Veckans Gård till Salu

Det är ett naturskönt lantligt boende på bekvämt avstånd till Örebro och Frövi. Här finns två skiften, två gårdscentrum, 231 hektar varav 148 utgörs av åkeroch betesmark. Idag bedrivs här storskalig ekologisk och kravcertifierad djurproduktion. Välkommen till Halvbacken som är veckans Gård till salu.

HALVBACKEN

Landskapet nordost om Örebro är ganska öppet men skogspartier varierar behagligt vyerna. Ju närmare Frövi man kommer från Örebrohållet desto mer av närhet till den spännande och fina sjön Väringen. Den som är sugen på upplevelser och kulturhistoria kan ta båten runt sjön för att ta del av de anrika bygdernas minnesanteckningar till vår tid. Färden kan med fördel kompletteras med fiske då Väringen erbjuder tämligen goda upplevelser även med det.

Veckans gård är belägen nära Väringen ett stycke innan Frövi. Man tar väg 50 från Örebro i riktning mot Falun. Efter en och en halv mil kommer en rondell där man tar av mot Frövi. Någon mil därefter är det ännu en högersväng mot Furunäs och man är framme en kilometer senare. Det har bara tagit 20 minuter från Örebro. På ännu närmare håll finns orten Frövi med mycket goda kommunikationer och ett stort utbud av det mesta för sina invånare. Bostadshuset på Halvbacken är i två plan och uppfört 1917. Boytan anges till 191 kvm. Husets uppvärmning sker med kombinationen direktverkande el och ved. Av husets tre kakelugnar och två järnkaminer är idag en kakelugn och en järnkamin godkända för eldning.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140425

Läs mer

Veckans Gård till salu

Fastigheten har varsamt renoverats för att sammansmälta ursprung och modernt. Den är belägen på en halvö vid sjön Yxningen. Av 94 hektar mark är 59 produktiv skogsmark. Kombinera med djurhållning, fiska kräftor från egen strand och njut av ett genuint lantligt boende. Välkommen till Storhumpa som är veckans gård till salu.

STORHUMPA GÅRD

Längs den gamla riksvägen mellan Gusum och Ringarum finner man Yxningebadets camping. Där svänger man mot Kömnevik. Efter cirka fyra kilometer kommer skylten till Storhumpa. En välkomnande vy med en traditionell gårdsmiljö visar sig efter halvannan kilometer. På vänster sida är det öppen mark ner till Åketorpeviken i sjön Yxningen. Intill vägen ligger ladugården på höger sida, följt av magasinet. Rakt fram ligger den vackra mangårdsbyggnaden som genomgick en omfattande renovering under 2005-06. Tanken var att varsamt så långt som möjligt återskapa ursprunget och ändå hålla en modern standard för kök och VVS. Idag kan man se ett mycket lyckat resultat. Grindstolpar anger själva trädgårds - tomten. En väldefinierad grusad gång leder fram till huset. Halvvägs delar sig grusgången för en rondell med plantering och solur för att åter övergå i en rak gång. Till höger om gräsmatten finns en bredare grusad infart där man kan köra in med bil intill magasinet som är uppfört i vinkel mot bostadshuset.

Mangårdsbyggnaden från 1859 är i ett och ett halvt plan. Under renoveringen tog man tillvara på sådant som vackra golv, dörrar och fönster. Enligt uppgift har man även vinnlagt sig om att hitta tidstypiska tapeter, detaljer, samt inredning som kaminer och eldstäder. Renoveringen har som sagt balanserat ursprung och modernt så byggnaden inte tappat sin själ men ändå erbjuder ett bekvämt boende anpassat efter dagens standard. Här finns nu bergvärmepump som genom ett vattenburet system förser både mangårdsbyggnaden och magasinets gästlägenhet med värme. De många eldstäderna i huset fungerar som ett trivsamt komplement till uppvärmningen. Dricksvattnet kommer från sjön Yxningen, som är en källsjö med så fint vatten att det faktiskt har dricksvattenkvalitet.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140418

Läs mer

Veckans Gård till salu

Den 154 hektar stora marken gränsar mot Roxens strand där ägorna fortsätter med 35 hektar vatten. En vacker nyligen renoverad mangårdsbyggnad och flera andra byggnader finns här i en naturskön bygd med gamla anor. Välkommen till Grimstad säteri som är veckans Gård till salu.

GRIMSTAD SÄTERI

Landskapet längs vägen är trevligt, bitvis rent idylliskt. Man kan känna närheten till Roxen vare sig man skymtar själva sjön eller inte. På sätt och vis börjar den strandnära eller snarare sjöpräglade terrängen långt inåt land. Det är en vänlig blandning av öppen mark och mindre partier med skog. Naturens värld har mycket att erbjuda med årstidernas växlingar, då inte minst det sjönära fågellivet. Här och var kan man enligt flera uppgifter periodvis se havsörn.

Grimstad säteri består av ett skifte mellan Östra Skrukeby och Lillkyrka. 154 hektar mark ingår, varav 46 utgörs av produktiv skogsmark. Idag bedrivs spannmålsodling på gården och här finns dikor i naturbetesmarkerna. Fastighetens norra spets sträcker sig ut till Roxen medan den södra delen övergår i öppet odlingslandskap. Betesmarker och åkrar ramar vackert in själva gårdscentrum.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140411


Läs mer

Veckans Gård till salu

Här finns ekonomibyggnader, fyra bostadshus och 36 hektar mark. Mangårdsbyggnaden har en boarea om 205 kvadratmeter där åtta rum erbjuder ett genröst boende. Belägen med rimliga avstånd till flera orter har fastigheten ett gott pendlingsläge. Välkommen till Östra Alvestad som är veckans gård till salu.

ÖVRE ALVESTAD

Någon gång har väl de flesta svängt in på väg 210 mot Söderköping från sträckan mellan Norsholm och Gistad. Landskapet har en fräsch öppenhet med åkerlandskap som bryts av med mindre partier av skog. Det är ungefär samma höjdförhållanden hela vägen. Små höjder och små vida sänkor med bra jordbruksmark växlar tätt längs vägen. Den här bygden är gammal med gott om fynd från äldre tider. För inte så länge sedan, ett tjugotal år, hittades en runsten i en kohage.

Följer man väg 210 en dryg halvmil mot Söderköping så kommer avtagsvägen till Skärkind. Det är inte ens en kilometer på den vägen tills man svänger till Övre Alvestad. Gården ligger i mestadels öppen terräng, men ändå i kontakt med mindre skogspartier, precis det som präg - lar det här landskapet. Det är en sammanhållen bebyggelse likt en liten by. De fyra bostadshusen med framsidorna vända mot varandra bildar en egen ram där ekonomibyggnaderna praktiskt placerats längs infartsvägen.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140404

Läs mer

Veckans Gård till salu

Det är ett bostadshus med en asymmetrisk och inbjudande arkitektur från förra sekelskiftet, som grundligt renoverats 2007. Här finns en boyta om 220 kvm fördelad på sex rum. Fastigheten erbjuder möjligheter att ha häst. Det är gångavstånd till badplatsen i en bygd som fått utmärkelser. Välkommen till Finnshyttan Marielund 323 som är veckans gård till salu.

FINNSHYTTAN MARIELUND 323

Ett par mil nordväst om Nora ligger Järnboås. Det är bara fem mil till Örebro. Järnboåsbygden är ett samlingsnamn för ett antal byar, däribland Finnshyttan. Här i Bergslagens härliga natur finns ett vad som uttrycks ”sprudlande” förenings-, kultur- och företagsliv. Åren 2010-2012 genomfördes det Leaderstödda Projekt Järnkraft med syftet att utveckla och marknadsföra Järnboåsbygden. Resultaten blev så bra att projektet 2012 utsågs till Sveriges bästa Leader-projekt. Man fick därmed priset Ullbaggen på Landsbygdsgalan i Stockholm. Som ett extra erkännande utsåg tidningen Land följande år Järnboås till en av Sveriges tre superbyar.

Från Nora kör man nordväst mot Järnboås. Från väg 767 finns en avtagsväg mot Järnboås kyrka. Sväng vänster vid kyrkan och veckans gård ligger mycket snart på vänster sida vägen. Det är inte bara nära till kyrkan. Även bygdegården är nära och till badplatsen i Finnsjön är det gångavstånd. Järnboås har också lanthandel, skola och tankautomat.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140328


Läs mer

Veckans Gård till Salu

Varsamt renoverad till dess vackra ursprungliga stil och atmosfär, flyglar med lägenheter som ger hyresintäkter, åkrar och vatten intill men ändå gångavstånd till Boxholms centrum. Med pendeltåget är det endast 30 minuter till Linköping. Välkommen till Flemminge Herrgård som är veckans gård till salu.

FLEMMINGE HERRGÅRD

I Boxholm finns det mesta av det viktiga såsom butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltågsstation på bekvämt åtkomligt avstånd. Man tar sig på 30 minuter till Linköping med pendeltåget och med bilen längs en stor fin väg nås E4:an efter 15 kilometer. För den som föredrar naturen och friluftslivet erbjuder omgivningarna, inte minst den närbelägna sjön Sommen, många möjligheter. I västra kanten av samhället ligger Flemminge Golfbana intill Svartån.

Såväl golfbana som å utgör tillsammans med åkermark närmiljön och den sköna inramningen till veckans gård. Den mäktiga allén in till Flemminge Herrgård leder fram till ett parkliknande gårdscentrum med rondell framför den representativa gula huvudbyggnaden, med sina vackra kvadratiska flyglar. Man kan ana Svartån härliga levande miljö bakom gårdscentrum. På marken mellan hus och å finns en stenlagd terrass samt ett båthus. Nuvarande ägare har nyttjanderätt på denna mark samt fiskerätt där bland annat kräftfiske ingår.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140321


Läs mer

Veckans Gård till salu

Ett skärgårdshemman om 41,4 hektar med inriktning på skog och fiske. Här finns bostadshus samt ladugård, vedbod, sjöbodar, bryggor med mera. Ögruppen Stångskären hör till hemmanet. Välkommen till Arkö 47 som är veckans Gård till salu.

ARKÖ 47

Varken Arkösund eller skärgården behöver egentligen någon närmare presentation. Orten som har full service för både land- och vattenväga turister har sin högsäsong under sommaren. Förutom den mer regelrätta servicen med boende, mat, skeppsvarv, bad med mera finns sådant som friluftsteater och regattor. Det är vackert, det är underbart och en plats man återvänder till. En kommentar att lägga på minnet är att "Arkösund och dess omgivning representerar en nationalrikedom i fråga om skönhet".

Veckans gård är belägen på själva Arkö, ett steg längre ut i denna härliga skärgårdsvärld. Här ute finns vandringsleder och annat för den som på närmast tänkbara sätt vill uppleva den. På fastighetens mark finns även en mycket speciell konstruktion i form av ett 20 meter högt sjömärke, Arkö båk. Det har anor från 1813 då en så kallad spirbåk byggdes på platsen. Med åren har den byggts om och förändrats ett flertal gånger. 1891 fick båken sin nuvarande höjd och täcktes 1927 med eternitplattor. 2005-2006 restaurerades Arkö båk till 1927 års skick. Idag svarar Arkö båks vänner genom ett avtal för skötsel och underhåll "för all framtid". Östkinds hembygdsförening är ytterligare en garant för detta.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140314

Läs mer

Veckans Gård till Salu

12‚7 hektar med flera hundra meter egen strandlinje i den unika Sankt Annas skärgård i Söderköpings kommun. Tre bostadshus, alla bekvämligheter, bastu vid vattnet‚ lekstuga, jordkällare, tennisbana, stor brygga, hästhage med öppen stallbyggnad med mera. Det perfekta sommarboendet eller underbart permanentboende? Välj det som passar. Välkommen till Költorp som är veckans gård till salu.

KÖLTORP I SANKT ANNA

Sankt Annas skärgård beskrivs ofta i ord som underbar, paradis och sagolik. Sjöfararnas helgon, Sankt Anna, har gett namn åt bygden. Den erbjuder förutom sin vackra miljö naturupplevelser, båtliv, bad, kultur med mera. Här finns idag både permanentboende och sommarboende. Skärgårdsbygden har genom sek - lerna befunnit sig direkt i många av skeendena från utvecklingen av farleder under förhistorisk tid till härjningar av olika sjöfarare. Platser bär än idag namn som refererar till historiens båtar. Följer man väg 210 mot sydost från Söderköping så håller man spåret rakt fram istället för att svänga vänster när vägen mot Tyrislöt skyltas. Veckans gård ligger istället på södra sidan av Lindersfjärden. Man ska förbi Ramsdal, runda Sandfjärden och fortsätta åt nordost. Njut av resan!

Det är som att komma in i en författares beskrivning av en skärgårdsidyll. Glöm Hemsöbornas elände och ta den mer romantiserade synen på skärgårdsboendet så är det en mer rättvisande bild av Költorp. Nej, det är inga överdrifter för här har man överfört det gamla till dagens krav på moderniteter och bekvämt boende utan att tumma på den traditionella miljön. Lägg därtill en oerhört vacker belägenhet med vyer som hämtade från ett vykort.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: BUKOWSKIS REAL ESTATE

Fortsättning publicerad 20140307

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Läget är precis vid länsgränsen mellan Östergötland och Kalmar. Två gårdscentrum med totalt 83 hektar varav 54 skog virkesförråd om 11 100 skogskubik. God jakt samt fiskerätt i fyra sjöar. Välkommen till Bodaström, Vittbråten som är veckans Gård till salu.

Bodaström, Vittbråten

Ett par mil söder om Valdemarsvik är det mycket vatten och skog i landskapet. Här finns också öppna områden med jordbruk. Det är omväxlande och vackert. Följer man E 22 är det inte långt till skärgården i öster vilket snart även präglar kulturlandskapet. Cirka 15 km söder om Valdemarsvik tar man av mot Öndal. Efter ett par kilometer kommer man till en T-korsning. Där ska man svänga höger. Efter ytterligare ett par kilometer följer man sedan skyltarna till Vittbråten som är veckans gård.

Fastigheten vars södra gräns även är länsgräns mellan Östergötland och Kalmar har två gårdscentrum: Vittbråten och Stora Vittbråten. Den är trevligt belägen mellan sjöarna Vindommen och Rammsjön. Inte oväntat hör fiskerätter till gården som gäller dessa sjöar samt till ytterligare två, Stockgölen och Gulingen. Många grannar finns söder om fastigheten i Öndal och Skedshult.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140228

Läs mer

Veckans Gård till salu

Här finns ett pendlingsvänligt boende med vackra omgivningar. Flera byggnader och 72 hektar, varav nära 60 hektar utgörs av välskött skog, hör till. Jägaren finner även viltrika marker. Välkommen till Arnebo Storsmåla 2 som är veckans gård till salu.

ARNEBO STORSMÅLA 2

Från väg 23/34 söderut från Linköping leder en väg till vänster eller österut mot Västerby. Området mellan väg 23/34 och Stora- och Lilla Västerby utgörs av en levande landsbygd där man bedriver såväl jord- som skogsbruk och jakt. Här finns sådant som en såg, hästverksamhet, en golfanläggning och en glassfabrik med gårdsförsäljning. Blandningen av sommar- och per - manentbostäder i området bidrar till en trevlig helhet. Det riksintressanta eklandskapet är dominerande i den här bygden där Linköping och Kinda möts. Kännetecknande är också sjösystemets prägel. Det är aldrig långt till en betagande vy med vatten. Båtliv, bad och fiske är vanliga fritidsaktiviteter. Flera närliggande naturreservat visar vilka stora naturvärden som finns här.

Man tar sig till veckans gård genom att svänga österut från väg 23/34 antingen vid skylten till Västerby eller mot Arnebo några respektive någon kilometer norr om Brokind. Arnebo Storsmåla är belägen endast några hund - ra meter fågelvägen från 23/34:an. För pendlaren är det alltså bekvämt avstånd till stora vägen och Linköping eller Kisa. Det här är en trevlig liten gård i mysigt traditionell stil. Här finns förutom mangårdsbyggnaden även två ladugårdar och en undantagsstuga. Mangårdsbyggnaden är uppförd i 1,5 plan med källare under halva huset. Den värms upp genom en kombination av direktverkande el och ved. Boarean är 65 kvadratmeter. På bottenvåningen finns kök med vedspis och äldre inredning, sovrum och vardagsrum där det förstås finns en braskamin. En trappa upp finns en matsalsdel och ett kontorsrum med kakelugn.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: LRF KONSULT

Fortsättning publicerad 20140221

Läs mer

Tio senaste

04/24 10:56  Veckans Gård till Salu
04/17 12:54  Veckans Gård till salu
04/10 13:33  Veckans Gård till salu
04/03 11:12  Veckans Gård till salu
03/27 09:49  Veckans Gård till salu
03/20 08:00  Veckans Gård till Salu
03/13 13:20  Veckans Gård till salu
03/06 10:19  Veckans Gård till Salu
02/27 08:24  Veckans Gård till Salu
02/20 12:00  Veckans Gård till salu

Snöstorm i Östergötland

Natten mot lördagen den 20 februari 2010 drog ett omfattande snöoväder in över Östergötland och det har snöat ymnigt hela lördagen. Detta har resulterat i omfattande trafiksvårigheter i hela länet. Länstidningens Andreas Norlén åkte mellan Motala och Mjölby vid lunchtid på lördagen och kan rapportera att drivbildning och snörök gjorde färden svår.
- Det gick inte att köra fortare än 50 km i timman och bitvis fick man köra ännu långsammare för att hålla kursen genom drivorna, berättar han.
- Färden tillbaka från Mjölby till Motala gick lite bättre, eftersom vinden kom från en sådan riktning att de värsta drivorna samlades i det andra körfältet. Då kom jag också bakom en buss, som plogade upp de drivor som ändå fanns, säger han.
Man kan inte undgå att konstatera att tidningsbud och brevbärare, som delar ut t ex Länstidningen, gör en fantastisk insats under svåra väderleksförhållanden. Trots snöstormen har Länstidningen fått ytterst få samtal från prenumeranter som inte fått sin tidning.

Nyttiga länkar:

ENTREPRENAD
Vadstena Bygg
Lantmännen Bygglant AB
Betongindustri
Finspångs Brunnsborrning

SKOG OCH SKOGSVÅRD
Svea Skog
Holmen Skog
Miniskog

TURISTVERKSAMHET
Visit Östergötland

KULTUR
Norrköpings Symfoniorkester

LANTBRUKSUTRUSTNING
Akron
Lely Center

HANDEL
Guldhjärtat
Elon
BioNorr
NordDesign

LOKALMAT
Skönero Kött

MASKINHANDLARE
Lantmännen Maskin
Autoitalia

FASTIGHETSMÄKLARE
Östgötska mäklare som gärna tar hand om försäljning av både hus och gårdar.
Areal - Vadstena Åtvidaberg Linköping
Edelbergs Fastighetsbyrå
Länshem Linköping
ERA Andersson & Karn
Egendomsmäklarna
LRF Konsult

Vill du köpa lösnummer av Länstidningen?

Våra försäljningsställen

Annonsera gratis på Länsmarknaden!

Lägg in din privatannons på egen hand. Klicka på "Mitt konto" i vänsterspalten och registrera dig. Logga sedan in där. Klicka därefter på Privatannonser i menyn ovan, klicka på Lägg in en annons och skriv in texten. Det går även att lägga in en bild. Välkommen!
 
Läs jordbrukaren
Jordbrukarbanner
Ulf Holmertz
Johan Birath
Mikael Billemar
Andreas Norlén
Kungen