Veckans Gård till Salu

Som en egen ö mitt i jordbrukslandskapet med Kilbergen som fond har gården ett trevligt läge. Bostadens renoverade 174 kvadratmeter inrymmer fem rum och kök. Fina ridvägar finns för den som har hästintresse. Välkommen till Edsbergs- Sörby 14 som är veckans gård till salu.

EDSBERGS-SÖRBY 14

Jordbrukslandskapet närmast öster om Logsjön bryts här och var av mindre skogspartier. Här är veckans gård, Edsbergs- Sörby belägen. På andra sidan sjön är det mer skogigt och här bildar Kilsbergen en vacker fond mot horisonten. Längre söderut på sydvästra sidan av Logsjön anger länsstyrelsen flera värdefulla skogsområden. Här finns sådant som en alsumpskog, en hassellund och ett område med grova lövträd. Det är inte så svårt att hitta hit. Efter någon mil längs E 20 från Laxå mot Örebro ligger Vretstorp. Där kan man köra åt Fjugesta. Lite grovt räknat så är veckans gård belägen till vänster halvvägs mellan Fjugesta och Vretstorp. En orienteringspunkt kan vara att man norrifrån svänger höger efter två äldre vita smedjor på höger sida. Söderifrån ska man alltså inte passera dessa som då syns på vänster sida.

Gården är som en liten ö bland de omkringliggande öppna fälten. Den 5 000 kvadratmeter stora trädgårdstomten med gräsmatta, blommor, syren, äppleträd, klarbär och päron är väl avgränsad. Här finns mangårdsbyggnad, gästhus och med ekonomibyggnaderna samlade i ena hörnet av tomten.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: RICHARD STRÖM

Fortsättning publicerad 20141024

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Det här är en mindre gård där ett riktigt trivsamt äldre bostadshus renoverats för att passa dagens krav på bekvämligheter. För den hästintresserade väntar fyra boxar, paddock och gårdsnära beten. Välkommen till Stuntamålen Björkelund som är veckans gård till salu.

STUNTAMÅLEN BJÖRKELUND

Nässjö är en förhållandevis ung stad. I år, 2014, firas 100-årsjubileet. Efter tidigare avslag på ansökan om att få bli stad kom bifall och man fick stadsprivilegier. Den 1 januari 1914 övergick det så kallade municipalsamhället till att vara stad.

Bland de personer som förknippas med Nässjö finns Wendela Hebbe som har gått till historien som Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist. Hon gav ut hon flera romaner och sagoböcker. Med sin arbetsgivare och Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta fick hon sonen Edvard. Uno ”Myggan” Eriksson, lokalredaktör, underhållningsarrangör, författare, radiopratare med mera är en annan Nässjökändis liksom journalisten och författaren Majgull Axelsson som växte upp här.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20141016

Läs mer

Veckans Gård till Salu

En liten gård med välskötta byggnader, där båthus med bastu ingår, med ett riktigt vackert läge. 12 hektar mark, fiskerätt och delvis arkitektritad trädgård följer den här fastigheten i Bergslagen. Välkommen till Sundet 108 som är veckans Gård till salu.

Sundet 108

Mellan Ställdalen som är ett brukssamhälle med anor från 1700-talet och Kopparberg som är ett före detta gruvsamhälle vars sista gruva, Ljusnarsbergs gruva, lades ned 1975 är veckans gård belägen. Kopparbergs namn härstammar från traktens kopparfyndigheter. Människor bosatte sig i anslutning till fyndigheterna som en man vid namn Mårten Finne från Löa hittade 1624. Då kallades området Lindesås finnmark, men redan från 1634 blev det Nya Kopparberget. På orten finns ett hembygdsmuseum och ett gruvmuseum. Här finns också Ljusnarsbergs kyrka, en filial till Örebro universitet, Ljusnarsskolan, en sporthall med mera. Kanske orten idag i första hand förknippas med Kopparbergs bryggeri som också är lokaliserat hit.

Veckans gård, Sundet 108, ligger som namnet anger mellan, eller nästan mellan, två sjöar, Olovsjön och Björken. Om man tar vägen från Kopparberg mot Ställdalen så passerar man en bro över det sund som förbinder sjöarna. Passera gården som ligger alldeles vid vägens högra sida och sväng sedan nästa
höger. Den andra avtagsvägen till höger leder till gården vid Björkens strand. En björkallé kantar den lilla vägen.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20141010


Läs mer

Veckans Gård till Salu

En stilfull mangårdsbyggnad, en mindre villa, många andra byggnader, 131 hektar mark ingår i den välskötta fastigheten som är vackert belägen med utsikt över sjön. Skogsmarken som uppgår till 100 hektar har ett virkesförråd på 15 308 skogskubik per hektar och en medelbonitet på 9,5 skogskubik per hektar och år. Välkommen till Karsnäs som är veckans gård till salu.

KARSNÄS, VIMMERBY

Där den småländska skogen öppnar sig och det oftast kuperade landskapet övergår i ett stycke renodlad jordbruksbygd med gårdar, åkrar och beten är det vanligen utsökt vackert. Finns en av de många sjöarna i anslutning till inägorna så är det ännu skönare. Med en stilfull mangårdsbyggnad på en välskött gård går det att kalla det för en komplett småländsk landsbygdsmiljö när den är som bäst. Kör man söderut från Kisa längs väg 23 kommer man till Södra Vi några kilometer norr om Vimmerby. Där svänger man av och fortsätter på vägen mot Djursdala till den första vägen söderut efter den bro som leder över sjön Kröns midja. Två kilometer efter södersvängen ligger Karsnäs på vänster sida. Från Vimmerby kör man norrut mot Djursdala så ligger gården på höger sida efter några kilometer.

Mangårdsbyggnaden i 1,5 plan med källare uppfördes år 1900. Den är reveterad. En smakfull uppfriskande kontrast till den vita reveterade fasaden är de rödmålade fönsterkarmarna. Huset har en tidstypisk stil med en stor glasveranda på framsidan. Ovanpå verandan finns en balkong. På ena kortsidan finns den lilla utbyggnaden med köksentrén. Åren 1998-99 genomfördes en större renovering då huset bland annat fick nya treglasfönster.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20141003

Läs mer

Veckans Gård till Salu

I hjärtat av Bergslagen säljs en skogsgård på 190 hektar. Här finns ett riktigt trevligt bostadshus med en boyta om 152 m2. Av arealen utgörs 174 hektar av välskött skog med ett virkesförråd på 22 600 m3sk. Välkommen till Resta 515a som är veckans gård till salu.

I HJÄRTAT AV BERGSLAGEN

Orterna i Bergslagens har inte sällan en rent fantastisk historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Ramsbergs socken är inget undantag. Även om Ramsberg finns omnämnt i källor från 1200- talet så blev det en större utveckling av bygden under första halvan av 1500-talet. Då hade man börjat bryta järnmalm och utvecklingen av trakten hade på allvar inletts. Finnar, tyskar, valloner och holländare flyttade hit.

Flera kända personer har kommit att bo i socknen. Här föddes år 1785 en i svensk kriminalhistoria mycket känd man vid namn Lars Larsson. Han blev mer känd som Lasse-Maja, tjuven som färdades runt om i landet klädd som kvinna. Vid kyrkan i Ramsberg finns en minnessten över honom. På den kan man läsa: ”I Ramsberg hans vagga, I Arboga hans grav, I rättsprotokollet hans minne…”. En av landets mest älskade och kända barnboksförfattare, Elsa Beskow, var under några år bosatt i Ramsberg. Hon lär till och med ha inspirerats till sagor av det trolska Loberget.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140926

Läs mer

Veckans Gård till Salu

I en underbar miljö intill sjön Ylen, finns en vacker gård i som restaurerats så att den äldre charmen bevarats. Här finns 24,6 hektar skog med ett virkesförråd om 4 660 skogs - kubik och en medelbonitet på hela 10,1 skogskubik per hektar och år. Välkommen till Fagerhults Mellangård som är veckans gård till salu.

Fagerhults Mellangård

Ungefär en mil öster om Huskvarna längs väg 132 mot Aneby ligger Lekeryd. Där kör man norrut på Tranåsvägen mot Linderås i ett skiftande landskap med åker och skog som följer längs färden. Nästan framme vid Svarttorp finns skylten mot Björnaryd till höger. Det är ytterligare tre kilometer till skylten mot Fagerhult och därefter 1,5 till innan Fagerhults Mellangårds mangårdsbyggnad syns uppe på kullen.

När det gäller den här gården är det svårt att tona ned ett entusiastiskt ”sagolikt!” och det är nog det mest adekvata uttrycket att använda. Här är det också svårt att inte tänka på Astrid Lindgren och Emil. Det är den sortens gård och miljö. Uttrycket varsam renovering till vår tid har om någonstans sin rätta betydelse här. Gårdagen är behagfullt kvar in i nutid. Sjön Ylen med sitt goda gösoch kräftfiske, stranden, grillplatsen och annat som hör en härlig småländsk sjö till skänker det där extra till platsen.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140919


Läs mer

Veckans Gård till Salu

En gård 5 kilometer från Ringarum för boende, med möjlighet till djurhållning och annan verksamhet. Här finns två bostadshus, ett modernt och ett omodernt, ekonomibyggnader, 31 hektar mark fördelade nästan lika mellan skog och åker. Välkommen till Stora Tolen som är veckans Gård till salu.

FILLINGERUM STORA TOLEN

Säkert har det sagts förut, många gånger. Det går dock inte att komma ifrån att Valdemarsviks kommun ofta beskrivs som pärlan bland östgötska kommuner, med den vackraste naturen, de skönaste miljöerna, med kultur, rekreation och nöje.... och att man har det mesta och bästa runt hörnet. Kommunen har bland annat en nästan 700 kilometer lång strandlinje med östgötsk skärgård och 15 naturreservat. Veckans gård ligger här, fast ett stycke från skärgården och strandlinjen.

Kör man E22 söderut från Söderköping mot Valdemarsvik och svänger höger mot Nysjö innan Ringarum så är det bara 1 kilometer till Stora Tolen. Svenskan lär vara tämligen ensamt om ordet lagom. Oavsett hur det ligger till med detta så kan veckans gård med rätta anses vara lagom för den som vill bo härligt lantligt, ha någon form av djurhållning och eller kombinera denna med någon annan verksamhet. Gården är inte bland de större vare sig arealmässigt eller bostadsmässigt, men likväl tillräcklig för att inte begränsa den som i mindre skala vill verka här. Gårdscentrum är sammanhållet och välskött. Bostad och ekonomibyggnader ligger nära varandra och nära vägen. Det är en trevlig trädgårdstomt som omger bostaden. Här finns fruktträd, bärbuskar och en syrenhäck samt en damm. Till bostaden hör ett isolerat uterum från 2011 och en uteplats med marksten. Det är gjort för att ta tillvara den lantliga naturnära miljöns sköna dagar och kvällar.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140912

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Den lilla gården om 10 hektar i ett skifte där allt från bostad till åker och skog finns. Bostadshuset med en boyta om125 kvadratmeter är nyligen totalrenoverat. Utsikten över sjön Flaten är en fin bonus. Välkommen till Flasbjörke Södergård som är veckans gård till salu.

FLASBJÖRKE SÖDERGÅRD

Det är sällan långt till vatten längs vägen genom bygden norr om Finspång. Vattendragen utgör ett framträdande inslag av den skogrika terrängen. Betydelsen av vattnet för den omfattande bergshantering som genom seklerna bedrivits i bygden är uppenbar. Långsträckta sjöar som de närmast parallella Bleklången och Flaten har förr utnyttjats för underlättande av kommunikationer till centralorten Finspång. Från väg 51 mellan Norrköping och Finspång, något öster om Risinge kyrka finns avtagsvägen norrut mot Igelfors och Lotorp. Svänger man in där så är det bara att fortsätta vägen genom Lotorp och vidare mot Igelfors. Flasbjörke är belägen ungefär mitt emellan dessa orter. Det kommer då en skylt med hastighetsbegränsning till 50 och veckans gård är den första gården på vänster sida. På vägens högra sida sträcker nämnda sjön Flaten ut sig till en vacker inramning.

Flasbjörke Södergård är en liten väl sammanhållen gård i ett skifte. Här finns bete, åker, skog, bostad och ekonomibyggnader, allt en gård ska ha. I trädgården finns förstås fruktträd och annat som hör till. Skogen och naturen tar vid från kanten av de öppna ytorna av inägor.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140905

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Två bostadshus och flera andra byggnader på en vacker tomt vid sjön Fläten. Till den mycket anrika fastigheten hör 58 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 10 216 skogskubik. Välkommen till Jägarbo som är veckans Gård till salu.

GÄSTGIVERIET I KYRKVIKEN

Simonstorp ligger längs riksväg 55 mellan Norrköping och Katrineholm. De flesta har väl i alla fall någon gång åkt där och säkerligen har ögonen sökt sig till kyrkan när den passerats. Det är nästgårds den som veckans gård, Jägarbo, är belägen.

Orten Simonstorp har medeltida anor. Redan 1381 fanns med säkerhet bebyggelse här. Befolkningen växte och vid mitten av 1600-talet var den så stor att det behövdes en egen kyrka. Med tillstånd av drottning Kristina invigdes kyrkan 1650. Gästgivargården var vid den tiden redan etablerad. Verksamheten nämns så tidigt som 1544. Resande kunde få mat och logi och deras hästar stallrum och foder. En extra service var att gästgivargården kunde ordna skjuts till nästa gästgivargård. Gästgiveriet drevs fram till 1918 då ägandet av fastigheten övergick till Fiskeby AB. Namnet Jägarbo är av betydligt senare datum. Det nämns första gången 1934 och antas syfta på att gården varit ett jägmästarboställe sedan ägarbytet 1918.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140829

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Den vackra inbjudande huvudbyggnaden från 1870 som tidigare var prästgård har en generös boyta om 200 kvadratmeter. Ladugården har anpassats efter hästar och fler boxar kan byggas till. Elva hektar beten hör till. Välkommen till Stengården Vingåker som är veckans gård till salu.

STENGÅRDEN VINGÅKER

Längs väg 566 mellan Högsjö och Vingåker finner man veckans gård nästan mitt emellan orterna. Den är mer exakt belägen 7 kilometer väster om Vingåker. Landskapet varierar mellan jordbruk och skog. Det är heller aldrig långt till vatten då det finns flera sjöar, större och mindre, i bygden. Stengården var tidigare en prästgård och det uppges finnas en gediget dokumenterad historia kring den. Den är sannerligen en inbjudande syn med den vackra huvudbyggnaden i välkänd äldre stil, flygeln och gårdsrondellen inramade av de stora lummiga träden som ger en ombonad känsla.

Redan anblicken av den generösa möb lerbara verandan på huvudbyggnaden nästan frammanar en varm sommardag. På en sådan veranda ska det väl alltid vara sommar, kall saft, en god bok, glada barn som kommit från badet, nöjda vuxna som kopplar av en stund och ser ut över de omgivande markerna, kanske också en belåtet lat katt som sover middag på en hopvikt filt som lagts åt sidan efter utflykten?

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140822

Läs mer

Tio senaste

10/23 09:30  Veckans Gård till Salu
10/16 10:23  Veckans Gård till Salu
10/09 08:58  Veckans Gård till Salu
10/02 08:57  Veckans Gård till Salu
09/25 10:26  Veckans Gård till Salu
09/18 08:07  Veckans Gård till Salu
09/11 14:29  Veckans Gård till Salu
09/04 12:04  Veckans Gård till Salu
08/28 11:05  Veckans Gård till Salu
08/21 09:04  Veckans Gård till Salu

Snöstorm i Östergötland

Natten mot lördagen den 20 februari 2010 drog ett omfattande snöoväder in över Östergötland och det har snöat ymnigt hela lördagen. Detta har resulterat i omfattande trafiksvårigheter i hela länet. Länstidningens Andreas Norlén åkte mellan Motala och Mjölby vid lunchtid på lördagen och kan rapportera att drivbildning och snörök gjorde färden svår.
- Det gick inte att köra fortare än 50 km i timman och bitvis fick man köra ännu långsammare för att hålla kursen genom drivorna, berättar han.
- Färden tillbaka från Mjölby till Motala gick lite bättre, eftersom vinden kom från en sådan riktning att de värsta drivorna samlades i det andra körfältet. Då kom jag också bakom en buss, som plogade upp de drivor som ändå fanns, säger han.
Man kan inte undgå att konstatera att tidningsbud och brevbärare, som delar ut t ex Länstidningen, gör en fantastisk insats under svåra väderleksförhållanden. Trots snöstormen har Länstidningen fått ytterst få samtal från prenumeranter som inte fått sin tidning.

Nyttiga länkar:

ENTREPRENAD
Vadstena Bygg
Lantmännen Bygglant AB
Betongindustri
Finspångs Brunnsborrning

SKOG OCH SKOGSVÅRD
Svea Skog
Holmen Skog
Miniskog

TURISTVERKSAMHET
Visit Östergötland

KULTUR
Norrköpings Symfoniorkester

LANTBRUKSUTRUSTNING
Akron
Lely Center

HANDEL
Guldhjärtat
Elon
BioNorr
NordDesign

LOKALMAT
Skönero Kött

MASKINHANDLARE
Lantmännen Maskin
Autoitalia

FASTIGHETSMÄKLARE
Östgötska mäklare som gärna tar hand om försäljning av både hus och gårdar.
Areal - Vadstena Åtvidaberg Linköping
Edelbergs Fastighetsbyrå
Länshem Linköping
ERA Andersson & Karn
Egendomsmäklarna
LRF Konsult

Vill du köpa lösnummer av Länstidningen?

Våra försäljningsställen

Annonsera gratis på Länsmarknaden!

Lägg in din privatannons på egen hand. Klicka på "Mitt konto" i vänsterspalten och registrera dig. Logga sedan in där. Klicka därefter på Privatannonser i menyn ovan, klicka på Lägg in en annons och skriv in texten. Det går även att lägga in en bild. Välkommen!
Veckans Holmertz
Den bästa av världar
Äntligen har den gamla leken gömma nyckeln kommit til...
 
Läs jordbrukaren
Jordbrukarbanner
Ulf Holmertz
Johan Birath
Mikael Billemar
Andreas Norlén
Kungen