Veckans Gård till Salu

En generös trädgård med frukt och bär, ett enskilt läge som ändå har nära till både grannar och större orter, en bostad med åtta rum och äldre lantlig charm. Flera ekonomibyggnader och en drängstuga hör till. Välkommen till Grönhög Arnegården som är veckans gård till salu.

Grönhög Arnegården

Vikbolandet har det mesta. Här finns öppna landskap med bördiga åkermarker, stränder vid havet och gammelskog. Man finner flera lantliga besöksmål med egenproducerade produkter allt ifrån glass till struts. Den som söker kulturella mål lär inte behöva leta efter dem för det finns gott om sådana. Kanske ska man, som vissa redan gör, kalla Vikbolandet för Östergötlands Österlen.

Veckans gård är belägen bara en mil från Norrköping längs E22 mot Söderköping. Det är lika långt från Söderköping hit, en mil. Grönhög Arnegården ligger ett par kilometer öster om stora vägen. In till själva gården leder en rak 200-300 meter lång liten väg som avslutas och vänder i en ögla på gårdsplanen. Ekonomibyggnader finns på båda sidor och mangårdsbyggnaden har sin vackra framsida välkomnande vänd mot vägen. Gården med sin samlade byggnation utgör som så ofta i den här sortens odlingslandskap något av en egen ö där allt är praktiskt nära och den omgivande jordbruksmarken därmed använd på bästa sätt. Närmast byggnaderna tillför en skogsdunge såväl vindskydd som trivselkänsla innan den öppna åkermarken tar vid.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150327


Läs mer

Veckans Gård till salu

En traditionell lantgård med egen golfbana och skärgårdsstrand i den natursköna Arkösundsbygden. Här finns 128 hektar, varav 76 utgörs av skog, en mysig drängstuga med potential, ekonomibyggnader, jakträtt med mera. Välkommen till Görstorp som är veckans gård till salu.

Görstorp

Några anser att Arkösunds skärgård tillhör Östergötlands såväl vackraste som mest omväxlande kustområden. Hos Arkösunds hotell uttrycks det här på ett träffande sätt: ”...representerar en nationalrikedom i fråga om skönhet. Sällan möter hav och land varandra så vackert som här...”. På sommaren blommar Arkösund upp, liksom på de flesta andra så kallade semesterorters vis, men även under andra årstider finns det goda skäl att besöka orten som faktiskt erbjuder denna skönhet året runt, om än i växlande form.

Veckans gård ligger bara fem kilometer från Arkösund. Om man kör från Norrköping mot Arkösund längs väg 209 så finns den på vänster sida. Här är det så nära till vattnet att fastigheten har 1,5 kilometer egen strand i den här natursköna skärgården. En del av den finns i Prästfjärden, kanske är namnet ett sammanträffande, kanske finns en koppling, då Görstorp varit prästgård i Jonsbergs socken. Fastigheten kom sedan att bli arrendatorsbostad fram till 1991. Bostadsbyggnaden i 1,5 plan är av trivsamt välbekant traditionell lantlig stil. Den är uppförd 1910 och byggdes på med en övervåning 1923. Huset har sedan dess fått ytterligare förbättringar, men skulle må gott av ännu lite sådan omsorg och fixande.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150320

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Det är ett trevligt kustnära boende i ett modernt hus om 185 kvadratmeter och ett stort altandäck. Ekonomibyggnaden inrymmer både maskinhall och stall med fem boxar. Fastigheten har en total areal om 80,6 hektar varav 52,9 utgörs av skog. Välkommen till Imbramåla 3 som är veckans Gård till salu.

Kustbandets charm

Veckans gård är belägen nästan mittemellan Västervik och Oskarshamn, öster om E22 och strax öster om Adriansnäs. Mycket av marken kring gården är beteshagar och det omgivande landskapet är till stor del av kustnära skog. Skärgården är alltid nära om än inte i direkt kontakt med själva gården som ligger några hundra meter in från vattnet.

Fågelviken som är den närmaste delen av skärgårdens vatten är en vik av den sägenomspunna Gåsfjärden på vars norra strand man finner Blankaholm med gästhamn, hotell och annat. Den här bygden är mycket uppskattad av snart sagt alla.

Imbramåla 3 tillhör Misterhults församling och Misterhultsbygden erbjuder mycket för den som söker sig ut för att njuta av den underbara miljön. Här finner alla från paddlare, fiskare och båtfolk till kultur- och naturintresserade något för dem. Den livsnjutande besökaren kan ta del av utbudet som caféer, restauranger, småbutiker och boenden lockar med. Med inte mindre än 40 utsatta punkter – varav flera besöksmål kan finnas under samma – på turistkartan stoltserar bygden med väl tillvaratagna tillgångar.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150313

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Här har ett äldre hus genom smakfulla lösningar förvandlats till ett boende som kan få de flesta att drömma. Det finns ett stall med sju boxar, en tomtgräns på en egen halvö mot Garphytteån där både brygga och flotte väntar. Välkommen till Lannafors 453 som är veckans går till salu.

LANNAFORS 453

Veckans gård är belägen i det landskap som har den kända fågelsjön Tysslingen i öster. Sjön är under våren Europas största samlade rastplats för sångsvanar. Svanarna följs under säsongen av vadare, näktergal, rördrom, havsörn och många andra. I väster vid foten av Kilsbergen finns Garphyttans nationalpark, som är en av Sveriges äldsta, den grundades redan 1909. Här finns ett gammalt odlingslandskap, frodiga blomsterängar, utsiktspunkt på Svensbodaberget med mera. Tar man Grävevägen västerut mot Garphyttan från Örebro kommer en skylt till Lannafors efter ungefär 14 kilometer. Sedan är det bara 1,5 kilometer tills det är dags att svänga höger. Det gör man efter 30-skyltarna. Gården Lannafors 453 syns snart. Det har bara tagit 15 minuter med bilen från Örebro.

Till höger finns den vinkelbyggda stallbyggnaden som inrymmer sju boxar och en lösdriftsdel som delar boxarna i två avdelningar. Den ena har fyra och den andra tre av boxarna. Här finns även uppställningsplats och en uppvärmd verkstad där man även finner sadelkammare och foderutrymme.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150306

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Gården med utsikt över den vackra Uknadalen har två bostadsbyggnader samt ladugård och andra ekonomibyggnader. Här finns 105 hektar mark varav 45 utgörs av åker och 31 av skog. Välkommen till Stora Hammar som är veckans gård till salu.

Stora Hammar 1:1

Ukna ligger längst norrut i Västerviks kommun. Det är idag kanske lika mycket Uknadalen som själva byn man tänker på när Ukna kommer på tal. Landskapet är omvittnat vackert med höga omgivande skogsklädda berg som skänker en "vild" inramning till dalgångens ordnade kulturlandskap med odlingar och beten.

Var och en som åkt genom dalen har nog låtit sig tjusas av vyerna, kanske sett en skymt av fågellivet från bilen eller nyfiket haft ett öga på miljön vid Storån som löper nära vägen. Det sannolikt vanliga antagandet hos resenärerna är helt korrekt: naturvärdena bitvis är mycket stora med ett artrikt djuroch växtliv. Människorna hittade tidigt hit och stannade. Här finns fornlämningar av många sorter, det finns spår av gruvhantering och annat. Själva orten och kyrkan har en lika omfattande historia. En av Sveriges äldsta kyrkklockor finns i Ukna kyrka. Det lär ha varit kyrkoherde Torgils Gudmunsson Gås som 1304 beställde klockan som sägs omgivas av många myter och sägner. Stora Hammar som är veckans gård är högt belägen någon kilometer från kyrkan. I Ukna svänger man in vid kyrkan och håller höger in på Storahammarsvägen. Mangårdsbyggnaden syns snart till höger.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150227

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Gården har sina rötter i 1600-talet och en betagande utsikt mot Bråvikens farled där Kolmårdens branter reser sig på andra sidan vattnet. Historien, läget, fågellivet och annat ger fin potential för turistverksamhet. Välkommen till Färjestaden 5 som är veckans Gård till salu.

Känn historiens vingslag på anrik gård

Vid Östra Husby kyrka längs väg 209 mot Arkösund, tar man av mot Mauritzberg och Färjestaden. Några kilometer rakt fram när man ser Bråviken syns även huset på höger sida av vägen. En annorlunda väg rekommenderas för den som kommer från Nyköpingshållet. Det går då att ta av från E4:an mot Jönåker och färja. Efter färjan över Bråviken finns snart en väg till vänster mot Mauritzberg. Den leder till veckans gård.

Någon gång under 1630-talet stod mangårdsbyggnaden färdig. Det var Ebba Grip som lät uppföra den. Hon gav för övrigt det närbelägna Mauritzbergs slott dess namn efter sin far, riksrådet och översten Mauritz Birgersson Grip. Orostider som kommit och gått har drabbat många platser, däribland Färjestaden. Mangårdsbyggnaden brändes ner av ryssarna år 1719 och blev därefter återuppbyggd. Det kom att bedrivas gästgiveri på platsen under 1700- och 1800-talen.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150220

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Egendomen omfattar nästan 450 hektar. Här finns jord- och skogsbruk samt hjortuppfödning med egen förädling och försäljning. Dessutom finns ett bekvämt boende i ett exteriört och interiört modernt hus. Välkommen till Johannesdals egendom som är veckans gård till salu.

Johannesdals egendom

Mellan Norrköping och Söderköping längs E22-an finns en avtagsväg västerut i det bördiga lanskapet. Kommer man från norr är det lämpligt att svänga vid Fransmansbacke, men snart söderut finns ytterligare en väg in. Vid Bygget kommer nästa avtagsväg, den leder ända fram till Johannesdal.

Johannesdals egendom omfattar närmare 450 hektar, 445,35 eller 447,6 beroende på om man går på den taxerade arealen eller den som skogsbruksplanen anger. Egendomen har enligt skogsbruksplanen 267,7 produktiv välskött skogsmark med bra vägnät. Trädslagen i skogen är mest barr, 61 procent tall och 18 gran. Virkesinnehållet i april 2014 beräknades till 42 442 skogskubik och boniteten till 5,5. För närvarande återfinns uppåt 20 procent av skogen i areal som utgörs av hägn. På fastigheten finns 78 hektar hjorthägn där 47 hektar av skogen och allt bete ingår i dessa. I dag finns 120 dovhjortar och 65 kronhjortar där. Åkermarken består i huvudsak av lerjordar och omfattar 58 hektar. Den största delen, 37,85 hektar, är utarrenderad.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150213

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Det är bara en kilometer från kyrkan i byn. 26 hektar mark, två bostadshus och flera andra byggnader. Gården har anpassats för hästuppfödning. Välkommen till Boberg 1 i Vånga som är veckans gård till salu.

Hästgård i Vånga

Från början hette socknen Wanga och nämns som sådan 1393. 1450 skrevs det Wangasokn och det har till slut blivit Vånga. Namnet i sig kommer från det fornsvenska ordet vanger som betydde område eller gärde. Numera används inte vång i östgötskan. Det finns dock i skånskan och avser åkerområdet närmast gården. Varje gård har sin vång.

Vångabygdens jordbrukslandskap är förhållandevis småskaligt med skiftande terräng. Åkrar, beten, våtmarker, sjöar, skog, berg och det mesta av naturmiljöer finns här i en harmonisk helhet. I väster breder en mer omfattande skogsbygd ut sig bort till Vättern och mot Örebro. Vångabygdens långa historia är ändå mest förknippad med bergsbruket. Ett mått på omfattningen är det att i Vånga bergslag även ingick hemman i Risinge, Kullerstad och Kimstad socknar. Järnet kom bland annat att användas till byggandet av Linköpings domkyrka. Det var biskop Henrik Tidemanson som år 1480 levererade järn från Vånga dit. Längs väg 2015 mellan Skärblacka och Finspång finns en skylt till Vånga/Vreta Kloster. Väl inne i Vånga är det bara att följa vägen som kröker åt väster, räkna någon kilometer från kyrkan så kommer skylten där det står Seminstation, Stall Boberg. Gården är belägen på en höjd med en samlad byggnation. Den omgivande marken utgörs av öppet odlingslandskap som skänker vackra vyer att njuta av från gården.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150206

Läs mer

Veckans Gård till Salu

En liten hemtrevlig gård för ett härligt boende och kanske ett småskaligt jordbruk på den 18 hektar stora marken. Sätraåns närhet bidrar harmoniskt till gårdens helhet. Välkommen till Sörskatevägen 74, Hällestad, som är veckans gård till salu.

Hemtrevligt vid Sätraån

Hällestadsbygden har en historia som till stor del präglats av bergshantering. Här och var i det lätt kuperade skogiga landskapet finns spår av detta. Mest är det sådant som har varit, men det finns även verksamheter som lever kvar. Här kan nämnas Borggårds Bruk som grundades 1550 och har produktion än idag. Det antas att Hällestads första kyrka uppfördes under 1200-talet. Den har sedan följts av nyare kyrkor. En av dessa plundrades under Erik XIV:s tid av danskarna för att senare, 1726, brinna ner. Dagens kyrka invigdes 1895. Man kan ta del av bygdens fascinerande historia genom hembygdsföreningen och hembygdsgården. En gång per år ges också det så kallade Gruvspelet som ges vid Gruvstugan, det enda kvarvarande av en mängd byggnader, som fanns kring Hällestads Storgruva under sena 1600-talet.

Kör man väg 51 västerut från Finspång så kommer en avtagsväg till vänster ett stycke efter Sonstorp och nästan framme vid Hällestad. Även om landskapet innehåller mycket skog så finns en hel del öppen jordbruksmark. I synnerhet området runt själva orten Hällestad är det påfallande öppen terräng med åkrar och beten. Man svänger mot Borggård. Vägen delar sig sedan mycket snart, men där är det är rakt fram som gäller när man ska till veckans gård. Den är vackert belägen i kulturlandskapet bara ett par kilometer bort, direkt efter Sätraån.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150130

Läs mer

Veckans Gård till salu

Här finns en nyrenoverad och tillbyggd mangårdsbyggnad, 46 hektar mark och ytterligare två bostadshus. Därtill kommer sådant som en ny ungdjursladugård med 136 platser, en koladugård med 71 platser, spannmålsanläggning, maskinhallar och annat. Välkommen till Mutebo gård, strax söder om Linköping, som är veckans gård till salu.

Mutebo Gård - Skeda

Det är alldeles intill väg 23/34 som leder ända ner genom Skåne, bara någon mil till E4 och lika nära Linköping med all samhällsservice. På ännu närmare håll, någon kilometer bort, finns den gemytliga orten Skeda udde som har en lanthandel. Här är landskapet det sköna gränslandet mellan slätten och skogsbygden. En av de närmaste grannarna har en tågstation. Det är förstås den populära Mutebo-Aspnäs Miniatyrjärnväg. Där finns sommartid även café, teater och andra evenemang. Man behöver inte bo mitt i en stad för att ha nära till sådant.

Det är inte svårt att hitta till Mutebo gård. Längs väg 23/34 söderut från Linköping tar man första avfarten in till Skeda udde. Mutebo gård är belägen nästan omedelbart på höger sida. Bostadshus, trädgårdar och ekonomibyggnader möter redan vid infarten. Den imponerande mangårdsbyggnaden ger en aning om att det här är ett bekvämt och behagligt boende.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 2015-01-23

Läs mer

Tio senaste

03/26 11:52  Veckans Gård till Salu
03/19 09:28  Veckans Gård till salu
03/12 12:33  Veckans Gård till Salu
03/05 11:12  Veckans Gård till Salu
02/26 13:37  Veckans Gård till Salu
02/19 12:44  Veckans Gård till Salu
02/12 10:44  Veckans Gård till Salu
02/05 11:37  Veckans Gård till Salu
01/29 12:23  Veckans Gård till Salu
01/23 08:02  Veckans Gård till salu

Snöstorm i Östergötland

Natten mot lördagen den 20 februari 2010 drog ett omfattande snöoväder in över Östergötland och det har snöat ymnigt hela lördagen. Detta har resulterat i omfattande trafiksvårigheter i hela länet. Länstidningens Andreas Norlén åkte mellan Motala och Mjölby vid lunchtid på lördagen och kan rapportera att drivbildning och snörök gjorde färden svår.
- Det gick inte att köra fortare än 50 km i timman och bitvis fick man köra ännu långsammare för att hålla kursen genom drivorna, berättar han.
- Färden tillbaka från Mjölby till Motala gick lite bättre, eftersom vinden kom från en sådan riktning att de värsta drivorna samlades i det andra körfältet. Då kom jag också bakom en buss, som plogade upp de drivor som ändå fanns, säger han.
Man kan inte undgå att konstatera att tidningsbud och brevbärare, som delar ut t ex Länstidningen, gör en fantastisk insats under svåra väderleksförhållanden. Trots snöstormen har Länstidningen fått ytterst få samtal från prenumeranter som inte fått sin tidning.

Nyttiga länkar:

ENTREPRENAD
Vadstena Bygg
Lantmännen Bygglant AB
Betongindustri
Finspångs Brunnsborrning

SKOG OCH SKOGSVÅRD
Svea Skog
Holmen Skog
Miniskog

TURISTVERKSAMHET
Visit Östergötland

KULTUR
Norrköpings Symfoniorkester

LANTBRUKSUTRUSTNING
Akron
Lely Center

HANDEL
Guldhjärtat
Elon
BioNorr
NordDesign

LOKALMAT
Skönero Kött

MASKINHANDLARE
Lantmännen Maskin
Autoitalia

FASTIGHETSMÄKLARE
Östgötska mäklare som gärna tar hand om försäljning av både hus och gårdar.
Areal - Vadstena Åtvidaberg Linköping
Edelbergs Fastighetsbyrå
Länshem Linköping
ERA Andersson & Karn
Egendomsmäklarna
LRF Konsult

Vill du köpa lösnummer av Länstidningen?

Våra försäljningsställen

Annonsera gratis på Länsmarknaden!

Lägg in din privatannons på egen hand. Klicka på "Mitt konto" i vänsterspalten och registrera dig. Logga sedan in där. Klicka därefter på Privatannonser i menyn ovan, klicka på Lägg in en annons och skriv in texten. Det går även att lägga in en bild. Välkommen!
 
Läs jordbrukaren
Jordbrukarbanner
Ulf Holmertz
Johan Birath
Mikael Billemar
Andreas Norlén
Kungen