Veckans Gård till Salu

Läget har ett bekvämt avstånd till flera orter. Här finns två bostadshus i bevarad äldre stil, båda är i mycket gott skick och modernt utrustade. Till fastigheten hör totalt 45 hektar mark, varav 13 utgörs av skog. Välkommen till Övre Fabäcken som är veckans gård till salu.

ÖVRE FABÄCKEN

Precis norr om gränsen mellan Östergötland och Södermanland är det fortfarande mycket av Kolmården som präglar landskapet. Den mäktiga naturen med insprängda gårdar och öppen mark skänker ofta en tidlös känsla över bygden. Det är inte längre förr, men ändå finns den där upplevelsen av att naturen motsätter sig alltför stora förändringar. I detta finns inga som helst motsättningar i att leva bekvämt och modernt här. Det är Övre Fabäcken bevis på. Följ väg 506 söderut från Jönåker. Det är cirka 4 kilometer.

Det är en vacker gård med en harmonisk gårdsbild där man varsamt renoverat utan att störa den äldre stil och känsla som är så trevlig på en sådan här plats. De två bostadshusen vända med framsidorna mot varandra på ömse sidan om gårdsplanen kompletteras av ladugården och maskinhallen. Den omgivande marken utgörs av såväl åker som skog.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140718

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Med en eller två till ytan stora fastigheter, arrenden, en av Närkes för nämsta spannmålsanläggningar, flera gedigna ekonomibyggnader och två bostäder erbjuds ett gediget lantbruk av större mått. Välkommen till Gysta som är veckans gård till salu.

GYSTAD

Nedanför Kilsbergen breder Lekebergs blandade skogs- och jordbruksbygd ut sig. Lekebergs kommun, i västra Örebro län, har Fjugesta som centralort. För ett år sedan hade kommunen 7 323 invånare. En värdefull service i en liten kommun är en lokal bank som har kännedom om bygd och människor och som har engagemang för dessa. I Fjugesta finns just en sådan. Lekebergs Sparbank har funnits sedan 1903 och är idag en fullservicebank.

Veckans gård är belägen ett par kilometer öster om Fjugesta. Här bedrivs ett större lantbruk på en total areal om 500 hektar åker. Fastigheten har en omfattande såväl som gedigen byggnation. På den högt belägna gårdskärnan återfinns bostäderna högst upp där skyddande skog i norr gör boendet angenämt.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140711

Läs mer

Veckans Gård till Salu

En mangårdsbyggnad renoverad i gammal stil för dagens krav, ett gårdshus, en välskött trädgård med fruktträd och bärbuskar erbjuder ett härligt boende. Här finns också en stor fin lada och möjlighet att ha en mindre djurhållning. Miljön är lika lantligt skön som gården. Välkommen till Österåker Vadskrok 1 som är veckans Gård till salu.

ÖSTERÅKER VADSKROK 1

Från Vingåker kör man väg 582 åt nordost och från Katrineholm är det nordväst på väg 591 förbi Marmorbyn. Mellan vägarna nära sjön Öljaren där Julita kan skönjas på andra sidan är veckans gård belägen i ett vackert landskap där skog och åker avlöser varandra. Härifrån är det också nära till sjön Hjälmarens södra strand.

Veckans gård ger intrycket av att vara iordningsställd för visning, men den är verkligen så fin hela tiden. Den är renoverad och välskött med varsam hand som förstått att ta tillvara på det gamla medan anpassningen till dagens krav på boende genomförts. I den omgivande närmiljön finns ett levande lantbruk som förstärker den Bullerbykänsla man osökt förnimmer på platsen. På den prydliga tomten med fruktträd, bärbuskar och rabatter finns flera välvårdade byggnader. Mangårdsbyggnad med glasveranda, gårdshus, brygghus, en liten bod och den stora ladan bidrar till den genuina lantliga känslan.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140704

Läs mer

Veckans Gård till salu

En påkostad mangårdsbyggnad med swimmingpool, tre tjänstebostäder och flera ekonomibyggnader. 212 hektar mark fördelade ungefär lika mellan skog och annan mark. Därtill kommer 80 hektar fiskevatten och mark med god jakt samt eget viltslakteri. Välkommen till Bredal gods som är veckans Gård till salu.

Bredal gods

Veckans gård är belägen längs vägen mellan Falerum och E22. Enklast att hitta hit från Valdemarsvik eller E22 är att köra mot Västertryserum och Falerum. Från Åtvidaberg kör man till Falerum och svänger mot Valdemarsvik och väljer att fortsätta rakt fram vid skylt mot Valdemarsvik till vänster. Det finns nämligen två vägar till Valdemarsvik.

Landskapet är skönt omväxlande i alla avseenden. Jordbruksmark, gårdar, skog, vatten, backar och dalar blandas till en vacker tavla att avnjuta under färden. Några kilometer öster om Hannäs finns Bredal gods. Gården har flera bostäder och ekonomibyggnader. De ligger tämligen samlade utan att för den skull vara inpå varandra.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140627


Läs mer

Veckans Gård till salu

Det är en lantgård med trevligt och ostört läge. Här finns fem rum och kök och tio hektar mark, varav åtta hektar utgörs av skog. Köparen kan till stor del forma boende och kanske verksamhet till att bli något av en idyll. Välkommen till Mariedamm Söderlund 812 som är veckans gård till salu.

Mariedamm Söderlund 812

Färdas man norrut genom länet till gränsen mellan Östergötland och Närke så ändrar landskapet karaktär. Ju längre upp genom skogsbygderna mot Godegård och Zinkgruvan man kommer desto tydligare blir det. Skogen med sankmarker, småtjärnar och sjöar förmedlar mer en känsla av att vara en egen värld. Några kanske benämner den trolsk och nästan förväntar skogsrå, vättar och troll, andra noterar helt enkelt den skillnad som uppträder. Gårdar och byar ligger här och var som öar i den mäktiga naturen.

Genom tiderna har det bedrivits bergsbruk i regionen. I norra Östergötland och i Närke har det funnits gruvor, hyttor och bruk på många platser. Precis utanför Mariedamm finns också en av Närkes riktigt spännande och unika minnen av detta bevarat. Det är förstås Trehörnings masugn som är en mulltimmerhytta. Det är en av landets få och den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 2014-0619

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Sydost om Kisa i en underbar natur har två gårdscentra placerats högt med vacker utsikt. Här finns både traditionellt och mycket modernt. 110 hektar mark, varav 87 utgörs av skog hör till fastigheten. Välkommen till Vinstorp Moberget som är veckans Gård till salu.

VINSTORP MOBERGET

Det har sagts många gånger förut och det tål att upprepas. Östergötland beskrivs ofta vara som ett Sverige i miniatyr för här finns alla naturtyper förutom fjäll. Kindabygden är kuperad på ett sätt som får många att tänka på de natursköna vyerna i norra Sverige. Söder om Kisa höjer sig terrängen. Skog, berg, sjöar, gårdar och öppen kulturmark har en annan karaktär än andra regioner i länet. Sydost om Kisa, mellan väg 23/34 och sjön Åsunden, finns veckans gård i en skön vacker omgivning. Härifrån är det ett bekvämt avstånd till samhällsservicen i Kinda kommuns huvudort Kisa. Man når lika bekvämt Åsundens möjligheter till båtliv, fiske och liknande. Vattenvägen når genom Kinda och Göta kanal bokstavligen ut till hela världen. Fascinerande personer har verkat och besökt bygden genom historien. Inte långt härifrån, nära Hovby, finns den så kallade Dackegrottan. Uppgifter gör gällande att Nils Dacke som under en tid lär ha bott i en stuga i Hovby dessutom avbildades på en vägg.

Flera jord- och skogsfastigheter har fler än ett gårdscentra. Genom tillköp och andra sammanslagningar är det inte så ovanligt. Det som skiljer ut Vinstorp Moberget med sina två gårdscentra är de fullständigt olika karaktärerna på dessa. Medan det ena, Vinstorp, är traditionellt är det andra, Villan, relativt nybyggt i en oväntad arkitektur, brunmålat timmer. Båda är högt belägna och har många mervärden. Mangårdsbyggnaden på Vinstorp är i 1,5 plan med källardel. Boarean är 165 kvm, till denna hör en biarea om 16 kvm. Uppvärmning av huset sker med jordvärme i vattenburet system. Huset har ett kök från 2005 där även en vedspis kompletterar, ett vardagsrum med gamla furugolv, sovrum på övre våningen med mera. I källaren finns matförråd och tvättstuga. Med husets högt belägna plats följer en storslagen utsikt. För närvarande är huset uthyrt.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140613

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Huvudbyggnaden från sena 1700-talet är belägen på en höjd med god utsikt över ett vackert landskap som präglats av odling sedan urminnes tider. Flera välskötta ekonomibyggnader, en parstuga, en paddock och stall med tre boxar följer fastigheten. Välkommen till Kaptensbostället Stora Greby som är veckans Gård till salu.

KAPTENSBOSTÄLLET STORE GREBY

Längs väg 35 från Linköping mot Åtvidaberg ligger Vårdsberg och en korsning där man kan svänga av mot Askeby. Följ väg 761 till trevliga Askeby och ytterligare någon kilometer så kommer avtagsvägen till Stora Greby på höger sida. Från Stora Greby är det bara 17 kilometer till Linköping och 35 till Norrköping. Den omgivande bygden med sina gamla anor vars prägel fortfarande kan avläsas på många platser i landskapet har till stora delar klassats som riksintresse. Ändå är bygden inget ”museum” utan en högst levande jordbruksbygd där Askeby växer. Något förenklat uttryckt har det så länge det funnits människor här varit odlingsbygd. Under andra halvan av 1100-talet uppfördes ett nunnekloster i Askeby av cistercienserorden. Klostrets tillgångar ökade med åren. Som en fingervisning om detta kan nämnas att det ägde 78 gårdar och stora egendomar bara i Östergötland. Själva Askeby förblev länge närmast synonymt med klostret. Inte förrän 1382 nämndes Askaby socken.

Kaptensbostaden Stora Greby är belägen på en kulle som erbjuder en mycket god utsikt över den närliggande jordbruksbygden. Tomten består av trädgård och en del betesmark. En av de mer iögonfallande delarna är den stora paddocken som har måtten 22 gånger 44 meter. Bebyggelsen och miljön har en genuint historisk atmosfär där 1700-talet dominerar. Idag är dock boendet moderniserat.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140606

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Den är välskött och belägen vid Svartåns strand med en areal om 230 hektar. Här odlas spannmål och eget foder till hönsen i gårdens stora ekologiska äggproduktion. Fina ekonomibyggnader och flera bostäder finns på ägorna. Välkommen till Strömsnäs egendom som är veckans gård till salu.

STRÖMSNÄS EGENDOM

Längs väg 636 mellan Mjölby och Mantorp finner man den lilla orten Sya. Strax öster om den finns avtagsvägen till Svås. Framme i Svås svänger man vänster två gånger och åker över Svartån. Därefter syns allén som kantar vägen åt höger fram till Strömsnäs.

Här finns ett vackert representativt corps de logi med flyglar. Det är uppfört 1918 i nationalromantisk stil och erbjuder 350 kvm med såväl bra planlösning som luftiga rum. På senare år har bland annat ett nytt kök installerats. De två flyglarna är i huvudsak bostäder, den norra är idag gästbostad medan den södra kan hyras ut som permanent bostad. Ytterligare tre bostadshus för permanentboende finns. De är såväl insom utvändigt i gott skick. På senare år har de renoverats och har idag även jordvärme. Dessa tre hus är idag uthyrda. Även om corps de logi är daterat 1918 så har Strömsnäs gård funnits länge. Den finns redan 1657 utmärkt på en karta. På den tiden och fram till mitten av 1800-talet hette den Wimne Röfvaregård. Man antar att namnet kommer av en finsk väpnare, Nils Röfvare, vars namn står med i ett gåvobrev till Åbo domkyrka. Brevet är daterat till år 1487. När så Laurentius Stenmark, hovrättskommissarie och kronolänsman, kom att äga gården på 1840-talet ansågs av förståeliga skäl ”Röfvare” i gårdsnamnet som olämpligt varför gårdsnamnet ändrades. Bruksdisponenten Carl-Gustaf Edstrand som drev bruket i Spångsholms bruk köpte gården 1917.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140530

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Från mangårdsbyggnaden ses inägomarken i det vackra sjönära landskapet där den gamla kulturbygden harmonierar med naturens rika djur- och fågelliv. 84 hektar mark, varav 62 utgörs av åkermark, ekonomibyggnader, fiskerätt i Roxen med mera hör till. Välkommen till Hargs gård som är veckans Gård till salu.

HARGS GÅRD

Själva byn Östra Harg är belägen på en av de tre uddarna på Roxens södra strand, jämte Ekängen och Östra Skrukeby. Beroende på var man befinner sig i Östra Harg öppnar sig de hänförande vyernas skiftande scenerier. Kulturbygden med sitt bördiga odlingslandskap i den av närheten till sjön präglade miljön liknas av en del vid skärgårdsmiljön. Det stora antalet sjöfåglar bidrar till den känslan. Bland båtarna på Roxen kan Göta kanals passagerarbåtar siktas. Mot norr syns tydligt den förkastningslinje som löper genom Östergötland. Den synbart brantare höga terrängen på sjöns norra strand vittnar om att en annan sorts landskap tar vid.

Från Linköpingshållet tar man sig ganska enkelt till Östra Harg. Från centrum kör man mot Ekängen och följer skyltningen som finns direkt efter Tekniska verkens återvinningsstation. Kommer man mer österifrån och kör genom Linghem kanske avtagsvägen från den trevliga gamla E4 precis söder om infarten till Linghem är ett bättre val. Den vägen är även den enklaste för den som kommer från norrifrån.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140523

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Skön naturnära miljö i en härlig äldre kulturbygd omger ett välskött gårdscentrum med en vacker mangårdsbyggnad som anger den högsta trivsel. Här finns en mysig gäststuga, en ladugård med generösa ytor samt flera byggnader. 20 hektar och bra jakt följer med. Välkommen till Nannersbo Oskarsgården som är veckans gård till salu.

NANNERSBO OSKARSGÅRDEN

Oskarsgården köptes 1888 av Oskar Petersson. Han lät uppföra de byggnader som står där idag, men sparade bland annat smedjan från den äldre byggnationen. Bebyggelsen är i det mesta oförändrad sedan den tiden. Oskar Petersson var alltså inte den först boende på fastigheten. I Nannersbobyn har man funnit spår som berättar om att människor redan på stenåldern hittat hit. Som på andra platser med goda förhållanden kan man se åtminstone en viss kontinuitet sedan dess, då lämningar från både brons- och järnåldern än idag är kvar.

Själva namnet Nannersbo finns omnämnt i skrift så tidigt som i mitten av 1500-talet. Enligt mäklarens uppgifter fanns det på 1600-talet ”...två gårdar i Nannersbo, en kronogård och en frälsegård, varav den sistnämnda i stort sett är identisk med Oskarsgården...” Den som vill veta mer om gårdens och byns historia kan läsa Lisbeth Peterssons böcker Oskar och Ottilia i Nannersbo och Nannersbo en gammal boplats från 1999 respektive 2011. Om man från Åtvidaberg tar väg 35 söderut mot Överum finns en korsning vid Broddebo. Där tar man vänster och fortsätter ett par kilometer så ligger Nannersbo där. Oskarsgården är för att använda ett slitet uttryck idylliskt belägen och uppenbart välskött. Mangårdsbyggnaden är traditionellt lantlig i ordens bästa bemärkelse. Verandan med sin snickarglädje räcker i sig för ett trevligt intryck. Lägg därtill ett annars mycket välvårdat hus på en vårdad tomt med mindre byggnader som omger mangårdsbyggnaden och den fina ladugården på andra sidan landsvägen, inramningen av öppen mark och skog i en behaglig skön blandning så är det hur veckans gård möter besökaren.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20140516


Läs mer

Tio senaste

07/17 14:13  Veckans Gård till Salu
07/10 11:14  Veckans Gård till Salu
07/03 14:53  Veckans Gård till Salu
06/26 08:33  Veckans Gård till salu
06/19 09:11  Veckans Gård till salu
06/12 12:51  Veckans Gård till Salu
06/05 11:03  Veckans Gård till Salu
05/30 11:09  Veckans Gård till Salu
05/22 09:30  Veckans Gård till Salu
05/15 10:09  Veckans Gård till Salu

Snöstorm i Östergötland

Natten mot lördagen den 20 februari 2010 drog ett omfattande snöoväder in över Östergötland och det har snöat ymnigt hela lördagen. Detta har resulterat i omfattande trafiksvårigheter i hela länet. Länstidningens Andreas Norlén åkte mellan Motala och Mjölby vid lunchtid på lördagen och kan rapportera att drivbildning och snörök gjorde färden svår.
- Det gick inte att köra fortare än 50 km i timman och bitvis fick man köra ännu långsammare för att hålla kursen genom drivorna, berättar han.
- Färden tillbaka från Mjölby till Motala gick lite bättre, eftersom vinden kom från en sådan riktning att de värsta drivorna samlades i det andra körfältet. Då kom jag också bakom en buss, som plogade upp de drivor som ändå fanns, säger han.
Man kan inte undgå att konstatera att tidningsbud och brevbärare, som delar ut t ex Länstidningen, gör en fantastisk insats under svåra väderleksförhållanden. Trots snöstormen har Länstidningen fått ytterst få samtal från prenumeranter som inte fått sin tidning.

Nyttiga länkar:

ENTREPRENAD
Vadstena Bygg
Lantmännen Bygglant AB
Betongindustri
Finspångs Brunnsborrning

SKOG OCH SKOGSVÅRD
Svea Skog
Holmen Skog
Miniskog

TURISTVERKSAMHET
Visit Östergötland

KULTUR
Norrköpings Symfoniorkester

LANTBRUKSUTRUSTNING
Akron
Lely Center

HANDEL
Guldhjärtat
Elon
BioNorr
NordDesign

LOKALMAT
Skönero Kött

MASKINHANDLARE
Lantmännen Maskin
Autoitalia

FASTIGHETSMÄKLARE
Östgötska mäklare som gärna tar hand om försäljning av både hus och gårdar.
Areal - Vadstena Åtvidaberg Linköping
Edelbergs Fastighetsbyrå
Länshem Linköping
ERA Andersson & Karn
Egendomsmäklarna
LRF Konsult

Vill du köpa lösnummer av Länstidningen?

Våra försäljningsställen

Annonsera gratis på Länsmarknaden!

Lägg in din privatannons på egen hand. Klicka på "Mitt konto" i vänsterspalten och registrera dig. Logga sedan in där. Klicka därefter på Privatannonser i menyn ovan, klicka på Lägg in en annons och skriv in texten. Det går även att lägga in en bild. Välkommen!
 
Läs jordbrukaren
Jordbrukarbanner
Ulf Holmertz
Johan Birath
Mikael Billemar
Andreas Norlén
Kungen