Veckans Gård till Salu

Att bygden omkring Vadstena och vid Vätterns stränder har en alldeles egen prägel av såväl historia som skönhet är stora beståndsdelar. Här finns det speciella ljuset, i synnerhet under hösten, det ljus som förtrollat och fascinerat och gör det än idag. Vätterns klara vatten och vidsträckta vyer lägger ännu en dimension till bygden.

Järnevid Norrgård

Veckans gård, Järnevid Norrgård, är belägen på den västra sidan av den så kallade Nässja udden med sitt öppna odlingslandskap. Den utgör den västra landramen av Vadstenaviken. Man kör väg 50 söderut från Vadstena och svänger mot Nässja efter 2,5 kilometer. Det är bara några kilometer till innan man är framme. Själva socknen Nässja har en historia som sträcker sig bakåt till medeltiden. Redan 1330 nämns den som Næsia. Här finns också, norr om kyrkan, inte oväntat en av länets mest kända fornlämningar, en domarring med 24 resta stenar. Intill denna finns även ett gravfält från järnåldern. Kyrkans tillkomst är från ännu äldre datum. Den är daterad till 1100-tal. Det man ser idag är dock som för flertalet andra medeltidskyrkor en flera gånger renoverad och ombyggd version.

Järnevid Norrgårds mangårdsbyggnad har också en historia av om- och tillbyggnad. Den är ursprungligen från början av 1890- talet, men har förändrats över tiden. Idag används den med två separata lägenheter i varsitt våningsplan och med egna ingångar. Grunden utgörs till största delen av källare som är indelad i två friliggande utrymmen. Det ena är garage och det andra matkällare. Huset värms med ett vattenburet system från jordvärmepump. Boytan uppgår till 210 kvadratmeter och jämte den finns biytor om 40 kvadratmeter.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150703

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Med en unik historia som berört Sveriges kulturliv, ett parkomgivet gårdscentrum, flera bostäder och ekonomibyggnader och egen sjö är den här fastigheten i en klass för sig. Arealen om 100 hektar består till hälften av åker. Välkommen till Lövingsborg som är veckans Gård till salu.

Lövingsborg är i en klass för sig

Vägen mellan Kolbyttemon och Skeda strax söder om Linköping kan uppvisa det mesta. Täkter, fina gårdar, hagar, skog, åkrar, fornlämningar med mera avlöser varandra i rask takt. Det är trots allt bara några få kilometer. Som en extra bonus börjar naturreservatet Tinnerö nästan direkt norr om vägen där Rosenkällasjön är belägen bara några hundra meter in.

Veckans gård, Lövingsborg, finner man åt Skedahållet längs den här vackra och intressanta vägen. Många känner säkert till det som ofta kallas Den blå lagunen, en nedlagd grustäkt som fyllts med grundvatten och blivit en klarvattensjö. Här brukar man se badande och solande människor på sommaren. I vattnet finns såväl insjöfisk som signalkräftor. Sjön tillhör Lövingsborg som ligger på andra sidan vägen.

Infarten genom en allé leder fram till en gårdsrondell framför mangårdsbyggnaden. Huset flankeras av två mindre trähus. Lite längre in i parken finns den härliga vackra Gula villan som från den fantastiska kulturepok som berikade gården under ett halvt sekel. Idag skänker huset som inrymmer tre lägenheter fortfarande en atmosfär av den tiden.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150626

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Med en trevlig mangårdsbyggnad och flera ekonomibyggnader erbjuder den här hästanpassade gården om 41 hektar många möjligheter. Man bor och verkar nära vägnätet som snabbt leder till större orter. Välkommen till Bresätter som är veckans gård till salu.

Hästgård som ligger nära vägen

Längs E22:an mellan Söderköping och Ringarum avlöser Åkrar, gårdar, beten och skogspartier varandra i det växlande landskapet. Fågelvägen följer havsviken Slätbaken vägen några kilometer härifrån för att senare övergå i Sankt Annas skärgård. Bara 13 kilometer söder om Söderköping finns veckans gård, Bresätter, nära E22:an. Närmast gården är det öppen mark som tydligt definierar en distans mellan gård och väg. Inte långt härifrån finner man de omgivande sjöarna Ken och Strolången. Den senare ingår i ett vattensystem där såväl Yxningen som Slätbaken återfinns.

Bresätters byggnader, förutom maskinhallen, ger tillsammans med träd och buskar en långsmal ombonad gårdsbild där mangårdsbyggnaden är belägen längst in. Trädgården och övriga grönytor är välskötta och ger upplevelsen av att vara absolut rätt i gårdsmiljön. Intill gården löper en gammal järnvägsvall. Den är 1400 meter och har använts som rakbana. Det här vita bostadshuset ger ett mycket behagligt intryck.Mangårdsbyggnaden i 1 ½ plan är från 1956. Huset värms med ett vattenburet system med vedpanna. Boytan uppgår till 87 kvadratmeter som fördelas på fem rum och kök. En kanske liten, men ändå värdefull, uppskattad detalj i interiören är att flera rum har trägolv. Bland dessa finns det ljusa vardagsrummet som även har en utgång till trädgården.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150619

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Bostaden från 1985 har en boyta på 500 kvadratmeter. Arealen uppgår till 692 hektar, varav 392 utgörs av skogsmark. Stora rationella ekonomibyggnader, några torp, butik och styckningsanläggning finns. Välkommen till Skönero gods som är veckans Gård till salu.

En modern produktionsfastighet

Veckans gård är belägen längs E 22 några kilometer söder om Valdemarsvik, i Tryserums socken. Det är nära till skärgården och det antyds, om än försiktigt, i landskapet som lite längre österut övergår i en tydligare skärgårdsnära karaktär.

Idag, när man ser Sköneros moderna jordbruksanläggning och bostadshus, är det måhända lite avlägset att tänka sig att gården har dokumenterade anor bakåt till 1500-talets mitt och att den sannolikt är ännu äldre. Det är en inspirerande insikt att platsen kan uppvisa en sådan kontinuitet. Som skattegård i Jordboken 1559, under namnet Skinnebo eller Skinnerboda, anas att det kan ha varit skinnare eller garvare som först bott här. Gården blev senare kronogård och namnet ändrades 1825 till Skönero.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150612

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Det är ett vackert läge nära sjön. Corps de logi om 560 kvadratmeter är representativt och väl underhållet. Även de två flyglarna och galleriet, sjöstugan samt de andra byggnaderna är i mycket gott skick. Parken fulländar miljön på fastigheten som totalt är på 62 hektar. Välkommen till Stora Äng som är veckans Gård till salu.

Bo ståtligt i vacker Ydrebygd

Veckans gård, Stora Äng, är belägen fem kilometer nordväst om Österbymo på vägen mot Asby och Tranås. Ydrebygden har sin speciella charm där natur, kulturbygd och inte minst sägner utgör några delar av denna betagande del av länet.

Alla sagor och sägner skulle nästan kunna utökas med historien om corps de logi på Stora Äng. Denna ståtliga byggnad lät grosshandlaren och byggherren Arvid Ahlström uppföra. Varför denne man från Asby som hade bosatt sig i Stockholm kom att köpa gården Stora Äng är inte helt klarlagt. Det finns bara möjliga förklaringar som ett löfte till mamman, att den blivande statsministern Carl Ekman gett råd om en donation och han kanske längtade tillbaka till hembygden. En intressant och underhållande historia kan sammanfattas till att dåvarande huvudbyggnaden revs och ersattes med den som finns idag. Ritningarna var felaktiga och corps de logi blev mycket större än han tänkt. Avsikten att huset skulle bli ett hem för ogifta mödrar förblev en avsikt då det visade sig saknas underlag för detta i bygden och huset användes aldrig i det syftet. Stora Äng erbjuder idag ett representativt boende med ett vackert läge på en mycket välskött fastighet. Något som bland alla byggnader, närheten till kulturlandskapet, sjön och annat måste framhållas är parken som omger corps de logi.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150605

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Det här är en verkligt trevlig, bekvämt och vackert belägen liten gård. Här finns 13 hektar och flera byggnader. Åkermarken har varit giftfri sedan 1970-talet. Bostaden har två uterum, bastu och ett generöst kök som gör tillvaron behagligare. Välkommen till Ljusfall Hagen 208 som är veckans gård till salu.

Ljusfall Hagen 208

Liksom förra veckan är även den här Längs väg 51 från Finspång mot Örebro ligger orten med det skönklingande namnet Ljusfallshammar. Bygden har en lång historia där bruk och bergshantering bidragit till dess utveckling. Namnet Ljusfallshammar kommer av byn Ljusfall och hammaren i hyttan. Industriverksamheten i Ljusfallshammar har varit förhållandevis stor. Här har tillverkats vagnar, verktygsmaskiner, hopfällbara sängar, soffor med mera. Både sågverk och gjuteri har också funnits. Även idag är det en levande bygd. I de gamla industrilokalerna råder åter full aktivitet och flera småföretag har tillkommit i trakten. Skola, idrotts- och andra föreningar, camping med mera bidrar också till att hålla bygden levande.

Kultur- och naturlandskapet erbjuder en vacker miljö med möjligheter till ett rikt friluftsliv. Några hundra meter söder om själva orten Ljusfallshammar är veckans gård belägen, i just det här härliga landskapet. Med en traditionell samlad gårdsmiljö påminner Ljusfall Hagen om den smått romantiserade sinnebild som många bär med sig av en gård på landet. Det är så här den ska se ut. Mangårdsbyggnaden från 1909 är i ett och ett halvt plan med delvis källare. Huset har en taxerad boyta om 134 kvadratmeter och värms med en vedpanna.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150529

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Bostadshuset i skön miljö totalrenoverades 2005. Här finns tre skiften om totalt 17 hektar där åkermark utgör nio hektar. Gården erbjuder möjligheter till såväl boende som eget brukande. Välkommen till Sotäng som är veckans Gård till salu.

Sotäng ligger lagom till

Norrut breder slättbygden ut sig och i söder övergår landskapet i allt mer skogsbygd. Inom en liten radie når man Tåkern, Omberg, Hästholmen, Vättern, Väderstad och Ödeshög. För många är det att nästan vara mitt i en av de mest sevärda och vackra bygderna som länet kan uppvisa. Med alla historiska spår som Rökstenen, medeltida kyrkor, Dagsmosse och Alvastra till trots är det ändå en bygd som är med i tiden. Vindkraft, turism, Väderstadverken, golfbanor och annat sammanför ett historiskt rikt landskap med 2000-talet. Nätet med större riksvägar gör det relativt enkelt att nå vidare mot Motala och Örebro, Tranås, Norrköping och Stockholm, Gränna och Jönköping.

Veckans gård, Sotäng, är belägen här i Ödeshögs kommun. Det är bara sju kilometer till Ödeshögs tätort västerut och 18 kilometer till Väderstad. 3,5 kilometer väster om Ödeshög längs gamla E4:an svänger man söderut mot Tjurtorp. Lika långt till så finner man fastigheten. Markerna är just den mellanbygd som utmärker trakten. Den närmast omgivande delen är huvudsakligen öppen mark som inramas av skog.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150522

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Fastigheten omfattar 260 hektar mark, varav 200 är produktiv skogsmark. Den är välarronderad och har en mycket hög standard på vägnätet. En vacker mangårdsbyggnad i en uppvuxen skön trädgård hör till, liksom den goda jakten. Välkommen till Hedingsmåla som är veckans gård till salu.

Trollska Hedingsmåla

Varje gång Ydre kommer på tal så tycks, nästan oavsett vad ämnet annars är, samma eller motsvarande ord eller utryck dyka upp. Ett av dessa ord är livskvalitet, ett annat är vackert. Ydre, är visserligen med sina 3 600 invånare en av de minsta kommunerna i Sverige, men liten betyder här ändå ett stort utbud av aktiviteter och möjligheterna för de boende och även för besökare.

Här finner man möjligheter till fiske, jakt, camping och besöksmål i kulturellt spännande miljöer med mera. De två orterna som ligger närmast veckans gård, Asby och Hestra, redan de ett bra utbud. I Asby finns lanthandel, ett skolmuseum, en utställning om emigranten Andrew Peterson, en vacker 1100- talskyrka med mera. Asbybacken erbjuder möjligheter till skidåkning och snowboardsåkning under vintern. I Hestra säljs blommor i två butiker, här finns en badplats, nära orten finns ostkaksbageri och bryggeri. Det här är en levande bygd.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150515

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Söder om Kisa höjer sig terrängen. Skog, berg, sjöar, gårdar och öppen kulturmark har en annan karaktär än andra regioner i länet. Tankarna för gärna till de natursköna vyerna i norra Sverige. Sydost om Kisa, mellan väg 23/34 och sjön Åsunden, finns veckans gård, Svenstorp, i en skön, vacker omgivning med ett omgivande lätt kuperat landskap.

Svenstorp

Det är ett bekvämt avstånd till samhällsservicen i Horn och även till kommunens huvudort Kisa. Sjön Åsundens möjligheter till båtliv, fiske och liknande är bara ett stenkast bort. Där finns också vattenvägen som bokstavligen når ut till hela världen genom Kinda och Göta kanal. Här i bygden har fascinerande personer verkat eller passerat. En av dessa sägs vara Nils Dacke som under en tid lär ha bott i en stuga i Hovby. Han avbildades dessutom på en vägg i säteriet vars huvudbyggnad idag återfinns på Hembygdsgården i Kisa.

Svenstorp hittar man enklast genom att följa vägen som löper längs Åsunden mellan Horn och väg 134 från Kisa mot Åtvidaberg. Två kilometer norr om Horn finns avtagsvägen till Olofsboda där man svänger in. Sedan är det ytterligare någon kilometer till Svenstorp som ligger på vänster sida. Gårdsbilden är inbjudande och lantlig, närmast idyllisk, med ett antal välvårdade mindre byggnader samt ladugården på ena sidan vägen. Bostadshusen är uppförda i vinkel så att huvudbyggnaden får något av flyglar som utgörs av den mindre bostaden och snickarboden.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150508

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Av den 140 hektar stora arealen utgörs 116 av skog med ett virkesförrådet om 27 280 skogskubik och en medelbonitet på 8. Det stora bostadshuset inrymmer två lägenheter. Här finns även ekonomibyggnader. Välkommen till Bogård mellangård 1 som är veckans gård till salu.

Bogård Mellangård 1

Liksom förra veckan är även den här veckans gård belägen i Albert Engströms hembygd. Den här ligger vid Hult, en dryg mil öster om Eksjö. I Hult finns bland annat Engströmsgården med sin friluftsscen där Hultamatörerna varje år framför Engströmsspelen. På orten finns även Albert Engströms föräldrahem. Han själv är begravd vid Hults kyrka och strax intill finns den från hans berättelser så kända fattigstugan. Som lite kuriosa i samma ämne kan nämnas att Albert Engströms väg som löper genom Hult passerar bara ett par hundra meter från veckans gård.

Fortsätter man vidare österut från Eksjö kommer man snart till Hjältevad, där Hjältevadshus tillverkas. Den här kulturellt välkända bygden med sina många besöksmål erbjuder även fascinerande naturupplevelser. Vem har inte hört talas om eller rent av besökt Skuruhatt och Skurugata? De finns några kilometer nordväst om Bogård.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150501


Läs mer

Tio senaste

07/02 14:15  Veckans Gård till Salu
06/25 10:27  Veckans Gård till Salu
06/18 11:12  Veckans Gård till Salu
06/11 11:12  Veckans Gård till Salu
06/04 11:36  Veckans Gård till Salu
05/28 10:02  Veckans Gård till Salu
05/21 10:36  Veckans Gård till Salu
05/13 09:26  Veckans Gård till Salu
05/07 11:26  Veckans Gård till Salu
04/30 10:04  Veckans Gård till Salu

Snöstorm i Östergötland

Natten mot lördagen den 20 februari 2010 drog ett omfattande snöoväder in över Östergötland och det har snöat ymnigt hela lördagen. Detta har resulterat i omfattande trafiksvårigheter i hela länet. Länstidningens Andreas Norlén åkte mellan Motala och Mjölby vid lunchtid på lördagen och kan rapportera att drivbildning och snörök gjorde färden svår.
- Det gick inte att köra fortare än 50 km i timman och bitvis fick man köra ännu långsammare för att hålla kursen genom drivorna, berättar han.
- Färden tillbaka från Mjölby till Motala gick lite bättre, eftersom vinden kom från en sådan riktning att de värsta drivorna samlades i det andra körfältet. Då kom jag också bakom en buss, som plogade upp de drivor som ändå fanns, säger han.
Man kan inte undgå att konstatera att tidningsbud och brevbärare, som delar ut t ex Länstidningen, gör en fantastisk insats under svåra väderleksförhållanden. Trots snöstormen har Länstidningen fått ytterst få samtal från prenumeranter som inte fått sin tidning.

Nyttiga länkar:

ENTREPRENAD
Vadstena Bygg
Lantmännen Bygglant AB
Betongindustri
Finspångs Brunnsborrning

SKOG OCH SKOGSVÅRD
Svea Skog
Holmen Skog
Miniskog

TURISTVERKSAMHET
Visit Östergötland

KULTUR
Norrköpings Symfoniorkester

LANTBRUKSUTRUSTNING
Akron
Lely Center

HANDEL
Guldhjärtat
Elon
BioNorr
NordDesign

LOKALMAT
Skönero Kött

MASKINHANDLARE
Lantmännen Maskin
Autoitalia

FASTIGHETSMÄKLARE
Östgötska mäklare som gärna tar hand om försäljning av både hus och gårdar.
Areal - Vadstena Åtvidaberg Linköping
Edelbergs Fastighetsbyrå
Länshem Linköping
ERA Andersson & Karn
Egendomsmäklarna
LRF Konsult

Vill du köpa lösnummer av Länstidningen?

Våra försäljningsställen

Annonsera gratis på Länsmarknaden!

Lägg in din privatannons på egen hand. Klicka på "Mitt konto" i vänsterspalten och registrera dig. Logga sedan in där. Klicka därefter på Privatannonser i menyn ovan, klicka på Lägg in en annons och skriv in texten. Det går även att lägga in en bild. Välkommen!
 
Läs jordbrukaren
Jordbrukarbanner
Ulf Holmertz
Johan Birath
Mikael Billemar
Andreas Norlén
Kungen