Trädgården går över i en liten slänt som sluttar ner mot Prästegölens vattenspegel. En äldre brygga med rejäla bänkar finns som en uteplats vid vattnet.
- Är man trädgårdsintresserad, tror jag att man kan skapa en väldigt spännande trädgård här, säger ansvarig fastighetsmäklare Martin Sundström, Areal Vadstena.

Fortsättning publicerad 20081107


Hagebyhöga hästgård

Nära Norrköping och Nyköping

När man stiger in genom ytterdörren, möts man redan i hallen av känslan av att vara i ett modernt hus där man bevarat den klassiska stilen. Hallen ligger i den förra året tillbyggda delen av mangårdsbyggnaden på Appelby 111 – en riktig hästgård, som är veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Huvudbyggnaden uppfördes 1848 i jordbruksbygden mellan Vadstena och Motala, inte långt från Hagebyhöga, och visst ser man att det är ett traditionellt utformat, lantligt boningshus i ett och ett halvt plan. Redan en hastig blick på interiören förstärker känslan, samtidigt som man också märker att mycket har hänt sedan 1800-talets mitt. De senaste åren har renoveringsarbetena pågått för fullt och det har resulterat i bland annat ett nytt, fräscht lantkök, där den gamla, murade spiskåpan har bevarats, samtidigt som den under sina ”vingars beskydd” har inte enbart en klassisk vedspis, utan även en toppmodern induktionshäll – en illustration så god som någon av hur gammalt och nytt förenas.
Matplatsen med sitt vitmålade trägolv, sitt rustika trätak och sina väggpartier av rött, strävt tegel förmedlar en känsla av ombonad hemtrevnad och kan utan tvekan fungera som en samlingspunkt i bostaden. Också vardagsrummet med likaledes vitt trägolv är givetvis en plats att träffas och umgås på. Där svarar den strama, vita kakelugnen för skön värme, när höststormarna viner runt knutarna. Behöver man lite extra värme, kan man krypa ner i massagebadkaret, som finns i badrummet i den nya tillbyggnaden. Där finner man även en relaxhörna och en duschalkov.

Fortsättning publicerad 20081031

Tornhus i Kinda

Tornhus och spiror hör inte till vanligheterna på mangårdsbyggnader på den östgötska landsbygden. Flodhsgården i den sjörika sydöstra delen av Kinda kommun är ett undantag. Flodhsgården är veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÉN

Flodhsgården är en av gårdarna i byn Vårdslunda. Dess originella huvudbyggnad lär ha uppförts år 1890. Dess färgsättning är traditionell - rött med vita knutar – men de båda tornhusen är onekligen annorlunda. På övervåningen innehåller ”tornen” varsitt smalt, litet rum. Det ena av rummen kan man endast nå från utsidan, genom att gå upp på taket till glasverandan och in genom en lucka. Glasverandan tillkom vid 1900-talets mitt och leder in till den ursprungliga entréhallen. Därifrån kan man gå vidare in i salen till höger eller ett mindre rum till vänster. Mellan dessa rum återfinns köket, som också har en hall, samt badrummet.

Flodhsgården har två boningshus. Det andra – ”gårdshuset” – uppfördes i början av 1800-talet, men är idag det av husen som ser modernast ut. Det byggdes till och renoverades år 1990. Också det stiger man in i genom en charmig glasveranda. På bottenvåningen finns det ljusa köket med pärlspont i taket och en bevarad vedspis med spiskåpa. Också i vardagsrummet finns en eldstad i form av en kamin.
– Husen gör att man kan ha generationsboende på gården, framhåller ansvarig fastighetsmäklare Per Wahl, Areal i Linköping.
Utöver boningshusen finns också ett par äldre ekonomibyggnader: en ladugård med en omodern djurdel och separat logdel samt ett timrat magasin.

Fortsättning publicerad 20081017


Elegant herrgård nära Linköping

En elegant herrgård, som har ett lugnt läge helt nära Linköping, som har ägor som sträcker sig ner till Roxen och som inte var opåverkad under det sena 1500-talets dramatiska maktkamp mellan kung Sigismund och hertig Karl – det är Idingstad säteri, veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÈN

Corps de logiet på Idingstad är en stram byggnad med cirka 640 kvadratmeters boyta. Från gårdsplanen stiger man upp på en stor stenterrass och vidare in i hallen, som tillsammans med allrummet bildar ett genomgångsrum till terrassen på baksidan, varifrån man har en härlig vy ut över den lummiga parken.
Till vänster om hallen återfinns två matsalar, kontor, förråd och ett restaurangkök. Går man istället till höger, när man befinner sig i hallen, kommer man till ett vackert kabinett med öppen spis och kan sedan gå vidare till tre sovrum, varav ett med badrum, wc och badrum.
Stiger man upp till övervåningen, når man först ett stort, genomgående vardagsrum med tre små balkonger. Där finns också ett enklare kök, fem sovrum samt två badrum och två wc.

Idingstad har gamla anor och omnämndes för första gången i skrivna källor så tidigt som 1315, då under namnet Ydhingstadhir. I slutet av 1500-talet ökade de politiska spänningarna i Sverige. Det handlade om både en regelrätt maktkamp och striden mellan katolicism och protestantism. Johan III, son till Gustav Vasa, var gift med en polsk prinsessa och deras son, Sigismund, valdes till kung i det katolska Polen.
År 1592 ärvde Sigismund även den svenska kronan efter sin far. Det sågs inte med blida ögon av hans farbror, hertig Karl, och sedan motsättningarna skärpts utbröt ett öppet inbördeskrig som slutade med seger för hertigen. Karl gjorde sedan upp räkningen med Sigismunds anhängare, genom att låta avrätta ett antal av dem vid Linköpings blodbad år 1600. Vad har nu detta med Idingstad att göra?

Fortsättningen publicerad 20080910

Lägger man ihop arealen hos de tio senaste ”gårdarna till salu” i Länstidningens artikelserie, kommer man ändå inte upp i den areal som veckans ”Gård till salu” har.

Text: ANDREAS NORLÈN

Det finns ytterst få egendomar som omfattar så mycket som 1 875 hektar, men det gör Forsby säteri mellan Valdemarsvik och Gamleby i norra Kalmar län. Dess imponerande storlek gör att det är det i särklass dyraste objekt som Länstidningen uppmärksammat. Prisnivån ligger på 125 – 130 miljoner kronor.
Forsby är unikt inte enbart genom sin imponerande storlek, utan också genom att ägofiguren hållits intakt under århundradenas lopp. Ägorna har formen av en stor fyrkant, utan några avstyckningar. Några gånger har visserligen avstyckningar skett, men dessa delar har senare kunnat återinförlivas med godset. Byggnationen domineras av den klassiska herrgårdsbyggnaden i Tjustempire från 1830-talet.
Nämns redan 1379
Första gången Forsby omnämns i skrift är år 1379 då gården ingick i Bo Jonsson Grips enorma jordinnehav om mer än 1 500 gårdar.
1631 instiftades Forsby Säteri av Ebba Stjernsköld som härstammade från släkterna Grip och Gyllenstierna, de dominerande familjerna i norra Tjust i äldre tider. Isaac de Besch, från en annan känd Tjustfamilj, köpte Forsby 1708. Detta är senaste gången egendomen gick i handel och fram till dags dato har överlåtelse därefter endast skett genom testamente, gåva eller släktköp. Isaacs dotterson Jöran Isac von Knorring lät bygga om corps-de-logiet och anlade även de båda flyglarna som fortfarande finns kvar. Jöran Isac var en originell person och stark motståndare till Gustav III:s strävan att minska adelns makt och inflytande. Efter en kontrovers med bygdens kyrkoherde, som stödde kungens förändringar, lät von Knorring flytta kvarlevorna efter sina föräldrar från kyrkogården till en egen minneslund vid Forsby.

Fortsättningen publicerad 20080912

Klassisk gårdsbild

Henrik Jagefalk är en välkänd och erkänt skicklig murare i västra Östergötland. En av hans många öppna spisar ser man på Särtshöga Lillgård i närheten av Väderstad. Den är ett vackert exempel på 1960-talets stil och smak. Särtshöga Lillgård är veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÈN

Den öppna spisen är placerad i det rymliga vardagsrummet och har en hög, svart sockel, en slät, vit spiskåpa och en eldstad med vedförråd uppbyggt av tegel.
Mangårdsbyggnaden på Särtshöga Lillgård uppfördes 1964 och är en rejäl och praktisk 1,5-plansvilla med 160 kvadratmeters boyta och 93 kvadratmeters biyta.
På dess plats stod tidigare ett äldre tvåvåningshus i dåligt skick, men i början av 1960-talet var känslan för att bevara det gamla inte så väl utvecklad, särskilt inte hos myndigheterna. För att man skulle få statliga lån krävdes exempelvis att husen såg ut på visst sätt. Ägarna blev därför uppmanade av myndigheterna att riva det gamla huset och bygga nytt.

Fortsättningen publicerad 20080829

Unikt läge vid Göta kanal

Omgiven av lummiga träd och med utsikt över Göta kanal ligger den vackra herrgårdsbyggnaden där vid gårdsplanen med sin varmt gula fasad och sina röda spröjsar. Tillsammans med sina likaledes gula flyglar bildar den en väl sammanhållen gårdsmiljö. Sörby gård strax utanför Borensberg är veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÈN

Stiger man ut på mangårdsbyggnadens baksida, behöver man bara promenera rakt över gräsmattan, förbi flaggstången, för att komma ner till kanalen, där båtarna sommartid glider förbi i maklig takt.
Det är ett trevligt och rogivande skådespel att se semesterfirarna passera i sina segel- eller motorbåtar, stundtals avlösta av de större kanalbåtarna med Juno och Wilhelm Tham i spetsen.
Vatten finns i närheten även i andra väderstreck. Man har också utsikt mot den närbelägna Kungs Norrbysjön.

– Sörby gård har ett unikt läge. Dels har man utsikten över kanalen, dels är det nära till riksvägen mellan Linköping och Motala, så kommunikationerna är mycket bra, framhåller ansvarig fastighetsmäklare Gustaf Eriksson, Länshem Fastighetsförmedling i Linköping.
Herrgårdsbyggnaden uppfördes 1860 och har en boarea på inte mindre än 360 kvadratmeter samt en biarea om 60 kvm. Passerar man verandan och de välkomnande glasdörrarna, kommer man in i en stor, rymlig hall med svart och vitt stengolv.
Också köket har generösa utrymmen och kan enkelt vara centralplatsen för det vardagliga livet. Synliga bjälkar ger en rustik känsla.
Huset har även gott om plats för fest och umgänge. Vardagsrummet och matsalen ligger i fil och kan välkomna många gäster. Båda rummen har vackra trägolv, men vardagsrummets väggar pryds av en mörkt grön kulör, medan matsalen går i kornblått.

Fortsättningen publicerad 20080822


Jakten och skogen ger huset karaktär

I Hålavedens djupa skogar, några kilometer söder om Boet i Ödeshögs kommun, ligger Lilla Fallsberg, veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie. Där finns vilt och fisk mer eller mindre direkt i trädgården. Den nyrenoverade mangårdsbyggnaden, som uppfördes omkring 1875, är högt belägen och har utsikt västerut över dammen, där öring och kräftor planterats in.

Text: ANDREAS NORLÈN

Exteriört ser boningshuset ut som många andra hus på landet – ett rött trähus med vita knutar – men interiören överraskar. Den har genomgått en mycket smakfull renovering under senare år och kännetecknas av ljus och rymd, men den står i fin samklang husets klassiska karaktär.
Köket är ett rejält, rymligt lantkök med en mäktig spiskåpa och en vacker vedspis. Inredningen går i vitt med vita väggar och skåpsluckor och ett svart- och vitrutigt golv. Köket är för övrigt det enda rum där man lagt ett modernt golv och inte tagit fram och iordningställt de gamla trägolven. Däremot har takets rejäla plankor bevarats och renoverats.

Från köket går man rakt ut på en stor altan med markis och utsikt åt väster, över dammen. Köket står också i direkt förbindelse med vardagsrummet, som i sin tur har en helglasad dörr med spröjsar mot en stor uteplats i öster. Man kan alltså sitta ute och njuta av solskenet på en altan eller uteplats nästan oavsett vilken tid på dagen det är.
Vardagsrummet, som är lite av husets hjärta, inrymmer idag både ett långt matbord och en skinngrupp och erbjuder således gott om plats för umgänge i goda vänners lag. Det vitmenade taket med sina breda plankor ger ett rustikt intryck.
Också det ursprungliga trägolvet är vackert renoverat och överallt i huset visas samma känsla för och omsorg om detaljerna. Elementen döljs elegant av en rutmönstrad panel och fönsterkarmar och dörrkarmar är noggrant iordninggjorda.
När man stigit upp för trappan till övervåningen, möts man av en möblerbar hall, också den försedd med rustika plankor på golv och i tak. De båda sovrummen är inredda i ljusa färger och har trevlig utsikt över trädgården. Lägg märke till pärlsponten på väggarna.


Fortsättningen publicerad 080801

Attraktivt på många olika sätt

Från souterrängvåningen passerar man altandörrarna och kommer ut på en terrass. En liten bit längre ner flyter Göta kanal makligt förbi. I slussen som ligger snett nedanför mangårdsbyggnaden ska en turistbåt just passera. Platsen är Mariehofs Egendom strax utanför Söderköping – veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÈN

Det 700 kvadratmeter stora corps de logiet ligger stramt och vördnadsbjudande i den somriga grönskan, precis som det gjort sedan 1836, fyra år efter Göta kanals invigning. Platsen har dock varit bebodd mycket längre än så. På de båda Duvkullarna, som ligger på ägorna, finns lämningar från järnåldern och gården är skriftligt dokumenterad sedan 1300-talet.
Under lång tid ägdes den av kyrkan, men i och med Gustav Vasas reduktion på 1500-talet övertogs den av staten och blev kungsladugård under Stegeborg, ett av dåtidens starkaste fästen för kungamakten. (Länstidningen skrev om Stegeborg den 13 juni 2008.)

Först mot slutet av 1700-talet kom gården, som på den tiden hette Ludderhuvud, i privat ägo genom hovintendenten Carl af Petersens. Han var uppenbarligen en romantiskt lagd person, för han lät byta det inte särskilt angenämnt klingande namnet ”Ludderhuvud” till ”Mariehof” efter sin hustru Maria, född Boije.
Efter hovintendenten blev friherre Gustav Frans Funck gårdens ägare, varpå Mariehof förvärvades av friherre Johan Adelswärd. Han sålde den år 1823 till krigsrådet Fredrik Ulrik Fries och det var han som lät bygga den nuvarande mangårdsbyggnaden. Släkten Fries ägde gården i nära ett och ett halvt sekel, innan den nuvarande ägarens far förvärvade den år 1961.
Huvudbyggnaden, som är uppförd i nyklassicistisk stil, är disponerad på samma sätt som många andra av den tidens herrgårdar. Bottenvåningen/souterrängvåningen innehöll kök och utrymmen för tjänstefolket, mellanvåningen var paradvåningen med stora salonger och andra sällskapsutrymmen och övervåningen inrymde sovrummen.
Också det tidigare än tydligare korridorsystemet visade att huset var byggt för att hysa gott om tjänstefolk. Tanken var att man inte skulle behöva gå igenom ett rum för att komma till nästa. Istället skulle tjänstefolket tassa i korridorerna och mer eller mindre omärkligt gå mellan våningsplanen. Nu har dock korridorerna delvis byggts bort.

Fortsättningen publicerad 080704


Kalbo gård - här finns plats för allt och alla

Idag ett arabstuteri med åtta boxplatser och stora ambitioner. Imorgon… ja, det bestämmer nästa ägare. Kalbo gård någon mil från Rejmyre i Finspångs kommun är veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Kalbo gård ligger idylliskt inbäddad i lummig grönska med närhet till flera bad- och fiskesjöar (bl a Stora Gryten med Bränntorp Fritidsområde). Det är inte heller särskilt långt till större städer. Både Norrköping och Katrineholm finns på tre mils avstånd.
Det är som bekant mycket skog i de nordliga delarna av Östergötland, men vid Kalbo by finns också en hel del betesmark. Till gården hör 1,5 hektar, men nuvarande ägare arrenderar också flera ytterligare hektar inhägnade beten.
Elisabeth Möller driver Kalbo Gård Arabstuteri tillsammans med kompanjonen Annika Karlsson, men de behöver mer plats för hästverksamheten och säljer därför Kalbo gård och söker en ny gård.
– Målet med avel måste alltid vara att fölet ska bli bättre än föräldrarna, framhåller Elisabeth Möller.
Klassvinnare
På deras hemsida möts man nu av en bild på vackra stoet Anemone, som blev klassvinnare vid en utställning i Kumla nyligen. Hon ska få ett föl nästa år, är det tänkt.
– Hon är lite kompakt och därför vill vi ha en hingst med lite höjd, för att få en bra kombination. Hon träffar i dagarna en kolsvart hingst i Malmköping.
– Avel är alltid en chanstagning, men vi strävar efter att avla med de bästa djuren och letar efter hingstar i utlandet. Anemone har amerikanska, egyptiska, engelska och ryska inslag, förklarar Elisabeth.
Polackerna är duktiga på arabhästar och nu har Kalbostuteriet en fölunge med helt polska anor stående på välkända arabstuteriet i Blommeröd i Skåne.
– Hon kan gå långt, säger Elisabeth Möller förhoppningsfullt.
De tränar sina hästar enligt principerna för horsemanship, dvs genom att förstå och använda sig av hästarnas naturliga beteenden och signalsystem.
På Kalbo gård finns en vinkelbyggd ladugård, som bl a inrymmer åtta hästboxar, varav tre är godkända för stora hästar. Två av de sistnämnda är även godkända fölboxar med plats för både mamma och barn. Med tanke på att arabhästarna är ganska små och nätta behöver de inte boxar som är anpassade för stora hästar.
Höskullen har körbro och körbana inne på skullen. Dessutom finns sadelkammare med garderober, gjuten gödselplatta och flytgödselbrunn.

Fortsättningen publicerad 080704


Östra Torpa

Två bostadshus med festlokal

För snart ett sekel sedan, år 1913, kom Johan Th. Pettersson till Östra Torpa i närheten av Väderstad. Han köpte både Östra Torpa Södergård och Wossagården och köpte senare även till en tredje fastighet. Han skapade därigenom den gård som idag benämns Östra Torpa och som är veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Södergårdens och Wossagårdens mangårdsbyggnader ligger helt nära varandra i grönskande omgivningar. Det rör sig om två kulturhistoriskt intressanta bostadsbyggnader, den ena uppförd på 1750-talet, den andra i slutet av 1800-talet efter en hemmansklyvning 1872.
Båda är trevliga hus med hög nostalgifaktor och deras läge i närheten av varandra gör dem väl lämpade för generationsboende.
Att det rör sig om faluröda hus med vita knutar behöver väl knappast påpekas.

Det äldre huset
Södergårdens huvudbyggnad, som är den äldre, har 65 kvadratmeters boyta och ett kök med en genuin, gammaldags vedspis bredvid den vanliga elspisen.
Vardagsrum, sovrum och ytterligare ett rum återfinns också på bottenvåningen. Via en trapp i den tillbyggda farstun kommer man till den golvade vinden med vindsrum.

Genuint bondkök
Wossagårdens boningshus har ett läckert kök med vedspis och murad, vit spiskåpa, som ger karaktär av genuint bondkök.
I vardagsrummet finns också en eldstad i form av en likaledes vit rörspis eller kakelugn.
De breda plankorna i vardagsrummets tak är vitmålade och ger en rustik känsla i det 55 kvadratmeter stora boningshuset.

Fortsättningen publicerad i Länstidningen 080613

Här sjuder det av aktiviteter

Myra gård i Vreta Kloster är ett riktigt ”företagshotell”. I en verkstadsbyggnad finns en däckfirma, i hönshuset huserar en hönsuppfödare och hans hönor och i ridhus och stall drivs en ridskola. Myra är veckans Gård till salu i Länstidningens artikelserie.

Text: ANDREAS NORLÈN

Det sjuder verkligen av aktivitet på Myra, som är vackert belägen på östgötaslätten med härlig utsikt i olika väderstreck. Hästarna var på plats först, långt före hönorna och däcken.
– Min morfar kom hit 1922 och han var hästkarl så han arbetade mycket med hästarna, berättar gårdens ägare, Ragnar Engström.
– Jag hjälpte honom med hästarna när jag växte upp.
Från början var det rejäla arbetshästar som fanns på Myra, men allteftersom åren gick ersattes arbetshästarna av traktorer och ridhästarna gjorde sitt intåg. Ragnar Engström har ägnat sig en hel del åt hästavel, men nu är stall och ridhus uthyrda.

Totalt har gården tre stallbyggnader, en med 20 boxar, en med 11 boxar och en med 6 boxar. Det största stallet, som är över 500 kvadratmeter stort, uppfördes så sent som 2003 och inrymmer utöver boxarna bl a tre uppställningsplatser, samlingsrum med pentry, sadelkammare, omklädningsrum, kök och övernattningsrum. ”Mellanstallet” på närmare 290 kvadratmeter har en höskulle över hela byggnaden, varav hälften med tork.
Ridhuset, som byggdes 1994, är på över 1000 kvadratmeter och ger gott om utrymme för ridskoleverksamhet.
Hönsen gjorde sitt storskaliga intåg på Myra 1972. Innan dess hade Ragnars mor, Gun, ägnat sig åt äggproduktion och kycklinguppfödning i mindre skala, men då byggdes ett rationellt hönshus med plats för omkring 5 000 frigående värphöns. Från början inrymdes fler hönor där, men det ändrade regelverket nödvändiggjorde en ombyggnation. I dagsläget är hönshuset utarrenderat och används för uppfödning av avelshöns.

Fortsättningen publicerad 20080530


Drevs i 60 år av bondeprofil

Nu säljs en gård som tillhört en levande legend i lantbrukarkretsar: Brink i Östra Tollstad utanför Mantorp. Den drevs i mer än 60 år av lantbrukaren Janne Andersson, som körde traktor 90 år fyllda. Brink är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Människor insåg tidigt fördelarna med att odla på de rena, fina sandjordarna i trakten och Brink var en av de två första gårdarna i Östra Tollstad.
När Janne Andersson kom till Brink som ungkarl år 1930 började han med att odla morötter, en gröda som passar utmärkt i den jordmånen. Senare gick han över till potatisodling. För närvarande är äldre vall insådd på hela arealen, som är samlad i ett skifte nära gårdscentrum.
Entreprenör
Janne Andersson var en entreprenör som ville utveckla och expandera sin verksamhet. Han arrenderade ytterligare mark av både kyrkan och grannar och år 1945 uppförde han en ladugårds- och logbyggnad som var mycket stor i förhållande till den brukade arealen.
– Han hade ett bra ”byggnadstänk”, konstaterar dottern Inger Svensson, som nu säljer gården.
– Ladugården och annat han byggde har en bra arkitektur och är praktiskt genomtänkt, framhåller hon.
Logdelen har hårdgjord genomkörning och, vid sidan om, stora förvaringsutrymmen. Där finns också foderrum/kvarnrum med spannmålsmagasin över samt flera uppställningsplatser och förråd. Den gjutna körbanan är i bra skick och vid den ligger två garage och en snickarbod. Över ladugårdsdelen finns en höskulle.
– Ladugårdsbyggnaden har stor potential för olika verksamheter. Efter viss ombyggnad kan den nyttjas till exempelvis hästhållning eller fårskötsel, säger ansvarig fastighetsmäklare Kjell Isaksson, Era Jan Gomér Fastighetsbyrå AB i Linköping.

Fortsättningen publicerad 20080523

Ovanligt stor skogsfastighet

– Det här är en av de större skogsegendomar som varit till salu i Östergötland på senare tid. Det är inte så många så stora egendomar som säljs.
Det säger Magnus Jansson, fastighetsmäklare på Areal i Linköping, när han ska beskriva Skördefall i Kinda kommun, veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: Andreas Norlén

Skördefall, vars nuvarande areal är resultatet av sammanslagning med en granngård, består av totalt 334 hektar, varav 294 ha produktiv skogsmark och 30 ha inägomark. Dessutom finns 7,8 hektar skogsimpediment.
Det totala virkesförrådet är cirrka 52 000 skogskubikmeter, varav inte mindre än 33 000 skogskubikmeter utgörs av slutavverkningsmogen skog. Skogen utgörs till 48 procent av tall, till 47 procent av gran och till fyra procent av lövträd. Den löpande tillväxten beräknas till 1594 skogskubikmeter per år.

Utöver detta har fastigheten andel i Kinda häradsallmänning med ett andelstal på 0,4624 mantal. Häradsallmänningen består av 2 177 ha produktiv skogsmark och har gett fastighetens ägare en utdelning om cirka 4000 kr per år.
– Skogen har rört sig en del uppåt prismässigt, konstaterar Magnus Jansson.
När det gäller åkermark talar man om ungefärligt hektarpris på marknaden, men beträffande skogsmark har man snarare kommit att tala om pris per skogskubikmeter.
– Det är lite missvisande, eftersom skogsmarken har ett värde även om det inte växer ett enda träd på den, menar Magnus Jansson, som bedömer att marknadspriset just nu ligger omkring 450 – 500 kr per skogskubikmeter.
Mycket skog brukar betyda goda jaktmöjligheter och det gäller även Skördefall. Här är jaktmarkerna rentav mycket goda, eftersom de kännetecknas av varierande terräng med åker- och betesmark insprängd i skogsmarken. Bland granarna och tallarna strövar älg, rådjur, vildsvin och småvilt.
Också om man är mer intresserad av fiske än av jakt, har Skördefall en del att erbjuda. Skogsbygderna i Kinda är sjörika och Skördefall har del i samfällt fiske i Svalsjön och Fagersjön. Dessutom är fastigheten delägare i Svalsjö Fiskevårdsområde med möjlighet till öringfiske i sjöarna Ören och Örlången.

Fortsättningen publicerad 20080516

Jakt, fiske och egen bergtäkt

Finspångsbygden är skogrik och veckans ”Gård till salu” är belägen i Finspångs kommun, så helt följdriktigt utgörs arealen till största delen av produktiv skogsmark. Gården heter Lämmetorp och ligger mellan Finspång och Norrköping, tre kilometer in på Rejmyrevägen.

Text: Andreas Norlén

Det finns dock vissa åkrar på ägorna också, eftersom Lämmetorp är belägen i mellanskogsbygden som utgör ”gränstrakt” mot de djupa Kolmårdsskogarna.
Ägaren Bengt Andersson är tredje generationen i rakt nedstigande led på Lämmetorp, som dock ägdes av släktingar även längre tillbaka i historien. Hans farmor och farfar tog över gården 1919. Då var arealen mindre än idag, men den har utökats genom köp vid ett par tillfällen.
Det som nu är till salu är noga räknat cirka 181 hektar av fastigheten Lämmetorp 1:31 och på den marken finns ingen mangårdsbyggnad. Den är tidigare frånstyckad och såld. Skogen dominerar som sagt på ägorna, som omfattar 128,2 hektar skog, 19,2 ha impediment, 29,1 ha inägomark och 4,8 ha övrig mark.
– Det är en jämn åldersfördelning på skogen, framhåller Bengt Andersson.

Fortsättningen publicerad 20080502


Med egen travbana

BORENSBERG
Egen travträningsbana, 10 hagar, 19 boxplatser, paddock och skrittmaskin – Borringe Mellangård är verkligen en riktig hästgård. Dessutom ligger den bara en och en halv mil från Mantorptravet. Borringe Mellangård är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text: Andreas Norlén

I en liten dunge omgiven av åkrar och hagar ligger Borringes mangårdsbyggnad, byggd 1883 och med många ursprungsdetaljer bevarade. Vid gårdsplanen finns också en flygelbyggnad inredd till bostad och den uppfördes redan 1844. Byggnaderna skapar en genuin gårdsmiljö, som kompletteras av en mindre ekonomibyggnad och träd som blir lummiga när tiden är inne.

Bredvid gårdsplanen ligger den 475 kvadratmeter stora, vinkelbyggda stallanläggningen, där det finns plats för en rejäl hästbesättning för träning eller uppfödning. Alternativt kan man givetvis hyra ut en del av de 19 boxarna. Stallgången är bred, vilket gör att lokalen känns luftig. Stallet, vars boxar har fronter från Jaba, inrymmer också tvättrum, sadelkammare och duschspilta och dessutom finns en höskulle med höfläkt.

– Vill man skapa ännu fler boxplatser, går det troligtvis att inreda ytterligare utrymmen i samma byggnad, där det tidigare varit hönshus, säger ansvarig fastighetsmäklare Leif Andersson, Svensk Fastighetsförmedling i Motala.
Till gården hör 9,5 hektar mark, varav tre hektar åker, tre hektar betesmark och tre och ett halvt hektar övrig mark.
Nuvarande ägare odlar dock ingenting på åkermarken, utan använder allt som beteshagar. Det finns totalt tio rasthagar inklusive en björkdunge för sommarbete. All mark är inhägnad med elband.
– I grannskapet finns även flera fina ridvägar, påpekar Leif Andersson.
Tidigare ägdes Borringe av en travtränare och det var han som lät anlägga travträningsbanan, som löper runt ägorna. Också nuvarande ägare bedriver en omfattande hästverksamhet.

Bland mycket annat har ridläger anordnats så det finns plats att inkvartera ridintresserade ungdomar på gården. Närheten till Mantorp är självklart praktisk för en travtränare, men det är inte längre till Motala och bara tre mil till Linköping, så gården är lätt att nå från olika riktningar.

Fortsättningen publicerad 20080418


Här har tiden fått stå stilla

ÖDESHÖG
Sörgården är en av de gårdar som Ödeshögs kyrkby började växa upp omkring för ett och ett halvt sekel sedan. Mangårdsbyggnaden, som uppfördes 1791, ligger i södra utkanten av det som nu är Ödeshögs samhälle, helt nära Lysingskolan. Inne i det vackra huset med sitt mansardtak har tiden stått stilla sedan 1800-talet. Sörgården är veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text och bild: Andreas Norlén

– Det är unikt att ett hus får vara så här orört under mer än 100 år, säger ansvarig fastighetsmäklare Martin Sundström, Areal i Linköping.
Interiört har ingenting förändrats sedan den senaste renoveringen, som ägde rum på 1800-talet, bortsett från att vatten och elektricitet har dragits in.
Nio kakelugnar
De nio kakelugnarna står där de alltid stått, pärlsponten på väggarna i köket finns kvar, de outslitliga trägolven har bevarats. Till och med tapeterna, med sina mer än 100-åriga mönster och motiv, är väl bibehållna. I förmaket till kontoret finns en tapet med blåklint, prästkragar och sädesax, medan hallen på övervåningen pryds av en vacker, gul tapet med mytologiska motiv.
– Huset har en klassisk, sexdelad bottenvåning, som är typisk för 1800-talets mangårdsbyggnader, förklarar Martin Sundström.
Planlösningen var modern för sin tid, med tanke på att corps de logiet uppfördes redan 1791, året före mordet på Gustav III.
Genom de eleganta, glasade entrédörrarna kommer man till en mindre hall och sedan vidare till trapphallen.

Fortsättningen publicerad 080411

Nytt och gammalt i en skön blandning

VIKBOLANDET
För 20 år sedan kom Gunnar och Åsa Öster till Hökboet, en gård i behov av renovering och omvårdnad helt nära Mauritzbergs slott på Vikbolandet. De tog sig an projektet och har skapat sin egen oas, där såväl människor som hästar och ett företag får plats. Nu är det dock dags för dem att gå vidare och därför är Hökboet veckans ”Gård till salu” i Länstidningens artikelserie.

Text och bild: Andreas Norlén

Det mindre huset vid gårdsplanen, ”Kontorshuset”, fick sin nuvarande plats på 1860-talet, då det flyttades från gården Utantorp som ligger längs samma väg som Hökboet men något före. På den tiden kallades Hökboet för ”Åttondelen”, vilket antyder att gården utgjordes av en åttondel av Utantorps ägor. Namnet Hökboet skapades av makarna Öster. Den nuvarande mangårdsbyggnaden med sin faluröda träfasad uppfördes när 1900-talet var ungt.
Affärsverksamhet
Gunnar Öster säljer mjukisdjur till djurparker över hela Europa. Tills för två år sedan gjorde han det som egen företagare, men då sålde han agenturen till ett Nyköpingsföretag och fortsatte som anställd. Under åren som företagare var Hökboet hjärtat i verksamheten. I ladugården strax bredvid boningshuset skapade han på övervåningen en både vacker och praktisk utställningslokal, där han exponerade sina produkter.
– När kunderna kom på besök, fick de åka på en väg som blev smalare och smalare och så stod de till slut framför en ladugård. Men när de steg in fick de en aha-upplevelse och tyckte det var ganska fantastiskt att en sådan utställning fanns ute på landet, berättar Gunnar Öster med ett skratt.
Kunderna fick också bo i unik, historisk miljö, eftersom han inkvarterade dem på Mauritzbergs slott, vars golfbana gränsar till Hökboet.
På bottenvåningen i ladugården inredde han en lagerlokal för sina produkter och en verksamhetslokal. Den 800 kvadratmeter stora ladugården har dock inte enbart utrymme för ett företag, utan rymmer även en stalldel med fyra boxar med ventilation, foderkammare, spolspilta och en stor sadelkammare. Dessutom finns en höskulle med plats för minst tio ton hö.
Makarna Öster har arrenderat beteshagar och det kan troligen även en ny ägare till Hökboet göra. De natursköna omgivningarna inbjuder till uppfriskande ridturer.
I mangårdsbyggnaden har mycket omsorg lagts ner på att bevara husets gamla karaktär, samtidigt som en modern bostad har skapats. I köket, en av husets centralpunkter, har den klassiska spiskåpan renoverats och vedspisen finns kvar och fungerar. En knastrande brasa där ger extra värme kalla höstkvällar och bättrar på julstämningen, när skinkan griljeras.

Fortsättningen publicerad 20080404

Precis norr om gränsen mellan Östergötland och Södermanland är det fortfarande mycket av Kolmården som präglar landskapet. Den mäktiga naturen med insprängda gårdar och öppen mark skänker ofta en tidlös känsla över bygden. Det är inte längre förr, men ändå finns den där upplevelsen av att naturen motsätter sig alltför stora förändringar. I detta finns inga som helst motsättningar i att leva bekvämt och modernt här. Det är Övre Fabäcken bevis på. Följ väg 506 söderut från Jönåker. Det är cirka 4 kilometer.

Det är en vacker gård med en harmonisk gårdsbild där man varsamt renoverat utan att störa den äldre stil och känsla som är så trevlig på en sådan här plats. De två bostadshusen vända med framsidorna mot varandra på ömse sidan om gårdsplanen kompletteras av ladugården och maskinhallen. Den omgivande marken utgörs av såväl åker som skog.

Fortsättning publicerad 20140718


Veckans Holmertz
Soffsmitare missar chansen
I veckan så reste sig en gäst i TV4-soffan och bara g...
 
Läs jordbrukaren
Jordbrukarbanner
Ulf Holmertz
Johan Birath
Mikael Billemar
Andreas Norlén
Kungen